Commit c2926957 authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.

2007-03-29  Priit Laes  <plaes@svn.gnome.org>

	* et.po: Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.

svn path=/trunk/; revision=4735
parent 6c91df20
2007-03-29 Priit Laes <plaes@svn.gnome.org>
* et.po: Updated Estonian translation by Ivar Smolin <okul@linux.ee>.
2007-03-28 Duarte Loreto <happyguy_pt@hotmail.com>
* pt.po: Fixed an error in Portuguese translation.
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GDM2 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-27 03:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-07 23:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-22 22:01+0200\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -768,7 +768,7 @@ msgid ""
"The GDM user '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
"restart GDM."
msgstr ""
"GDM'i kasutajat '%s' pole olemas. Palun paranda GDM-i seadistused ja "
"GDM-i kasutajat '%s' pole olemas. Palun paranda GDM-i seadistused ja "
"taaskäivita GDM."
#: ../daemon/gdmconfig.c:2137
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgid ""
"The GDM group '%s' does not exist. Please correct GDM configuration and "
"restart GDM."
msgstr ""
"GDM'i gruppi '%s' pole olemas. Palun paranda GDM-i seadistused ja "
"GDM-i gruppi '%s' pole olemas. Palun paranda GDM-i seadistused ja "
"taaskäivita GDM."
#: ../daemon/gdmconfig.c:2170
......@@ -1154,13 +1154,10 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../daemon/slave.c:2669
#, fuzzy
msgid ""
"The greeter application appears to be crashing. Attempting to use a "
"different one."
msgstr ""
"Tervitusprogramm näib krahhivat.\n"
"Proovitakse kasutada mõnda muud."
msgstr "Tervitusprogramm näib krahhivat. Proovitakse kasutada mõnda muud."
#. Something went wrong
#: ../daemon/slave.c:2692
......@@ -1770,20 +1767,15 @@ msgid "Automatic login"
msgstr "Automaatne sisselogimine"
#: ../daemon/verify-pam.c:1374
#, fuzzy
msgid ""
"The system administrator has disabled your access to the system temporarily."
msgstr ""
"\n"
"Süsteemihaldur on ajutiselt keelanud sinu ligipääsu süsteemile."
msgstr "Süsteemihaldur on ajutiselt keelanud sinu ligipääsu süsteemile."
#: ../daemon/verify-pam.c:1388
#, fuzzy
msgid ""
"Cannot set your user group; you will not be able to log in. Please contact "
"your system administrator."
msgstr ""
"\n"
"Sinu kasutajagruppi pole võimalik määrata ja seetõttu pole Sul võimalik "
"sisse logida. Palun võta ühendust oma süsteemihalduriga."
......@@ -3429,12 +3421,11 @@ msgstr "Juurkasutaja puhul pole automaat- ega viitlogimine lubatud."
#: ../gui/gdmsetup.c:1357 ../gui/gdmsetup.c:2709 ../gui/gdmsetup.c:2817
#, c-format
msgid "The \"%s\" user UID is lower than allowed MinimalUID."
msgstr "Kasutaja \"%s\" UID on väiksem kui väikseim lubatud UID (MinimalUID)."
msgstr "Kasutaja \"%s\" UID on väiksem kui väikseim lubatud väikseim UID."
#: ../gui/gdmsetup.c:1364
#, fuzzy
msgid "User not allowed"
msgstr "Kasutajal on sisselogimine keelatud"
msgstr ""
#. Commands combobox
#: ../gui/gdmsetup.c:1454 ../gui/gdmsetup.c:1936 ../gui/gdmsetup.c:3927
......@@ -3460,14 +3451,12 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.c:1959
#, fuzzy
msgid "Apply changes to the modified command?"
msgstr "Kas rakendada enne sulgemist kasutajatele tehtud muudatused?"
msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.c:1960
#, fuzzy
msgid "If you don't apply, the changes will be discarded."
msgstr "Rakendamata jättes lähevad kõik kasutajate saki muudatused kaotsi."
msgstr "Rakendamata jättes lähevad muudatused kaotsi."
#: ../gui/gdmsetup.c:2425
msgid "Autologin or timed login to the root account is not allowed."
......@@ -3691,9 +3680,8 @@ msgid ""
msgstr "Rakendamata jättes lähevad kõik kasutajate saki muudatused kaotsi."
#: ../gui/gdmsetup.c:8396
#, fuzzy
msgid "Could not access configuration file (defaults.conf)"
msgstr "GDM-i seadistusfailile pole võimalik ligi pääseda.\n"
msgstr "Seadistusfailile (defaults.conf) pole võimalik ligi pääseda"
#: ../gui/gdmsetup.c:8397 ../gui/gdmsetup.c:8414
msgid ""
......@@ -3701,19 +3689,17 @@ msgid ""
msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.c:8413
#, fuzzy
msgid "Could not access configuration file (custom.conf)"
msgstr "GDM-i seadistusfailile pole võimalik ligi pääseda.\n"
msgstr "Seadistusfailile (custom.conf) pole võimalik ligi pääseda"
#: ../gui/gdmsetup.c:8464
msgid "You must be the root user to configure GDM."
msgstr "GDM'i seadistamiseks pead sa olema root-kasutaja."
msgstr "GDM-i seadistamiseks pead sa olema root-kasutaja."
#. EOF
#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Configure GDM login window appearance and behavior"
msgstr "Sisselogimisakna seadistamine (GNOME Kuvahaldur)"
msgstr "GDM-i sisselogimisakna välimuse ja käitumise seadistamine"
#: ../gui/gdmsetup.desktop.in.in.h:2
msgid "Login Window"
......@@ -3761,7 +3747,7 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:11
msgid " _X coordinate"
msgstr ""
msgstr " _X-koordinaat"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:13
#, no-c-format
......@@ -3769,7 +3755,6 @@ msgid "%n will be replaced by hostname"
msgstr "%n asendatakse hostinimega"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:15
#, fuzzy
msgid ""
"<b>Note:</b> Users in the Include list will appear in the face browser if "
"enabled and will appear in the user drop-down lists for automatic and timed "
......@@ -3778,9 +3763,11 @@ msgid ""
"allowed to join Include list."
msgstr ""
"<b>Märkus:</b> Kaasatavate kasutajate loendis olevad kasutajad ilmuvad "
"näosirvijasse (kui see lubatud on) ja samuti turvalisuse saki all olevates "
"automaat- ja viitlogimiste loendis. Väljajäetavaid kasutajaid neis kohtades "
"ei näidata."
"näosirvijasse (kui see lubatud on) ja samuti turvalisuse kaardi all "
"olevates automaat- ja viitlogimiste loendis. Väljajäetavaid kasutajaid "
"neis kohtades ei näidata. Turvalisuse kaardil asuva väikseima UID-i "
"seadmisega saab määrata kasutajaid, keda on lubatud kaasatavate kasutajate "
"hulka lisada."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:16
msgid ""
......@@ -4215,6 +4202,8 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
msgid "Only allow login i_f user owns their home directory"
msgstr ""
"Kasutajatel lu_batakse sisse logida ainult juhul, kui nende kodukataloog "
"kuulub neile"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:106
msgid "Op_tions:\t"
......@@ -4294,9 +4283,8 @@ msgid "Sc_ale to fit screen"
msgstr "Sobit_atakse ekraaniga"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:125
#, fuzzy
msgid "Scale background image to fit the screen."
msgstr "Sobit_atakse ekraaniga"
msgstr "Taustapildi sobitatamine ekraanile."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:126
msgid "Security"
......@@ -4350,9 +4338,8 @@ msgid "Sh_ow title bar"
msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:139
#, fuzzy
msgid "Shake the display when an incorrect username/password is entered."
msgstr "Teema ei sisalda kasutajanime/parooli sisestamise elemendi kirjeldust."
msgstr "Kuva raputamine vale kasutajanime või parooli sisestamisel."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:140
msgid "Sho_w Actions menu"
......@@ -4438,23 +4425,23 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:156
msgid "The greeter will play a sound after a failed login attempt."
msgstr ""
msgstr "Tervitaja esitab seda heli nurjunud sisselogimise korral."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:157
msgid "The greeter will play a sound after a successful login attempt."
msgstr ""
msgstr "Tervitaja esitab seda heli eduka sisselogimise korral."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:158
msgid "The greeter will play a sound or beep when it is ready for a login."
msgstr ""
msgstr "Tervitaja esitab seda heli siis, kui ollakse valmis sisse logima."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:159
msgid "The horizontal position of the login window."
msgstr ""
msgstr "Sisselogimisakna horisontaalne asukoht."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:160
msgid "The name that will be displayed to the user."
msgstr ""
msgstr "Kasutajale kuvatav nimi."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:161
msgid ""
......@@ -4464,7 +4451,7 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:162
msgid "The position of the login window cannot be changed."
msgstr ""
msgstr "Sisselogimisakna asukohta pole võimalik muuta."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:163
msgid ""
......@@ -4479,7 +4466,7 @@ msgstr ""
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:165
msgid "The vertical position of the login window."
msgstr ""
msgstr "Sisselogimisakna vertikaalne asukoht."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:166
msgid "Themes"
......@@ -4655,7 +4642,7 @@ msgstr "Pin_gimise intervall:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:203
msgid "_Priority:"
msgstr ""
msgstr "_Tähtsus:"
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:204
msgid "_Remove"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment