Commit e87e0108 authored by Kjartan Maraas's avatar Kjartan Maraas Committed by Kjartan Maraas

Updated Norwegian bokmål translation

2008-02-02  Kjartan Maraas  <kmaraas@gnome.org>

	* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation

svn path=/trunk/; revision=5683
parent 6bb0f887
2008-02-02 Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>
* nb.po: Updated Norwegian bokmål translation
2008-02-01 William Jon McCann <mccann@jhu.edu>
* POTFILES.in: Add missing files.
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gdm 2.21.x\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-01-27 14:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-27 14:57+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-02 21:22+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-02 21:23+0100\n"
"Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas@gnome.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -23,17 +23,17 @@ msgid "/dev/urandom is not a character device"
msgstr "/dev/urandom er ikke en tegnenhet"
#: ../daemon/factory-slave-main.c:156 ../daemon/product-slave-main.c:156
#: ../daemon/simple-slave-main.c:156
#: ../daemon/simple-slave-main.c:156 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:156
msgid "Display ID"
msgstr "Skjerm-ID"
#: ../daemon/factory-slave-main.c:156 ../daemon/product-slave-main.c:156
#: ../daemon/simple-slave-main.c:156
#: ../daemon/simple-slave-main.c:156 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:156
msgid "id"
msgstr "id"
#: ../daemon/factory-slave-main.c:168 ../daemon/product-slave-main.c:168
#: ../daemon/simple-slave-main.c:168
#: ../daemon/simple-slave-main.c:168 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:168
msgid "GNOME Display Manager Slave"
msgstr "Slave for GNOME skjermhåndterer"
......@@ -42,24 +42,24 @@ msgstr "Slave for GNOME skjermhåndterer"
msgid "could not find user \"%s\" on system"
msgstr "kunne ikke finne bruker «%s» på systemet"
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:186 ../daemon/gdm-simple-slave.c:169
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:203 ../daemon/gdm-simple-slave.c:167
msgid "Unable to initialize login system"
msgstr "Kan ikke initiere påloggingssystemet"
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:218 ../daemon/gdm-simple-slave.c:201
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:235 ../daemon/gdm-simple-slave.c:199
msgid "Unable to authenticate user"
msgstr "Kan ikke autentisere bruker"
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:240 ../daemon/gdm-simple-slave.c:223
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:257 ../daemon/gdm-simple-slave.c:220
msgid "Unable to authorize user"
msgstr "Kan ikke autorisere bruker"
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:264
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:281
msgid "Unable to establish credentials"
msgstr "Kan ikke bruke autentiseringsinformasjonen"
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:593 ../daemon/gdm-product-slave.c:366
#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:708
#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:618 ../daemon/gdm-product-slave.c:364
#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:793
msgid ""
"Could not start the X server (your graphical environment) due to some "
"internal error. Please contact your system administrator or check your "
......@@ -71,46 +71,36 @@ msgstr ""
"å finne ut hva som er feil. I mellomtiden vil denne skjermen deaktiveres. "
"Vennligst start GDM på nytt når problemet er rettet."
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:338
#: ../daemon/gdm-server.c:242
#, c-format
msgid "User %s doesn't exist"
msgstr "Bruker %s eksisterer ikke"
msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
msgstr "%s: kunne ikke koble til opphavsskjerm «%s»"
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:345
#: ../daemon/gdm-server.c:360
#, c-format
msgid "Group %s doesn't exist"
msgstr "Gruppe %s eksisterer ikke"
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgstr ""
"Tjeneren skulle startes av bruker %s, men denne brukeren eksisterer ikke"
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:356 ../daemon/gdm-server.c:371
#: ../daemon/gdm-server.c:371 ../daemon/gdm-welcome-session.c:406
#, c-format
msgid "Couldn't set groupid to %d"
msgstr "Kunne ikke sette gruppe-ID til %d"
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:362 ../daemon/gdm-server.c:377
#: ../daemon/gdm-server.c:377 ../daemon/gdm-welcome-session.c:412
#, c-format
msgid "initgroups () failed for %s"
msgstr "initgroups () feilet for %s"
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:368 ../daemon/gdm-server.c:383
#: ../daemon/gdm-server.c:383 ../daemon/gdm-welcome-session.c:418
#, c-format
msgid "Couldn't set userid to %d"
msgstr "Kunne ikke sette bruker-id til %d"
#: ../daemon/gdm-greeter-session.c:376 ../daemon/gdm-server.c:391
#: ../daemon/gdm-server.c:391 ../daemon/gdm-welcome-session.c:426
msgid "Couldn't set groupid to 0"
msgstr "Kunne ikke sette gruppe-id til 0"
#: ../daemon/gdm-server.c:242
#, c-format
msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
msgstr "%s: kunne ikke koble til opphavsskjerm «%s»"
#: ../daemon/gdm-server.c:360
#, c-format
msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
msgstr ""
"Tjeneren skulle startes av bruker %s, men denne brukeren eksisterer ikke"
#: ../daemon/gdm-server.c:426
#, c-format
msgid "%s: Could not open logfile for display %s!"
......@@ -132,213 +122,212 @@ msgstr "%s: Prioritet for tjener kunne ikke settes til %d: %s"
msgid "%s: Empty server command for display %s"
msgstr "%s: Tjenerkommandoen for skjerm %s er tom"
#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1205 ../daemon/gdm-session-direct.c:1223
#: ../daemon/gdm-session-direct.c:1209 ../daemon/gdm-session-direct.c:1227
#, c-format
msgid "worker exited with status %d"
msgstr "arbeider avsluttet med status %d"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:841
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:843
#, c-format
msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
msgstr "feil i initiering av kommunikasjon med autentiseringssystemet - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:842
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:844
msgid "general failure"
msgstr "generell feil"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:843
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:845
msgid "out of memory"
msgstr "ikke mer minne"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:844
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:846
msgid "application programmer error"
msgstr "feil i programkoden"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:845
msgid "unscoped error"
msgstr "feilen som ikke kan plasseres"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:847
msgid "unknown error"
msgstr "ukjent feil"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:852
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:854
msgid "Username:"
msgstr "Brukernavn:"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:858
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:860
#, c-format
msgid "error informing authentication system of preferred username prompt - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om foretrukket spørring "
"etter brukernavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:872
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:874
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's hostname - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers vertsnavn - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:887
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:889
#, c-format
msgid "error informing authentication system of user's console - %s"
msgstr ""
"feil ved informasjon til autentiseringssystemet om brukers konsoll - %s"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1043
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1045
#, c-format
msgid "no user account available"
msgstr "ingen brukerkonto tilgjengelig"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1092
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1094
#, c-format
msgid "user account not available on system"
msgstr "brukerkonto ikke tilgjengelig på systemet"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1294
#, c-format
msgid ""
"session log '%s' is not a normal file, logging session to '%s' instead.\n"
msgstr ""
"Sesjonsloggen «%s» er ikke en normal fil. Logger sesjonen til «%s» i stedet.\n"
#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1318
msgid "unable to log session"
msgstr "kan ikke logge sesjonen"
#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:256
#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:310
msgid "Unable establish credentials"
msgstr "Kan ikke bruke autentiseringsinformasjonen"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:582
#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:388
#, c-format
msgid "User %s doesn't exist"
msgstr "Bruker %s eksisterer ikke"
#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:395
#, c-format
msgid "Group %s doesn't exist"
msgstr "Gruppe %s eksisterer ikke"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:591
msgid "Could not create socket!"
msgstr "Kunne ikke lage socket!"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:848
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:857
#, c-format
msgid "Denied XDMCP query from host %s"
msgstr "Nektet XDMCP spørring fra vert %s"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1011
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1076
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1014
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1238
msgid "Could not extract authlist from packet"
msgstr "Kunne ikke hente ut autentiseringsliste fra pakke"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1024
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1091
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1027
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1253
msgid "Error in checksum"
msgstr "Feil i sjekksum"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1343
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1504
msgid "Bad address"
msgstr "Ugyldig adresse"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1424
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1585
#, c-format
msgid "%s: Could not read display address"
msgstr "%s: Kunne ikke lese adresse for skjerm"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1432
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1593
#, c-format
msgid "%s: Could not read display port number"
msgstr "%s: Kunne ikke lese portnummer for skjerm"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1441
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1602
#, c-format
msgid "%s: Could not extract authlist from packet"
msgstr "%s: Kunne ikke hente ut autentiseringsliste fra pakke"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1461
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1622
#, c-format
msgid "%s: Error in checksum"
msgstr "%s: Feil i sjekksum"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1897
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2130
#, c-format
msgid "%s: Got REQUEST from banned host %s"
msgstr "%s: Mottok REQUEST fra bannlyst vert %s"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1907
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2262
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2519
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2140
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2495
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2747
#, c-format
msgid "%s: Could not read Display Number"
msgstr "%s: Kunne ikke lese skjermnummer"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1914
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2147
#, c-format
msgid "%s: Could not read Connection Type"
msgstr "%s: Kunne ikke lese forbindelsestype"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1921
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2154
#, c-format
msgid "%s: Could not read Client Address"
msgstr "%s: Kunne ikke lese klientens adresse"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1929
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2162
#, c-format
msgid "%s: Could not read Authentication Names"
msgstr "%s: Kunne ikke lese autentiseringsnavn"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1938
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2171
#, c-format
msgid "%s: Could not read Authentication Data"
msgstr "%s: Kunne ikke lese autentiseringsdata"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1948
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2181
#, c-format
msgid "%s: Could not read Authorization List"
msgstr "%s: Kunne ikke lese autorisasjonslisten"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1967
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2200
#, c-format
msgid "%s: Could not read Manufacturer ID"
msgstr "%s: Kunne ikke lese produsent-ID"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:1994
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2227
#, c-format
msgid "%s: Failed checksum from %s"
msgstr "%s: Feilet sjekksum fra %s"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2246
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2479
#, c-format
msgid "%s: Got Manage from banned host %s"
msgstr "%s: Mottok Manage fra bannlyst vert %s"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2255
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2526
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2488
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2754
#, c-format
msgid "%s: Could not read Session ID"
msgstr "%s: Kunne ikke lese sesjons-ID"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2269
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2502
#, c-format
msgid "%s: Could not read Display Class"
msgstr "%s: Kunne ikke lese skjermklasse"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2375
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2429
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2435
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2607
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2657
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2663
#, c-format
msgid "%s: Could not read address"
msgstr "%s: Kunne ikke lese adresse"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2509
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2737
#, c-format
msgid "%s: Got KEEPALIVE from banned host %s"
msgstr "%s: Mottok KEEPALIVE fra bannlyst vert %s"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2598
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2826
msgid "GdmXdmcpDisplayFactory: Could not read XDMCP header!"
msgstr "GdmXdmcpDisplayFactory: Kunne ikke lese XDMCP header!"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2604
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2832
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:240
msgid "XMDCP: Incorrect XDMCP version!"
msgstr "XDMCP: Feil XDMCP versjon!"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2610
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:2838
#: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-widget.c:246
msgid "XMDCP: Unable to parse address"
msgstr "XDMCP: Kan ikke lese adressen"
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3008
#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:3236
#, c-format
msgid "Could not get server hostname: %s!"
msgstr "Fant ikke tjenerens vertsnavn: %s!"
......@@ -464,11 +453,11 @@ msgstr "Aktiv tekst"
msgid "The text to use in the label if the user has picked an item"
msgstr "Tekst som skal brukes i etiketten hvis brukeren har valgt en oppføring"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:978
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1019
msgid "%l:%M:%S %p"
msgstr "%l:%M:%S"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:978
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1019
msgid "%l:%M %p"
msgstr "%l:%M"
......@@ -477,7 +466,7 @@ msgstr "%l:%M"
#. * should begin with a 0 in your locale (e.g. "May
#. * 01" instead of "May 1").
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:984
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1025
msgid "%a %b %e"
msgstr "%a %b %e"
......@@ -485,7 +474,7 @@ msgstr "%a %b %e"
#. * if the time should come before the
#. * date on a clock in your locale.
#.
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:989
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1030
#, c-format
msgid "%1$s, %2$s"
msgstr "%1$s: %2$s"
......@@ -523,13 +512,47 @@ msgid "Suspend"
msgstr "Hvilemodus"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:9
msgid "Tue Oct 23 21:16:50 EDT 2007"
msgstr "Tir. 23 okt 21.16.50 CET 2007"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.glade.h:10
msgid "Version"
msgstr "Versjon"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-dialog.c:139
msgid "Languages"
msgstr "Språk"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:186
msgid "_Languages:"
msgstr "_Språk:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-chooser-widget.c:187
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:211
msgid "_Language:"
msgstr "_Språk:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:177
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:314
msgid "Other..."
msgstr "Annen..."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-language-option-widget.c:178
msgid "Choose a language from the full list of available languages."
msgstr "Velg et språk fra listen med tilgjengelige språk."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:384
msgid "Label Text"
msgstr "Tekst for etikett"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-option-widget.c:385
msgid "The text to use as a label"
msgstr "Teksten som skal brukes som etikett"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:301
msgid "Max Item Count"
msgstr "Maksimalt antall oppføringer"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-recent-option-widget.c:302
msgid "The maximum number of items to keep around in the list"
msgstr "Maksimalt antall oppføringer som skal beholdes i listen"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-remote-login-window.c:97
#, c-format
msgid "Remote Login (Connecting to %s...)"
......@@ -544,27 +567,27 @@ msgstr "Ekstern pålogging (Koblet til %s)"
msgid "Remote Login"
msgstr "Ekstern pålogging"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:380
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:362
msgid "Default"
msgstr "Forvalg"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:381
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:363
msgid "Login with the same session as last time."
msgstr "Logg inn med samme sesjon som sist gang."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:386
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:368
msgid "Legacy"
msgstr "Legacy"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:387
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:369
msgid "Login based on preset legacy configuration"
msgstr "Innlogging basert på forhåndssatt tidligere konfigurasjon"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:430
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:412
msgid "_Sessions:"
msgstr "_Sesjoner:"
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:431
#: ../gui/simple-greeter/gdm-session-chooser-widget.c:413
msgid "_Session:"
msgstr "_Sesjon:"
......@@ -598,10 +621,6 @@ msgstr "Håndterer"
msgid "The user manager object this user is controlled by."
msgstr "Brukerhåndteringsobjekt denne brukeren kontrolleres av."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:314
msgid "Other..."
msgstr "Annen..."
#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:315
msgid "Choose a different account"
msgstr "Velg en annen konto"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment