Commit 2fc779ce authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Translation updated.

2009-02-14  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated.

svn path=/trunk/; revision=6703
parent 32dc9ec6
2009-02-14 Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>
* hu.po: Translation updated.
2009-02-13 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
* vi.po: Updated Vietnamese translation.
......
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gdm&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-27 23:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-29 15:35+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-02-12 03:20+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-14 02:41+0100\n"
"Last-Translator: Gabor Kelemen <kelemeng@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <gnome@fsf.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -168,66 +168,66 @@ msgstr "A képernyő"
msgid "worker exited with status %d"
msgstr "a folyamat %d állapottal lépett ki"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1079
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1075
#, c-format
msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
msgstr "hiba a hitelesítőrendszerrel való kommunikáció indítása közben - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1080
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1076
msgid "general failure"
msgstr "általános hiba"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1081
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1077
msgid "out of memory"
msgstr "elfogyott a memória"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1082
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1078
msgid "application programmer error"
msgstr "alkalmazásprogramozási hiba"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1083
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1079
msgid "unknown error"
msgstr "Ismeretlen hiba"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1090
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1086
msgid "Username:"
msgstr "Felhasználónév:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1096
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1092
#, c-format
msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
msgstr ""
"hiba a hitelesítőrendszer értesítésekor a felhasználó által választott "
"parancsorról - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1110
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1106
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
msgstr "hiba a hitelesítőrendszer értesítésekor a felhasználó gépnevéről - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1125
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1121
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
msgstr "hiba a hitelesítőrendszer értesítésekor a felhasználó termináljáról - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1138
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1134
#, c-format
msgid "error informing authentication system of display string - %s"
msgstr "hiba a hitelesítőrendszer értesítésekor a megjelenítő-karakterláncról - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1153
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1149
#, c-format
msgid "error informing authentication system of display xauth credentials - %s"
msgstr ""
"hiba a hitelesítőrendszer értesítésekor a kijelző xatuh hitelesítési "
"adatairól - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1433 ../daemon/gdm-session-worker.c:1451
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1429 ../daemon/gdm-session-worker.c:1447
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "nem létezik felhasználói fiók"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1478
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1474
msgid "Unable to change to user"
msgstr "Nem lehet a felhasználóra váltani"
......@@ -651,17 +651,20 @@ msgid "_Languages:"
msgstr "_Nyelvek:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:273
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:259
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:262
msgid "_Language:"
msgstr "_Nyelv:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:228
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:220
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:131
#. translators: This brings up a dialog
#. * with a list of languages to choose from
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:231
#| msgid "Other..."
msgctxt "language"
msgid "Other..."
msgstr "Egyéb…"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:229
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:232
msgid "Choose a language from the full list of available languages."
msgstr "Válasszon egy nyelvet az elérhető nyelvek teljes listájából."
......@@ -675,11 +678,20 @@ msgstr "Billentyűzetkiosztások"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:200
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-chooser-widget.c:201
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:251
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:254
msgid "_Keyboard:"
msgstr "Bille_ntyűzet:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:221
#. translators: This brings up a dialog of
#. * available keyboard layouts
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:223
#| msgid "Other..."
msgctxt "keyboard"
msgid "Other..."
msgstr "Egyéb…"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-layout-option-widget.c:224
msgid "Choose a keyboard layout from the full list of available layouts."
msgstr "Válasszon egy billentyűzetkiosztást az elérhető kiosztások teljes listájából."
......@@ -918,32 +930,43 @@ msgstr "Kezelő"
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "A felhasználót kezelő felhasználókezelő objektum."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:132
#. translators: This option prompts
#. * the user to type in a username
#. * manually instead of choosing from
#. * a list.
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:136
#| msgid "Other..."
msgctxt "user"
msgid "Other..."
msgstr "Más…"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:137
msgid "Choose a different account"
msgstr "Válasszon másik felhasználói fiókot"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:144
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:149
msgid "Guest"
msgstr "Vendég"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:145
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:150
msgid "Login as a temporary guest"
msgstr "bejelentkezés ideiglenes vendégként"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:157
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:162
msgid "Automatic Login"
msgstr "Automatikus bejelentkezés"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:158
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:163
msgid "Automatically login to the system after selecting options"
msgstr "Automatikus bejelentkezés a rendszerbe a beállítások kiválasztása után"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:349
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:354
#, c-format
msgid "Log in as %s"
msgstr "Bejelentkezés mint %s"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:694
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:699
msgid "Currently logged in"
msgstr "Be van jelentkezve"
......@@ -955,7 +978,8 @@ msgid ""
"option) any later version."
msgstr ""
"A felhasználóváltó kisalkalmazás szabad szoftver, terjesztheti és/vagy "
"módosíthatja a Free Software Foundation által kiadott GNU General Public License második (vagy bármely későbbi) változatában foglaltak alapján."
"módosíthatja a Free Software Foundation által kiadott GNU General Public "
"License második (vagy bármely későbbi) változatában foglaltak alapján."
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:164
msgid ""
......@@ -1012,7 +1036,6 @@ msgstr ""
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:876
#, c-format
#| msgid "Can't lock screen: %s"
msgid "Can't logout: %s"
msgstr "Nem lehet kijelentkezni: %s"
......@@ -1045,7 +1068,6 @@ msgid "Lock Screen"
msgstr "Képernyő zárolása"
#: ../gui/user-switch-applet/applet.c:1147
#| msgid "User Switcher"
msgid "Switch User"
msgstr "Felhasználóváltás"
......@@ -1124,7 +1146,6 @@ msgstr "Nem indítható új képernyő"
#. Option parsing
#: ../utils/gdm-screenshot.c:231
#| msgid "Magnify parts of the screen"
msgid "Take a picture of the screen"
msgstr "Kép készítése a képernyőről"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment