social_contract.1.0.wml 7.54 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debianov društveni ugovor"
2
#use wml::debian::translation-check translation="1.10"
3 4 5 6 7 8

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997

<p>
9
  Verzija 1.0 ratificirana 5. srpnja 1997. Nadomještena
10 11 12
  <a href="social_contract">verzijom 1.1</a>, ratificiranom 26. travnja 2004.
</p>

13 14 15 16
<p>Debian, proizvođači sustava Debian GNU/Linux, su stvorili
<strong>Debianov društveni ugovor</strong>. <a href="#guidelines">Debianove
smjernice slobodnog softvera</a>, u početku oblikovane kao skup obveza
koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao
17
osnovu za <a href="http://opensource.org/docs/osd">Open
18 19 20
Source Definition</a>.

<HR>
21
<h2>"Društveni ugovor" s Zajednicom slobodnog softvera</h2>
22
<OL>
23 24 25
  <LI><p><strong>Debian će ostati 100% slobodan softver</strong>
   <p>Obećavamo održati distribuciju Debian GNU/Linux posve
   slobodnim softverom. Pošto postoji mnogo definicija
26
   slobodnog softvera, dolje navodimo smjernice po kojima
27
   odlučujemo je li program "<em>slobodan</em>". Podržavat ćemo
28
   svoje korisnike koji razvijaju i rade na neslobodnom softveru
29
   na Debianu, ali nikad nećemo sustav učiniti ovisnim o
30
   neslobodnom softveru.</p>
31 32 33
  <LI><strong>Vraćat ćemo Zajednici slobodnog softvera</strong>
   <p>Kada pišemo nove dijelove Debian sustava, licencirat ćemo ih
   kao slobodan softver. Napravit ćemo najbolji sustav koji možemo,
34
   kako bi se slobodan softver rasprostranjeno distribuirao i
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
   koristio. Vraćat ćemo rješenja grešaka, poboljšanja, zahtjeve
   korisnika, itd. "<em>uzvodnim</em>" autorima programa uključenih
   u naš sustav.</p>
  <LI><p><strong>Nećemo tajiti probleme</strong>
   <p>Držat ćemo svoju cijelu bazu podataka s izvještajima o
   greškama stalno otvorenu za pregled javnosti. Izvještaji koje
   korisnici računalno ispune odmah će postati vidljivi drugima.</p>
  <LI><p><strong>Naši prioriteti su naši korisnici i slobodan softver</strong>
   <p>Vodit će nas potrebe naših korisnika i zajednice
   slobodnog softvera. U našim prioritetima njihove ćemo interese
   stavljati na prvo mjesto. Podržavat ćemo potrebe naših korisnika
   za radom u mnogim različitim vrstama računalnih okružja. Nećemo
47
   prigovarati komercijalnom softveru namijenjenom radu na Debian
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
   sustavima i dopuštat ćemo drugima stvaranje vrednijih
   distribucija koje sadrže i Debian i komercijalan softver, bez
   ikakve naplate s naše strane. Kako bismo podržali ove ciljeve,
   nudit ćemo integrirani sustav 100% slobodnog softvera visoke
   kvalitete, bez zakonskih ograničenja koja bi spriječila takve
   vrste korištenja.</p>
  <LI><p><strong>Programi koji ne poštuju naše standarde slobodnog softvera</strong>
   <p>Priznajemo da je nekima od naših korisnika potrebno korištenje
   programa koji ne poštuju <a href="#guidelines">Debianove smjernice
   slobodnog softvera</a>. Za takav smo softver našoj FTP arhivi dodali
   područja "<tt>contrib</tt>" i "<tt>non-free</tt>". Softver u tim
   direktorijima nije dio Debian sustava, iako je podešen za korištenje s
   Debianom. Ohrabrujemo proizvođače CD-a u čitanju licenci programskih
   paketa iz tog direktorija kako bi odlučili mogu li na svojim CD-ima
62
   distribuirati taj softver. Dakle, premda neslobodni softver nije dio
63 64
   Debiana, podržavamo njegovo korištenje i nudimo infrastrukturu (kao što
   je naš sustav praćenja bugova i mailing liste) za neslobodne
65 66 67 68 69 70
   programske pakete.
</OL>
<HR>
<h2 id="guidelines">Debianove smjernice slobodnog softvera (DFSG)</h2>
<OL>
  <LI><p><strong>Slobodna redistribucija</strong>
71
   <p>Licenca dijela Debiana ne smije ograničavati bilo koju stranku u
72
   prodaji ili poklanjanju softvera kao dijela zbirne softverske
73
   distribucije koja sadrži programe iz nekoliko različitih izvora.
74 75
   Licenca ne smije zahtijevati tantijeme ili drugu naplatu za takvu
   prodaju.</p>
76 77 78
  <LI><p><strong>Izvorni kôd</strong>
   <p>Program mora sadržavati izvorni kôd i mora dopuštati distribuciju u
   izvornom kôdu kao i kompajliranom obliku.</p>
79
  <LI><p><strong>Izvedena djela</strong>
80
   <p>Licenca mora dopuštati promjene i izvedena djela, i mora dopuštati
81 82
   njihovu distribuciju pod istovjetnim uvjetima licence izvornog
   programa.</p>
83 84
  <LI><p><strong>Cjelovitost autorovog izvornog kôda</strong>
   <p>Licenca može ograničavati distribuciju izvornog kôda u promijenjenom
85
   obliku <strong>samo</strong> ako licenca dopušta distribuciju
86
   "<tt>datoteka-zakrpi</tt>" zajedno s izvornim kôdom u svrhu mijenjanja
87
   programa pri izgradnji. Licenca mora izravno dozvoliti distribuciju
88 89
   softvera izgrađenog iz promijenjenog izvornog kôda. Licenca smije
   od izvedenih djela zahtijevati da nose ime ili broj verzije različite
90
   od izvornog programa. (<em>Ovo je kompromis. Debian grupa ohrabruje sve
91 92
   autore u neograničavanju mijenjanja svih datoteka, bile one izvorne ili
   izvršne.</em>)</p>
93 94 95 96
  <LI><p><strong>Nikakva diskriminacija protiv osoba ili grupa</strong>
   <p>Licenca ne smije diskriminirati protiv nijedne osobe ili grupe
   osoba.</p>
  <LI><p><strong>Nikakva diskriminacija protiv polja primjene</strong>
97 98 99
   <p>Licenca ne smije nikoga ograničavati u korištenju programa u
   određenom polju primjene. Na primjer, ne smije zabranjivati korištenje
   programa u poduzeću ili za genetička istraživanja.</p>
100 101 102 103 104 105
  <LI><p><strong>Distribucija licence</strong>
   <p>Prava vezana za program moraju vrijediti za sve kojima je program
   distribuiran bez potrebe za dobivanjem dodatne licence za te
   stranke.</p>
  <LI><p><strong>Licenca ne smije biti posebna za Debian</strong>
   <p>Prava vezana za program ne smiju ovisiti o tome je li program dio
106 107
   Debian sustava. Ako se program izvuče iz Debiana i koristi ili
   distribuira bez Debiana, ali inače pod uvjetima licence programa, sve
108
   stranke kojima je program redistribuiran moraju imati ista prava kao
109 110 111
   ona zajamčena zajednički s Debian sustavom.</p>
  <LI><p><strong>License ne smije zagađivati druge programe</strong>
   <p>Licenca ne smije ograničavati druge programe koji se distribuiraju
112 113 114 115 116 117
   zajedno s licenciranim softverom. Na primjer, licenca ne smije
   zahtijevati da svi ostali programi distribuirani na istom mediju budu
   slobodan softver.</p>
  <LI><p><strong>Primjeri licenca</strong>
   <p>"<strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong>",
   "<strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong>" i
118
   "<strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong>"
119 120 121
   licence su primjeri licenca koje smatramo "<em>slobodnima</em>".
</OL>

122 123
<p><em>Koncept izražavanja našeg "društvenog ugovora sa zajednicom slobodnog
softvera" je predložio Ean Schuessler. Ovaj dokument je skicirao Bruce
124
Perens, drugi razvijatelji Debiana su ga nadopunili tokom
125
jednomjesečne e-mail konferencije u lipnju 1997., i
126
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">\
127
prihvatili</a> kao javno izraženo načelo Debian Projekta.</em></p>
128 129

<p><em>Bruce Perens je poslije iz Debianovih smjernica slobodnog
130
softvera uklonio tekst specifičan za Debian kako bi napravio
131
<a href="http://opensource.org/docs/definition.php">&ldquo;The
132 133 134
Open Source Definition&rdquo;</a>.</em></p>

<p><EM>Na temelju ovog dokumenta organizacije mogu izvoditi i
135
izgrađivati druge dokumente. Ako to učinite, zahvalite Debian
136
projektu.</EM>