Commit 1e0c6690 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

proofread

CVS version numbers

bulgarian/CD/vendors/adding-form.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/CD/vendors/adding.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/CD/vendors/index.wml: 1.19 -> 1.20 
bulgarian/CD/vendors/info.wml: 1.7 -> 1.8
parent 3be85e40
#use wml::debian::template title="Форма за информация за търговци на CD дискове"
#use wml::debian::template title="Подаване на информация разпространител на дискове"
#use wml::debian::countries_all
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<p>Ако желаете да ни изпратите информация за търговец на Debian CD дискове, моля използвайте формата по-долу.</p>
<p>Ако желаете да изпратите информация за разпространител на дискове с Debian,
моля използвайте формуляра по-долу.</p>
<p>Ако обмисляте възможността да продавате Debian CD дискове е хубаво да прочетете нашата страница <a href="info">информация за търговците</a>.</p>
<p>Ако обмисляте възможността да продавате дискове с Debian е добре да
прочетете страницата с <a href="info">информация за разпространителите</a>.</p>
<p>Повечето информация, която ни изпратите ше бъде показвана в списъка на търговците.
Това включва e-mail адреса ви, който ще бъде достъпен за всички потребители.</p>
<p>По-голямата част от изпратените данни (включително адресът на електронната
поща) ще бъде включена в публичния списък с разпространители.</p>
<p>Важно е да обновявате тази информация редовно, когато има нужда. Опитваме се да проверяваме сайтовете на търговците при всеки удобен случай и ако например web страницата вече не съществува или изпратен e-mail бъде върнат автоматично, ще изтриваме този запис.</p>
<p>Важно е да поддържате информацията актуална. Опитваме се редовно да
проверяваме сайтовете на разпространителите и ако например уеб-страницата вече
не съществува или адресът на електронната поще не работи, данните за съответния
разпространител ще бъдат изтрити.</p>
<form method=post action="http://cgi.debian.org/cgi-bin/submit_cdvendor.pl">
<h2>Информация за търговец на CD дискове</h2>
<h2>Информация за разпространител на дискове</h2>
<p>
<input type="radio" name="submissiontype" value="new" checked>
Въвеждане на нов търговец
Добавяне на нов разпространител
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
<input type="radio" name="submissiontype" value="update">
Промяна на информация за вече въведен търговец
Промяна на съществуващи данни
</p>
<p>Име на търговеца:
<p>Име на разпространителя:
<input type="text" name="vendor" size="50"></p>
<p>URL адрес на търговеца:
<p>Адрес в Интернет (URL):
<input type="text" name="url" size="50"></p>
<p>Ще дарявате ли част от печалбата от продажбата на Debian дискове:
<p>Дарява ли се на Debian част от продажната цена:
<input type="radio" name="donates" value="yes"> да
<input type="radio" name="donates" value="no"> не
</p>
<p>Тип(ове) дискове, които продавате: <br />
<label> &nbsp; <input type="checkbox" name="offerscd" value="yes">CD</label> <br />
<p>Видове продавани дискове: <br />
<label> &nbsp; <input type="checkbox" name="offerscd" value="yes">Компактдиск</label> <br />
<label> &nbsp; <input type="checkbox" name="offersdvd" value="yes">DVD</label> <br />
<p>Държава:
......@@ -44,22 +49,22 @@
</select>
</p>
<p>Обработвате ли заявки за презокеански доставки:
<p>Извършват ли се презокеански доставки:
<select name="shipping">
<option value="yes">да</option>
<option value="no">не</option>
<option value="some">само някои държави</option>
<option value="some">само някои райони</option>
<option value="europe">в рамките на Европа</option>
</select>
</p>
<p>URL адрес на web страница, която съдържа информация за предлаганите от вас Debian CD дискове:
<p>Адрес в Интернет на уеб-страницата с информация за предлаганите от дискове с Debian:
<input type="text" name="urldebcd" size="50"></p>
<p>Email адрес за финансовите въпроси:
<p>Адрес на електроннаа поща за въпроси, свързани с продажбата на дискове:
<input type="text" name="email" size="50"></p>
<p>За какви архитектури предлагате CD дискове:</p>
<p>Предлагани архитектури:</p>
<table border="0"><tr><td>
<label><input type=checkbox name=architectures value="ALL">&nbsp;<em>всички</em></label><br />
<label><input type=checkbox name=architectures value="multi-arch">&nbsp;Multi-arch</label><br />
......@@ -76,7 +81,7 @@ foreach my $a (sort keys %arches) {
</td></tr></table>
<table><tr>
<td valign="top">Коментар (Незадължителен <em>на Английски</em>):</td>
<td valign="top">Коментар (незадължителен, <em>на Английски</em>):</td>
<td><textarea name="comment" cols=40 rows=7></textarea></td>
</tr></table>
......@@ -85,4 +90,6 @@ foreach my $a (sort keys %arches) {
<p><input type="submit" value="Submit"></p>
</form>
<p>Вашият запис би трябвало да се появи в списъка в рамките на една седмица в зависимост от това когато оператор успее да го провери и да го включи. Може да се свържем с вас по email в случай, че се появят проблеми с включването на вашия запис в списъка.</p>
<p>Информацията следва да се появи в списъка в срок до една седмица, след
проверка от оператор. В случай на проблеми с подадените данни може да се наложи
да се свържем с вас по електронната поща.</p>
#use wml::debian::template title="Добавяне на нови търговци към листата с търговци на CD дискове"
#use wml::debian::template title="Добавяне на нови разпространители на дискове с Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Ако сте решили да продавате Debian CD дискове е добре да погледнете страницата с
<a href="info">информация за търговците</a>.</p>
<p>Ако обмисляте възможността за продаване на дискове с Debian е добре да
прегледате страницата с <a href="info">информация за
разпространителите</a>.</p>
<p>Ако желате да бъдете добавени в страницата с търговците на CD дискове, изпратете email на английски на адрес
<email "debian-www@lists.debian.org"> със следната информация:</p>
<p>Ако желате да бъдете добавени в страницата с разпространители на дискове,
изпратете електронна поща на английски на адрес <email
"debian-www@lists.debian.org"> със следната информация:</p>
<ul>
<li>Име на фирмата/търговеца</li>
<li>URL на фирмата</li>
<li>Отбележете дали желаете ли или не, да ни дарите част от печалбата от продажбата на Debian дискове</li>
<li>Тип на CD дисковете, които продавате (вижте <a href="./">най-горе в тази страница</a> за повече информация)</li>
<li>Държавата в която продава и доставя вашата фирма</li>
<li>Отбележете дали доставяте извън страната Ви ("да", "не", "в някои части на света" или "в рамките на Европа")
<li>Име на разпространителя</li>
<li>Интернет адрес (URL)</li>
<li>Дали част от цената на дисковета се дарява на Debian</li>
<li>Вид на продаваните дискове (повече информация има в <a href="./">началото на тази страница</a>)</li>
<li>Държавата в която работи разпространителя</li>
<li>Дали се извършват презокеански доставки ("yes", "no", "some areas" или "within Europe")
</li>
<li>URL на web страница, която съдържа информация за продажбата на вашите Debian CD дискове</li>
<li>Email адрес за връзка с цел продаване на Debian дискове</li>
<li>Отбележете за какви архитектури продавате Debian дискове.</li>
<li>Адрес в Интернет на уеб-страница с информация за продаваните дискове с Debian</li>
<li>Адрес на електронна поща за връзка при въпроси за предлаганите дискове</li>
<li>Предлагани архитектури.</li>
</ul>
<p>Много важно е да поддържате тази информация актуална. Ние
проверяваме периодично сайта на търговеца за всички данни, които е дал, например дали web страницата
съществува все още или mail адреса е валиден, в противен случай го изтриваме от списъка.</p>
<p>Важно е да поддържате информацията актуална. Опитваме се редовно да
проверяваме сайтовете на разпространителите и ако например уеб-страницата вече
не съществува или адресът на електронната поще не работи, данните за съответния
разпространител ще бъдат изтрити.</p>
<p>Трябва да имате web страница (описана в 'Debian URL' реда), която дава
информация за продажбата на Debian CD дискове от вашата фирма. Това поле е задължително ако желате
да бъде добавен в нашия официален списък с търговци.</p>
<p>Трябва да имате уеб страница с информация за предлаганите дискове с Debian.
Тази информация е задължителна за включване в списъка с разпространители.</p>
#use wml::debian::cdimage title="Търговци на дискове с Debianе" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::cdimage title="Разпространители на дискове с Debianе" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.50"
......@@ -56,18 +56,19 @@
</p>
<p>Debian създава и предоставя своята дистрибуция напълно безплатно. Вместо да
произвежда компактдискове и DVD, Debian разчита на независими търговци. За да
ги улесним в предлагането на качествени дискове предлагаме официални
произвежда компактдискове и DVD, Debian разчита на независими разпространители.
За да ги улесним в предлагането на качествени дискове предлагаме официални
файлове-образи. Това е единствената версия, напълно проверена от нашия тестващ
екип и е най-популярният начин да се купи Debian.</p>
<p> Някои търговци приемат допълнителни възнаграждения, които даряват на
Debian. Други пък даряват част от приходите от продажбата на дискове с Debian.
Това е описано в колонката <q>Позволява дарения</q>. Надяваме се, че и вие ще
обмислите дарение за Debian.</p>
<p>Някои разпространители приемат допълнителни възнаграждения, които даряват на
Debian. Други пък даряват част от приходите от продажбата на дисковете с
Debian. Това е описано в колонката <q>Позволява дарения</q>. Надяваме се, че и
вие ще обмислите дарение за Debian.</p>
<p>Ако имате проблем с даден търговец (например, платили сте за дискове, но
не сте ги получили), можете да ни информирате на адрес <email "debian-www@lists.debian.org">.</p>
<p>Ако имате проблем с даден разпространител (например, платили сте за дискове,
но не сте ги получили), можете да ни информирате на адрес <email
"debian-www@lists.debian.org">.</p>
<p>
Ако желаете да закупите компютърна система с предварително инсталирана
......@@ -75,9 +76,8 @@ Debian. Други пък даряват част от приходите от
<a href="$(HOME)/distrib/pre-installed">Компютър с Debian</a>.
</p>
<p>Ако вие самите сте търговец на дискове с Debian или желаете да станете
такъв, прегледайте <a href="info">информацията за търговци на дискове с
Debian</a>.</p>
<p>Ако разпространявате дискове с Debian или желаете да го правите, прегледайте
<a href="info">информацията за разпространители на дискове с Debian</a>.</p>
<hr />
......
#use wml::debian::template title="Информация за търговците на компактдискове"
#use wml::debian::template title="Информация за разпространителите на дискове с Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<p>Ако искате да продавате компактдискове с Debian, ето най-важното, което
трябва да знаете:</p>
<p>Ако искате да продавате дискове с Debian, ето най-важното, което трябва да
знаете:</p>
<ul>
<li>За разпространението на основната дистрибуция на Debian (main) няма
......@@ -27,52 +27,49 @@ non-free (не свободен) или non-US (забранени за САЩ),
<p>Пред желаещите да продават компактдискове с Debian има три възможности:</p>
<ul>
<li><strong>Да станат представители на някой от съществуващите
търговци.</strong>
<br />
Ако търсите доставчик вижте списъка с известните <a href="./">търговци на
компактдискове с Debian</a>. За Debian е важно да остане безпристрастен, затова
не можем да ви препоръчаме доставчик.</li>
<ul> <li><strong>Да станат представители на някой от съществуващите
разпространители.</strong> <br /> Ако търсите доставчик вижте списъка с
известните <a href="./">разпространители на дискове с Debian</a>. За Debian е
важно да остане безпристрастен, затова не можем да ви препоръчаме
доставчик.</li>
<li><strong>Да си направят собствени компактдискове, използвайки <a
href="../">Официалните образи на компактдискове с Debian</a>.</strong>
<li><strong>Да си направят собствени дискове, използвайки <a
href="../">Официалните образи на дискове с Debian</a>.</strong>
<br />
Имайте предвид, че не е забранено да продавате <q>Официален диск с Debian</q>
заедно с допълнителен диск, съдържащ допълнения от търговеца и да продължавате
да използвате термина <q>Официален диск с Debian</q>.
заедно с допълнителен диск с допълнения и да продължавате да използвате термина
<q>Официален диск с Debian</q>.
<br />
Забележка: ако просто искате да инсталирате Debian нямате нужда от
файловете-образи. Просто <a href="$(HOME)/distrib/netinst">инсталирайте по
мрежата</a> или <a href="./">купете готов компактдиск</a>.</li>
мрежата</a> или <a href="./">купете готов диск</a>.</li>
<li><strong>Да произвеждат собствени компактдискове по поръчка.</strong>
<li><strong>Да произвеждат собствени дискове по поръчка.</strong>
<br />
Този вариант изисква наличието на локално копие на архива на Debian.
Създаването на компактдискове по поръчка не е трудно, но тогава грижата за
тестване на резултата преди продажбата е на търговеца. В миналото се е случвало
търговци да продават модифицирани компактидкове, които не отговарят на
Създаването на дискове по поръчка не е трудно, но тогава грижата за
тестване на резултата преди продажбата е на разпространителя. В миналото се е случвало
търговци да продават модифицирани дискове, които не отговарят на
стандартите за качество на Debian. Поради тази причина употребата на термина
<q>Официален диск с Debian</q> е разрешена само за дискове, при които са
използвани официалните файлове-образи на дискове с Debian.
</li>
</ul>
<h2>Изисквания за добавяне в списъка с търговци</h2>
<h2>Изисквания за добавяне в списъка с разпространители</h2>
<p>Ако желаете да бъдете добавени в списъка с търговци на дискове с Debian,
попълнете <a href="adding">формуляра за добавяне на търговец на дискове с
Debian</a>. Заявката ви ще бъде приета, само ако отговаря на следните
условия:</p>
<p>Ако желаете да бъдете добавени в списъка с разпространители на дискове с
Debian, попълнете <a href="adding">формуляра за добавяне</a>. Заявката ще бъде
приета, само ако отговаря на следните условия:</p>
<ul>
<li><strong>Разрешен е само по един запис на търговец!</strong> Ако имате
няколко магазина може да изпратите само един от тях. Всеки опит да изпратите
повече от един магазин ще предизвика премахване на <em>всичките</em> ви
магазини <em>завинаги</em>. Причината е, че за нас това би било опит за
заблуда на нас и на нашите потребители. Изпратете само една заявка за
включване!</li>
<li><strong>Разрешен е само по един запис на разпространител!</strong> Ако
имате няколко магазина може да изпратите информация само за един от тях.
Всеки опит да изпратите повече от един магазин ще предизвика премахване на
<em>всичките</em> ви магазини <em>завинаги</em>. Причината е, че за нас
това би било опит за заблуда на нас и на нашите потребители. Изпратете само
една заявка за включване!</li>
<li>Магазинът трябва да информира кои версии на Debian се предлагат и за
кои архитектури.</li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment