Commit 3f9b4a1a authored by Alan Mortensen's avatar Alan Mortensen Committed by Ask Hjorth Larsen

Updated Danish translation

parent 2aa0ec00
......@@ -20,14 +20,15 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutter\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:58+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-30 20:57+0200\n"
"Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-04 17:52+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-12 19:50+0100\n"
"Last-Translator: Alan Mortensen <alanmortensen.am@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@dansk-gruppen.dk>\n"
"Language: da\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
#: data/50-mutter-navigation.xml:6
msgid "Navigation"
......@@ -404,7 +405,16 @@ msgid ""
"mutter default to layout logical monitors in a logical pixel coordinate "
"space, while scaling monitor framebuffers instead of window content, to "
"manage HiDPI monitors. Does not require a restart."
msgstr "For at slå eksperimentelle funktioner til, skal du tilføje funktionsnøgleordet til listen. Om funktionen kræver genstart af kompositoren afhænger af den givne funktion. Der er ingen garanti for at eksperimentelle funktion forbliver tilgængelige eller mulige at konfigurere. Forvent ikke at noget i denne indstilling nødvendigvis fungerer i fremtiden. Mulige nøgleord i øjeblikket: • “scale-monitor-framebuffer” — får mutter til som standard at arrangere logiske skærme i et logisk pixelkoordinatrum, mens skærmes framebuffere skaleres frem for vinduesindholdet for at håndtere HiDPI-skærme. Kræver ikke genstart."
msgstr ""
"For at slå eksperimentelle funktioner til, skal du tilføje "
"funktionsnøgleordet til listen. Om funktionen kræver genstart af "
"kompositoren afhænger af den givne funktion. Der er ingen garanti for at "
"eksperimentelle funktion forbliver tilgængelige eller mulige at konfigurere. "
"Forvent ikke at noget i denne indstilling nødvendigvis fungerer i fremtiden. "
"Mulige nøgleord i øjeblikket: • “scale-monitor-framebuffer” — får mutter til "
"som standard at arrangere logiske skærme i et logisk pixelkoordinatrum, mens "
"skærmes framebuffere skaleres frem for vinduesindholdet for at håndtere "
"HiDPI-skærme. Kræver ikke genstart."
#: data/org.gnome.mutter.gschema.xml.in:141
msgid "Select window from tab popup"
......@@ -523,7 +533,7 @@ msgstr ""
#. TRANSLATORS: This string refers to a button that switches between
#. * different modes.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2325
#: src/backends/meta-input-settings.c:2423
#, c-format
msgid "Mode Switch (Group %d)"
msgstr "Tilstandsskift (Gruppe %d)"
......@@ -531,102 +541,110 @@ msgstr "Tilstandsskift (Gruppe %d)"
#. TRANSLATORS: This string refers to an action, cycles drawing tablets'
#. * mapping through the available outputs.
#.
#: src/backends/meta-input-settings.c:2348
#: src/backends/meta-input-settings.c:2446
msgid "Switch monitor"
msgstr "Skift skærm"
#: src/backends/meta-input-settings.c:2350
#: src/backends/meta-input-settings.c:2448
msgid "Show on-screen help"
msgstr "Vis integreret hjælp"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:907
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:954
msgid "Built-in display"
msgstr "Indbygget terminal"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:930
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:986
msgid "Unknown"
msgstr "Ukendt"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:932
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:988
msgid "Unknown Display"
msgstr "Ukendt terminal"
#. TRANSLATORS: this is a monitor vendor name, followed by a
#. * size in inches, like 'Dell 15"'
#.
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:940
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:996
#, c-format
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name, followed by a size in inches, like 'Dell 15\"'"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#: src/backends/meta-monitor-manager.c:1004
#, c-format
#| msgid "%s %s"
msgctxt ""
"This is a monitor vendor name followed by product/model name where size in "
"inches could not be calculated, e.g. Dell U2414H"
msgid "%s %s"
msgstr "%s %s"
#. This probably means that a non-WM compositor like xcompmgr is running;
#. * we have no way to get it to exit
#: src/compositor/compositor.c:481
#: src/compositor/compositor.c:482
#, c-format
msgid ""
"Another compositing manager is already running on screen %i on display “%s”."
msgstr ""
"En anden komposithåndtering kører allerede på skærm %i på terminal “%s”."
#: src/core/bell.c:254
#: src/core/bell.c:252
msgid "Bell event"
msgstr "Bip-hændelse"
#: src/core/main.c:191
#: src/core/main.c:185
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Deaktivér forbindelse til sessionshåndtering"
#: src/core/main.c:197
#: src/core/main.c:191
msgid "Replace the running window manager"
msgstr "Erstat den kørende vindueshåndtering"
#: src/core/main.c:203
#: src/core/main.c:197
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Angiv sessionhåndterings-id"
#: src/core/main.c:208
#: src/core/main.c:202
msgid "X Display to use"
msgstr "X-terminal som bruges"
#: src/core/main.c:214
#: src/core/main.c:208
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Initialisér session fra gemt fil"
#: src/core/main.c:220
#: src/core/main.c:214
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Gør kald til X synkrone"
#: src/core/main.c:227
#: src/core/main.c:221
msgid "Run as a wayland compositor"
msgstr "Kør som en wayland-kompositor"
#: src/core/main.c:233
#: src/core/main.c:227
msgid "Run as a nested compositor"
msgstr "Kør som en indlejret kompositor"
#: src/core/main.c:239
#: src/core/main.c:233
msgid "Run wayland compositor without starting Xwayland"
msgstr "Kør wayland-kompositoren uden at starte Xwayland"
#: src/core/main.c:247
#: src/core/main.c:241
msgid "Run as a full display server, rather than nested"
msgstr "Kør som fuld terminalserver, frem for indlejret"
#: src/core/main.c:253
#: src/core/main.c:247
msgid "Run with X11 backend"
msgstr "Kør med X11-motor"
#. Translators: %s is a window title
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:148
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#, c-format
msgid "“%s” is not responding."
msgstr "“%s” svarer ikke."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:150
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:152
msgid "Application is not responding."
msgstr "Program svarer ikke."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:155
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:157
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
......@@ -634,15 +652,15 @@ msgstr ""
"Du kan vælge at vente et lille stykke tid på at programmet fortsætter, eller "
"du kan tvinge programmet til at afslutte fuldstændigt."
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Tving til at afslutte"
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:162
#: src/core/meta-close-dialog-default.c:164
msgid "_Wait"
msgstr "_Vent"
#: src/core/mutter.c:39
#: src/core/mutter.c:38
#, c-format
msgid ""
"mutter %s\n"
......@@ -657,20 +675,20 @@ msgstr ""
"Der er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET "
"BESTEMT FORMÅL.\n"
#: src/core/mutter.c:53
#: src/core/mutter.c:52
msgid "Print version"
msgstr "Vis version"
#: src/core/mutter.c:59
#: src/core/mutter.c:58
msgid "Mutter plugin to use"
msgstr "Mutter-udvidelsesmodul der skal bruges"
#: src/core/prefs.c:1915
#: src/core/prefs.c:1786
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Arbejdsområde %d"
#: src/core/util.c:120
#: src/core/util.c:121
msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr "Mutter blev kompileret uden understøttelse for uddybende tilstand\n"
......@@ -688,21 +706,21 @@ msgstr ""
"Terminalen “%s” har allerede en vindueshåndtering; prøv tilvalget --replace "
"for at erstatte den aktuelle vindueshåndtering."
#: src/x11/meta-x11-display.c:1010
#: src/x11/meta-x11-display.c:1008
msgid "Failed to initialize GDK\n"
msgstr "Kunne ikke klargøre GDK\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1034
#: src/x11/meta-x11-display.c:1032
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display “%s”\n"
msgstr "Kunne ikke åbne X Window System-terminalen “%s”\n"
#: src/x11/meta-x11-display.c:1117
#: src/x11/meta-x11-display.c:1115
#, c-format
msgid "Screen %d on display “%s” is invalid\n"
msgstr "Skærm %d på terminal “%s” er ugyldig\n"
#: src/x11/session.c:1819
#: src/x11/session.c:1821
msgid ""
"These windows do not support “save current setup” and will have to be "
"restarted manually next time you log in."
......@@ -711,7 +729,7 @@ msgstr ""
"manuelt næste gang, du logger på."
# Lad os håbe dette er rigtigt
#: src/x11/window-props.c:565
#: src/x11/window-props.c:568
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (på %s)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment