README-trans.wml 6.81 KB
Newer Older
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
1
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer — tips til oversættere"
2
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
3 4 5

#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
6 7 8
# The examples in this translation have been changed to "da.po" instead of 
# the generic descriptions that were using "xx.po".

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
9 10 11 12
<p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
</p>

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
13
<p>Generelle bemærkninger til oversættere.</p>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
14 15 16

<ol>
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
17 18 19 20 21 22
  Før du går i gang med en oversættelse, skal du koordinere dit arbejde med
  andre oversættere på debian-l10n-da@lists.debian.org (og tilsvarende for 
  andre sprog, hvis der findes en liste til formålet), for at sikre dig, at 
  ingen andre arbejder på den samme oversættelse, og læse aktuelle 
  fejlrapporter vedrørende pakker du har i sinde at oversætte, for at se om
  en oversættelse allerede er rapporteret.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
23 24 25
 </li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
26 27
  Ønsker du at opdatere en oversættelse, så kontakt altid den foregående 
  oversætter for at forhindre dobbeltarbejde. E-mail-adresser findes i
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
28 29 30 31
  PO-filen.
 </li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
32
  For at begynde på en ny oversættelse, kopieres filen <tt>templates.pot</tt> 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
33
  til <tt>da.po</tt>, jf. dit sprogs 
34
  <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">ISO-kode</a>.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
35 36
  Dernæst angives i den første <tt>msgstr</tt> tegnsættet der er anvendt ved
  oversatte strenge, og tilføj også eventuelle nyttige oplysninger.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
37 38
 </li>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
39
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
40 41
  Alle generelte tekstredigeringsprogrammer kan anvendes ved arbejde på
  PO-filer, og der er nogle særlige værktøjer som 
42
  <a href="https://packages.debian.org/unstable/text/gtranslator">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
43
  gtranslator</a> eller
44
  <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/kbabel">kbabel</a> der 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
45
  kan være nyttig hvis du ikke er vant til PO-filer.
46
  <a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/gettext">Gettexts</a>
47
  <a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_toc.html">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
48
  dokumentation</a> indeholder en beskrivelse af PO-filformatet, og du skal i
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
49
  det mindste læse følgende to afsnit:
50
  <a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_35.html#SEC35">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
51
  Filling in the Header Entry</a> og
52
  <a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_9.html#SEC9">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
53 54 55 56
  The Format of PO Files</a>.
 </li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
57 58 59 60 61
  Når du er færdig med dine oversættelser, så læs altid korrektur på den 
  mindst en gang for at rette alle forståelses-, stave-, grammatik- og slåfejl,
  samt andre fejl. (Måske indeholder dit PO-redigeringsprogram en stavekontrol
  eller en oversættelseshjælper som acheck).
  Kør dernæst
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
62 63 64 65
  <pre>
	msgfmt -c -v -o /dev/null da.po
  </pre>
  for at kontrollere, at din fil er valid og kan integreres uden problemer.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
66 67 68
  Afhængigt af de retninglinjer dit sprogs oversætterhold eventuelt har 
  besluttet, kan du også sende din oversættelse til den dertil oprettede
  l10n-liste, så andre kan gennemse den.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
69 70 71
 </li>

 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
72
  Når du oversættelse er færdig og valid, skal du indsende en 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
73
  <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">fejlrapport</a> mod den oversatte pakke,
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
74
  med alvorhedsgraden <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#severities">wishlist</a>. 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
75 76
  Brug <a href="$(HOME)/Bugs/Developer#tags">mærkerne</a> <tt>l10n</tt> og 
  <tt>patch</tt>, tilføj <tt><protect>[INTL:</protect><em>da</em>]</tt> (se 
77
  <a href="http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php">\
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
78 79 80 81 82
  ISO-koder</a>) til emnelinjen som en hjælp ved søgninger, bed på høflig 
  vis, på engelsk, om at få din oversættelse medtaget, forklar pakkens 
  vedligeholder hvad der skal gøres med filen (fx <strong>Please copy the 
  attachment into debian/po/da.po</strong>) og glem ikke at vedhæfte din 
  oversættelse. Dette trin kan let udføres vha. værktøjet 
83
  <a href="https://packages.debian.org/unstable/utils/reportbug">\
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
84 85
  reportbug</a>.
 </li>
Jens Seidel's avatar
Jens Seidel committed
86
</ol>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
87

Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
88
<h2>Bemærkninger specifikt vedr. po-debconf</h2>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
89 90

<ol>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
91
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
92 93 94 95 96 97 98
  Feltnavnet vis kommentarer før <tt>msgid</tt>.
  <tt>Default</tt>-værdierne er specielle for debconf, fordi, når "template 
  type" er <tt>Select</tt> eller <tt>Multiselect</tt> må de <strong>ikke</strong>
  oversættes, men deres værdier må ændres (under særlige omstændigheder) til
  andre strenge anført i det engelsk <tt>Choices</tt>-felt.
  Af den grund bør udviklerne bruge <tt>DefaultChoice</tt> i stedet for 
  <tt>Default</tt> for at undgå forvirring.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
99
  <strong>Dette er en po-debconf-udvidelse.</strong>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
100
  I den genererede skabelonfil, vil <tt>Default</tt> selvfølgelig være
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
101 102 103
  angivet, da debconf ikke definerer dette <tt>DefaultChoice</tt>-felt.
 </li>

Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
104
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
105 106 107
  Da vejledning til oversættere kan indsættes af udviklerne, skal du sikre
  dig at værktøjet du bruger, kan vise disse kommentarer (uden problemer).
  Se eksempelvis vejledningen til håndtering af sprogvalg i paken
108
  <a href="https://packages.debian.org/unstable/misc/geneweb">geneweb</a>.
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
109 110
 </li>

Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
111 112
 <li>
  Nogle gange er msgid'er identiske, hvorimod msgstr kan have forskellige
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
113 114
  værdier. For at gøre msgid'er unikke, kan der indsættes en særlig tekst i
  slutningen af strengen, mere specifikt vil enhver rækkefølge af
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
115
  <ul>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
116
   <li>en kantet parentes åben mod venstre: <tt>[</tt></li>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
117
   <li>et mellemrum,</li>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
118
   <li>nul eller flere forekomster af ethvert tegn bortset fra kantede
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
119
     parenteser som er åbne mod venstre eller højre, eller ny 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
120
	 linje-tegn.</li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
121
   <li>en kantet parentes åben mod højre: <tt>]</tt></li>
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
122 123
  </ul>
  sidst i strengen blive fjernet fra <tt>msgid</tt>-strenge.
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
124 125
  Dette gælder også <tt>msgstr</tt>-strenge, således at oversætterne kan 
  indsætte en tom streng.
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
126
 </li>
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
127 128
 
 <li>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
129 130 131 132
  Debconf laver linjeskift, bortset fra når de begynder med et mellemrum.
  Sådanne linjer anvendes ofte til at formattere lister, men hvert 
  frontend-progrma har sine egne begrænsninger. Det lader til at sådanne 
  linjer ikke må overstige 72 tegn, for at kunne vises nogenlunde korrekt i 
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
133 134 135 136 137
  alle frontend-programmer.
 </li>

 <li>
  Skriptet <tt>podebconf-display-po</tt> (fra po-debconf &gt;= 0.8.3) kan 
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
138 139
  vise din oversættelse som den vil blive vist af debconf på 
  opsætningstidspunktet. Kør
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
140 141 142
  <pre>
    podebconf-display-po -fdialog debian/po/da.po
  </pre>
Kaare Olsen's avatar
Kaare Olsen committed
143 144 145 146 147
  for at få en overordnet idé om hvordan din oversættelse vil komme til at se
  ud. Men dette virker kun ved simple opsætningsfiler, visingen kan ændres
  hvis komplekse handlinger (såsom stor anvendelse af tekstudskiftning) 
  udføres. Tilgængelige frontend-programmer til debconf (der kan vælges med
  flaget <tt>-f</tt>) er anført på debconf(7).
Kåre Thor Olsen's avatar
Kåre Thor Olsen committed
148 149
 </li>
 
Chris Danis's avatar
Chris Danis committed
150 151 152 153 154
</ol>

<podebconf-langs-short>

#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/date.gen"