license.wml 2.02 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Lisens for Debian sitt nettsted" NOCOPYRIGHT="true" BARETITLE="true"
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.30" maintainer="Hans F. Nordhaug"
3
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
4
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>, 2008, 2012.
5 6

<div class="centerblock">
7
<p>Copyright &copy; 1997-$(CUR_YEAR)
8
<a href="https://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest, Inc.</a> og andre<br />
9
SPI kan kontaktes på:<br />
10 11
1732 1st Ave #20327<br />
New York, NY 10128-5177<br />
12 13 14 15
United States
</p>
</div>

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
<p>
  Siden 25. januar 2012, kan nytt materiale bli redistribuert og/eller
  modifisert under betingelsene i 
  <a href="legal/licenses/mit">MIT (Expat)-lisensen</a> (som vanligvis er tilgjengelig på 
  <url http://www.jclark.com/xml/copying.txt>) eller, hvis du ønsker, 
  under betingelsene i
  <a href="legal/licenses/gpl2">GNU General Public License</a>; enten
  versjon 2 av lisensen, eller (hvis du ønsker) enhver senere versjon (den
  siste versjonen er vanligvis tilgjengelig på 
  <url http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>).
</p>

<p>
  Arbeid pågår for å gjøre eldre materiale tilgjengelig
  med lisensene over. Inntil da, følg betingelsene
  i Open Publication-lisensen nedenfor.
</p><p>
37 38
  Materialet på disse sidene kan kun videreformidles i henhold til
  vilkårene fremsatt i Open Publication-lisensen, utkast v1.0
39
  eller senere. Den nyeste versjonen er vanligvis tilgjengelig
40 41
  på <a href="http://www.opencontent.org/openpub/">
  http://www.opencontent.org/openpub/</a> eller du kan lese vår
42 43
  <a href="opl">lokale kopi</a>.
</p>
44

45
<p>
46 47
  &ldquo;Debian&rdquo; og <a href="logos/">Debianlogoen</a> er
  <a href="$(HOME)/trademark">varemerker</a> til Software in the 
48 49
  Public Interest, Inc.
</p>
50

51
<p>
52
  <i>Denne siden er oversatt fra engelsk. Den opprinnelige lisensen
53 54
  er tilgjengelig <a href="license.en.html">her</a>.</i>
</p>
55 56 57 58 59 60 61


# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End: