adding-form.wml 4.57 KB
Newer Older
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
1
#use wml::debian::template title="Подаване на информация за разпространител на дискове"
2
#use wml::debian::countries
3
#use wml::debian::translation-check translation="8c7c1ae9759fa292ec185218b009c0dafb0002ea"
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
4

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
5
<p>Ако желаете да изпратите информация за разпространител на дискове с Дебиан,
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
6
моля използвайте формуляра по-долу.</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
7

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
8
<p>Ако обмисляте възможността да продавате дискове с Дебиан е добре да
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
9
прочетете страницата с <a href="info">информация за разпространителите</a>.</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
10

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
11 12
<p>По-голямата част от изпратените данни (включително адресът на електронната
поща) ще бъде включена в публичния списък с разпространители.</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
13

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
14 15 16 17
<p>Важно е да поддържате информацията актуална. Опитваме се редовно да
проверяваме сайтовете на разпространителите и ако например уеб-страницата вече
не съществува или адресът на електронната поще не работи, данните за съответния
разпространител ще бъдат изтрити.</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
18

19
<form method=post action="https://cgi.debian.org/cgi-bin/submit_cdvendor.pl">
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
20

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
21
<h2>Информация за разпространител на дискове</h2>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
22 23 24

<p>
<input type="radio" name="submissiontype" value="new" checked>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
25
Добавяне на нов разпространител
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
26 27
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="radio" name="submissiontype" value="update">
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
28
Промяна на съществуващи данни
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
29 30
</p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
31
<p>Име на разпространителя:
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
32 33
<input type="text" name="vendor" size="50"></p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
34
<p>Адрес в Интернет (URL):
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
35 36
<input type="text" name="url" size="50"></p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
37
<p>Дарява ли се на Дебиан част от продажната цена:
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
38 39 40 41
<input type="radio" name="donates" value="yes"> да
<input type="radio" name="donates" value="no"> не
</p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
42 43
<p>Видове продавани дискове: <br />
<label> &nbsp; <input type="checkbox" name="offerscd" value="yes">Компактдиск</label> <br />
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
44
<label> &nbsp; <input type="checkbox" name="offersdvd" value="yes">DVD</label> <br />
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
45 46 47

<p>Държава:
<select name="country">
48
  <: country_list() :>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
49 50 51
</select>
</p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
52
<p>Извършват ли се презокеански доставки:
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
53
<select name="shipping">
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
54 55
  <option value="yes">да</option>
  <option value="no">не</option>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
56
  <option value="some">само някои райони</option>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
57
  <option value="europe">в рамките на Европа</option>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
58
</select>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
59
</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
60

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
61 62
<p>Адрес в Интернет на уеб-страницата с информация за предлаганите от дискове с
Дебиан:
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
63 64
<input type="text" name="urldebcd" size="50"></p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
65
<p>Адрес на електроннаа поща за въпроси, свързани с продажбата на дискове:
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
66 67
<input type="text" name="email" size="50"></p>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
68
<p>Предлагани архитектури:</p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
69 70
<table border="0"><tr><td>
<label><input type=checkbox name=architectures value="ALL">&nbsp;<em>всички</em></label><br />
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
71
<label><input type=checkbox name=architectures value="multi-arch">&nbsp;Multi-arch</label><br />
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
72
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/$(TESTING)/release.data"
73
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/arches.data"
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
74
<:
75 76
my $na = scalar @arches; $na = int($na / 3 + .5);
foreach my $a (@arches) {
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
77 78 79
  $i++;
  my $aname = $arches{$a}; $aname =~ s, ,\&nbsp\;,g;
  print "<br />\n" if ($i % $na == 0);
80
  print "<label><input type=checkbox name=architectures value=".$a.">&nbsp;".$aname."&nbsp;[".$a."]</label> &nbsp;\n";
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
81 82 83 84 85
}
:>
</td></tr></table>

<table><tr>
Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
86
<td valign="top">Коментар (незадължителен, <em>на Английски</em>):</td>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
87 88 89 90 91
<td><textarea name="comment" cols=40 rows=7></textarea></td>
</tr></table>

# <p>Забележка: ...</p>

92
<p><input type="submit" value="Submit"></p>
Rumen Krasstev's avatar
Rumen Krasstev committed
93 94
</form>

Damyan Ivanov's avatar
Damyan Ivanov committed
95 96 97
<p>Информацията следва да се появи в списъка в срок до една седмица, след
проверка от оператор. В случай на проблеми с подадените данни може да се наложи
да се свържем с вас по електронната поща.</p>
98