Commit 700b4c19 authored by Frans Pop's avatar Frans Pop

Dutch translation: use unicode characters instead of HTML entities for common accented characters

CVS version numbers

dutch/debian.nl.rss: 1.10 -> 1.11 
dutch/donations.wml: 1.20 -> 1.21 
dutch/index.wml: 1.41 -> 1.42 
dutch/social_contract.1.0.wml: 1.8 -> 1.9 
dutch/support.wml: 1.30 -> 1.31 
dutch/Bugs/Reporting.wml: 1.35 -> 1.36 
dutch/CD/index.wml: 1.25 -> 1.26 
dutch/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.44 -> 1.45 
dutch/CD/torrent-cd/index.wml: 1.21 -> 1.22 
dutch/CD/vendors/info.wml: 1.12 -> 1.13 
dutch/MailingLists/HOWTO_start_list.wml: 1.4 -> 1.5 
dutch/MailingLists/debian-announce.wml: 1.6 -> 1.7 
dutch/MailingLists/disclaimer.wml: 1.6 -> 1.7 
dutch/MailingLists/index.wml: 1.25 -> 1.26 
dutch/News/2000/20000815.wml: 1.9 -> 1.10 
dutch/News/2002/20021122.wml: 1.1 -> 1.2 
dutch/News/2003/20030102.wml: 1.2 -> 1.3 
dutch/News/2003/20030207.wml: 1.1 -> 1.2 
dutch/News/2003/20030224.wml: 1.2 -> 1.3 
dutch/News/press/index.wml: 1.7 -> 1.8 
dutch/News/weekly/2002/39/index.wml: 1.8 -> 1.9 
dutch/banners/index.wml: 1.9 -> 1.10 
dutch/banners/3.0/index.wml: 1.3 -> 1.4 
dutch/banners/3.1/index.wml: 1.2 -> 1.3 
dutch/devel/website/index.wml: 1.9 -> 1.10 
dutch/distrib/index.wml: 1.9 -> 1.10 
dutch/distrib/netinst.wml: 1.8 -> 1.9 
dutch/distrib/packages.wml: 1.24 -> 1.25 
dutch/distrib/pre-installed.wml: 1.14 -> 1.15 
dutch/doc/books.wml: 1.23 -> 1.24 
dutch/doc/cd1.wml: 1.2 -> 1.3 
dutch/doc/devel-manuals.wml: 1.24 -> 1.25 
dutch/doc/docpolicy.wml: 1.7 -> 1.8 
dutch/doc/index.wml: 1.30 -> 1.31 
dutch/doc/topics.wml: 1.6 -> 1.7 
dutch/events/2001/0126-linuxexpo-amsterdam.wml: 1.11 -> 1.12 
dutch/intro/about.wml: 1.34 -> 1.35 
dutch/intro/cn.wml: 1.28 -> 1.29 
dutch/intro/free.wml: 1.15 -> 1.16 
dutch/intro/search.wml: 1.5 -> 1.6 
dutch/intro/why_debian.wml: 1.27 -> 1.28 
dutch/mirror/official_sponsors.wml: 1.5 -> 1.6 
dutch/mirror/sponsors.wml: 1.3 -> 1.4 
dutch/misc/memberships.wml: 1.1 -> 1.2 
dutch/misc/related_links.wml: 1.9 -> 1.10 
dutch/po/langs.nl.po: 1.13 -> 1.14 
dutch/ports/index.wml: 1.28 -> 1.29 
dutch/releases/sarge/debian-installer/index.wml: 1.23 -> 1.24 
dutch/releases/woody/errata.wml: 1.10 -> 1.11 
dutch/releases/woody/index.wml: 1.14 -> 1.15 
dutch/security/crossreferences.wml: 1.4 -> 1.5 
dutch/security/cve-compatibility.wml: 1.12 -> 1.13 
dutch/security/2000/20000902.wml: 1.6 -> 1.7
parent 798b8913
......@@ -158,7 +158,7 @@ mee van <em>alle</em> hardware in uw systeem, omdat dit soort problemen
vaak worden veroorzaakt door conflicten van IRQ's of I/O adressen.</li>
<li>Als het pakket
<a href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a>
is ge&iuml;nstalleerd, kan ook de uitvoer van
is geïnstalleerd, kan ook de uitvoer van
<code>reportbug -q --template -T none -s none -S normal -b --list-cc
none -q &lt;package&gt;</code> nuttig zijn. Dit bevat versie-informatie en
de uitvoer van speciale scripts van de pakketbeheerder.</li>
......@@ -215,9 +215,9 @@ iemand anders dan <code>debian-bugs-dist</code> en de ontwikkelaar die
verantwoordelijk is voor het pakket.</p>
<p>U zou dit kunnen doen door simpelweg een CC te sturen naar de andere
adressen, maar dan krijgen deze kopie&euml;n geen bug nummer in de
adressen, maar dan krijgen deze kopieën geen bug nummer in de
<code>Reply-To</code> en de <code>Subject</code> regels van het bericht.
Als de ontvangers van de kopie&euml;n reageren op de mail, zullen ze
Als de ontvangers van de kopieën reageren op de mail, zullen ze
waarschijnlijk de <code>submit@bugs.debian.org</code> als ontvanger van
het bericht behouden, met als gevolg dat hun antwoord als een nieuw bug
rapport wordt gezien door het Bug Tracking Systeem. Dit leidt tot veel
......@@ -424,7 +424,7 @@ schrijven: <code>reportbug --file $(which grep)</code>.</p>
<p>U kunt ook uitvinden welk pakket een commando installeerde door
<code>dpkg --search</code> te gebruiken. U kunt uitvinden welke versie van
een bepaald pakket u heeft ge&iuml;nstalleerd met het commando
een bepaald pakket u heeft geïnstalleerd met het commando
<code>dpkg --list</code> of <code>dpkg --status</code>.</p>
<P>Bijvoorbeeld:</p>
......
......@@ -54,10 +54,10 @@ Debian CD's</a>.</p>
ervoor dat u de images download die bij uw computer horen! (De meeste
mensen moeten de images voor &quot;i386&quot;-, ofwel Intel-systemen
gebruiken.) Als u eenmaal uw eigen CD's heeft gebrand, bent u wellicht
ge&iuml;ntereseerd in het <a href="artwork/">illustratiemateriaal</a>
geïntereseerd in het <a href="artwork/">illustratiemateriaal</a>
voor de CD-hoesjes van Debian-CD's.</p>
<div class="cdflash" id="latest">Meest recente offici&euml;le
<div class="cdflash" id="latest">Meest recente officiële
release van de &quot;stable&quot; CD-images:
<strong><current-cd-release></strong>.
<br><small>(Snapshots voor de &quot;testing&quot; distributie worden
......
......@@ -32,7 +32,7 @@ servers om ze te hosten.</p>
<p>Een "normale" Debian-spiegelserver heeft natuurlijk geen images, maar hoe kan jigdo ze
dan downloaden?. Jigdo doet dit door alle files te downloaden die op de CD komen
te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot &eacute;&eacute;n grote file, die
te staan. Vervolgens worden die files samengevoegd tot één grote file, die
precies overeenkomt met een CD-image. Dit gebeurt echter allemaal achter de
schermen. Het enige dat <em>u</em> hoeft te doen, is het download programma de
locatie van een "<tt>.jigdo</tt>" file te geven.</p>
......@@ -206,7 +206,7 @@ worden toegevoegd aan die regel:</p>
laatste twee opties zijn alleen nodig als uw proxy wachtwoord authenticatie
gebruikt. De opties moeten aan het einde van de wgetOpts regel worden toegevoegd
<em>voor</em> het laatste <tt>'</tt> teken. Alle opties moeten op
&eacute;&eacute;n regel staan.</p>
één regel staan.</p>
<p>Daarnaast is het onder Linux mogelijk om de <tt>ftp_proxy</tt> en
<tt>http_proxy</tt> omgevingsvariabelen te gebruiken. Kijk voor een voorbeeld in
......
......@@ -36,7 +36,7 @@ Download om onnodige belasting van onze servers te voorkomen alstublieft
<strong>geen</strong> andere CD of DVD images, tenzij u weet dat u de
pakketten daarop nodig heeft.</p>
<h3>Offici&euml;le torrents voor de <q>stable</q> release</h3>
<h3>Officiële torrents voor de <q>stable</q> release</h3>
<ul>
<li><strong>CD</strong>:<br />
......@@ -62,7 +62,7 @@ overzicht van het installatieproces. Andere nuttige documentatie:
errata</a>, een overzicht van bekende problemen voor het installatiesysteem</li>
</ul>
#<h3>Offici&euml;le torrents voor de <q>testing</q> distributie</h3>
#<h3>Officiële torrents voor de <q>testing</q> distributie</h3>
#
#<ul>
# <li><strong>CD</strong>:<br>
......
......@@ -67,10 +67,10 @@ vereisten wordt voldaan:</p>
<ul>
<li><strong>Per bedrijf is slechts &eacute;&eacute;n vermelding in de lijst
<li><strong>Per bedrijf is slechts één vermelding in de lijst
toegestaan!</strong> Als uw bedrijf meerdere webwinkels voert onder
verschillende domeinen, mag er daarvan slechts &eacute;&eacute;n worden
aangemeld. Pogingen om meer dan &eacute;&eacute;n winkel aan te melden zal
verschillende domeinen, mag er daarvan slechts één worden
aangemeld. Pogingen om meer dan één winkel aan te melden zal
resulteren in de <em>permanente</em> verwijdering van <em>al</em> uw
winkels. Reden hiervoor is dat u in dat gevel in onze ogen probeert ons en
onze gebruikers te misleiden. Beperk u daarom a.u.b. tot een enkele
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ mailinglijst op <a href="http://lists.debian.org/">lists.debian.org</a>.</p>
Onnodig te vermelden dat lijsten voor iemands ijdelheid te strelen of lijsten
die niets met Debian te maken hebben, niet zullen worden aangemaakt.</li>
<li>Ge&iuml;ntereseerd publiek.
<li>Geïntereseerd publiek.
<br>
Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe mailinglijsten gebaseerd moeten zijn op
een werkelijke nood voor een nieuw, afzonderlijk discussieforum, eerder dan op
......@@ -63,13 +63,13 @@ pseudo-pakket.</p>
<p>De lijstbeheerders hebben het recht om eerst voor consensus te vragen
op de debian-devel en / of de debian-project lijst.
Als u zich bewust bent dat uw aanvraag twijfelachtig is, dan kan u het
proces versnellen door de materie te bediscussi&euml;ren v&oacute;&oacute;r
proces versnellen door de materie te bediscussiëren vóór
het sturen van een bugrapport.</p>
</dd>
<dt><strong>Korte beschrijving</strong></dt>
<dd>
<p>Dit is een beschrijving van &eacute;&eacute;n regel om te tonen in
<p>Dit is een beschrijving van één regel om te tonen in
lijstindices, dus zorg dat ze kort en duidelijk is.</p>
</dd>
......@@ -84,10 +84,10 @@ pseudo-pakket.</p>
<dt><strong>Categorie</strong></dt>
<dd>
<P>Dit is nodig om de lijst te classifi&euml;ren en om ze correct te
<P>Dit is nodig om de lijst te classifiëren en om ze correct te
sorteren op
<a href="subscribe">de inschrijfpagina</a> en elders.
De mogelijke categorie&euml;n zijn:
De mogelijke categorieën zijn:
<UL>
<LI>Gebruikers
......@@ -124,7 +124,7 @@ pseudo-pakket.</p>
</div>
<p>Na het sturen van de aanvraag, wordt het uitermate geapprecieerd dat verschillende
andere ge&iuml;nteresseerde mensen voor de nieuwe lijst een e-mail sturen naar
andere geïnteresseerde mensen voor de nieuwe lijst een e-mail sturen naar
het bugrapport om hun interesse te laten blijken.</p>
<p>Stuur uw bugrapport in het Engels, voor de Engelse termen kunt u onderaan de pagina op <a href="http://www.debian.org/MailingLists/HOWTO_start_list.en.html">
......@@ -136,8 +136,8 @@ English</a> klikken.</p>
<p>Een bestaande mailinglijst kan naar lists.debian.org verhuizen: de
beheerder van de lijst moet een aanvraag sturen zoals hierboven beschreven en
een lijst van ingeschrevenen bezorgen (in platte tekst, &eacute;&eacute;n adres
per regel). Archieven van de bestaande lijst kunnen ook worden ge&iuml;mporteerd
een lijst van ingeschrevenen bezorgen (in platte tekst, één adres
per regel). Archieven van de bestaande lijst kunnen ook worden geïmporteerd
uit bestanden in mbox-formaat (liefst opgesplitst per maand).</p>
<p>Bovendien moet natuurlijk een verwijzing van de oude locatie naar de nieuwe
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ die gebruikt wordt om aankondigingen van algemene aard voor de Debian-gemeenscha
automatische inschrijvingsformulier gebruiken.</p>
<p>Als deel van het inschrijvingsproces zal u een e-mail worden gestuurd waarop
u moet antwoorden om de inschrijving te be&euml;indigen. Dit is een
u moet antwoorden om de inschrijving te beëindigen. Dit is een
veiligheidsmaatregel om te vermijden dat mensen anderen op de lijst inschrijven
zonder hun toestemming.</p>
......
......@@ -8,7 +8,7 @@
mailinglijstarchieven zijn publiek.</strong>
<p>Door een e-mail te sturen naar zo'n publiek forum, aanvaardt u de publieke
distributie van uw artikel. Alle e-mails die naar &eacute;&eacute;n van onze
distributie van uw artikel. Alle e-mails die naar één van onze
<a href="subscribe">mailinglijsten</a> (en het <a href="$(HOME)/Bugs/">Bug
Tracking Systeem</a>) werden gezonden zullen publiek worden gedistribueerd en
gearchiveerd in onze <a href="http://lists.debian.org/">mailinglijstarchieven</a>.
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ op deze lijsten iedereen alle berichten kan lezen en dat iedereen mee
kan doen in de discussies. Iedereen wordt aangemoedigd om mee te helpen
aan de ontwikkeling van Debian en het verspreiden van de filosofie van
Vrije Software. Er is ook een aantal lijsten die alleen beschikbaar zijn
voor offici&euml;le Debian-ontwikkelaars; vat dit alstublieft niet op
voor officiële Debian-ontwikkelaars; vat dit alstublieft niet op
als een gesloten ontwikkelingsproces, het heeft soms simpelweg geen zin
om interne discussies te voeren met mensen die geen ontwikkelaar
zijn.</p>
......@@ -193,8 +193,8 @@ alstublieft de onderstaande regels.</p>
<li>Vermijd grote attachements.</li>
<li>Stuur geen kopie naar de originele auteur als een een reactie naar
de mailinglijst stuurt, tenzij de schrijver hier expliciet om vraagt.</li>
<li>Als u wilt klagen over het feit dat iemand u kopi&euml;n van
lijstmails stuurt, doe dat dan priv&eacute; naar die persoon en
<li>Als u wilt klagen over het feit dat iemand u kopiën van
lijstmails stuurt, doe dat dan privé naar die persoon en
niet op de mailinglijst.</li>
<li>Als u een bericht stuurt naar een lijst waarop u zich niet heeft
aangemeld, geef dit dan duidelijk in uw bericht weer.</li>
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ inclusief een automatische netwerk-installatie via DHCP. Ook de software
installatie is vereenvoudigd doordat simpelweg taken gekozen kunnen worden
die op het Debian GNU/Linux systeem uitgevoerd gaan worden. Ook kan het
X-Windows systeem nu tijdens de setup uitgevoerd worden. Debian GNU/Linux
kan vanaf CD of via het netwerk ge&iuml;nstalleerd worden. Het kan via
kan vanaf CD of via het netwerk geïnstalleerd worden. Het kan via
FTP gedownload worden vanaf
<a href="http://ftp.debian.org/debian/">http://ftp.debian.org/debian/</a>,
en vele <a href="$(HOME)/distrib/ftplist">mirrors</a>.
......@@ -74,9 +74,9 @@ Twaalfhonderd nieuwe software pakketten zijn toegevoegd aan Debian GNU/Linux 2.2
<li><tt>postfix&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een nieuwe beveiligd mail transport toepassing
<li><tt>openssh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een vrij beschikbare implementatie van 'secure shell'
<li><tt>openldap&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>LDAP client en server software
<li><tt>w3m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een nieuw tekst ge&ouml;rienteerde webbrowser die tabellen ondersteund
<li><tt>w3m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een nieuw tekst geörienteerde webbrowser die tabellen ondersteund
<li><tt>gdm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>De GNOME windowsmanager
<li><tt>cvsup&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een effici&euml;nt spiegelsysteem voor CVS
<li><tt>cvsup&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een efficiënt spiegelsysteem voor CVS
<li><tt>everybuddy&nbsp;&nbsp;</tt>Een alles-in-een berichtenprogramma
<li><tt>reportbug&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een programma waarmee problemen met Debian GNU/Linux gemeld kunnen worden
<li><tt>zope&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</tt>Een webtoepassing voor dynamische websites
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
<define-tag release_date>2002-11-22</define-tag>
#use wml::debian::news
<p>Het Debianteam heeft security.debian.org ge&iuml;nstalleerd op de host
<p>Het Debianteam heeft security.debian.org geïnstalleerd op de host
klecker, die bij XS4ALL in Amsterdam staat. We willen ons verontschuldigen voor
het feit dit twee dagen geduurd heeft, maar zijn blij dat het maar twee
dagen zijn geweest. Veel dank aan James Troup die het meeste werk deed.
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ beschikbaar vie hun Test Drive programma. Softwareontwikkelaars
en toekomstige gebruikers kunnen een account op deze machines
aanvragen om meer te leren over Debian GNU/Linux en de HP hardware in het
bijzonder. Vier architecturen zijn beschikbaar (Alpha, PA-RISC, IA-32 en
IA-64). Compilers zijn ge&iuml;stalleerd zodat softwareschrijvers kunnen
IA-64). Compilers zijn geïstalleerd zodat softwareschrijvers kunnen
testen of hun software compileert op die platformen.</p>
<p>Hewlett-Packard biedt de volgende architecturen aan:</p>
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ een voorbeeld van onze voortgaande inspanningen om Debian te verbeteren
voor desktop gebruikers van GNU/Linux.</p>
<p>Het Desktop Linux Consortium is een merk-onafhankelijke organisatie
die bestaat uit zowel commerci&euml;le en open source organidaties die
GNU/Linux desktop technologie&euml;n ontwikkelen. De organisatie
die bestaat uit zowel commerciële en open source organidaties die
GNU/Linux desktop technologieën ontwikkelen. De organisatie
zal helpen vorm te geven aan GNU/Linux op de desktop, en zich richten
op de wensen in bedrijven, instituren en van de thuisgebruiker.</p>
......@@ -40,7 +40,7 @@ Daarnaast zal Andreas Tille een lezing geven over Debian-Med.</p>
</dl>
<p>We willen alle ge&iuml;nteresseerden in de omgeving uitnodigen deze
<p>We willen alle geïnteresseerden in de omgeving uitnodigen deze
conferenties te bezoeken, Debian-ontwikkelaars en -gebruikers te spreken,
GnuPG fingerprints uit te wisseleen, te discussieren over verschillende
onderwerpen over Debian en vrije software, of op andere manieren deel
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ media onbehandeld kan blijven. Dus wordt het project en de distributie
die het maakt regelmatig in de pers genoemd.
<p>Om ons te helpen herinneren waar en wanneer Debian in de pers vermeld
is, is de volgende pagina gecre&euml;erd:
is, is de volgende pagina gecreëerd:
<a href="http://wiki.debian.org/PressCoverage<:=$(CUR_YEAR):>">Berichten
in de pers voor <:=$(CUR_YEAR):> in de Debian Wiki</a>
......
......@@ -39,7 +39,7 @@ href="http://yro.slashdot.org/yro/02/10/06/0518220.shtml">Slashdot</a> en
debian-devel</a> besproken.</p>
<p><strong>LWN abbonnement voor het Debian Project?</strong> Een tijdje geleden
heeft het <a href="http://lwn.net/">Linux Weekly News</a> (LWN) na financi&euml;le
heeft het <a href="http://lwn.net/">Linux Weekly News</a> (LWN) na financiële
problemen een versie <a href="http://lwn.net/Articles/10688/">gestart</a> waarvoor een abonnement betaalt moet worden. Branden Robinson
<a href="http://lists.debian.org/debian-project-0210/msg00015.html">vroeg</a> het
LWN of ze een abonnement wilden sponsoren aan het Debian Project, aangezien
......@@ -53,7 +53,7 @@ href="http://www.kde.org/announcements/announce-3.1beta2.html">KDE 3.1
beta2</a> uitgebracht. Het doel van deze versie is om nieuwe functies te bieden
en een aantal bekende problemen op te lossen. Pakketten voor woody zijn <a
href="http://people.debian.org/~schoepf/kde3/woody">beschikbaar</a>
voor Debian gebruikers die niet willen wachten op de offici&euml;le Debian
voor Debian gebruikers die niet willen wachten op de officiële Debian
pakketten. David Pastern geeft <a
href="http://lists.debian.org/debian-kde-0210/msg00073.html">advies</a> over het
installeren van KDE3.</p>
......@@ -103,7 +103,7 @@ om een archief van verwijderde Debian pakketten
href="http://lists.debian.org/debian-devel-0210/msg00036.html">herinnert</a> iedereen aan de
<a href="http://lca.apt-cacher.org/">Debian Mini-Conferentie</a>
die zal worden gehouden tijdens de <a href="http://www.linux.conf.au/">Linux
Conferentie in Austral&iuml;e</a>. Jonathan is nog altijd op zoek naar mensen die een presentatie willen geven.
Conferentie in Australïe</a>. Jonathan is nog altijd op zoek naar mensen die een presentatie willen geven.
Dusver heeft hij 39 registraties voor Mini-conferentie ontvangen.</p>
<p><strong>Perl transitie migreert niet.</strong> Zoals het sommigen al is
......@@ -124,7 +124,7 @@ Dit vereenvoudigd een en ander.</p>
<p><strong>BTS ondersteund MIME.</strong> Colin Watson <a
href="http://lists.debian.org/debian-devel-announce-0210/msg00005.html">\
kondigde aan</a> dat een nieuwe versie van de mail bot voor het Debian Bug
Tracking Systeem (BTS) is ge&iuml;nstalleerd. Deze versie bevat MIME
Tracking Systeem (BTS) is geïnstalleerd. Deze versie bevat MIME
ondersteuning voor binnenkomende bugrapporten. Dit betekent dat het nu mogelijk
is om bugrapporten te sturen met attachments zonder eerst te wachten op een
bugnummer, GPG-gesigneerde berichten, controle berichten enzovoort.</p>
......@@ -146,7 +146,7 @@ Expo</a> in Londen komende woensdag en donderdag (9 en 10 oktober). Registratie
<p><strong>Beveiligings updates.</strong> Jullie kennen de procedure. Zorg er
voor dat uw systemen worden geupdate als U een van deze pakketten heeft
ge&iuml;nstalleerd.</p>
geïnstalleerd.</p>
<ul>
<li><a href="$(HOME)/security/2002/dsa-169">ht://Check</a> --
......
......@@ -24,6 +24,6 @@ Deze banners zijn van de gebruikelijke afmetingen, 468×60 pixels.
# Attila Balázs <balazsa@yahoo.com>
<bannerad file="woody1.jpg" width="328" height="366"
comment="Made by Attila Bal&aacute;zs">
comment="Made by Attila Balázs">
<p>Zie ook de <a href="../">huidige banners</a>.
......@@ -10,7 +10,7 @@ Deze banners zijn van de gebruikelijke afmetingen, 468×60 pixels.
# Henning Moldovan <H.Moldovan@web.de>
<bannerad file="../debian-sarge-banner.jpg"
comment="Made by Henning Moldov&aacute;n">
comment="Made by Henning Moldován">
# Romain Lorquet-Marciel <uart11@rlmh.net>
<bannerad file="sarge-ban1-6.png"
......
......@@ -18,7 +18,7 @@ voor Debian</p>
comment="Samengesteld door Josip Rodin">
<bannerad file="debian-sarge-banner.jpg"
comment="Ontworpen door Henning Moldov&aacute;n">
comment="Ontworpen door Henning Moldován">
<bannerad file="3.1/sarge-ban1-6.png"
comment="Ontworpen door Romain Lorquet-Marciel">
......
......@@ -38,10 +38,10 @@ Maar, screen is wel setgid voor utmp, en we raden dus ook voor Debian 2.2
<description>
Het eerste probleem is de manier waarmee ld.so met omgevingsvariabelen
omgaat: om een veilige omgeving te maken voor setuid programma's verwijdert
het enkele variabelen die het draaien van het programma kunnen be&iuml;nvloeden,
het enkele variabelen die het draaien van het programma kunnen beïnvloeden,
zoals LD_PRELOAD en LD_LIBRARY_PATH. Een fout is echter gevonden die er voor
zorgt dat ld.so onder bepaalde omstandigheden deze variabelen niet verwijdert.
Dit be&iuml;nvloed setuid programma's als ze andere binaire programma's starten
Dit beïnvloed setuid programma's als ze andere binaire programma's starten
zonder dat ze bevoegdheden beperken of variabelen zelf verwijderen.
</description>
</item>
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ programmeerervaring, zodat elke computerenthousiast mee kan helpen.
<p>Mensen die meewerken aan de website wordt aangeraden zich
<a href="http://lists.debian.org/debian-www/">aan te melden voor de
<code>debian-www</code>-mailinglijst</a>. Vertaalco&ouml;rdinatoren
<code>debian-www</code>-mailinglijst</a>. Vertaalcoördinatoren
<strong>moeten</strong> zich voor deze lijst aanmelden.
Alle discussies over de Debian website worden op deze lijst gevoerd.
......@@ -34,7 +34,7 @@ onderwerpen:
<li><a href="translation_hints">vertaaltips</a>
<li><a href="examples">enkele voorbeelden</a>
<li><a href="stats">vertaalstatistieken</a>
<li><a href="translation_coordinators">overzicht van vertaalco&ouml;rdinatoren</a>
<li><a href="translation_coordinators">overzicht van vertaalcoördinatoren</a>
</ul>
<li><a href="$(HOME)/mirror/webmirror">mirrors van de website</a>
</ul>
......@@ -19,7 +19,7 @@ opties:</p>
Deze kleine <q>netinst</q> images kunnen snel worden gedownload.
Ze maken het mogelijk alleen die Debian pakketten te downloaden die u
daarwerkelijk wilt, maar vereisen dat de machine die wordt
ge&iuml;nstalleerd beschikt over een (snelle) Internet-verbinding.
geïnstalleerd beschikt over een (snelle) Internet-verbinding.
</p>
</li>
......@@ -41,7 +41,7 @@ opties:</p>
</li>
<li><strong>Koop <a href="../CD/vendors/">een set CD's of DVD's</a> van
&eacute;&eacute;n van de leveranciers die Debian CD's verkopen en installeer
één van de leveranciers die Debian CD's verkopen en installeer
daarvan.</strong>
<p>
......
......@@ -23,7 +23,7 @@ ondersteund.</p>
<toc-add-entry name="smallcd">Kleine CDs</toc-add-entry>
<p>In plaats van een volledig CD-image van 650MB te downloaden, kunt u ook
een CD-image bestand downloaden dat alleen de meest essenti&euml;le zaken
een CD-image bestand downloaden dat alleen de meest essentiële zaken
bevat die nodig zijn om de rest the installeren. Om hiervan gebruik te kunnen
maken is een CD-schrijver noodzakelijk.</p>
......
......@@ -13,12 +13,12 @@
<toc-add-entry name="note">Inleidende opmerkingen</toc-add-entry>
<p>
Alle pakketten die zijn opgenomen in de offici&euml;le Debian
Alle pakketten die zijn opgenomen in de officiële Debian
distributie zijn vrij volgens de <a
href="../social_contract#guidelines">Debian Richtlijnen voor Vrije
Software (DFSG)</a>. Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat al deze
pakketten en hun broncode vrijelijk mogen gebruikt en gedistribueerd. De
offici&euml;le Debian distributie is datgene wat zich in de
officiële Debian distributie is datgene wat zich in de
&quot;<em>main</em>&quot;-sectie van het Debian archief bevindt.
</p>
......@@ -54,7 +54,7 @@ kunnen bevinden, maar met verschillende versienummers.
<dt><a href="http://packages.debian.org/stable/">Bekijk de pakketten in
de <strong>stable</strong> distributie</a></dt>
<dd>
<p>Dit is de meest recente offici&euml;le release van de Debian
<p>Dit is de meest recente officiële release van de Debian
GNU/Linux distributie. Dit is stabiele en goed geteste software, die
alleen verandert als nieuwe pakketten die oplossingen bieden voor
beveiligings- of bruikbaarheidsproblemen, worden opgenomen.</p>
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
<a href="#us"><USc></a>&nbsp;&nbsp;
<p>De bedrijven die op deze pagina staan vermeld, leveren Debian
voorge&iuml;nstalleerd op uw systeem. Behalve de tijd die het u oplevert
voorgeïnstalleerd op uw systeem. Behalve de tijd die het u oplevert
omdat u het systeem niet zelf hoeft te installeren, bespaart u ook geld
omdat u geen andere besturingssystemen hoeft te kopen, hetgeen veel
bedrijven u opdringen.</p>
......
......@@ -56,7 +56,7 @@
<bookentry>
<title Debian Etch (Cahiers de l'Admin)>
<author Rapha&euml;l Hertzog, Roland Mas>
<author Raphaël Hertzog, Roland Mas>
<language french>
<publisher Eyrolles>
<URL "http://www.ouaza.com/livre/admin-debian/">
......@@ -315,14 +315,14 @@
<language german>
<URL "http://www.springer.de/cgi/svcat/search_book.pl?isbn=3-540-43250-7">
<email debian-buch@ganten.org>
<cd-included 2 releases: Een zonder CD, de ander met Offici&euml;le CD (i386, contrib en broncode)>
<cd-included 2 releases: Een zonder CD, de ander met Officiële CD (i386, contrib en broncode)>
<br>
Het boek handelt over alle stappen van het plannen en installeren van Debian
GNU/Linux op PC-gebaseerde hardware, belangrijke applicaties zoals het X
Window System, vensterbeheerders en desktopomgevingen (KDE, GNOME) en een
selectie van belangrijke systeemdiensten inbegrepen. Unix/Linux basiskennis
en -concepten samen met systeemgebruik en belangrijke componenten (bash,
systeemdiensten en belangrijke commando's) worden ge&iuml;ntroduceerd.
systeemdiensten en belangrijke commando's) worden geïntroduceerd.
<p>
Er is een uitleg over Debians pakketformaat en hoe men pakketten aanmaakt in
dit formaat. Het geeft ook een overzicht van standaard Linux-applicaties
......@@ -366,6 +366,6 @@ Merk op dat u voor de beste presentatie van titels en auteurs best de
html-entiteiten gebruikt worden zoals u ze kan vinden op
<a href="http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html">\
http://www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html</a>.
Bijvoorbeeld, Inform&aacute;tica zou als "Inform&amp;aacute;tica" verstuurd
Bijvoorbeeld, Informática zou als "Inform&amp;aacute;tica" verstuurd
worden.
</p>
......@@ -33,8 +33,8 @@ hiermee begint en geduldig de fijne handleiding van kaft tot kaft leest.</p>
# your translation or to english document
<dd>
Mensen die niet veel over Debian weten, stellen zich vaak gelijkaardige vragen.
De Debian FAQ (veel gestelde/be&auml;ntwoorde vragen) probeert veel van deze te
be&auml;ntwoorden.
De Debian FAQ (veel gestelde/beäntwoorde vragen) probeert veel van deze te
beäntwoorden.
</dd>
<dt><a href="about">Over Debian</a></dt>
......
......@@ -100,8 +100,8 @@
alle Debian-ontwikkelaars (beginners en oude rotten).
<doctable>
<authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Rapha&euml;l Hertzog, Josip Rodin">
<maintainer "Adam Di Carlo, Rapha&euml;l Hertzog, Josip Rodin">
<authors "Ian Jackson, Christian Schwarz, Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
<maintainer "Adam Di Carlo, Raphaël Hertzog, Josip Rodin">
<status>
afgewerkt
</status>
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ goedgekeurd door onze Documentatie Manager, Susan G. Kleinmann.
<p>Merk op dat dit deel van het beleid nog niet universeel aanvaard is, dus
het kan zijn dat deze URI's niet werken. De werkelijke locaties van deze
documenten kan vari&euml;ren wegens achterwaartse compatibiliteit.
documenten kan variëren wegens achterwaartse compatibiliteit.
<br>&nbsp;
......@@ -52,7 +52,7 @@ goedgekeurd door onze Documentatie Manager, Susan G. Kleinmann.
<p>Merk op dat dit niet betekent dat gebruikers SGML moeten leren om
wijzigingen voor de documenten door te sturen. We aanvaarden ook alle andere
formaten. Hoewel, ze zullen worden vertaald in SGML door &eacute;&eacute;n van de
formaten. Hoewel, ze zullen worden vertaald in SGML door één van de
Debian-Doc mensen.
<p><small>De andere opties zijn: LaTeX, HTML, Texinfo, en verschillende andere
......@@ -66,7 +66,7 @@ goedgekeurd door onze Documentatie Manager, Susan G. Kleinmann.
beschouwd en is moeilijk aan te passen aan ieders wensen.</small>
<br>&nbsp;
<li>Elk Debian-document zal &eacute;&eacute;n enkele persoon als
<li>Elk Debian-document zal één enkele persoon als
<em>Beheerder</em> hebben en kan ook nog <em>Co-Beheerders</em> hebben.
</ul>
......@@ -53,7 +53,7 @@ aan de volgende documenten door te nemen:
<p>Het grootste deel van de documentatie die is opgenomen in Debian, is
oorspronkelijk geschreven voor GNU/Linux in het algemeen. Er is echter
ook documentatie die specifiek voor Debian is geschreven. Daarbij kunnen
de volgende basiscategori&euml;en worden onderkend:</p>
de volgende basiscategoriëen worden onderkend:</p>
<ul>
<li><a href="#manuals">handleidingen</a></li>
......@@ -134,7 +134,7 @@ Systeemadministratie-gids (<a
href="http://nl.linux.org/doc/books/sag/book1.html">Nederlands</a>,
<a href="http://www.tldp.org/LDP/sag/">Engels</a>).</p>
<p>De Linuxdocumentatie wordt geco&ouml;rdineerd door het <a
<p>De Linuxdocumentatie wordt gecoördineerd door het <a
href="http://www.tldp.org/">Linux Documentation project</a> (LDP). De
volledige verzameling van LDP-handleidingen kunt u vinden op <a
href="http://www.tldp.org/guides.html">hun website</a>, samen met veel
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ vrijwilligers nodig.
<br>&nbsp;
<li><strong>LDP-samenwerking</strong>
<p>We moeten meer ge&iuml;ntegreerd worden met het LDP-project, want we kunnen
<p>We moeten meer geïntegreerd worden met het LDP-project, want we kunnen
het niet alleen aan. Sommigen hebben zich aangeboden om enkele LDP-documenten
in pakketten te stoppen.
<br>&nbsp;
......@@ -26,22 +26,22 @@ vrijwilligers nodig.
<p>Het is nog niet helemaal duidelijk wat gedaan moet worden om debiandoc-sgml
meertalig te maken. Enkelen zijn gestart met het werken aan een basis
grove-gebaseerde SGML-structuurextractor, die helpt om de structurele
eenvormigheid tussen verschillende vertalingen van &eacute;&eacute;n document te
eenvormigheid tussen verschillende vertalingen van één document te
behouden. We weten dat bestandsnamen misschien gewijzigd moeten worden of
nog extra moeten verwerkt worden voor documenten in webcontext waar
onderhandeld wordt over de inhoud. Andere problemen moeten worden
ge&iuml;dentificeerd.
geïdentificeerd.
<br>&nbsp;
<li><strong>Pakketdocumentatie.</strong>
<p>De vraag is hoe documenten correleren met pakketten. Het hebben van &eacute;&eacute;n
<p>De vraag is hoe documenten correleren met pakketten. Het hebben van één
pakket per document heeft volgende voordelen:
<ul>
<li>Pakketten zullen klein zijn. Als &eacute;&eacute;n enkel document wordt
<li>Pakketten zullen klein zijn. Als één enkel document wordt
bijgewerkt, hoeft men niet alle documenten af te halen.
<li>Dingen zijn duidelijker wanneer de pakketbeheerder dezelfde is als de
documentbeheerder (v.b., auteur).
<li>Men kan gemakkelijk bugrapporten sturen over &eacute;&eacute;n document.
<li>Men kan gemakkelijk bugrapporten sturen over één document.
</ul>
maar ook de volgende nadelen:
<ul>
......
......@@ -33,7 +33,7 @@ best mogelijke besturingssysteem te maken.</p>
<p>Als u een gift in geld aan Debian wilt schenken, ga dan naar de <a
href="http://www.spi-inc.org/donations">SPI donatiepagina</a>. Let er
op te specifi&euml;ren dat het geld bestemd is voor Debian. Omdat SPI
op te specifiëren dat het geld bestemd is voor Debian. Omdat SPI
een vereniging zonder winstoogmerk is, kunnen we ontvangstbewijzen voor
de belastingen uitschrijven.</p>
......@@ -74,7 +74,7 @@ services aan Debian hebben gedoneerd:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">schenkers van apparatuur</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">sponsors van offici&euml;le
<li><a href="mirror/official_sponsors">sponsors van officiële
mirrors</a></li>
<li><a href="partners/">ontwikkelings- en servicepartners</a></li>
</ul>
......@@ -29,7 +29,7 @@
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href="http://panic.et.tudelft.nl/~costar/linuxexpoamsterdam2001/">Co&ouml;rdinatie pagina</a></li>
<li><a href="http://panic.et.tudelft.nl/~costar/linuxexpoamsterdam2001/">Coördinatie pagina</a></li>
<li><a href="mailto:debian-events-eu@lists.debian.org">debian-events-eu mailing list</a>
(<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">subscribe</a>,
<a href="http://lists.debian.org/">archiven</a>)</li>
......
......@@ -21,7 +21,7 @@ GNU/Linux.</p>
<p>Debian GNU/Linux geeft u veel meer dan een besturingssysteem alleen:
het bevat meer dan <packages_in_stable>&nbsp;<a
href="distrib/packages">pakketten</a>, voorgecompileerde programma's in
een handig formaat zodat ze gemakkelijk kunnen worden ge&iuml;nstalleerd
een handig formaat zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd
op uw computer.</p>
<p><a href="intro/about">Meer informatie...</a></p>
......
......@@ -170,7 +170,7 @@ Voorkomende Vragen (FAQ)</a> bekijken.
<p>Geloof ons niet op ons woord &mdash; probeer Debian zelf uit. Aangezien
hardeschijfruimte goedkoper is geworden heeft u vast wel 2GB over.
Als u geen grafische desktop wilt of nodig heeft, dan is 600MB voldoende.
Debian kan eenvoudig in deze extra ruimte worden ge&iuml;nstalleerd en
Debian kan eenvoudig in deze extra ruimte worden geïnstalleerd en
samenleven met uw huidige besturingssysteem. Als u ooit meer ruimte nodig
heeft, kunt u eenvoudig een van uw besturingssystemen weggooien (en nadat
u de kracht van het Debian systeem heeft gezien, zijn we er zeker van dat u
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
<p>Niet iedereen in de wereld spreekt dezelfde taal. Terwijl het WWW
groeit, komt het steeds meer voor dat pagina's in verschillende talen
beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard ge&iuml;ntroduceerd,
beschikbaar zijn. Daarom is er een standaard geïntroduceerd,
genaamd <q><a href="$(HOME)/devel/website/content_negotiation">content
negotiation</a></q>; (onderhandeling over inhoud),
waarmee u kunt aangeven in welke taal of talen u internetpagina's bij
......@@ -87,7 +87,7 @@ verlagen als veel gebruikers dezelfde pagina oproepen.</p>
<p>Over het algemeen is dit een heel goed idee, maar het gaat mis als de
er bugs in de proxyserver zitten. Sommige oudere proxyservers begrijpen
&quot;content negotiation&quot; niet, waardoor ze de pagina in slechts
&eacute;&eacute;n taal opslaan, zelfs als later een pagina in een andere
één taal opslaan, zelfs als later een pagina in een andere
taal wordt opgevraagd. De enige oplossing hiervoor is het updaten of
vervangen van de proxysoftware.</p>
......@@ -131,7 +131,7 @@ aanduiden, moet u "kwaliteitswaarden" gebruiken. Dit zijn kommagetallen
tussen 0 en 1 waar hoge waarden een hogere voorkeur aanduiden. Dus in
bovenstaand geval zou u waarschijnlijk 'nl; q=1.0, en; q=0.5' gebruiken.</p>
<p>U moet goed letten op het gebruik van de subcategori&euml;n van
<p>U moet goed letten op het gebruik van de subcategoriën van
talen. Het gebruik van 'en-GB, nl', bijvoorbeeld, doet niet wat de
meeste mensen verwachten (als ze de HTTP specificaties niet hebben
gelezen).</p>
......@@ -268,7 +268,7 @@ van <kbd>intl.accept_languages</kbd> wijzigen.
<dt><strong><toc-add-entry name="konqueror">Konqueror</toc-add-entry>\
</strong></dt>
<dd>
E&eacute;n taal instellen gaat vrij eenvoudig via het KDE Control Center
Eén taal instellen gaat vrij eenvoudig via het KDE Control Center
nadat de bug <a href="http://bugs.debian.org/358459">#358459</a> is hersteld.
<br />
Als u meerdere talen wilt instellen of u de bug wilt omzeilen, dient u het
......
......@@ -45,7 +45,7 @@ software-licenties.
<p>Copyrights zijn een methode om de rechten van de maker van bepaalde
werken (zoals artikelen, boeken en ook software) te beschermen. In de
meeste landen (waaronder Nederland en Belgi&euml;) valt software die
meeste landen (waaronder Nederland en België) valt software die
iemand schrijft automatisch onder het copyright van die persoon. Een
licentie is de manier waarop auteurs aan anderen toestemming geven
voor gebruik van hun creatie (in dit geval software) onder voorwaarden
......@@ -61,7 +61,7 @@ leesbaar is en leggen ze veel beperkingen op voor het gebruik van hun
software. Auteurs van vrije software daarentegen zijn over het algemeen
op zoek naar een combinatie van enkele van de volgende punten:
<UL>
<LI>Het verbieden van het gebruik van hun code in propri&euml;taire
<LI>Het verbieden van het gebruik van hun code in propriëtaire
software. Aangezien ze hun code vrijgeven aan iedereen om te
gebruiken, willen ze niet dat anderen het programma stelen. In dit
geval wordt het gebruik van de code gezien als een vertrouwensband:
......@@ -70,7 +70,7 @@ op zoek naar een combinatie van enkele van de volgende punten:
trots op hun werk en willen niet dat iemand anders hun naam verwijdert
of claimt zelf de code te hebben geschreven.
<LI>Distributie van de broncode. Een van de problemen van de
meeste propri&euml;taire code is dat het niet mogelijk is om fouten in de
meeste propriëtaire code is dat het niet mogelijk is om fouten in de
software te verbeteren of de software aan uw eigen wensen aan te
passen, omdat de broncode niet beschikbaar is. Het is ook mogelijk
dat het bedrijf besluit om de hardware die u gebruikt niet langer te
......@@ -97,7 +97,7 @@ geschikt zijn voor uw doelen.
softwarelicenties en een kopie van de licentie kunt u vinden op <a
HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html">de GNU website</A>.
Er is ook een <a
href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt">onoffici&euml;le
href="http://users.skynet.be/xterm/gpld.txt">onofficiële
Nederlandse vertaling</A> van de GPL beschikbaar. De GPL is
wereldwijd de meest gebruikte vrij licentie.
<LI><A HREF="http://www.opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistieke
......@@ -107,11 +107,11 @@ geschikt zijn voor uw doelen.
<P>Deze licenties komen op de volgende punten overeen:
<UL>
<LI>De software mag op zoveel machines worden ge&iuml;nstalleerd als u
<LI>De software mag op zoveel machines worden geïnstalleerd als u
wilt.
<LI>De software mag door een oneindig aantal mensen tegelijk worden
gebruikt.
<LI>U mag zoveel kopie&euml;n van de software maken als u wilt en u mag
<LI>U mag zoveel kopieën van de software maken als u wilt en u mag
deze weggeven aan wie u maar wilt (<em>vrije</em> of <em>open</em>
distributie).
<LI>Er zijn geen beperkingen op het veranderen van de software (met de
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ zoekbox in te vullen en op enter te drukken (of op de <em>Zoek</em>-knop
te klikken). De zoekmachine zal u dan alle pagina's op de website laten
zien die dat woord bevatten. Meestal werkt dit erg goed.</p>
<p>Het volgende niveau is het zoeken naar meer dan &eacute;&eacute;n
<p>Het volgende niveau is het zoeken naar meer dan één
woord. U heeft meerdere mogelijkheden:
<dl>
<dt><em>zoek naar alle worden</em>
......
......@@ -57,10 +57,10 @@ proberen, overweeg dan het volgende eens:</p>
veelgebruikte pakketten heeft Debian zelfs een installatieprogramma
dat het pakket automatisch voor u installeert en configureert.</dd>
<dt><strong>Pakketten zijn goed ge&iuml;ntegreerd</strong></dt>
<dt><strong>Pakketten zijn goed geïntegreerd</strong></dt>
<dd>Debian doet het beter dan alle andere distributies wat betreft
hoe goed de verschillende pakketten zijn ge&iuml;ntegreerd. Omdat
hoe goed de verschillende pakketten zijn geïntegreerd. Omdat
alle software door een coherente groep wordt gepackaged, kunt u niet
alleen alle software op een centrale server vinden, maar kunt u er
ook zeker van zijn dat we alle gecompliceerde onderlinge
......@@ -80,7 +80,7 @@ proberen, overweeg dan het volgende eens:</p>
Software (DFSG)</a>. Dit betekent dat u al deze code vrijelijk mag
gebruiken om te bestuderen en op te nemen in nieuwe vrije-software
pakketten. Er zijn ook meer dan genoeg gereedschappen en broncode
aanwezig die gebruikt kunnen worden voor propri&euml;taire
aanwezig die gebruikt kunnen worden voor propriëtaire
projecten.</dd>
<dt><strong>Gemakkelijke upgrades</strong></dt>
......@@ -150,8 +150,8 @@ Linuxgebruikers, niet door de producenten</strong></DT>
beveiliging in Debian in een open setting te evalueren, hetgeen de
implementatie van slechte beveiligingsmodellen voorkomt. Daarnaast maken
de meeste vrije software projecten gebruik van <q>peer reviews</q>,
hetgeen al vooraf helpt te voorkomen dat potenti&euml;le
beveilingsproblemen worden ge&iuml;ntroduceerd in essenti&euml;le
hetgeen al vooraf helpt te voorkomen dat potentiële
beveilingsproblemen worden geïntroduceerd in essentiële
systemen.</dd>
<dt><strong>Beveilingingsprogrammatuur</strong></dt>
......@@ -193,7 +193,7 @@ regelmatig wordt geklaagd:</p>
<a href="http://www.hancom.com/">Hancom Office</a>,
<a href="http://xibios.free.fr/">Axene</a> en anderen.</p>
<p>Voor degenen die zijn ge&iuml;ntereseerd in databases, komt
<p>Voor degenen die zijn geïntereseerd in databases, komt
Debian met twee populaire databasepakketten:
<a href="http://www.mysql.com/">mySQL</a> en
<a href="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</a>.
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
# Last Translation Update by $Author$
# Last Translation Update at $Date$
<table width="100%" summary="offici&euml; sponsoren">
<table width="100%" summary="officië sponsoren">
<colgroup span="3">