Commit 80a91864 authored by Guillem Jover's avatar Guillem Jover

Sync translations (smart_change.pl)

Update changes for https switch for:

  - cdimage.debian.org
  - www.gnu.org
  - cve.mitre.org
parent 793ef2aa

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

......@@ -36,12 +36,12 @@
<p>
ومع ذلك، العمل جاري لتوفير دبيان بأنوية أخرى
والأولوية <a href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">لهيرد</a>
والأولوية <a href="https://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">لهيرد</a>
وهي عبارة عن مجموعة من الخوادم تعمل فوق نُويّة (مثال Mach) لتنفيذ وظائف مختلفة.
هيرد برنامج حُر من إنتاج <a href="http://www.gnu.org/">مشروع غنو</a>.
هيرد برنامج حُر من إنتاج <a href="https://www.gnu.org/">مشروع غنو</a>.
<p>
<a href="http://www.gnu.org/">مشروع غنو</a> هو مصدر عدد كبير من الأدوات الأساسية التي تُشكل نظام التشغيل؛
<a href="https://www.gnu.org/">مشروع غنو</a> هو مصدر عدد كبير من الأدوات الأساسية التي تُشكل نظام التشغيل؛
ومن هنا تأتي التسمية : غنو/لينكس و GNU/kFreeBSD و GNU/Hurd. هذه الأدوات حرة أيضا.
......@@ -95,7 +95,7 @@
عند استخدامنا لعبارة "حُر" ("free" بالإنجليزية) فإننا نشير إلى <strong>حرية</strong>
البرنامج ولا يعني أنه دون مقابل. يمكنك قراءة المزيد حول هذا الموضوع
على <a href="free">ماذا نعني بـ "البرمجيات الحرة"</a>
و<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">ماذا تقول مؤسسة البرمجيات الحرة</a> حول هذا الموضوع.
و<a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw">ماذا تقول مؤسسة البرمجيات الحرة</a> حول هذا الموضوع.
<h2><a name="disbelief">أغلب البرامج يتعدى ثمنها 100 دولار أمريكي. كيف يمكنكم منحها مجانا ؟</a></h2>
......
......@@ -164,7 +164,7 @@ dfsg, dfsg, debian social contract, dfsg">
تمثل كل من
<q><strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q>, و
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
أمثلة على تراخيص نعدّها <q><em>حرة</em></q>.
......
#use wml::debian::cdimage title="Чести въпроси за дисковете с Дебиан" NOHEADER=true BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="f4951db2fb317e5aabaeb9836d80a02b99d8294c"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
......@@ -494,7 +494,7 @@ SHA512SUMS. Самият образ не е необходим, използва
href="#write-usb">по-долу</a>.</p>
<p>С програмата <a
href="http://www.gnu.org/software/xorriso/xorriso.html">xorriso</a> (за всички
href="https://www.gnu.org/software/xorriso/xorriso.html">xorriso</a> (за всички
видове оптични носители; може да се използва и от обикновени потребители, а не
само от администратори): <br />
......
#use wml::debian::template title="Документация"
#use wml::debian::translation-check translation="4d0fe47f90e4f8c6a3ed6053d2b3de86b9edb618"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
<p>Документацията е важна част от всяка операционна система. Като част от
усилията за създаване на висококачествена свободна операционна система
......@@ -172,7 +172,7 @@ href="http://www.tldp.org/">Проекта за документация на Л
Дебиан.
</dd>
<dt><strong><a href="http://www.gnu.org/software/texinfo/manual/texinfo/html_node/index.html">документи за info</a></strong></dt>
<dt><strong><a href="https://www.gnu.org/software/texinfo/manual/texinfo/html_node/index.html">документи за info</a></strong></dt>
<dd>Документацията на голяма част от софтуера на ГНУ е в документи,
които се разглеждат с командата <tt>info</tt>. Включено е подробно
описание на програмите, техните параметри и примерна употреба.
......
......@@ -42,14 +42,14 @@
FreeBSD е операционна система с ядро и разнообразен друг софтуер.
<p>Работи се по адапирането на Дебиан към други ядра, основно към ядрото
<a href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">Хърд</a>.
<a href="https://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">Хърд</a>.
Хърд е колекция от сървъри, които се стартират върху т.нар. микроядро
(например Mach), за да реализират различните функции на ядрото. Hurd е
свободен софтуер, създаден в рамките на
<a href="http://www.gnu.org/">проекта ГНУ</a>.
<a href="https://www.gnu.org/">проекта ГНУ</a>.
<p>Голяма част от базовите инструменти, които са част от операционната система
са създадени от <a href="http://www.gnu.org/">проекта ГНУ</a>. Оттук идват
са създадени от <a href="https://www.gnu.org/">проекта ГНУ</a>. Оттук идват
имената ГНУ/Линукс, ГНУ/kFreeBSD и ГНУ/Хърд.
Тези инструменти също се разпостраняват като свободен софтуер.
......@@ -107,7 +107,7 @@ href="$(HOME)/social_contract">обществения договор</a>.
<p>Когато използваме думата „свободен“ (free) за софтуера, ние имаме предвид
<strong>свободата за използването му</strong>, а не че не струва нищо. Можете
да прочетете повече за това <a href="free">какво имаме предвид под „свободен
софтуер“</a> и <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">какво
софтуер“</a> и <a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw">какво
казва Фондацията за свободен софтуер</a> по въпроса.
<h2><a name="disbelief">Повечето софтуерни продукти струват стотици долари. Как е възможно да подарявате вашите?</a></h2>
......
......@@ -4,7 +4,7 @@
<H1>Какво означава свободен <tt>или</tt> Какво се разбира под Свободен Софтуер (Free Software)?</H1>
<P><strong>Бележка:</strong> През февруари 1998-а се взе решение за преименуване на термина
"<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software (свободен софтуер)</a>"
"<a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software (свободен софтуер)</a>"
на "<a href="https://opensource.org/docs/definition.html">Open Source
Software (Софтуер с отворен код)</a>".
......@@ -63,9 +63,9 @@ Software (Софтуер с отворен код)</a>".
<P>Трите най-разпостранени лиценза са:
<UL>
<LI><A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
<LI><A HREF="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU General Public
License (GPL)</A>. Добра допълнителна информация за софтуерните лицензи и копие на GPL можете да намерите на
<A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/copyleft">web сайтът на GNU</A>.
<A HREF="https://www.gnu.org/copyleft/copyleft">web сайтът на GNU</A>.
Това е най-общоизвестният и използван лиценз за отворен софтуер, който се използва в момента.
<LI><A HREF="https://opensource.org/licenses/artistic-license.php">Artistic License</A>.
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ href="legal/licenses/mit">лиценза MIT (Expat)</a> (който обикн
на адрес <url http://www.jclark.com/xml/copying.txt>) или, по усмотрение на
потребителя, <a href="legal/licenses/gpl2">Обществения лиценз на ГНУ</a> версия
2 или (по усмотрение на потребителя) всяка по-късна версия (последната версия
обикновено е достъпна на адрес <url http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>).
обикновено е достъпна на адрес <url https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>).
</p>
<p>Работата по промяна на лиценза на старото съдържание продължава. Докато
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ href="#restricted-use">лого за ограничено ползване</a>
<p>Авторските права върху логото за свободна употреба: Copyright
(c) 1999 <a href="https://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest,
Inc.</a>. Използването му е позволено при условията на <a
href="http://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html">По-малко общия лиценз на ГНУ</a>,
href="https://www.gnu.org/copyleft/lgpl.html">По-малко общия лиценз на ГНУ</a>,
версия 3 или по-късна или, по преценка на потребителя, при условията на на
лиценза <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License</a>.</p>
......
......@@ -144,7 +144,7 @@ System z.</td>
Неофициални образи на носители за инсталиране на някои от долните архитектури
има на адрес
<a
href="http://cdimage.debian.org/cdimage/ports">http://cdimage.debian.org/cdimage/ports</a>.
href="https://cdimage.debian.org/cdimage/ports">https://cdimage.debian.org/cdimage/ports</a>.
Образите се поддържат от екипа на съответната архитектура.
</p>
</div>
......
......@@ -141,7 +141,7 @@ href="https://opensource.org/docs/osd">дефиницията за отворе
всички други програми, разпространявани на същия носител да са свободен
софтуер.</p></li>
<li><p><strong>Примерни лицензи</strong></p>
<p>Лицензите <q><strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<p>Лицензите <q><strong><a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
<q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> и
<q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
са примери за лицензи, които смятаме за <q><em>свободни</em></q>.</p></li>
......
......@@ -167,7 +167,7 @@ instal·lació d'arquitectures múltiples des d'un únic disc. O sempre podeu
crear medis d'instal·lació USB (vegeu la
<a href="$(HOME)/releases/stretch/installmanual">Guia d'Instal·lació</a> per
obtenir-ne més detalls). Per als usuaris del núvol, Debian també ofereix
<a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/">imatges
<a href="https://cdimage.debian.org/cdimage/openstack/current/">imatges
d'OpenStack preconstruïdes</a> per a les arquitectures <code>amd64</code> i
<code>arm64</code>, llestes per al seu ús.
</p>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-03-13" SUMMARY="El llançament de Woody, debat del DPL, disquets amb XFS, Or Paraolímpic, llicència de TeX, DebianHelp"
#use wml::debian::translation-check translation="534d1b782cfb92f46dc41fd064f779fffc329b12"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
<p>Benvinguts a l'onzena edició del número d'enguany de les DWN, el butlletí de
notícies per a la comunitat de Debian. De moment sembla ser una setmana
......@@ -62,7 +62,7 @@ de tetex. La majoria compleixen parcialment amb els
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Principis del
Programari Lliure de Debian (DFSG)</a> usant la
<a href="http://www.latex-project.org/lppl.txt">Llicència pública del projecte
LaTeX (LPPL)</a>, la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència
LaTeX (LPPL)</a>, la <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència
Pública General de GNU (GPL)</a>, una llicència pròpia d'acord amb els DFSG o
simplement en el domini públic. Hi han al voltant de 30 documents en els que
el seu estat és menys clar i són aquests els que estan subjectes a
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-04-10" SUMMARY="Boot-Floppies, XFree86, La Debian Conference, el llançament de Woody, FAI"
#use wml::debian::translation-check translation="be191e77facf8c0d489cfd320232517e5233a3e2"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
<p>Benvinguts al número quinze de les DWN d'enguany, el butlletí de
notícies per a la comunitat de Debian. Ha estat una setmana
......@@ -102,7 +102,7 @@ podeu ajudar amb les notes del llançament.</p>
<p><strong>GNU FDL una llicència no lliure?</strong> Diversa
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel-0204/msg00430.html">gent</a> està
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel-0204/msg00377.html">\
discutint</a> si la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">Llicència
discutint</a> si la <a href="https://www.gnu.org/copyleft/fdl.html">Llicència
de la Documentació Lliure de GNU</a> (GFDL) és una llicència lliure o no. Si
veritablement s'arriba a considerar la GFDL com a llicència no lliure, això
<a
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-05-01" SUMMARY="Esdeveniments, LILO, ATM, Woody*3, Els DVD diàriament, Els CD de Woody, User-Agent, DPL"
#use wml::debian::translation-check translation="6f0063b49127f977a7a185b807cf862c694c66b0" maintainer="Jordi Mallach"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f" maintainer="Jordi Mallach"
<p>Benvinguts a la divuitena edició d'enguany de les DWN, el butlletí de notícies
per a la comunitat de Debian. Sembla que mai no s'acosta cap setmana sense
......@@ -84,9 +84,9 @@ seguretat, així com per als nostres usuaris.</p>
<p><strong>OpenSSL i el programari llicenciat sota la GPL.</strong> Hi ha hagut
una certa <a href="https://lists.debian.org/debian-legal-0204/msg00072.html">\
confusió</a> sobre si es pot enllaçar programari que hagi estat publicat sota
els termes de la <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència
els termes de la <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència
Pública General de GNU</a> (GPL), amb la llibreria OpenSSL. L'article
problemàtic és la <a href="http://www.gnu.org/philosophy/bsd">clàusula
problemàtic és la <a href="https://www.gnu.org/philosophy/bsd">clàusula
d'advertiment</a>, en les dues llicències de OpenSSL. Le qual imposa una
restricció addicional sobre les llicències, el qual està prohibit per la
clàusula sis de la GPL de GNU.</p>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-07-23" SUMMARY="Llançament de Woody, Changelog, els CD, LPPL, JPEG, menú del sistema, informes d'error, paquets font"
#use wml::debian::translation-check translation="5011f532637dc7820b79b151eecfda4ab65aa22f"
#use wml::debian::translation-check translation="6f3adf6374f35194686f89dec2ba66b1ecf3bb5f"
<p>Benvinguts al vint-i-vuité número d'enguany de les DWN, el butlletí de
notícies per a la comunitat de Debian. Sembla que el Programari Lliure ha estat
......@@ -64,7 +64,7 @@ de com s'hauria de fer.</p>
per tal d'aclarir el tema d'avisar als <a href="$(HOME)/CD/vendors/">\
distribuïdors</a> que sols distribueixen els CD dels binaris o imatges que
contenen programari llicenciat sota la
<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència de la Documentació
<a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">Llicència de la Documentació
Lliure de GNU</a>. Bàsicament, si es distribueix un binari, el receptor ha de
poder obtindre també el codi font, almenys en un medi físic mitjançant una
comanda per correu.</p>
......
......@@ -40,14 +40,14 @@
<a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/kbabel">\
kbabel</a> que poden ser d'ajuda si no esteu familiaritzats amb els
fitxers PO.
La <a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_toc.html">\
La <a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_toc.html">\
documentació</a> de
<a href="https://packages.debian.org/unstable/devel/gettext">\
gettext</a> conté explicacions sobre el format dels fitxers PO, i
hauríeu de llegir com a mínim les seccions
«<a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_35.html#SEC35">\
«<a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_35.html#SEC35">\
omplint l'entrada de capçalera</a>» i
«<a href="http://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_9.html#SEC9">\
«<a href="https://www.gnu.org/software/gettext/manual/html_node/gettext_9.html#SEC9">\
el format dels fitxers PO</a>».
</li>
......
......@@ -43,14 +43,14 @@ i compta amb el recolzament de milers de programadors d'arreu del món.
<p>Tanmateix, s'està treballant per oferir Debian amb altres nuclis,
principalment
<a href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">el Hurd</a>.
<a href="https://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">el Hurd</a>.
El Hurd és una col·lecció de servidors que funcionen sobre un
micronucli (com Mach) i implementen funcionalitats diverses.
El Hurd és programari lliure produït pel
<a href="http://www.gnu.org/">Projecte GNU</a>.
<a href="https://www.gnu.org/">Projecte GNU</a>.
<p>Una gran part de les eines bàsiques que completen el sistema
operatiu provenen del <a href="http://www.gnu.org/">Projecte GNU</a>;
operatiu provenen del <a href="https://www.gnu.org/">Projecte GNU</a>;
aquest és el motiu dels noms GNU/Linux i GNU/Hurd. Aquestes eines
també són lliures.
......@@ -111,7 +111,7 @@ el programari, però no el propi programari.
<p>Quan usem la paraula «lliure», ens referim a la <strong>llibertat</strong>
del programari, no a que no tinga cap cost. Podeu llegir més sobre
<a href="free">què volem dir amb «programari lliure»</a> i
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">què diu la Free Software
<a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw">què diu la Free Software
Foundation</a> sobre aqueix tema.
<h2><a name="disbelief">La majoria del programari costa més de cent euros.
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<p><strong>Nota:</strong> En febrer de 1998 un grup es va moure per
a substituir el terme "Programari Lliure"
(<i><a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software</a></i>)
(<i><a href="https://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software</a></i>)