README-trans.wml 1.98 KB
Newer Older
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
1
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"

<p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
</p>

<p>Her er nogle nyttige tips.</p>

<ol>
 <li>
  For at begynde på en ny oversættelse, kopieres file <tt>templates.pot</tt> 
  til <tt><i>xx</i>.po</tt>, hvor <i>xx</i> er ISO-koden for dit sprog.
  Dernæst angives i den første <tt>msgstr</tt> tegnsættet der er anvendt ved
  oversatte strenge, og tilføj også eventuelle nyttige oplysninger.
 </li>

 <li>
  Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>.
  Standardværdierne er specille for debconf, fordi, når "template type" er 
  <tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong>
  oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
25
  andre strenge anført i det engelsk "Choices"-felt.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
  Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for 
  <tt>Default</tt> for at undgå forvirring.
  <strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong>
  I den genererede skabelonfil, vil <tt>Default</tt> selvfølgelig være
  angivet, da debconf ikke definerer dette <tt>DefaultChoice</tt>-felt.
 </li>

 <li>
  Nogle gange er msgid'er identiske, hvorimod msgstr kan have forskellige
  værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i
  slutningen af strengen, mere specifikt vil enhver rækkefølge af
  <ul>
   <li>en kantet parentes åben mod venstre,</li>
   <li>et mellemrum,</li>
   <li>ethvert tegn bortset fra ny-linie og kantede parenteser,</li>
   <li>en kantet parentes åben mod højre</li>
  </ul>
  sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge.
  Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan 
  indsætte en tom streng.
 </li>
</ol>

<podebconf-langs-short>

#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"