Commit f8f61e7c authored by Priit Laes's avatar Priit Laes Committed by Priit Laes

Translation updated by Ivar Smolin.

2006-09-23  Priit Laes  <plaes@cvs.gnome.org>

	* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
parent b69b8baf
2006-09-23 Priit Laes <plaes@cvs.gnome.org>
* et.po: Translation updated by Ivar Smolin.
2006-09-17 Åsmund Skjæveland <aasmunds@fys.uio.no>
* nn.po: Updated Norwegian Nynorsk translation.
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GDM2 HEAD\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-09 07:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-16 19:58+0300\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-21 23:12+0300\n"
"Last-Translator: Ivar Smolin <okul@linux.ee>\n"
"Language-Team: Estonian <gnome-et@linux.ee>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -497,14 +497,14 @@ msgstr "%s: Viga signaali CHLD käsitleja ülesseadmisel"
#: ../daemon/gdm.c:2728
msgid "DYNAMIC request denied: Not authenticated"
msgstr ""
msgstr "DYNAMIC küsimine keelatud: Autentimata"
#: ../daemon/gdm.c:2894 ../daemon/gdm.c:2912 ../daemon/gdm.c:3194
#: ../daemon/gdm.c:3246 ../daemon/gdm.c:3299 ../daemon/gdm.c:3340
#: ../daemon/gdm.c:3366
#, c-format
msgid "%s request denied: Not authenticated"
msgstr ""
msgstr "%s küsimine keelatud: Autentimata"
#. Don't print the name to syslog as it might be
#. * long and dangerous
......@@ -534,17 +534,17 @@ msgstr "%s: BaseXsession on tühi, kasutatakse %s/gdm/Xsession"
#: ../daemon/gdmconfig.c:1105
#, c-format
msgid "%s: Standard X server not found; trying alternatives"
msgstr ""
msgstr "%s: Standardseid X-servereid ei leitud, proovitakse alternatiive"
#: ../daemon/gdmconfig.c:1164
#, c-format
msgid "%s: No greeter specified."
msgstr "%s: Tervitajat (greeter) pole määratud."
msgstr "%s: Tervitajat pole määratud."
#: ../daemon/gdmconfig.c:1166
#, c-format
msgid "%s: No remote greeter specified."
msgstr "%s: Kaugtervitajat (remote greeter) pole määratud."
msgstr "%s: Kaugtervitajat pole määratud."
#: ../daemon/gdmconfig.c:1168
#, c-format
......@@ -1025,14 +1025,14 @@ msgid ""
"Attempting to use a different one."
msgstr ""
"Tervitusprogramm näib krahhivat.\n"
"Proovin kasutada mõnda muud."
"Proovitakse kasutada mõnda muud."
#. Something went wrong
#: ../daemon/slave.c:2642
#, c-format
msgid "%s: Cannot start greeter with gtk modules: %s. Trying without modules"
msgstr ""
"%s: Tervitajat pole võimalik gtk moodulitega käivitada: %s. Proovin ilma "
"%s: Tervitajat pole võimalik gtk moodulitega käivitada: %s. Proovitakse ilma "
"mooduliteta"
#: ../daemon/slave.c:2649
......@@ -1051,7 +1051,7 @@ msgstr ""
#: ../daemon/slave.c:2668
#, c-format
msgid "%s: Error starting greeter on display %s"
msgstr "%s: Viga tervitaja (greeter) kävitamisel kuval %s"
msgstr "%s: Viga tervitaja kävitamisel kuval %s"
#: ../daemon/slave.c:2672
#, c-format
......@@ -1220,7 +1220,7 @@ msgstr "Süsteemihaldur on sinu kasutajakonto ära keelanud."
#: ../daemon/slave.c:3857
msgid "Error! Unable to set executable context."
msgstr ""
msgstr "Viga! Käivitatavat konteksti pole võimalik seada."
#: ../daemon/slave.c:3866 ../daemon/slave.c:3875
#, c-format
......@@ -2874,7 +2874,7 @@ msgstr "GNOME töölauahaldur"
#: ../gui/gdmlogin.c:2170
msgid "Finger"
msgstr ""
msgstr "Finger"
#: ../gui/gdmlogin.c:2288
msgid "GDM Login"
......@@ -2924,7 +2924,7 @@ msgstr "Tere tulemast"
#: ../gui/gdmlogin.c:2690 ../gui/greeter/greeter_parser.c:410
msgid "_Start Again"
msgstr ""
msgstr "_Alusta uuesti"
#: ../gui/gdmlogin.c:3243 ../gui/gdmlogin.c:3277 ../gui/greeter/greeter.c:565
#: ../gui/greeter/greeter.c:600
......@@ -4304,51 +4304,6 @@ msgstr "Liiga palju aliasetasemeid lokaadi jaoks; võib tähendada tsüklit"
#~ "Võrgu kaudu sisselogijate tervitustekst. Kui tekstis on sümbolid %n, siis "
#~ "see asendatakse arvuti nimega."
#~ msgid "Test Sound"
#~ msgstr "Heli test"
#~ msgid "Themed Greeter"
#~ msgstr "Teemaga tervitaja"
#~ msgid "User to Include"
#~ msgstr "Kaasatav kasutaja"
#~ msgid "User to exclude"
#~ msgstr "Väljajäetav kasutaja"
#~ msgid "Usually something like: /usr/bin/X"
#~ msgstr "Arvatavasti midagi sarnast: /usr/bin/X"
#~ msgid "XDMCP"
#~ msgstr "XDMCP"
#~ msgid "_Delete theme"
#~ msgstr "_Kustuta teema"
#~ msgid "_Login a user automatically on first bootup"
#~ msgstr "Esimesel käivitamisel _logitakse kasutaja automaatselt sisse"
#~ msgid "_Mode:"
#~ msgstr "_Režiim:"
#~ msgid "_No background"
#~ msgstr "Tausta p_ole"
#~ msgid "_Only color on remote displays"
#~ msgstr "_Värv ainult kaugkuvadel"
#~ msgid "_Scale background image to fit"
#~ msgstr "_Taustapilt venitatakse sobivasse suurusesse"
#~ msgid "_Timed login username:"
#~ msgstr "Viitlogimise ka_sutajanimi:"
#~ msgid "author"
#~ msgstr "autor"
#~ msgid "copyright"
#~ msgstr "autoriõigus"
#~ msgid ""
#~ "description\n"
#~ "widget"
......@@ -4412,24 +4367,6 @@ msgstr "Liiga palju aliasetasemeid lokaadi jaoks; võib tähendada tsüklit"
#~ "program."
#~ msgstr "Palun küsi süsteemihaldurilt selle paigaldamist."
#~ msgid "No Background"
#~ msgstr "Tausta p_ole"
#~ msgid "A-M|English"
#~ msgstr "A-M|Inglise (UK)"
#~ msgid "Could not fork a new process!"
#~ msgstr "%s: Xserver protsessi pole võimalik forkida!"
#~ msgid "Failsafe Gnome"
#~ msgstr "Tõrkekindel (failsafe) _GNOME"
#~ msgid "Failsafe xterm"
#~ msgstr "Tõrkekindel (failsafe) _terminal"
#~ msgid "Picture is too large"
#~ msgstr "Pilt on liiga suur"
#~ msgid ""
#~ "The system administrator disallowed pictures larger than %d bytes to show "
#~ "in the face browser"
......@@ -4440,15 +4377,6 @@ msgstr "Liiga palju aliasetasemeid lokaadi jaoks; võib tähendada tsüklit"
#~ "Error: %s"
#~ msgstr "Faili %s pole võimalik kirjutamiseks avada\n"
#~ msgid "Standard greeter"
#~ msgstr "Standardserver"
#~ msgid "Graphical greeter"
#~ msgstr "Graafiline tervitaja"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Mitmesugust"
#~ msgid ""
#~ "Doubleclick on the user\n"
#~ "to log in"
......@@ -4456,9 +4384,6 @@ msgstr "Liiga palju aliasetasemeid lokaadi jaoks; võib tähendada tsüklit"
#~ "Sisselogimiseks tee\n"
#~ "kasutaja peal topeltklõps"
#~ msgid "(memory buffer"
#~ msgstr "(mälupuhver)"
#~ msgid "Can't disable xscreensaver display hacks"
#~ msgstr "Xscreensaver'i kuvahäkke pole võimalik keelata"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment