Commit bd033035 authored by Damyan Ivanov's avatar Damyan Ivanov

Transliterate "Debian"

CVS version numbers

bulgarian/contact.wml: 1.17 -> 1.18 
bulgarian/donations.wml: 1.12 -> 1.13 
bulgarian/index.wml: 1.17 -> 1.18 
bulgarian/license.wml: 1.9 -> 1.10 
bulgarian/social_contract.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/support.wml: 1.12 -> 1.13 
bulgarian/Bugs/Access.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/Bugs/Reporting.wml: 1.11 -> 1.12 
bulgarian/Bugs/index.wml: 1.13 -> 1.14 
bulgarian/Bugs/pseudo-packages.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/CD/index.wml: 1.21 -> 1.22 
bulgarian/CD/misc.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/CD/artwork/index.wml: 1.9 -> 1.10 
bulgarian/CD/http-ftp/index.wml: 1.19 -> 1.20 
bulgarian/CD/jigdo-cd/index.wml: 1.29 -> 1.30 
bulgarian/CD/netinst/index.wml: 1.26 -> 1.27 
bulgarian/CD/torrent-cd/index.wml: 1.18 -> 1.19 
bulgarian/CD/vendors/adding-form.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/CD/vendors/adding.wml: 1.6 -> 1.7 
bulgarian/CD/vendors/index.wml: 1.23 -> 1.24 
bulgarian/CD/vendors/info.wml: 1.8 -> 1.9 
bulgarian/News/index.wml: 1.10 -> 1.11 
bulgarian/News/2000/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/2001/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/2002/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/2003/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/2004/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/2005/index.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/2006/index.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/2007/20070408.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/News/2007/index.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/2009/index.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/1997.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/1998.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/1999.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2000.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2001.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2002.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2003.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2004.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/2005.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/News/press/index.wml: 1.12 -> 1.13 
bulgarian/News/weekly/index.wml: 1.6 -> 1.7 
bulgarian/News/weekly/oldurl.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/News/weekly/1999/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/weekly/2000/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/weekly/2001/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/weekly/2002/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/News/weekly/2003/index.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/News/weekly/2004/index.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/banners/index.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/banners/2.1/index.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/banners/2.2/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/banners/3.0/index.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/banners/3.1/index.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/chinese/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/distrib/archive.wml: 1.14 -> 1.15 
bulgarian/distrib/cd.wml: 1.10 -> 1.11 
bulgarian/distrib/floppyinst.wml: 1.13 -> 1.14 
bulgarian/distrib/ftplist.wml: 1.10 -> 1.11 
bulgarian/distrib/index.wml: 1.14 -> 1.15 
bulgarian/distrib/netinst.wml: 1.13 -> 1.14 
bulgarian/distrib/packages.wml: 1.15 -> 1.16 
bulgarian/distrib/pre-installed.wml: 1.10 -> 1.11 
bulgarian/events/index.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/events/speakers/index.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/international/Bulgarian.wml: 1.6 -> 1.7 
bulgarian/international/index.wml: 1.11 -> 1.12 
bulgarian/intro/about.wml: 1.13 -> 1.14 
bulgarian/intro/cn.wml: 1.25 -> 1.26 
bulgarian/intro/cooperation.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/intro/free.wml: 1.14 -> 1.15 
bulgarian/intro/help.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/intro/index.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/intro/organization.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/intro/search.wml: 1.9 -> 1.10 
bulgarian/intro/why_debian.wml: 1.15 -> 1.16 
bulgarian/legal/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/logos/index.wml: 1.8 -> 1.9 
bulgarian/mirror/index.wml: 1.16 -> 1.17 
bulgarian/misc/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/misc/merchandise.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/misc/laptops/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/releases/index.wml: 1.21 -> 1.22 
bulgarian/releases/etch/credits.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/releases/etch/errata.wml: 1.8 -> 1.9 
bulgarian/releases/etch/index.wml: 1.14 -> 1.15 
bulgarian/releases/etch/installmanual.wml: 1.5 -> 1.6 
bulgarian/releases/etch/releasenotes.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/releases/etch/reportingbugs.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/releases/etch/debian-installer/index.wml: 1.11 -> 1.12 
bulgarian/releases/lenny/credits.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/releases/lenny/errata.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/releases/lenny/index.wml: 1.8 -> 1.9 
bulgarian/releases/lenny/installmanual.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/releases/lenny/releasenotes.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/releases/lenny/debian-installer/index.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/releases/sarge/credits.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/releases/sarge/errata.wml: 1.15 -> 1.16 
bulgarian/releases/sarge/index.wml: 1.16 -> 1.17 
bulgarian/releases/sarge/installmanual.wml: 1.7 -> 1.8 
bulgarian/releases/sarge/releasenotes.wml: 1.6 -> 1.7 
bulgarian/releases/sarge/reportingbugs.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/releases/sarge/debian-installer/index.wml: 1.18 -> 1.19 
bulgarian/releases/sid/index.wml: 1.2 -> 1.3 
bulgarian/releases/squeeze/index.wml: 1.6 -> 1.7 
bulgarian/releases/woody/credits.wml: 1.1 -> 1.2 
bulgarian/releases/woody/errata.wml: 1.8 -> 1.9 
bulgarian/releases/woody/index.wml: 1.9 -> 1.10 
bulgarian/releases/woody/installmanual.wml: 1.4 -> 1.5 
bulgarian/releases/woody/releasenotes.wml: 1.3 -> 1.4 
bulgarian/releases/woody/reportingbugs.wml: 1.2 -> 1.3
parent b9efebf2
#use wml::debian::template title="Достъп до системата за следене на грешки на Debian" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::template title="Достъп до системата за следене на грешки на Дебиан" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
# the explicit links to http://bugs.debian.org/ without anchors are
......
#use wml::debian::template title="Съобщаване за грешки чрез системата следене на грешките на Debian" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::template title="Съобщаване за грешки чрез системата следене на грешките на Дебиан" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.69"
<h1>Съобщаване за открита грешка в Debian с reportbug</h1>
<h1>Съобщаване за открита грешка в Дебиан с reportbug</h1>
<a name="reportbug"></a>
<p>Силно препоръчваме да съобщавате за откритите от вас грешки в Debian чрез програмата <code><a
<p>Силно препоръчваме да съобщавате за откритите от вас грешки в Дебиан чрез програмата <code><a
href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.
За да инсталирате reportbug, просто изпълнете командата:</p>
......@@ -17,10 +17,10 @@ href="http://packages.debian.org/stable/utils/reportbug">reportbug</a></code>.
<p>Ако имате въпроси, които интерактивната система на reportbug не успява да
отговори, можете да се консултирате с тази документация или да попитате в <a
href="mailto:debian-user@lists.debian.org">пощенския списък за потребители на
Debian</a>.</p>
Дебиан</a>.</p>
<h1>Съобщаване за открита грешка в Debian по електронна поща
<h1>Съобщаване за открита грешка в Дебиан по електронна поща
(и reportbug за напреднали)</h1>
......@@ -37,10 +37,10 @@ Debian</a>.</p>
<p>Ако не можете да определите кой пакет е отговорен за проблема,
изпратете e-mail до <a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">
пощенския списък за потребители на Debian</a> и помолете за съвет.</p>
пощенския списък за потребители на Дебиан</a> и помолете за съвет.</p>
<p>Ако проблемът засяга просто някой пакет, а някоя основна услуга на Debian,
<p>Ако проблемът засяга просто някой пакет, а някоя основна услуга на Дебиан,
съществуват няколко <a href="pseudo-packages">псевдо-пакета</a>
и <a href="../MailingLists/">пощенски списъка</a>, които можете да използвате
за да препратите съобщението си до нас.<p>
......@@ -63,9 +63,9 @@ Debian</a>.</p>
различни пакети) в един доклад.</p>
<h3>Не изпращайте доклади за грешки на оригиналните автори</h3>
<p>Ако изпращате доклад за грешка, открита в Debian, не изпращайте копие до
<p>Ако изпращате доклад за грешка, открита в Дебиан, не изпращайте копие до
оригиналните автори на програмата, тъй като е възможно грешката да съществува
само в Debian. Ако е нужно, отговорникът на пакета ще препрати доклада към.
само в Дебиан. Ако е нужно, отговорникът на пакета ще препрати доклада към.
</p>
<h2>Изпращане на доклад за грешка по e-mail</h2>
......@@ -135,7 +135,7 @@ href="#additionalpseudoheaders">Допълнителнои псевдо-загл
<li>Коя версия на използваното ядро (<code>uname -a</code>),
споделена C библиотека (<code>ls -l /lib/libc.so.6</code> или
<code>dpkg -s libc6 | grep ^Version</code>) и всякакви други подробности за
Вашата ссистема Debian, ако е уместно. Например, ако сте имали проблем
Вашата система Дебиан, ако е уместно. Например, ако сте имали проблем
със скрипт, писан на Perl, би трябвало да предоставите версията на
интерпретатора на Perl (<code>perl -v</code> или <code>dpkg -s perl | grep
^Version:</code>).</li>
......
#use wml::debian::template title="Система за следене на грешките в Debian" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::template title="Система за следене на грешките в Дебиан" BARETITLE=true NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.73"
#include "$(ENGLISHDIR)/Bugs/pkgreport-opts.inc"
{#style#:<link rel="stylesheet" href="http://bugs.debian.org/css/bugs.css" type="text/css">:##}
<p>Debian поддържа система за следене на грешките, в която се съхраняват всички
<p>Дебиан поддържа система за следене на грешките, в която се съхраняват всички
подробности за докладваните грешки. На всеки доклад се дава номер и докладът се
държи отворен докато докато грешката не се поправи.</p>
<h2>Как да докладваме за открита грешка в Debian</h2>
<h2>Как да докладваме за открита грешка в Дебиан</h2>
<p>Отделна страница с инструкции и съвети е посветена на това <a
href="Reporting">как да докладваме за открити грешки</a> в Debian.</p>
href="Reporting">как да докладваме за открити грешки</a> в Дебиан.</p>
<h2>Документация на системата за следене на грешки</h2>
......
#use wml::debian::template title="Debian ССГ - псевдо-пакети" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::template title="Дебиан ССГ - псевдо-пакети" NOHEADER="true" NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<H1>Псевдо-пакети в системата за следене на грешки на Debian</H1>
<H1>Псевдо-пакети в системата за следене на грешки на Дебиан</H1>
<p>Тази страница описва достъпните псевдо-пакети, които могат да
бъдат използвани в реда <code>Package:</code> при докладване на грешки.
......
#use wml::debian::cdimage title="Обложки за дискове с Debian" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Обложки за дискове с Дебиан" BARETITLE=true
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="1.38"
<p>Ако сте направили собствени обложки за дискове и желаете да ги споделите с
нас, <a
href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;debian-cd&#64;lists.debian.org"
>пишете ни</a>! Логото на Debian е достъпно в <a href="$(HOME)/logos/">няколко
>пишете ни</a>! Логото на Дебиан е достъпно в <a href="$(HOME)/logos/">няколко
различни формата</a>.</p>
<p>Имайте предвид, че умалените изображения са само част от наличния графичен
......
......@@ -17,7 +17,7 @@ Windows, можете да опитате <a href="http://www.freedownloadmanage
Download Manager</a> или <a href="http://www.getright.com/">GetRight</a>. За
Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
<p>На разположение за изтегляне са следните образи на дискове с Debian:</p>
<p>На разположение за изтегляне са следните образи на дискове с Дебиан:</p>
<ul>
......@@ -48,7 +48,7 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
<li>За образи, подходящи за мрежова инсталация и дискове тип визитка с
<q>тестовото</q> издание, включително ежедневни компилации и работещи снимки
вижте <a href="$(DEVEL)/debian-installer/">страницата за инсталатора на
Debian</a>.</li>
Дебиан</a>.</li>
</ul>
......@@ -57,14 +57,14 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
<h2><a name="stable">Официални образи на дискове със <q>стабилното</q>
издание</a></h2>
<p>За инсталирате на Debian на компютър без връзка с Интернет можете да
<p>За инсталирате на Дебиан на компютър без връзка с Интернет можете да
използвате компактдискове (650&nbsp;МБ всеки) или DVD (4.4&nbsp;ГБ всяко).
Изтеглете първия диск от избрания от вас вид и го запишете чрез устройство за
записване на компактдискове/DVD. С това заредете от така създадения оптичен
носител.</p>
<p><strong>Първият</strong> диск съдържа всички необходими файлове за
инсталация на стандартна система Debian.<br /> За да избегнете ненужно теглене
инсталация на стандартна система Дебиан.<br /> За да избегнете ненужно теглене
<strong>не</strong> изтегляйте другите дискове, освен ако сте сигурни, че се
нуждаете от пакет, за който знаете, че не е на първия диск.</p>
......@@ -87,7 +87,7 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Ръководство за
инсталиране</a> – подробни инструкции за инсталиране</li>
<li><a href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller">Документацията на
инсталатора на Debian</a> – включва отговори на често задавани въпроси</li>
инсталатора на Дебиан</a> – включва отговори на често задавани въпроси</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Допълнения към
документацията на инсталатора</a> – списък с известни проблеми</li>
</ul>
......@@ -106,7 +106,7 @@ Mac&nbsp;OS вижте <a href="http://www.yazsoft.com/">Speed Download</a>.</p>
href="http://cdimage.debian.org/debian-cd/">главния ни сървър за образи</a> в
Швеция.</strong></p>
<p>Ако искате да предлагате образи на дискове с Debian прочетете <a
<p>Ако искате да предлагате образи на дискове с Дебиан прочетете <a
href="../mirroring/">инструкциите за поддържане на огледален сървър</a>.</p>
#use wml::debian::countries
......@@ -116,7 +116,7 @@ href="../mirroring/">инструкциите за поддържане на о
<h2><a name="unofficial">Неофициални образи с <q>тестовата</q> и
<q>нестабилната</q> дистрибуция</a></h2>
<p>Тези image файлове не се създават и предлагат от Debian, а от <a
<p>Тези образи не се създават и предлагат от Дебиан, а от <a
href="http://www.fsn.hu/">fsn://HU</a>:</p>
<ul>
......
#use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux на компактдиск" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Дебиан ГНУ/Линукс на компактдиск" BARETITLE=true
#use wml::debian::release_info
#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
<p>Ако желаете да се сдобиете с Debian GNU/Linux на компактдиск, вижте по-долу
<p>Ако желаете да се сдобиете с Дебиан ГНУ/Линукс на компактдиск, вижте по-долу
за възможните начини. В случай на проблеми, проверете страницата с <a
href="faq/">често задавани въпроси</a>.</p>
......@@ -13,7 +13,7 @@ href="faq/">често задавани въпроси</a>.</p>
базовата инсталационна система - тя ще изтегли останалата част от
дистрибуцията от която има нужда по време на инсталацията.</li>
<li><a href="vendors/">Закупуване на пълен комплект дискове с Debian.</a>
<li><a href="vendors/">Закупуване на пълен комплект дискове с Дебиан.</a>
Евтини са - ние не печелим от тях! Ако достъпът ви до Интернет е ограничен по
време или трафик, това е единствения избор. Ако единствената ви връзка с
Интернет е през модем, купуването на дискове е добра идея, защото изтеглянето
......@@ -42,7 +42,7 @@ href="faq/">често задавани въпроси</a>.</p>
</ul>
<p>Debian се предлага за различни компютърни архитектури - убедете се
<p>Дебиан се предлага за различни компютърни архитектури - убедете се
че теглите правилните образи, предназначени за вашия компютър! (Повечето хора
имат нужда от образи за „i386“, т.е. системи, базирани на Intel.) След като сте
си направили собствен комплект дискове, вероятно ще се заинтересувате и от <a
......
#use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на компактдискове с Debian с jigdo" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на компактдискове с Дебиан с jigdo" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer
......@@ -8,7 +8,7 @@
<p>Jigsaw Download или съкратено <a href="http://atterer.org/jigdo/">jigdo</a>
(джигдо) е замислен да стане главен инструмент за разпространение на образи на
компактдискове с Debian. В момента системата е напълно работоспособна, но все
компактдискове с Дебиан. В момента системата е напълно работоспособна, но все
още не е съвсем удобна за работа, защото приложението за управление на
изтеглянията не е завършено.</p>
......@@ -20,9 +20,9 @@
<p>Защото е по-бърз! Поради разни причини има много по-малко огледални сървъри,
поддържащи образи на компактдискове, за разлика от тези, които предлагат
„нормалния“ архив на Debian. Ето защо сървърът, от който изтегляте компактдиск
„нормалния“ архив на Дебиан. Ето защо сървърът, от който изтегляте компактдиск
може да не е близо до вас или да е претоварен, особено непосредствено след
излизане на нова версия на Debian.</p>
излизане на нова версия на Дебиан.</p>
<p>Щом „нормалните“ огледални сървъри не предлагат образи на компактдискове,
тогава как jigdo изтегля нужните му файлове? jigdo просто изтегля всички
......@@ -56,7 +56,7 @@ jigdo</a>. Доброволци, които имат желание да пом
<li>Ако сте начинаещ потребител, просто натиснете Enter на въпроса „Files to
scan“ (Файлове, които ще бъдат сканирани).</li>
<li>На въпроса „Debian mirror“ (огледален сървър на Debian), въведете
<li>На въпроса „Debian mirror“ (огледален сървър на Дебиан), въведете
<kbd>http://ftp.<strong><var>XY</var></strong>.debian.org/debian/</kbd>,
където <strong><var>XY</var></strong> е двубуквения код на вашата страна
(например, <tt>bg</tt>, <tt>us</tt>, <tt>de</tt>, <tt>uk</tt>.
......@@ -103,7 +103,7 @@ href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Ръководство за инс
подробната инструкция за инсталиране</li>
<li><a
href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller">Документацията на инсталатора
на Debian</a> – включва отговори на често задавани въпроси</li>
на Дебиан</a> – включва отговори на често задавани въпроси</li>
<li><a
href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Допълнението към
документацията на инсталатора</a> – списък с известните до момента проблеми с
......@@ -123,7 +123,7 @@ href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Допълнението
<comment>
<toc-add-entry name="unofficial">Неофициални образи:</toc-add-entry>
<p>Тези файлове не са подготвени и предлагани от Debian, а от <a
<p>Тези файлове не са подготвени и предлагани от Дебиан, а от <a
href="http://www.fsn.hu/">fsn://HU</a>:</p>
<ul>
......@@ -171,10 +171,10 @@ href="http://www.fsn.hu/">fsn://HU</a>:</p>
<input type="submit" value="Търсене"></p></form>
<p><strong>Кои файлове се съдържат в даден образ?</strong> За да прегледате
списъка с <em>всички</em> файлове в даден CD/DVD диск с Debian, просто намерете
списъка с <em>всички</em> файлове в даден CD/DVD диск с Дебиан, просто намерете
съответния файл <tt>.jigdo</tt> и след това последвайте връзката „list
contents“: <a href="http://atterer.org/jigdo/jigdo-search.php?list">Списък
файловете <tt>.jigdo</tt> на Debian</a></p>
файловете <tt>.jigdo</tt> на Дебиан</a></p>
<hr>
......@@ -218,7 +218,7 @@ contents“: <a href="http://atterer.org/jigdo/jigdo-search.php?list">Списъ
файловете не са могли да бъдат изтеглени поради временни проблеми с връзката.
Ще бъде направен нов опит за изтегляне на липсващите файлове.</li>
<li>Опитайте с друг огледален сървър. Някои от огледалните сървъри на Debian
<li>Опитайте с друг огледален сървър. Някои от огледалните сървъри на Дебиан
понякога не са синхронизирани напълно. Може би някое друго огледало все още
съдържа файлове, които са вече изтрити или пък е обновено
по-скоро от указаното.</li>
......
#use wml::debian::cdimage title="Образи на дискове с Debian – разни" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Образи на дискове с Дебиан – разни" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Следните страници не са достъпни директно от менюто:</p>
<ul>
<li><a href="artwork/">Рисунки за обложки на дискове с Debian</a></li>
<li><a href="artwork/">Рисунки за обложки на дискове с Дебиан</a></li>
<li><a href="mirroring/">Настройване на огледален сървър за дискове с
Debian</a></li>
Дебиан</a></li>
<li><a href="mirroring/rsync-mirrors">Списък на огледални сървъри с дискове
на Debian, поддържащи rsync</a></li>
на Дебиан, поддържащи rsync</a></li>
<li><a href="releases/">Информация за изданията на дискове с Debian</a></li>
<li><a href="releases/">Информация за изданията на дискове с Дебиан</a></li>
</ul>
......@@ -25,10 +25,10 @@
<p><strong>Каква е разликата между дисковете за мрежова инсталация и дисковете
във формат визитка?</strong> Дискът за мрежова инсталация съдържа програмата за
инсталиране на Debian, заедно с пакетите, формиращи базовата система. Всички
инсталиране на Дебиан, заедно с пакетите, формиращи базовата система. Всички
други пакети, които бихте искали да инсталирате ще трябва да изтеглите от
Интернет.<br /> Дискът-визитка е още по-малък и съдържа само програмата за
инсталиране на Debian. Пакетите на базовата система се теглят от Интернет. <br
инсталиране на Дебиан. Пакетите на базовата система се теглят от Интернет. <br
/> Ако се колебаете, изберете диска за мрежова инсталация.</p>
<p><strong>Файлът-образ е по-голям от споменатите по-долу
......@@ -49,7 +49,7 @@
<li>Образи на тестовото издание, както за ежедневни компилации, така и на
работещи <q>снимки</q> на изданието, има в <a
href="$(DEVEL)/debian-installer/">страницата на инсталатора на
Debian</a>.</li>
Дебиан</a>.</li>
</ul>
......
#use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на компактдискове с Debian с BitTorrent" BARETITLE=true
#use wml::debian::cdimage title="Изтегляне на образи на компактдискове с Дебиан с BitTorrent" BARETITLE=true
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::installer
......@@ -14,9 +14,9 @@
възможно тегленето с максимална скорост.</p>
<p>
За да теглите дискове с Debian по този начин е нужен клиент за BitTorrent.
За да теглите дискове с Дебиан по този начин е нужен клиент за BitTorrent.
В дистрибуцията на
Debian са включени следните клиенти:
Дебиан са включени следните клиенти:
<a href="http://packages.debian.org/azureus">Azureus</a>,
<a href="http://packages.debian.org/bittornado">BitTornado</a>,
<a href="http://packages.debian.org/ktorrent">KTorrent</a> и оригиналните
......@@ -27,7 +27,7 @@ href="http://www.bittornado.com/download.html">BitTornado</a> и <a
href="http://www.bittorrent.com/download">BitTorrent</a>.
</p>
<p><strong>Първият</strong> диск на Debian съдържа всичко необходимо за
<p><strong>Първият</strong> диск на Дебиан съдържа всичко необходимо за
инсталиране на стандартна система.<br /> За да избегнете ненужен трафик
<strong>не</strong> теглете другите дискове освен ако сте сигурни, че се
нуждаете от тях.</p>
......@@ -52,7 +52,7 @@ href="$(HOME)/releases/stable/i386/apa">Как да инсталираме</a>.
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">Ръководство за
инсталиране</a>, подробни инструкции за инсталиране</li>
<li><a href="http://wiki.debian.org/DebianInstaller">Документация на инсталатора
на Debian</a>. Включва и отговори на често задавани въпроси</li>
на Дебиан</a>. Включва и отговори на често задавани въпроси</li>
<li><a href="$(HOME)/releases/stable/debian-installer/#errata">Списък с
известни проблеми</a> с процеса на инсталиране</li>
</ul>
......
......@@ -2,10 +2,10 @@
#use wml::debian::countries_all
#use wml::debian::translation-check translation="1.18"
<p>Ако желаете да изпратите информация за разпространител на дискове с Debian,
<p>Ако желаете да изпратите информация за разпространител на дискове с Дебиан,
моля използвайте формуляра по-долу.</p>
<p>Ако обмисляте възможността да продавате дискове с Debian е добре да
<p>Ако обмисляте възможността да продавате дискове с Дебиан е добре да
прочетете страницата с <a href="info">информация за разпространителите</a>.</p>
<p>По-голямата част от изпратените данни (включително адресът на електронната
......@@ -34,7 +34,7 @@
<p>Адрес в Интернет (URL):
<input type="text" name="url" size="50"></p>
<p>Дарява ли се на Debian част от продажната цена:
<p>Дарява ли се на Дебиан част от продажната цена:
<input type="radio" name="donates" value="yes"> да
<input type="radio" name="donates" value="no"> не
</p>
......@@ -58,7 +58,8 @@
</select>
</p>
<p>Адрес в Интернет на уеб-страницата с информация за предлаганите от дискове с Debian:
<p>Адрес в Интернет на уеб-страницата с информация за предлаганите от дискове с
Дебиан:
<input type="text" name="urldebcd" size="50"></p>
<p>Адрес на електроннаа поща за въпроси, свързани с продажбата на дискове:
......
#use wml::debian::template title="Добавяне на нови разпространители на дискове с Debian"
#use wml::debian::template title="Добавяне на нови разпространители на дискове с Дебиан"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<p>Ако обмисляте възможността за продаване на дискове с Debian е добре да
<p>Ако обмисляте възможността за продаване на дискове с Дебиан е добре да
прегледате страницата с <a href="info">информация за
разпространителите</a>.</p>
......@@ -12,12 +12,12 @@
<ul>
<li>Име на разпространителя</li>
<li>Интернет адрес (URL)</li>
<li>Дали част от цената на дисковете се дарява на Debian</li>
<li>Дали част от цената на дисковете се дарява на Дебиан</li>
<li>Вид на продаваните дискове (повече информация има в <a href="./">началото на тази страница</a>)</li>
<li>Държавата в която работи разпространителя</li>
<li>Дали се извършват презокеански доставки ("yes", "no", "some areas" или "within Europe")
</li>
<li>Адрес в Интернет на уеб-страница с информация за продаваните дискове с Debian</li>
<li>Адрес в Интернет на уеб-страница с информация за продаваните дискове с Дебиан</li>
<li>Адрес на електронна поща за връзка при въпроси за предлаганите дискове</li>
<li>Предлагани архитектури.</li>
</ul>
......@@ -27,5 +27,5 @@
не съществува или адресът на електронната поще не работи, данните за съответния
разпространител ще бъдат изтрити.</p>
<p>Трябва да имате уеб страница с информация за предлаганите дискове с Debian.
<p>Трябва да имате уеб страница с информация за предлаганите дискове с Дебиан.
Тази информация е задължителна за включване в списъка с разпространители.</p>
#use wml::debian::cdimage title="Разпространители на дискове с Debian" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::cdimage title="Разпространители на дискове с Дебиан" BARETITLE=true GEN_TIME=true
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.52"
......@@ -56,16 +56,16 @@
<a href="#jp"><JPc></a>&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>Debian създава и предоставя своята дистрибуция напълно безплатно. Вместо да
произвежда компактдискове и DVD, Debian разчита на независими разпространители.
<p>Дебиан създава и предоставя своята дистрибуция напълно безплатно. Вместо да
произвежда компактдискове и DVD, Дебиан разчита на независими разпространители.
За да ги улесним в предлагането на качествени дискове предлагаме официални
файлове-образи. Това е единствената версия, напълно проверена от нашия тестващ
екип и е най-популярният начин да се купи Debian.</p>
екип и е най-популярният начин да се купи Дебиан.</p>
<p>Някои разпространители приемат допълнителни възнаграждения, които даряват на
Debian. Други пък даряват част от приходите от продажбата на дисковете с
Debian. Това е описано в колонката <q>Позволява дарения</q>. Надяваме се, че и
вие ще обмислите дарение за Debian.</p>
Дебиан. Други пък даряват част от приходите от продажбата на дисковете с
Дебиан. Това е описано в колонката <q>Позволява дарения</q>. Надяваме се, че и
вие ще обмислите дарение за Дебиан.</p>
<p>Ако имате проблем с даден разпространител (например, платили сте за дискове,
но не сте ги получили), можете да ни информирате на адрес <email
......@@ -73,12 +73,12 @@ Debian. Това е описано в колонката <q>Позволява
<p>
Ако желаете да закупите компютърна система с предварително инсталирана
Debian, прегледайте страницата
<a href="$(HOME)/distrib/pre-installed">Компютър с Debian</a>.
Дебиан, прегледайте страницата
<a href="$(HOME)/distrib/pre-installed">Компютър с Дебиан</a>.
</p>
<p>Ако разпространявате дискове с Debian или желаете да го правите, прегледайте
<a href="info">информацията за разпространители на дискове с Debian</a>.</p>
<p>Ако разпространявате дискове с Дебиан или желаете да го правите, прегледайте
<a href="info">информацията за разпространители на дискове с Дебиан</a>.</p>
<hr />
......
#use wml::debian::template title="Информация за разпространителите на дискове с Debian"
#use wml::debian::template title="Информация за разпространителите на дискове с Дебиан"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<p>Ако искате да продавате дискове с Debian, ето най-важното, което трябва да
<p>Ако искате да продавате дискове с Дебиан, ето най-важното, което трябва да
знаете:</p>
<ul>
<li>За разпространението на основната дистрибуция на Debian (main) няма
<li>За разпространението на основната дистрибуция на Дебиан (main) няма
ограничения.
<br />
Софтуерът в основната дистрибуция е проверен за съвместимост на лицензите с
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Препоръките на Debian за
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Препоръките на Дебиан за
свободен софтуер</a>.</li>
<li>Debian не продава никакви продукти.</li>
<li>Debian е организация на доброволци.</li>
<li>Ако решите да продавате компактдискове със софтуер от секциите на Debian
<li>Дебиан не продава никакви продукти.</li>
<li>Дебиан е организация на доброволци.</li>
<li>Ако решите да продавате компактдискове със софтуер от секциите на Дебиан
non-free (не свободен) или non-US (забранени за САЩ), задължението да осигурите
спазване на приложимото законодателство е ваше, на търговеца. В частност,
трябва сами да договорите необходимите лицензи за разпространение на софтуер
......@@ -21,45 +21,45 @@ non-free (не свободен) или non-US (забранени за САЩ),
<li>Много от програмите на компактдисковете се разпространяват под общия
публичен лиценз на ГНУ (GNU GPL). Прочетете <a href="legal">информацията за
лицензите</a> за да сте наясно как да се съобразите с GPL.</li>
<li>Debian e <a href="$(HOME)/trademark">запазена марка</a> и използването ѝ е
<li>Дебиан e <a href="$(HOME)/trademark">запазена марка</a> и използването ѝ е
разрешено само при определени условия.</li>
</ul>
<p>Пред желаещите да продават компактдискове с Debian има три възможности:</p>
<p>Пред желаещите да продават компактдискове с Дебиан има три възможности:</p>
<ul> <li><strong>Да станат представители на някой от съществуващите
разпространители.</strong> <br /> Ако търсите доставчик вижте списъка с
известните <a href="./">разпространители на дискове с Debian</a>. За Debian е
известните <a href="./">разпространители на дискове с Дебиан</a>. За Дебиан е
важно да остане безпристрастен, затова не можем да ви препоръчаме
доставчик.</li>
<li><strong>Да си направят собствени дискове, използвайки <a
href="../">Официалните образи на дискове с Debian</a>.</strong>
href="../">Официалните образи на дискове с Дебиан</a>.</strong>
<br />
Имайте предвид, че не е забранено да продавате <q>Официален диск с Debian</q>
Имайте предвид, че не е забранено да продавате <q>Официален диск с Дебиан</q>
заедно с допълнителен диск с допълнения и да продължавате да използвате термина
<q>Официален диск с Debian</q>.
<q>Официален диск с Дебиан</q>.
<br />
Забележка: ако просто искате да инсталирате Debian нямате нужда от
Забележка: ако просто искате да инсталирате Дебиан нямате нужда от
файловете-образи. Просто <a href="$(HOME)/distrib/netinst">инсталирайте по
мрежата</a> или <a href="./">купете готов диск</a>.</li>
<li><strong>Да произвеждат собствени дискове по поръчка.</strong>
<br />
Този вариант изисква наличието на локално копие на архива на Debian.
Този вариант изисква наличието на локално копие на архива на Дебиан.
Създаването на дискове по поръчка не е трудно, но тогава грижата за
тестване на резултата преди продажбата е на разпространителя. В миналото се е случвало
търговци да продават модифицирани дискове, които не отговарят на
стандартите за качество на Debian. Поради тази причина употребата на термина
<q>Официален диск с Debian</q> е разрешена само за дискове, при които са
използвани официалните файлове-образи на дискове с Debian.
стандартите за качество на Дебиан. Поради тази причина употребата на термина
<q>Официален диск с Дебиан</q> е разрешена само за дискове, при които са
използвани официалните файлове-образи на дискове с Дебиан.
</li>
</ul>
<h2>Изисквания за добавяне в списъка с разпространители</h2>
<p>Ако желаете да бъдете добавени в списъка с разпространители на дискове с
Debian, попълнете <a href="adding">формуляра за добавяне</a>. Заявката ще бъде
Дебиан, попълнете <a href="adding">формуляра за добавяне</a>. Заявката ще бъде
приета, само ако отговаря на следните условия:</p>
<ul>
......@@ -71,11 +71,11 @@ Debian, попълнете <a href="adding">формуляра за добавя
това би било опит за заблуда на нас и на нашите потребители. Изпратете само
една заявка за включване!</li>
<li>Магазинът трябва да информира кои версии на Debian се предлагат и за
<li>Магазинът трябва да информира кои версии на Дебиан се предлагат и за
кои архитектури.</li>
<li>Препоръчваме на магазините да предлагат актуалното стабилно издание
на Debian (или по-нов вариант като тестовата или нестабилната
на Дебиан (или по-нов вариант като тестовата или нестабилната
дистрибуция).</li>
<li>Цените на носителите и на доставката трябва да са ясно означени.</li>
......
......@@ -4,7 +4,9 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2000', '', '\d+\w*') :>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce-00/">
<strong>debian-announce</strong></a> и
<a href="http://lists.debian.org/debian-news-00/">
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.
<p>Бележка: можете да получавате последните новини за Дебиан като се абонирате
или разгледате архивите на пощенските списъци <a
href="http://lists.debian.org/debian-announce-00/">
<strong>debian-announce</strong></a> и <a
href="http://lists.debian.org/debian-news-00/">
<strong>debian-news</strong></a>.
......@@ -4,7 +4,9 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2001', '', '\d+\w*') :>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce-01/">
<strong>debian-announce</strong></a> и
<a href="http://lists.debian.org/debian-news-01/">
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.
<p>Бележка: можете да получавате последните новини за Дебиан като се абонирате
или разгледате архивите на пощенските списъци <a
href="http://lists.debian.org/debian-announce-01/">
<strong>debian-announce</strong></a> и <a
href="http://lists.debian.org/debian-news-01/">
<strong>debian-news</strong></a>.
......@@ -4,7 +4,9 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2002', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2002/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и
<a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2002/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
<p>Бележка: можете да получавате последните новини за Дебиан като се абонирате
или разгледате архивите на пощенските списъци <a
href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2002/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a
href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2002/">\
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2003', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2003/">\
<p>Бележка: можете да получавате последните Дебиан новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2003/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и
<a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2003/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
......@@ -4,7 +4,9 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2004', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2004/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и
<a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2004/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
<p>Бележка: можете да получавате последните новини за Дебиан като се абонирате
или разгледате архивите на пощенските списъци <a
href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2004/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a
href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2004/">\
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2005', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<p>Бележка: можете да получавате последните Новини за Дебиан като се абонирате или разгледате архивите на пощенските списъци
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2005/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2005/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2006', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<p>Бележка: можете да получавате последните Дебиан новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2005/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2006/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
This diff is collapsed.
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2007', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<p>Бележка: можете да получавате последните Дебиан новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2007/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2007/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
......@@ -4,7 +4,7 @@
<p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2009', '', '\d+\w*') :></p>
<p>Бележка: можете да получавате последните Debian новини като се абонирате за или се разходите из архивите на нашите
<p>Бележка: можете да получавате последните новини за Дебиан като се абонирате или разгледата архивите на пощенските списъци
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2009/">\
<strong>debian-announce</strong></a> и <a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2009/">\
<strong>debian-news</strong></a> пощенски списъци.</p>
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
......@@ -9,23 +9,23 @@
<hrline>
<p>Можете да получавате последните новини свързани с Debian като се <a
<p>Можете да получавате последните новини свързани с Дебиан като се <a
href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">абонирате</a> за пощенските списъци <a
href="http://lists.debian.org/debian-announce/">
<strong>debian-announce</strong></a> и <a
href="http://lists.debian.org/debian-news/">
<strong>debian-news</strong></a>.</p>
<p>Най-добрия начин да се свържете с екипа за връзки с пресата на Debian е като
<p>Най-добрия начин да се свържете с екипа за връзки с пресата на Дебиан е като
изпратите електронна поща на <a
href="mailto:press@debian.org">press@debian.org</a>. Заявките за интервюта ще
бъдат препратени до съответния член на проекта Debian. Поради езиковите бариери
бъдат препратени до съответния член на проекта Дебиан. Поради езиковите бариери
и разликите в часовите зони използването на електронна поща се предпочита пред
телефонните обаждания.</p>
<p>Ако се интересувате от информация за текущи събития и новини за
разработването на Debian можете да разгледате раздела <a
href="project/">Новини за проекта Debian</a>.</p>
разработването на Дебиан можете да разгледате раздела <a
href="project/">Новини за проекта Дебиан</a>.</p>
<p>Архивът с новини от предишни години може да бъде разгледан на следните страници:</p>
......@@ -41,5 +41,5 @@ href="project/">Новини за проекта Debian</a>.</p>
<hrline>
<p>Новините в пресата, свързани с Debian се обобщават <a
<p>Новините в пресата, свързани с Дебиан се обобщават <a
href="press/">тук</a>.