Commit e2c67e6c authored by Ilkka Tuohela's avatar Ilkka Tuohela

Updated Finnish translation

svn path=/trunk/; revision=4601
parent 1bcfaa99
2007-02-19 Ilkka Tuohela <hile@iki.fi>
* fi.po: Updated Finnish translation.
2007-02-19 Takeshi AIHANA <takeshi.aihana@gmail.com>
* ja.po: Updated Japanese translation.
......
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-14 06:08+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-14 06:28+0300\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-19 21:04+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-19 21:08+0300\n"
"Last-Translator: Hile Tuohela <hile@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <gnome-fi-laatu@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -4138,9 +4138,10 @@ msgid ""
"just reinitializing is a nicer way to go but if the X server memory usage "
"keeps growing this may be a safer option."
msgstr ""
"Olemassaolevia X-palvelimia ei käytetä uudestaan, vaan palvelin käynnistetään "
"uudestaan. Tavallisesti uudelleenalustus on siistimpi tapa tehdä asiat, "
"mutta jos X-palvelimen muistinkäyttö kasvaa, voi tämä olla parempi valinta."
"Olemassaolevia X-palvelimia ei käytetä uudestaan, vaan palvelin "
"käynnistetään uudestaan. Tavallisesti uudelleenalustus on siistimpi tapa "
"tehdä asiat, mutta jos X-palvelimen muistinkäyttö kasvaa, voi tämä olla "
"parempi valinta."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:64
msgid "Don't restart the login manager after the execution"
......@@ -4185,7 +4186,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Full path and arguments to command to be executed. If the value is missing, "
"the command will not available."
msgstr ""
msgstr ""
"Suoritettavan komennon koko polku ja valitsimet. Jos arvo on tyhjä, ei "
"komento ole käytettävissä."
......@@ -4200,8 +4201,8 @@ msgid ""
"terminate."
msgstr ""
"GDM käyninstää kirjautumisikkunan tällä palvelimella ja sallii käyttäjän "
"sisäänkirjautumisen. Jos tämä ei ole valittu, GDM suorittaa ainoastaan "
"tämän palvelimen ja odottaa sen sulkeutumista."
"sisäänkirjautumisen. Jos tämä ei ole valittu, GDM suorittaa ainoastaan tämän "
"palvelimen ja odottaa sen sulkeutumista."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:74
msgid "General"
......@@ -4254,11 +4255,11 @@ msgid ""
"specified by DefaultFace will be used. The image must be in an gdk-pixbuf "
"supported format and the file must be readable to the GDM user."
msgstr ""
"Jos käyttäjälle ei ole määritelty kasvokuvaa, GDM käyttää valitussa "
"GTK+-teemassa määritelty oletushenkilön kuvaketta. Jos kuvaketta ei "
"ole määritelty, käytetään arvossa DefaultFace määriteltyä kuvaa. Kuvan "
"tulee olla gdk-pixbuf-kirjaston ymmärtämässä muodossa ja tiedoston täytyy "
"olla GDM-käyttäjän luettavissa."
"Jos käyttäjälle ei ole määritelty kasvokuvaa, GDM käyttää valitussa GTK+-"
"teemassa määritelty oletushenkilön kuvaketta. Jos kuvaketta ei ole "
"määritelty, käytetään arvossa DefaultFace määriteltyä kuvaa. Kuvan tulee "
"olla gdk-pixbuf-kirjaston ymmärtämässä muodossa ja tiedoston täytyy olla GDM-"
"käyttäjän luettavissa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:83
msgid ""
......@@ -4270,7 +4271,6 @@ msgstr ""
"kirjaston ymmärtämässä muodossa ja tiedoston täytyy olla GDM-käyttäjän "
"luettavissa. Jos kuvaa ei ole määritelty, ei logoa näytetä lainkaan."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:84
msgid "Includ_e Hostname Chooser (XDMCP) menu item"
msgstr "Näytä valikossa _kirjautumisisännän valitsin (XDMCP)"
......@@ -4284,8 +4284,7 @@ msgid ""
"Indicates that the X server should be started at a different process "
"priority."
msgstr ""
"Määrittää, että X-palvelin tulisi käynnistää muulla prosessin "
"prioriteetilla."
"Määrittää, että X-palvelin tulisi käynnistää muulla prosessin prioriteetilla."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:87
msgid ""
......@@ -4365,8 +4364,8 @@ msgid ""
"Number of simultaneously provided displays with host choosers. If more "
"queries from different hosts come in, the oldest ones will be forgotten."
msgstr ""
"Kuinka monta samanaikaista näyttöä tarjotaan palvelinvalitsimille. "
"Jos saadaan useampia kyselyitä eri asiakkailta, unohdetaan vanhimmat."
"Kuinka monta samanaikaista näyttöä tarjotaan palvelinvalitsimille. Jos "
"saadaan useampia kyselyitä eri asiakkailta, unohdetaan vanhimmat."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:105
msgid "Only allow login i_f user owns their home directory"
......@@ -4532,36 +4531,46 @@ msgid ""
"Specifies if Custom Command will appear outside the login manager, for "
"example on the desktop through the Log Out/Shut Down widgets."
msgstr ""
"Määrittää, näytetäänkö oma komento kirjautumisikkunan ulkopuolella, kuten "
"esimerkiksi työpöydän uloskirjautumis- tai sammutusikkunoissa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:144
msgid ""
"Specifies if gdm will be stopped/restarted once Custom Command has been "
"executed."
msgstr ""
"Määrittää, sammutetaanko tai uudelleenkäynnistetäänkö gdm, kun oma komento "
"on suoritettu."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:145
msgid ""
"Specifies the label that will be displayed on the Custom Command buttons and "
"menu items."
msgstr ""
"Määrittää otsikon, joka näytetään oman komennon painikkeissa ja valikon "
"kohdissa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:146
msgid ""
"Specifies the label that will be displayed on the Custom Command list items "
"and radio buttons."
msgstr ""
"Määrittää otsikon, joka näytetään oman komennon listan kohdissa ja "
"valintapainikkeissa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:147
msgid ""
"Specifies the message that will be displayed on Custom Command tooltip "
"entries."
msgstr ""
msgstr "Määrittää viestin, joka näytetään oman komennon vinkeissä."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:148
msgid ""
"Specifies the message that will be displayed on the warning dialog box when "
"one of the Custom Command widgets is activated."
msgstr ""
"Määrittää varoitusikkunoissa näytettävän viestin, kun oma komento "
"käynnistetään."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:149
msgid ""
......@@ -4570,6 +4579,10 @@ msgid ""
"logins. The face images must be stored in gdk-pixbuf supported formats and "
"they must be readable for the GDM user."
msgstr ""
"Kasvotiedostojen järjestelmänlaajuinen hakemisto. Järjestelmän ylläpitäjä "
"voi laittaa tänne käyttäjien kasvokuvia koskematta kotihakemistoihin. "
"Kasvokuvat nimetään käyttäjänimen mukaan. Kuvatiedostojen täytyy olla gdk-"
"pixbuf -kirjaston ymmärtämässä muodossa ja gdm-käyttäjän luettavissa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:150
msgid "Text to appear in the warning pop-up dialogs"
......@@ -4672,6 +4685,10 @@ msgid ""
"remote displays which can be managed. It only limits the number of displays "
"initiating a connection simultaneously."
msgstr ""
"Palvelunestohyökkäyksien estämiseksi GDM:ssä on kiinteän kokoinen jono "
"alustustilassa oleville yhteyksille. Huomaa, että tämä valinta ei rajoita "
"hallittavien etänäyttöjen määrää. Valinta rajoittaa ainoastaan "
"samanaikaisten yhteyden avausyritysten lukumäärää."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:169
msgid ""
......@@ -4680,6 +4697,9 @@ msgid ""
"services to computers with more than one screen, you should increase the "
"this value accordingly."
msgstr ""
"Jotta hyökkäjät eivät voi niin helposti täyttää jonoa, sallii gdm vain yhden "
"etäyhteyden kultakin koneelta. Jos haluat tarjota näyttöpalveluita koneille, "
"joissa on useampi kuin yksi näyttö, tulee tätä arvoa kasvattaa vastaavasti."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:170
msgid ""
......@@ -4687,6 +4707,9 @@ msgid ""
"this is off then one of the actions will be available anywhere. These "
"actions include Shutdown, Restart, Custom, Configure, XDMCP chooser and such."
msgstr ""
"Kytkee toimintovalikon päällä tai pois käytöstä. Jos tämä ei ole käytössä, "
"ovat toiminnot käytettävissä mistä tahansa. Komentoja ovat mm. sammutus, "
"uudelleenkäynnistys, oma komento, asetukset ja XDMCP-valitsin. "
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:171
msgid "U_ser:"
......@@ -4701,6 +4724,8 @@ msgid ""
"Use circles instead of asterisks in the password entry. This may not work "
"with all fonts however."
msgstr ""
"Käytä ympyröitä tähtien sijasta salasanakentässä. Tämä ei välttämättä toimi "
"kaikkien kirjasimien kanssa."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:174
msgid "Users"
......@@ -4719,6 +4744,12 @@ msgid ""
"received within maximum wait time, GDM will declare the display dead and "
"erase it from the pending queue freeing up the slot for other displays."
msgstr ""
"Kun gdm on valmis hallitsemaan näyttöä, lähetetään näytölle ACCEPT-paketti, "
"joka sisältää yksilöllisen XDMCP-istunnon istuntotunnisteen. Tämän jälkeen "
"gdm asettaa istunnon alustettavien istuntojen jonoon odottamaan, että "
"näyttö vastaa MANAGE-pyynnöllä. Jos vastausta ei saavu ennen odotusajan "
"aikakatkaisua, gdm päättää että istunto on kuollut ja poistaa sen "
"alustettavien istuntojen jonosta vapauttaakseen tilan muille näytöille."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:177
msgid ""
......@@ -4728,9 +4759,9 @@ msgid ""
"gdmflexiserver, and not with XDMCP."
msgstr ""
"Kun käyttäjä kirjautuu sisään toiseen kertaan samanaikaisesti, yhdistetään "
"heidät alkuperäiseen istuntoon uuden istunnon käynnistämisen sijasta. "
"Tämä toimii ainoastaan gdmflexiserverin käynnistämillä virtuaalipäätteillä, "
"ei XDMCP-yhteyksillä."
"heidät alkuperäiseen istuntoon uuden istunnon käynnistämisen sijasta. Tämä "
"toimii ainoastaan gdmflexiserverin käynnistämillä virtuaalipäätteillä, ei "
"XDMCP-yhteyksillä."
#: ../gui/gdmsetup.glade.h:178
msgid "X Server Login Window Preferences"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment