sv.po 6.11 KB
Newer Older
1
# Swedish messages for vte.
2
# Copyright © 2002, 2003, 2006, 2007, 2010, 2016, 2018 Free Software Foundation, Inc.
3
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003.
4
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006, 2007, 2010.
5
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2016, 2018.
6 7 8
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: vte\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
11
"product=vte&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
12 13
"POT-Creation-Date: 2018-05-21 18:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-23 22:35+0200\n"
14
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
15
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
16
"Language: sv\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"X-Generator: Poedit 2.0.7\n"
21

22 23
#: ../src/iso2022.cc:71 ../src/iso2022.cc:79 ../src/iso2022.cc:109
#: ../src/vtegtk.cc:3605
24 25 26
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "Kan inte konvertera tecken från %s till %s."
27

28
#. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
29
#: ../src/vte.cc:3958
30 31 32
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Fel vid läsning från barn: %s."
33

34
#: ../src/vte.cc:4098
35 36 37
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr "Fel (%s) vid konvertering av data för barn, kastar."
38

39
#: ../src/vte.cc:8150
40 41
msgid "WARNING"
msgstr "VARNING"
42

43 44 45
#: ../src/vte.cc:8151
msgid "GnuTLS not enabled; data will be written to disk unencrypted!"
msgstr "GnuTLS inte aktiverat; data kommer skrivas till disk okrypterade!"
46

47 48
#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Kopiera"
49

50 51
#~ msgid "Paste"
#~ msgstr "Klistra in"
52

53 54
#~ msgid "Reset (use Ctrl to reset and clear)"
#~ msgstr "Återställ (använd Ctrl för att återställa och rensa)"
55

56 57
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Återställ"
58

59 60
#~ msgid "Toggle input enabled setting"
#~ msgstr "Slå av/på inmatningsaktiverad inställning"
61

62 63
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Inmatning"
64

65 66
#~ msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
#~ msgstr "Försök att ställa in ogiltig NRC-mappning \"%c\"."
67

68 69
#~ msgid "Unrecognized identified coding system."
#~ msgstr "Okänt identifierat kodningssystem."
70

71 72
#~ msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
#~ msgstr "Försök att ställa in ogiltig bred NRC-mappning \"%c\"."
73

74 75
#~ msgid "Could not open console.\n"
#~ msgstr "Kunde inte öppna konsolen.\n"
76

77 78 79 80 81 82 83 84
#~ msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
#~ msgstr "Kunde inte tolka geometrispecifikationen som angavs för --geometry"

#~ msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
#~ msgstr "Kan inte skicka data till barn, ogiltig teckenkonverterare"

#~ msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s\n"
#~ msgstr "Fel vid läsning av PTY-storlek, använder standardvärden: %s\n"
85

86 87 88 89 90 91 92 93
#~ msgid "Duplicate (%s/%s)!"
#~ msgstr "Dubbel (%s/%s)!"

#~ msgid "Error compiling regular expression \"%s\"."
#~ msgstr "Fel vid kompilering av reguljärt uttryck \"%s\"."

#~ msgid "_vte_conv_open() failed setting word characters"
#~ msgstr "_vte_conv_open() misslyckades med att ställa in ordtecken"
94

95 96
#~ msgid "can not run %s"
#~ msgstr "kan inte köra %s"
97

98 99
#~ msgid "Error creating signal pipe."
#~ msgstr "Fel vid skapande av signalrör."
100

101 102
#~ msgid "No handler for control sequence `%s' defined."
#~ msgstr "Ingen hanterare för kontrollsekvensen \"%s\" är angiven."
103

104 105
#~ msgid "Error setting PTY size: %s."
#~ msgstr "Fel vid inställning av PTY-storlek: %s."
106

107 108
#~ msgid "Got unexpected (key?) sequence `%s'."
#~ msgstr "Fick oväntad (tangent?)sekvens \"%s\"."
109

110 111
#~ msgid "Unknown pixel mode %d.\n"
#~ msgstr "Okänt bildpunktsläge %d.\n"
112

113 114
#~ msgid "Can not find appropiate font for character U+%04x.\n"
#~ msgstr "Kunde inte hitta ett lämpligt typsnitt för tecknet U+%04x.\n"
115

116 117
#~ msgid "Error adding `%s' to environment, continuing."
#~ msgstr "Fel vid tillägg av \"%s\" till miljön, fortsätter."
118

119 120
#~ msgid "Unrecognized coding system."
#~ msgstr "Okänt kodningssystem."
121

122 123
#~ msgid "Could not open console."
#~ msgstr "Kunde inte öppna konsollen."
124

125 126
#~ msgid "Unknown pixel mode %d."
#~ msgstr "Okänt bildpunktsläge %d."
127

128 129
#~ msgid "Can not draw character U+%04x."
#~ msgstr "Kan inte rita tecknet U+%04x."
130

131 132
#~ msgid "g_iconv_open() failed setting word characters"
#~ msgstr "g_iconv_open() misslyckades med att ställa in ordtecken"
133

134 135
#~ msgid "Don't know how to convert to/from gunichar data!"
#~ msgstr "Vet inte hur man konverterar till/från gunichar-data!"
136

137 138 139
#~ msgid "Using fontset \"%s\", which is missing these character sets: %s."
#~ msgstr ""
#~ "Använder typsnittssamlingen \"%s\", som saknar dessa teckensamlingar: %s."
140

141 142 143 144 145
#~ msgid ""
#~ "Failed to load Xft font pattern \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att läsa in XFt-typsnittsmönstret \"%s\", använder "
#~ "standardtypsnittet."
146

147 148
#~ msgid "Failed to load default Xft font."
#~ msgstr "Misslyckades med att läsa in Xft-standardtypsnittet."
149

150 151 152 153
#~ msgid "Failed to load font set \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att läsa in typsnittssamlingen \"%s\", använder "
#~ "standardtypsnittet."
154

155 156 157 158
#~ msgid "Failed to load default font, crashing or behaving abnormally."
#~ msgstr ""
#~ "Misslyckades med att läsa in standardtypsnittet, kraschar eller beter mig "
#~ "onormalt."
159

160 161
#~ msgid "Error allocating draw, disabling Xft."
#~ msgstr "Fel vid allokering av ritbar yta, deaktiverar Xft."
162

163 164
#~ msgid "Error allocating context, disabling Pango."
#~ msgstr "Fel vid allokering av sammanhang, deaktiverar Pango."
165

166 167
#~ msgid "Error allocating layout, disabling Pango."
#~ msgstr "Fel vid allokering av layout, deaktiverar Pango."
168

169 170
#~ msgid "Can not run %s"
#~ msgstr "Kan inte köra %s"
171

172 173
#~ msgid "Character 0x%x is undefined, allocating one column."
#~ msgstr "Tecknet 0x%x är odefinierat, allokerar en kolumn."
174

175 176
#~ msgid "Error allocating Xft font, disabling Xft."
#~ msgstr "Fel vid allokering av Xft-typsnitt, deaktiverar Xft."
177

178 179
#~ msgid "Character %5ld is %d columns wide, guessing 1."
#~ msgstr "Tecknet %5ld är %d kolumner brett, gissar 1."
180

181 182
#~ msgid "Invalid multibyte sequence detected.  Munging up %d bytes of data."
#~ msgstr "Ogiltig multibytesekvens hittad. Ignorerar %d byte med data."