Commit 96671cc0 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/international/l10n/po/rank.wml: 1.3 -> 1.4 
danish/international/l10n/po/todo.wml: 1.4 -> 1.5 
danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.8 -> 1.9 
danish/international/l10n/po-debconf/pot.wml: 1.3 -> 1.4 
danish/international/l10n/po-debconf/rank.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/international/l10n/templates/rank.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/vote/index.wml: 1.12 -> 1.13 
danish/vote/2002/vote_0001.wml: 1.24 -> 1.25 
danish/vote/2003/vote_0001.wml: 1.22 -> 1.23 
danish/vote/2005/vote_001.wml: 1.16 -> 1.17
parent c7aeb0ca
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer — tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
......
#use wml::debian::template title="PO-files til Debconf-skabeloner -- originale filer"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::template title="PO-files til Debconf-skabeloner — originale filer"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def'
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
......
#use wml::debian::template title="Status på l10n i Debian -- placering af PO-filer til Debconf-skabeloner sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::template title="Status på l10n i Debian — placering af PO-filer til Debconf-skabeloner sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/menu.inc"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/total"
<p>Pointene er antallet af oversatte strenge i alle PO-filer.
<br>Det er muligvis ikke den bedste bedømmelsesmetode, men den vi bruger...
<br />Det er muligvis ikke den bedste bedømmelsesmetode, men den vi bruger ...</p>
<p>Pt. er der <podebconf-total-strings /> strenge i PO-filer.
<p>Pt. er der <podebconf-total-strings /> strenge i PO-filer.</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po-debconf/gen/rank.inc"
......
#use wml::debian::template title="Status på lokaltilpasning i Debian -- PO-filernes placering sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po/menu.inc"
<p>Pointene er antallet af oversatte strenge i alle PO-filer.
<br>Det er muligvis ikke den bedste bedømmelsesmetode, men den vi bruger...
<br />Det er muligvis ikke den bedste bedømmelsesmetode, men den vi bruger ...</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po/gen/rank.inc"
......
#use wml::debian::template title="PO-filer -- pakker der ikke er internationaliseret"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::template title="PO-filer &mdash; pakker der ikke er internationaliseret"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#include '$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def'
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/po/menu.inc"
......
#use wml::debian::template title="Status p lokaltilpasning i Debian -- placerings-skabelonfiler sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::template title="Status p lokaltilpasning i Debian &mdash; placerings-skabelonfiler sprogene imellem"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
......@@ -7,9 +7,9 @@
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/templates/menu.inc"
<p>Pointene er antallet af oversatte strenge i alle Debconf-skabelonfiler.
<br>Det er muligvis ikke den bedste bedmmelsesmetode, men den vi bruger...
<br />Det er muligvis ikke den bedste bedmmelsesmetode, men den vi bruger ...</p>
<p>Der er pt. <templates-total-strings /> strenge i skabelonfilerne.
<p>Der er pt. <templates-total-strings /> strenge i skabelonfilerne.</p>
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/templates/gen/rank.inc"
......
<define-tag pagetitle>Debians projektledervalg 2002</define-tag>
<define-tag status>F</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" NOHEADER="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::votebar
......@@ -52,7 +52,7 @@
korrekt. <a href="tally.txt">Stemmeoversigten</a> findes også. I den følgende
tabel repræsenterer stemme[række x, kolonne y] de stemmer som kandidat x har
fået mere end kandidat y.
En <a href="http://www.electionmethods.org/CondorcetEx.htm">mere detaljeret
En <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz_method">mere detaljeret
forklaring af "beat matrix"</a> (på engelsk) kan hjælpe med forståelsen af
tabellen.
</p>
......
<define-tag pagetitle>Debians projektledervalg 2003</define-tag>
<define-tag status>F</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" NOHEADER="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::votebar
......@@ -77,7 +77,7 @@
<a href="leader2003_tally.txt">Stemmeoversigten</a>
findes ogs. I den flgende tabel reprsenterer stemme[rkke x, kolonne y]
de stemmer som kandidat x har fet mere end kandidat y.
En <a href="http://www.electionmethods.org/CondorcetEx.htm">mere detaljeret
En <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz_method">mere detaljeret
forklaring af "beat matrix"</a> (p engelsk) kan hjlpe med forstelsen af
tabellen.
</p>
......
<define-tag pagetitle>Debians projektledervalg 2005</define-tag>
<define-tag status>F</define-tag>
#use wml::debian::template title="<pagetitle>" BARETITLE="true" NOHEADER="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::votebar
......@@ -151,7 +151,7 @@ Valgmulighed 6 passerer flertal. 2,883 (346/120) > 1
<p>
I den følgende tabel repræsenterer tally[række x][kolonne y]
stemmer som mulighed x modtog fremfor mulighed y. En
<a href="http://www.electionmethods.org/CondorcetEx.htm">mere
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz_method">mere
detaljeret forklaring af "beat matrix"</a> (på engelsk) kan
hjælpe med forståelsen af tabellen.
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Condorcet_method">Wikipedias
......
#use wml::debian::template title="Debians afstemningsoplysninger" BARETITLE="true" NOHEADER="true" NOHOMELINK="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#use wml::debian::votebar
<h1 class="title">Debians afstemningsoplysninger</h1>
......@@ -48,4 +48,4 @@ helt specifitk i
<p>For flere oplysninger om hvordan man læser vindermatrixen, som
offentliggøres som resultatet af afstemningen, kan man kigge på et
<a href="http://www.electionmethods.org/CondorcetEx.htm">eksempel</a>.</p>
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz_method">eksempel</a>.</p>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment