support.wml 10.1 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Hjelp/Brukerstøtte"
2
#use wml::debian::toc
3
#use wml::debian::translation-check translation="1.78" maintainer="Hans F. Nordhaug"
4
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
5
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>, 2008-2016
6 7 8 9 10 11 12 13 14

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<h2>%body</h2>
</define-tag>

<toc-display/>

<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Dokumentasjon</toc-add-entry>

15 16 17 18
<p>Før man prøver å få hjelp fra en annen person, er det normalt en god ide
å prøve å finne løsningen selv. På den måten vil man vanligvis finne
de svar man leter etter, og selv om man ikke gjør det, er det sannsynlig at bare 
det å ha lest dokumentasjonen, kan være til nytte i fremtiden.</p>
19 20 21 22 23 24 25
   
<p>Det er en del dokumentasjon tilgjengelig i Debian &ndash; se nettsiden om
<a href="doc/">Debians dokumentasjon</a>.</p>

<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Kjente problemer</toc-add-entry>

<p>Begrensninger og alvorlige problemer med den aktuelle stabile
26
distribusjonen (om noen) er beskrevet på 
27 28
<a href="releases/stable/">udgivelsessiderne</a>.</p>

29
<p>Vær særlig oppmerksom på 
30 31 32
<a href="releases/stable/releasenotes">utgivelsesmerknadene</a> og 
<a href="releases/stable/errata">kjente feil</a>.</p>

33
<toc-add-entry name="wiki" href="https://wiki.debian.org/">Wiki</toc-add-entry>
34
     
35
<p>Løsninger til vanlige problemer, howto'er, guider, tips og annen 
36
dokumentasjon finner man i <a href="https://wiki.debian.org/">Debian Wiki</a>. 
37 38 39 40 41
Som alle wiki-er, er denne wiki under konstant oppdatering, og dine redigeringer
er velkomne.</p>

<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Postlister</toc-add-entry>

42
<p>Debian er utviklet gjennom en distribuert innsats fra hele
43
verden. Derfor er e-post en foretrekket kanal for å diskutere forskjellige
44 45 46 47 48 49
emner. Mye av samtalen mellom Debians utviklere og brukere handteres gjennom
flere postlister.</p>
  
<p>Det fins mange offentlige tilgjengelige postlister. For mer informasjon,
se <a href="MailingLists/">Debians postlistesider</a>.</p>
  
50 51 52 53 54
# Note to translators:
# You might want to adapt the following paragraph, stating which list
# is available for user support in your language instead of English.

<p>For brukerstøtte på engelsk, kontakt
55
<a href="https://lists.debian.org/debian-user/">debian-user</a>-postlisten.
56 57 58
</p>

<p>For brukerstøtte på andre språk, sjekk indeksen over
59
<a href="https://lists.debian.org/users.html">postlister for brukere</a>.
60 61
</p>

62 63 64 65
<p>Det er selvfølgelig mange andre Linux-postlister, rettet mot spesifikke 
aspekter ved det omfattende Linux-økosystem, og som ikke er Debian-spesifikke. 
Bruk din foretrukne søkemotor til å finne den mest velegnede listen til ditt 
formål.</p>
66

67
<p>Det fins mange andre postlister for Linux som ikke er særegne for for Debian.
68 69 70 71
Konsulter <a href="http://oslab.snu.ac.kr/~djshin/linux/mail-list/">denne katalogen</a></p>

<toc-add-entry name="usenet">Usenet/nyhetsgrupper</toc-add-entry>

72 73
<p>Mange av våre <a href="#mail_lists">postlister</a> kan man lese som 
nyhetsgrupper, i hierarkiet <kbd>linux.debian.*</kbd>. Dette kan også gjøres med
74 75 76
et nettgrensesnitt som <a href="http://groups.google.com/">Google Groups</a> 
eller <a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.</p>

77
<p>Det er også flere ordentlige nyhetsgrupper, som har med GNU/Linux å gjøre.
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Selv om de ikke spesifikt handler om Debian, kan de likevel gi 
Debian-brukere mange nyttige opplysninger.</p>

  <dl>
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
   <dd>
	Maskinvare-orienterte diskusjoner</dd>
   
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
   <dd>
90
	Om Linux på Motorola 680x0-prosessoren.</dd>
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
   
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
   <dd>
	Oppsett og konfigurasjon av Linux-systemer</dd>
   
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
   <dd>
	Nettverks-relaterte temaer.</dd>
   
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
   <dd>
105
	Bruk av X-windows-systemet på Linux-maskiner</dd>
106 107 108 109 110 111 112
   
   <dt>
	<a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
   <dd>
	Forskjellige temaer. En gruppe for hva som helst.</dd>
  </dl>
  
113 114
<p>Se også <a href="http://groups.google.com/groups/dir?sel=33583540&amp;expand=1">denne
indeksen</a> for en mer utførlig liste over relaterede nyhetsgrupper.</p>
115 116 117

<toc-add-entry name="web">Nettsteder</toc-add-entry>

118
<h3>Forum</h3>
119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
# Note to translators:
# If there is a specific Debian forum for your language you might want to
# insert here a paragraph stating which list is available for user support
# in your language and pointing to the English forums.
# <p><a href="http://someforum.example.org/">someforum</a> is a web portal
# on which you can use your language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>
#
# <p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> and <a
# href="http://forums.debian.net">Debian User Forums</a> are web portals
# on which you can use the English language to discuss Debian-related topics,
# submit questions about Debian, and have them answered by other users.</p>

133 134
<p><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a> og 
<a href="http://forums.debian.net">Debian-brukerforum</a> er nettsteder hvor 
135 136 137 138
du kan diskutere Debian-relaterte emner, stille spørsmål om Debian og få dem 
besvart av andre brukere.</p>

<h3>Andre nettressurser</h3>
139

140
<p><a href="https://www.debian-administration.org/">Debian-Administration.org</a>
141 142 143 144 145 146 147
har tips og ressurser for Debian-systemadministratorer.</p>

<p>Nyttige UNIX-pekere:</p>

<ul>
 <li><a href="http://dmoz.org/Computers/Software/Operating_Systems/Unix/">Open 
  Directory &mdash; Unix</a></li>
148
 <li><a href="https://unixpower.org/unixhelp/">UNIXhelp for brukere</a></li>
149
 <li><a href="http://personal.stevens.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html">comp.unix.admin 
150
  ofte stilte spørsmål (OSS/FAQ)</a></li>
151 152 153 154
</ul>

<toc-add-entry name="maintainers">Kontakte pakkevedlikeholdere</toc-add-entry>

155 156
<p>Det fins to måter å få tak i personer som vedlikeholder Debian-pakker. Dersom
du trenger å få tak i den ansvarlige på grunn av en programfeil, bare send inn
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
en feilrapport (se avsnittet om feilrapportering nedenfor).
Pakkevedlikeholderen vil motta en kopi av feilrapporten.</p>

<p>Dersom du bare vil ha en samtale med den pakkevedlikeholderen, kan du bruke et
spesielt post-alias som er satt opp for hver pakke. All post sent til
&lt;<em>pakkenavn</em>&gt;@packages.debian.org vil bli videresendt til
personen som vedlikeholder den pakken.</p>

<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">Feilrapporteringssystemet</toc-add-entry>

167
<p>Debian-distribusjonen har et feilrapporteringssystem som
168
inneholder detaljinformasjon om programfeil innsendt av brukere og utviklere.
169
Hver enkelt feilrapport gis et nummer, og holdes på fil inntil den har blitt 
170 171
markert som behandlet.</p>

172 173
<p>For å rapportere en feil, kan du bruke nettsidene for feilrapportering 
nedenfor, eller du kan bruke Debian-programmet <q>reportbug</q> for å automatisere
174 175
innsendingen av en slik rapport.</p>

176 177
<p>Informasjon om å sende inn rapporter, se på feil under behandlig, og
feilrapporteringssystemet generelt kan finnes på de <a
178 179 180 181 182
href="Bugs/">feilrapporteringssystemets nettsider</a>.</p>

<toc-add-entry name="consultants" href="consultants/">Konsulenter</toc-add-entry>

<p>Debian er fri programvare og tilbyr gratis hjelp via postlister. Noen folk
183 184 185
har enten ikke tid eller har spesielle behov, og er villig til å hyre noen til
enten å vedlikeholde eller legge til nye funksjonalitet til sitt
Debian-system. Se på <a href="consultants/">konsulentsidene</a> for en liste
186 187 188 189
over personer og bedrifter som tilbyr slike tjenester.</p>

<toc-add-entry name="irc">Sanntidshjelp via IRC</toc-add-entry>

190 191
<p><a href="http://www.irchelp.org/">IRC</a> (Internet Relay Chat) er en måte
å ha sanntidssamtaler mellom mennesker over hele verden. IRC-kanaler om Debian 
192
finnes på <a href="https://www.oftc.net/">OFTC</a>.</p>
193

194
<p>For å koble opp, trenger du et IRC klientprogram. Noen av de mest
195
brukte klientene er 
196
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/hexchat">HexChat</a>,
197 198 199 200
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/ircii">ircII</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/irssi">irssi</a>,
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/epic5">epic5</a> og
<a href="https://packages.debian.org/stable/net/kvirc">KVIrc</a>,
201 202 203 204 205 206 207
som alle finnes som Debian pakker. 
OFTC tilbyr også et <a href="https://www.oftc.net/WebChat/">WebChat</a>
nettgrensesnitt som lar deg koble til IRC med en nettleser uten at du 
trenger å installere en lokal klient.</p>

<p>Når du har installert klienten må du be den om å koble opp til tjeneren.
I de fleste IRC-klientene kan du skrive:</p>
208 209 210 211 212

<pre>
 /server irc.debian.org
</pre>

213 214 215 216 217 218 219 220
# Note to translators:
# You might want to insert here a paragraph stating which IRC channel is available
# for user support in your language and pointing to the English IRC channel.
# <p>Once you are connected, join channel <code>#debian-foo</code> by typing</p>
# <pre>/join #debian</pre>
# for support in your language.
# <p>For support in English, read on</p>

221 222
<p>Etter at du har koblet opp, går du inn på kanalen <code>#debian</code> 
ved å skrive:</p>
223 224 225 226 227

<pre>
 /join #debian
</pre>

228
<p>Merk: HexChat og andre grafiske klienter er annerledes. De bruker et
229
intuitivt grafisk brukergrensesnitt for å koble opp mot tjenere og å delta i
230 231 232
kanaler.</p>

<p>Etter dette finner du deg blant den vennlige flokken av
233
<code>#debian</code>-innbyggere. Still gjerne spørsmål (på engelsk) om Debian der.
234
Kanalens OSS er tilgjengelig på <url "https://wiki.debian.org/DebianIRC" />.</p>
235 236


237 238 239
<p>Det er flere andre IRC-nettverk hvor du også kan chatte om Debian. Et av
de mer populære er <a href="http://freenode.net/">IRC-nettverket freenode</a> 
på <kbd>chat.freenode.net</kbd>.</p>
240

241
<toc-add-entry name="other">Andre støtteressurser</toc-add-entry>
242 243 244 245 246 247 248 249 250

<p>Se <a href="misc/related_links">beslektede pekere</a>.</p>


# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End: