Commit a521f739 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation.

2008-01-03  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.

svn path=/trunk/; revision=5600
parent 8f10a814
2007-12-31 Yannig Marchegay <yannig@marchegay.org>
* oc.po: Updated Occitan translation.
2007-12-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
2008-01-03 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation.
2007-12-31 Yannig Marchegay <yannig@marchegay.org>
* oc.po: Updated Occitan translation.
2007-12-30 Daniel Nylander <po@danielnylander.se>
* sv.po: Updated Swedish translation.
......
# Norwegian translation of gdm (bokmål dialect).
# Copyright (C) 1998-2005 Free Software Foundation, Inc.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2007.
# Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>, 1998-2008.
# Terance Edward Sola <terance@lyse.net>, 2005.
#
#
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm 2.21.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-12-20 08:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-12-20 08:55+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-03 22:13+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-03 22:13+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -132,66 +132,66 @@ msgstr "%s: Prioritet for tjener kunne ikke settes til %d: %s"
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tjenerkommandoen for skjerm %s er tom"
#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1173 ../daemon/gdm-session-direct.c:1191
#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1194 ../daemon/gdm-session-direct.c:1212
#, c-format
msgid "worker exited with status %d"
msgstr "arbeider avsluttet med status %d"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:827
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:837
#, c-format
msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
msgstr "feil i initiering av kommunikasjon med autentiseringssystemet - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:828
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:838
msgid "general failure"
msgstr "generell feil"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:829
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:839
msgid "out of memory"
msgstr "ikke mer minne"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:830
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:840
msgid "application programmer error"
msgstr "feil i programkoden"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:831
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:841
msgid "unscoped error"
msgstr "feilen som ikke kan plasseres"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:838
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:848
msgid "Username:"
msgstr "Brukernavn:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:844
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:854
#, c-format
msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om foretrukket spørring "
"etter brukernavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:858
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:868
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers vertsnavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:873
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:883
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers konsoll - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1027
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1039
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "ingen brukerkonto tilgjengelig"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1076
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1088
#, c-format
msgid "user account not available on system"
msgstr "brukerkonto ikke tilgjengelig på systemet"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1277
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1290
#, c-format
msgid ""
"session log '%s' is not a normal file, logging session to '%s' instead.\n"
......@@ -199,7 +199,7 @@ msgstr ""
"Sesjonsloggen «%s» er ikke en normal fil. Logger sesjonen til «%s» i "
"stedet.\n"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1301
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1314
msgid "unable to log session"
msgstr "kan ikke logge sesjonen"
......@@ -439,19 +439,6 @@ msgstr "Bare root ønsker å kjøre GDM"
msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
msgstr "GNOME skjermhåndterer sesjonsarbeider"
#: ../gui/settings-daemon/plugins/xsettings/gdm-xsettings-manager.c:560
#, c-format
msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
msgstr "GConf-nøkkel %s satt til type %s men forventet type var %s\n"
#: ../gui/settings-daemon/plugins/xsettings/xsettings.gdm-settings-plugin.desktop.in.h:1
msgid "Manager X Settings"
msgstr "Håndtering av innstillinger for X"
#: ../gui/settings-daemon/plugins/xsettings/xsettings.gdm-settings-plugin.desktop.in.h:2
msgid "X Settings"
msgstr "Innstillinger for X"
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:228
msgid "XMCP: Could not create XDMCP buffer!"
msgstr "XDMCP: Kunne ikke opprette XDMCP buffer!"
......@@ -460,27 +447,29 @@ msgstr "XDMCP: Kunne ikke opprette XDMCP buffer!"
msgid "XDMCP: Could not read XDMCP header!"
msgstr "XDMCP: Kunne ikke lese XDMCP header!"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:979
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1145
msgid "Inactive Text"
msgstr "Inaktiv tekst"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:980
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1146
msgid "The text to use in the label if the user hasn't picked an item yet"
msgstr "Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren ikke har valgt en oppføring ennå"
msgstr ""
"Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren ikke har valgt en oppføring "
"ennå"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:988
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1154
msgid "Active Text"
msgstr "Aktiv tekst"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:989
#: ../gui/simple-greeter/gdm-chooser-widget.c:1155
msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
msgstr "Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren har valgt en oppføring"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:706
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:707
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%l:%M:%S"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:706
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:707
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M"
......@@ -489,7 +478,7 @@ msgstr "%l:%M"
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:712
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:713
msgid "%a %b %e"
msgstr "%a %b %e"
......@@ -497,7 +486,7 @@ msgstr "%a %b %e"
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:717
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:718
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s: %2$s"
......@@ -595,53 +584,61 @@ msgid "_Session:"
msgstr "_Sesjon:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:1
msgid "Set to True to enable the background settings manager plugin."
msgstr "Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger for bakgrunn."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
msgid "Set to True to enable the xsettings settings manager plugin."
msgstr ""
"Sett til True for å aktivere tillegg for håndtering av innstillinger i "
"xsettings."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:2
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:3
msgid "True if the background settings manager plugin is enabled."
msgstr "True hvis tillegg for håndtering av innstillinger for bakgrunn er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-simple-greeter.schemas.in.h:4
msgid "True if the xsettings settings manager plugin is enabled."
msgstr ""
"True hvis tillegg for håndtering av innstillinger i xsettings er aktivert."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:219
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:218
msgid "Manager"
msgstr "Håndterer"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:220
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user.c:219
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Brukerhåndteringsobjekt denne brukeren kontrolleres av."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:231
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:314
msgid "Other..."
msgstr "Annen..."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:232
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:315
msgid "Choose a different account"
msgstr "Velg en annen konto"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:237
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:321
msgid "Guest"
msgstr "Gjest"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:238
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:322
msgid "Login as a temporary guest"
msgstr "Logg inn som en midlertidig gjest"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:258
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:342
#, c-format
msgid "Log in as %s"
msgstr "Logg inn som %s"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:323
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:407
msgid "Currently logged in"
msgstr "Allerede logget inn"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:363
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:448
msgid "_Users:"
msgstr "Br_ukere:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:364
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:449
msgid "_User:"
msgstr "Br_uker:"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment