Commit f54c2ab0 authored by Sveinn í Felli's avatar Sveinn í Felli Committed by GNOME Translation Robot

Update Icelandic translation

(cherry picked from commit 6beb22d9d03bdcf3889832b60b591319dad7b626)
parent 0e91d4ac
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Samúel Jón Gunnarsson <sammi@techattack.nu>, 2003.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015.
# Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>, 2015, 2017.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: vte\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=vte&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2014-11-22 18:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-02 08:40+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-17 18:49+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-01 11:45+0000\n"
"Last-Translator: Sveinn í Felli <sv1@fellsnet.is>\n"
"Language-Team: Icelandic <translation-team-is@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: is\n"
......@@ -18,65 +18,61 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
#: ../src/app.ui.h:1
msgid "Copy"
msgstr "Afrita"
#: ../src/app.ui.h:2
msgid "Paste"
msgstr "Líma"
#: ../src/app.ui.h:3
msgid "Reset (use Ctrl to reset and clear)"
msgstr "Frumstilla (nota Ctrl til að endurræsa og hreinsa)"
#: ../src/app.ui.h:4
msgid "Reset"
msgstr "Frumstilla"
#: ../src/app.ui.h:5
msgid "Toggle input enabled setting"
msgstr "Víxla inntaksháðum stillingum"
#: ../src/app.ui.h:6
msgid "Input"
msgstr "Inntak"
#: ../src/iso2022.c:73 ../src/iso2022.c:81 ../src/iso2022.c:111
#: ../src/vte.c:2001
#: ../src/iso2022.cc:73 ../src/iso2022.cc:81 ../src/iso2022.cc:111
#: ../src/vtegtk.cc:3072
#, c-format
msgid "Unable to convert characters from %s to %s."
msgstr "Ekki tókst að umbreyta stöfum frá %s yfir í %s."
#. Bail back to normal mode.
#: ../src/vteapp.c:1027
msgid "Could not open console.\n"
msgstr "Ekki tókst að opna stjórnskjá.\n"
#: ../src/vteapp.c:1137
msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
msgstr "Gat ekki þáttað stærðarupplýsingar sem sendar voru til --geometry"
#. Translators: %s is replaced with error message returned by strerror().
#: ../src/vte.c:4178
#: ../src/vte.cc:4002
#, c-format
msgid "Error reading from child: %s."
msgstr "Villa. Ekki tókst að lesa frá afleiðu: %s"
#: ../src/vte.c:4314
msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
msgstr "Tókst ekki að senda gögn til afleiðu, ógild stafatöfluumbreyting"
#: ../src/vte.c:4325 ../src/vte.c:5327
#: ../src/vte.cc:4141
#, c-format
msgid "Error (%s) converting data for child, dropping."
msgstr "Villa (%s) við umbreytingu á gögnum frá afleiðu, hætti við."
#: ../src/vte.c:7632
#, c-format
#| msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s\n"
msgstr "Villa við að lesa PTY stærð, nota sjálfgefið: %s\n"
#: ../src/vte.cc:7910
msgid "WARNING"
msgstr "AÐVÖRUN"
#: ../src/vte.cc:7911
msgid "GNUTLS not enabled; data will be written to disk unencrypted!"
msgstr "GNUTLS er ekki virkt; gögn verða skrifuð ódulrituð á disk!"
#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Afrita"
#~ msgid "Paste"
#~ msgstr "Líma"
#~ msgid "Reset (use Ctrl to reset and clear)"
#~ msgstr "Frumstilla (nota Ctrl til að endurræsa og hreinsa)"
#~ msgid "Reset"
#~ msgstr "Frumstilla"
#~ msgid "Toggle input enabled setting"
#~ msgstr "Víxla inntaksháðum stillingum"
#~ msgid "Input"
#~ msgstr "Inntak"
#~ msgid "Could not open console.\n"
#~ msgstr "Ekki tókst að opna stjórnskjá.\n"
#~ msgid "Could not parse the geometry spec passed to --geometry"
#~ msgstr "Gat ekki þáttað stærðarupplýsingar sem sendar voru til --geometry"
#~ msgid "Unable to send data to child, invalid charset convertor"
#~ msgstr "Tókst ekki að senda gögn til afleiðu, ógild stafatöfluumbreyting"
#~| msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s."
#~ msgid "Error reading PTY size, using defaults: %s\n"
#~ msgstr "Villa við að lesa PTY stærð, nota sjálfgefið: %s\n"
#~ msgid "Attempt to set invalid NRC map '%c'."
#~ msgstr "Reyndi að setja ógilt NRC kort '%c'."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment