Commit c285a6f9 authored by Florian Ernst's avatar Florian Ernst

fixing spelling error(s), bumping all applicable translation-check headers in the process

CVS version numbers

catalan/News/weekly/2002/19/index.wml: 1.9 -> 1.10 
catalan/News/weekly/2002/20/index.wml: 1.5 -> 1.6 
catalan/News/weekly/2002/21/index.wml: 1.4 -> 1.5 
catalan/News/weekly/2002/22/index.wml: 1.7 -> 1.8 
chinese/News/weekly/2002/47/index.wml: 1.10 -> 1.11 
chinese/News/weekly/2002/51/index.wml: 1.6 -> 1.7 
chinese/News/weekly/2003/02/index.wml: 1.7 -> 1.8 
danish/devel/debian-lex/software.wml: 1.4 -> 1.5 
danish/devel/debian-med/imaging.wml: 1.10 -> 1.11 
danish/devel/website/examples.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/devel/wnpp/index.wml: 1.20 -> 1.21 
danish/devel/wnpp/unable-hdate.wml: 1.1 -> 1.2 
danish/events/booth.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/events/checklist.wml: 1.10 -> 1.11 
danish/events/2002/0204-linuxconf.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/events/2002/0502-softwarelivre.wml: 1.6 -> 1.7 
danish/events/2002/0705-webbit.wml: 1.2 -> 1.3 
danish/events/2003/0120-linuxconf.wml: 1.4 -> 1.5 
danish/events/2004/0526-debconf.wml: 1.7 -> 1.8 
danish/international/Finnish.wml: 1.9 -> 1.10 
danish/international/Portuguese.wml: 1.5 -> 1.6 
danish/international/l10n/po-debconf/README-trans.wml: 1.4 -> 1.5 
danish/mirror/ftpmirror.wml: 1.21 -> 1.22 
dutch/News/weekly/2002/39/index.wml: 1.4 -> 1.5 
dutch/events/booth.wml: 1.1 -> 1.2 
dutch/events/checklist.wml: 1.2 -> 1.3
parent cc528c53
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-05-08" SUMMARY="Detecció del maquinari, Estàndards, Satie, Estructura del DDR, SGML"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13" maintainer="Jordi Mallach"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14" maintainer="Jordi Mallach"
# $Id$
<p>Benvinguts al número dinou d'enguany de les DWN, el butlletí de notícies per
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-05-15" SUMMARY="Redisseny del BTS, La DebConf2, Woody DVD, Radioaficionats, Hurd, SGML, Boot-Floppies"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
# $Id$
<p>Benvinguts al vinté número d'enguany de les DWN, el butlletí de notícies per
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-05-23" SUMMARY="MPlayer, Nessus, Dependències de construcció, GCC 3.1, Webmin, CVS, Rècord establert"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8" maintainer="Jordi Mallach"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9" maintainer="Jordi Mallach"
# $Id$
<p>Benvinguts al número 21 d'enguany de les DWN, el butlletí de notícies per a
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-05-29" SUMMARY="Monitoritzaci de l'ample de banda, preferncies d'apt, WineX, trptics"
#use wml::debian::translation-check translation="1.9"
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
# $Id$
<p>Benvinguts al nmero vint-i-dos d'enguany de les DWN, el butllet de notcies
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-12-03" SUMMARY="Translation, GFDL, CDs, KDE3, Java, APT-Repositories, non-EU, CBS, PostgreSQL, Alioth, SCSI-IDE, POD"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
# $Id$
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-12-31" SUMMARY="DWN, Timeline, Boot-Floppies, Donations, GTK+, Alpha, KDE, Update CD, Tidying"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
# $Id$
# Translator: Wen-chien Jesse Sung <jesse@cola.voip.idv.tw>, 2003-01-01
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2003-01-14" SUMMARY="SPI, Screenshots, x86-64, Itsy, Licenses, Encoding, Kernel, Laptop, Radius, CUPS, OSCAR, Privacy"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
# $Id$
# Translator: Wen-chien Jesse Sung <jesse@cola.voip.idv.tw>, 2003-01-15
......
#use wml::debian::template title="Debian-Lex - Juridisk programmel"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
{#style#:<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />:#style#}
<h2><a id="administration" name="administration">Administration af juridisk kontor</a></h2>
......
<define-tag pagetitle>Debian-Med: billedbehandling</define-tag>
# Note to the translators: Please do *not* translate the following line.
#use wml::debian::debian-cdd CDD="Debian-Med"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
######################################################################
## Available as an official Debian package
......
#use wml::debian::template title="Eksempler"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<h3>Eksempler på hvordan en oversættelse påbegyndes</h3>
......
#use wml::debian::template title="Hjælp søges og evt. fremtidige pakker"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
<define-tag toc-title-formatting endtag=required><h3>%body</h3></define-tag>
......
#use wml::debian::template title="Kan ikke pakkes: hdate"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
<h3>hdate &mdash; udskriver hijra-datoer (islamiske mnedage), kalender,
islamiske bnnetider</h3>
......
......@@ -38,7 +38,7 @@
</define-tag>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
# $Id$
#Related Links here (free form)
<ul>
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
</define-tag>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#Related Links here (free form)
En tilmeldingsformular på engelsk findes nederst på
......
......@@ -41,7 +41,7 @@
</define-tag>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href="http://www.webb.it/">Webb.it</a>
......
......@@ -35,7 +35,7 @@
</define-tag>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href="http://www.debconf.org/lca2003/schedule/">udførligt program</a></li>
......
......@@ -30,7 +30,7 @@ arkitekturer.</p>
#use wml::debian::past_event
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#Related Links here (free form)
<ul>
<li><a href="http://www.debconf.org/debconf4/">Websted</a>
......
#use wml::debian::template title="Passe en stand"
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<p>Den vigtigste opgave for projektdeltagere som repræsenterer Debian-projektet
på en udstilling eller messe, er at passe en stand for Debian. Dette er ganske
......
#use wml::debian::template title="Tjekliste for standpassere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
<p>Formålet med denne liste er at hjælpe folk der organiserer en stand på en
messe for Debian-projektet. Send kommentarer til
......
#use wml::debian::template title="Debian på finsk" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<H1>Debian på finsk</H1>
......
#use wml::debian::template title="Debian på portugisisk" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
#use wml::debian::translation-check translation="1.14"
<h1>Debian i portugisisk</h1>
......
#use wml::debian::template title="L10n Debconf-skabeloner med PO-filer -- tips til oversættere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#include "$(ENGLISHDIR)/international/l10n/dtc.def"
......
#use wml::debian::template title="Opsætning af et Debian-arkivspejl"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.38"
#use wml::debian::translation-check translation="1.39"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/woody/release.data"
<toc-display/>
......
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2002-10-08" SUMMARY="OpenSSL, LWN, KDE3, Cryptography, XFree86, GNOME2, Bogofilter, Mini-Conf, Perl, FreeBSD, BTS, W3C"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7" maintainer="casper@zvdk.nl"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8" maintainer="casper@zvdk.nl"
<p>Welkom bij de 39ste editie dit jaar van DWN, de Weekelijkse Nieuwsbrief van
de Debian gemeenschap. Met groot genoegen presenteren wij deze week twee onderdelen van Matt Black
......
#use wml::debian::template title="Een booth opzetten"
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="1.6"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$
......
#use wml::debian::template title="Checklist voor een booth"
# $Id$
#use wml::debian::translation-check translation="1.15"
#use wml::debian::translation-check translation="1.16"
# Last Translation update by $Author$
# Last Translation update at $Date$
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment