Commit 64bf8531 authored by Andras Timar's avatar Andras Timar Committed by Szabolcs Ban

Added Hungarian translation.

2003-09-25  Andras Timar  <timar@gnome.hu>

	* hu.po: Added Hungarian translation.
parent 77672669
2003-09-25 Andras Timar <timar@gnome.hu>
* hu.po: Added Hungarian translation.
2003-09-10 Pablo Saratxaga <pablo@mandrakesoft.com>
* vi.po: Updated Vietnamese file
......
......@@ -6,35 +6,35 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte CVS\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-19 14:33-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2003-01-18 14:54+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-26 10:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2003-09-26 10:46+0200\n"
"Last-Translator: Andras Timar <timar@gnome.hu>\n"
"Language-Team: Hungarian <hu@gnome.hu>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/iso2022.c:735 src/iso2022.c:746 src/iso2022.c:795 src/vte.c:1994
#: src/iso2022.c:787 src/iso2022.c:798 src/iso2022.c:847 src/vte.c:2072
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "Nem sikerült a karakterek átalakítása %s és %s között."
#: src/iso2022.c:1505
#: src/iso2022.c:1578
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
msgstr ""
msgstr "Kísérlet történt érvénytelen NRC map beállítására: '%c'."
#. See ECMA-35.
#: src/iso2022.c:1546
#. Application signalled an "identified coding system" we haven't heard of. See ECMA-35 for gory details.
#: src/iso2022.c:1619
msgid "Unrecognized identified coding system."
msgstr ""
msgstr "Ismeretlen azonosított kódolási rendszer."
#: src/iso2022.c:1595 src/iso2022.c:1621
#: src/iso2022.c:1668 src/iso2022.c:1694
#, c-format
msgid "Attempt to set invalid wide NRC map '%c'."
msgstr ""
msgstr "Kísérlet történt érvénytelen széles NRC map beállítására: '%c'."
#: src/pty.c:317
#: src/pty.c:323
#, c-format
msgid "Error adding `%s' to environment, continuing."
msgstr "Hiba a(z) `%s'a környezethez hozzáadása közben, folytatás."
......@@ -42,7 +42,7 @@ msgstr "Hiba a(z) `%s'a környezethez hozzáadása közben, folytatás."
#. Give the user some clue as to why session logging is not
#. * going to work (assuming we can open a pty using some other
#. * method).
#: src/pty.c:877
#: src/pty.c:908
#, c-format
msgid "can not run %s"
msgstr "%s nem futtatható"
......@@ -56,92 +56,58 @@ msgstr "Hiba a jelzéscső létrehozása közben."
msgid "Duplicate (%s/%s)!"
msgstr "Dupla (%s/%s)!"
#: src/vte.c:1430
#: src/vte.c:1480
#, c-format
msgid "Error compiling regular expression \"%s\"."
msgstr "Hiba a(z) \"%s\" reguláris kifejezés lefordítása közben."
#: src/vte.c:5534
#: src/vte.c:5815
#, c-format
msgid "Got unexpected (key?) sequence `%s'."
msgstr "Váratlan (billentyű?) sorozat érkezett: `%s'."
#: src/vte.c:6547
#: src/vte.c:6893
#, c-format
msgid "No handler for control sequence `%s' defined."
msgstr "Nincs kezelő megadva a(z) `%s' vezérlőszekvenciához."
#: src/vte.c:7293
#: src/vte.c:7714
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Hiba a gyermekből olvasás közben: %s."
#: src/vte.c:7449
#: src/vte.c:7870
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr "Hiba (%s) történt az adatkonverzió közben a gyermek számára, eldobva."
#: src/vte.c:10069
#: src/vte.c:10537
#, c-format
msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
msgstr ""
"Hiba a PTY-méret beolvasása közben, az alapértelmezés lesz használva: %s."
#: src/vte.c:10105
#: src/vte.c:10573
#, c-format
msgid "Error setting PTY size: %s."
msgstr "Hiba a PTY-méret beállítása közben: %s."
#. Aaargh. We're screwed.
#: src/vte.c:14067
#, fuzzy
#: src/vte.c:14977
msgid "_vte_conv_open() failed setting word characters"
msgstr "A g_iconv_open() nem tudta beállítani a szó karaktereit."
msgstr "A _vte_conv_open() nem tudta beállítani a szó karaktereit."
#. Bail back to normal mode.
#: src/vteapp.c:642
#: src/vteapp.c:713
msgid "Could not open console.\n"
msgstr ""
msgstr "A konzol megnyitása nem sikerült.\n"
#: src/vteglyph.c:575
#: src/vteglyph.c:576
#, c-format
msgid "Unknown pixel mode %d.\n"
msgstr ""
msgstr "Ismeretlen képpontmód: %d.\n"
#: src/vtexft.c:664
#: src/vtexft.c:710
#, c-format
msgid "Can not draw character U+%04x.\n"
msgstr ""
#~ msgid "Using fontset \"%s\", which is missing these character sets: %s."
#~ msgstr ""
#~ "A(z) \"%s\" betűkészlet lesz használva, amelyben nincsenek benne a "
#~ "következő karakterkészletek: %s."
#~ msgid ""
#~ "Failed to load Xft font pattern \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Nem sikerült betölteni az Xft-betűkészletmintát: \"%s\". Az "
#~ "alapértelmezett betűkészlet lesz használva. "
#~ msgid "Failed to load default Xft font."
#~ msgstr "Nem sikerült betölteni az alapértelmezett Xft-betűkészletet."
#~ msgid "Failed to load font set \"%s\", falling back to default font."
#~ msgstr ""
#~ "Nem sikerült betölteni a(z) \"%s\" betűkészletet, az alapértelmezett "
#~ "betűkészlet lesz használva."
#~ msgid "Failed to load default font, crashing or behaving abnormally."
#~ msgstr ""
#~ "Az alapértelmezett betűkészlet betöltése nem sikerült. Vagy összeomlik az "
#~ "alkalmazás, vagy abnormálisan fog viselkedni."
#~ msgid "Error allocating draw, disabling Xft."
#~ msgstr "Hiba a rajzolás allokálása közben, az Xft letiltva."
#~ msgid "Error allocating context, disabling Pango."
#~ msgstr "Hiba a kontextus allokálása közben, a Pango letiltva."
#~ msgid "Error allocating layout, disabling Pango."
#~ msgstr "Hiba az elrendezés allokálása közben, a Pango letiltva."
msgstr "Nem sikerült kirajzolni a következő karaktert: U+%04x.\n"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment