about.wml 13 KB
Newer Older
1 2
#use wml::debian::template title="O Debiane"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
3
#use wml::debian::translation-check translation="1.72" maintainer="Matej Kovac"
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
4
# Original translator: Roman Benko; minor corrections and incorporation of translation to Debian web: Stanislav Valasek
5
<ul class="toc">
6 7 8
<li><a href="#what">Čo je vlastne Debian?</a></li>
<li><a href="#free">Je úplne slobodný?</a></li>
<li><a href="#CD">Hovoríte slobodný, ale CD médiá/konektivita stoja peniaze!</a></li>
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
9 10
<li><a href="#disbelief">Väčšina softvéru stojí stovky dolárov. Ako sa tomu dokážete
            vyhnúť?</a></li>
11
<li><a href="#hardware">Aký hardvér je podporovaný?</a></li>
12 13 14 15 16
<li><a href="#info">Pred tým, ako sa rozhodnem, potrebujem viac informácií.</a></li>
<li><a href="#why">Ešte stále nie som rozhodnutý. Aké sú hlavné "pre" a "proti" u Debianu?</a></li>
<li><a href="#install">Ako môžem získať Debian?</a></li>
<li><a href="#support">Nemôžem si poradiť s problémom.
		Kde môžem získať pomoc?</a></li>
17
<li><a href="#who">Kto vlastne ste?</a></li>
18 19
<li><a href="#users">Kto používa Debian?</a></li>
<li><a href="#history">Ako to všetko začalo?</a></li>
20 21
</ul>

22
<h2><a name="what">Čo je vlastne Debian?</a></h2>
23

24 25 26
<p>The <a href="$(HOME)/">Debian Project</a> je združenie
jednotlivcov, ktorí vytvárajú <a href="free">slobodný</a>
operačný systém. Tento operačný systém sa nazýva
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
27
<strong>Debian</strong>.
28

29
<p>Operačný systém je sada základných programov a nástrojov, vďaka ktorým
30
váš počítač dokáže pracovať.
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
31 32
Srdcom operačného systému je jadro.
Jadro je najzákladnejším programom v počítači
33
a vykonáva všetky základné operácie a umožňuje spúšťať iné programy.
34

35
<p>Debian momentálne používa jadro <a href="https://www.kernel.org/">Linux</a>
36
alebo <a href="https://www.freebsd.org/">FreeBSD</a>.
37
Linux je softvér, ktorého základ napísal
38
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds">Linus Torvalds</a>
39
a vyvíjajú ho tisícky programátorov na celom svete.
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
40
FreeBSD je operačný systém ktorý zahŕňa aj ďalší software.
41

42
<p>Pokračujú však práce na tom, aby Debian pracoval aj s inými jadrami, 
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
43
Bprimárne s jadrom
44
<a href="http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html">Hurd</a>.
45 46 47
Hurd je kolekcia serverov, ktoré bežia nad mikrojadrom (ako Mach) a
implementujú rozdielne vlastnosti. Hurd je slobodný softvér, ktorý tvorí
projekt <a href="http://www.gnu.org/">GNU</a>.
48

49 50
<p>Veľká časť základných nástrojov, ktoré tvoria operačný systém pochádza
z projektu <a href="http://www.gnu.org/">GNU</a>; odtiaľ
Matej Kovac's avatar
Matej Kovac committed
51
aj názvy: GNU/Linux, GNU/kFreeBSD a GNU/Hurd.
52 53
Tieto nástroje sú tak isto slobodné.

54 55 56 57
<p>Samozrejme to, čo ľudia chcú, je aplikačný softvér: programy, ktoré by im
pomohli dosiahnuť to, čo potrebujú urobiť, od editovania dokumentov, podpory
podnikania a hrania hier až po programovanie ďalšieho softvéru. Debian
sa dodáva s viac ako <packages_in_stable> <a href="$(DISTRIB)/packages">
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
58
balíkmi</a> (predkompilovaný softvér v balíkoch pripravený na jednoduchú
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
59 60 61 62
inštaláciu na váš počítač), správca balíkov (APT) a ďalšie nástroje, ktoré umožňujú
správu tisícov balíkov na distícoch počítačov s rovnako jednoducho ako nainštalovať
jedinú aplikáciu &mdash; a to všetko vo forme <a href="free">slobodného softvéru</a>.
</p>
63 64 65

<p>Je to niečo ako veža. Základom je jadro.
Nad ním sú všetky základné nástroje.
66
Ďalej nasleduje softvér, ktorý na počítači spúšťate.
67
Na vrchole tejto veže je Debian - dôkladne zorganizovaný
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
68
tak aby vsetko fungovalo spolu tak, ako má.
69 70 71

<h2>Je úplne <a href="free" name="free">slobodný?</a></h2>

72
<p>Možno sa budete čudovať: prečo by mali ľudia stráviť hodiny na úkor svojho
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
73
času písaním softvéru, jeho balíkovaním a potom sa toho všetkého
74
<EM>vzdať</EM>? Odpovede sú rôzne, rovnako ako ľudia, ktorí prispievajú.
75 76 77
Niektorí ľudia radi pomáhajú iným.
Mnohí píšu programy, aby sa naučili viac o počítačoch.
Stále viac a viac ľudí hľadá cesty, ako sa vyhnúť vysokým
78 79 80 81
cenám softvéru.
Rastie množstvo prispievateľov ktorý takto vyjadrujú svoju vďaku za všetok
slobodný softvér, ktorý získali od ostatných.
Mnohí vytvoria na univerzitách slobodný softvér, aby pomohli
82
širokému použitiu výsledkov svojho výskumu.
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
83 84 85
Firmy pomáhajú udržiavať slobodný softvér, takže majú čo povedať do toho ako by mal byť tento vyvíjaný --
neexistuje rýchlejšia cesta, ako sa dopracovať k novej vlastnosti ako implementovať ju vlastnými silami!
Mnohí z nás to samozrejme robia jednoducho preto, že nás to baví.
86

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
87
<p>Keďže sa Debian takto angažuje na poli slobodného softvéru, považovali sme
88 89
za užitočné, aby táto skutočnosť bola sformulovaná do písaného dokumentu.
A tak sa zrodila naša <a href="$(HOME)/social_contract">Spoločenská zmluva</a>.
90

91 92 93
<p>Napriek tomu, že Debian verí v slobodný softvér, existujú prípady, keď ľudia
chcú alebo musia do svojich počítačov nainštalovať neslobodný softvér. Debian
ich bude podporovať vždy, keď to bude možné. Existuje neustále sa zväčšujúce
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
94
množstvo balíkov, ktorých výhradnou úlohou je inštalovať neslobodný softvér do systému Debian.
95 96

<h2><a name="CD">Hovoríte slobodný, ale CD médiá/konektivita stoja peniaze!</a></h2>
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
97
<p>Pozn. prekladateľa: v angličtine sa používa pre „slobodný“ aj „zadarmo“ rovnaký výraz („free“). V slovenčine preto rozdiel netreba vysvetľovať a obsah tohto odstavca je ponechaný iba pre zaujímavosť.</p>
98 99
<p>Možno sa budete pýtať: Ak je softvér slobodný, prečo musím platiť výrobcovi
za CD médiá alebo poskytovateľovi pripojenia za stiahnutie tohto softvéru?
100 101 102

<p>Keď si kupujete CD médium, platíte za niekoho čas, za výdavky
na vytvorenie CD médií a za riziko (v prípade, že ich nepredajú všetky). Inými slovami,
103 104 105 106 107
platíte za fyzické médium použité na doručenie softvéru,
nie za softvér ako taký.

<p>Ak používame slovíčko <q>slobodný</q>, myslíme tým <strong>slobodu</strong>
softvéru a nie to, že je zadarmo. Môžete si prečítať viac o tom,
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
108
<a href="free">čo si myslíme o <q>slobode softvéru</q></a> a tiež to, čo
109
hovorí na túto tému
110
<a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw">Free Software Foundation</a>.
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

<h2><a name="disbelief">Väčšina softvéru stojí stovky dolárov. Ako sa tomu
dokážete vyhnúť?</a></h2>

<p>Lepšia otázka je, že ako dokážu softvérové spoločnosti pýtať za softvér tak
veľa? Výroba softvéru nie je ako výroba auta. Ak raz vyrobíte jednu kópiu
svojho softvéru, produkčné náklady na vyrobenie milióna ďalších kópií sú malé
(toto je dôvod, prečo má Microsoft miliardy v banke).

<p>Pozrite sa na to z iného uhla: ak by ste mali na svojom dvore nekonečnú
zásobu piesku, iste by ste boli ochotní poskytnúť ho ostatným. Napriek tomu by
bolo hlúpe platiť za jeho odvoz. A teda by ste po záujemcoch žiadali, aby si
prišli ku vám ten piesok sami vziať (čo je ekvivalentné k sťahovaniu zo siete).
Ďalšia možnosť pre záujemcov o váš piesok by bola zaplatiť niekoho, kto by im
ho doviezol až pred vlastné dvere (čo je ekvivalentom zakúpenia CD).
Toto je presná ukážka toho, ako Debian funguje a prečo je väčšina CD/DVD médií
tak lacná (len okolo 12 US dolárov za 4 DVD médiá).

<p>Debian nezarába žiadne peniaze z predaja CD médií. Zároveň však peniaze

alebo hardvér. Preto vás prosíme, aby ste si kúpili CD médium od jedného z
132
<a href="../CD/vendors/">CD predajcov</a>, ktorý potom časť
133
vašej platby <a href="$(HOME)/donations">venuje</a> Debianu.
134

135
<h2><a name="hardware">Aký hardvér je podporovaný?</a></h2>
136

137 138
<p>Debian bude fungovať takmer na všetkých osobných počítačoch, vrátane väčšiny
starších modelov. Každé nové vydanie Debianu v zásade podporuje väčšie množstvo
139 140 141
počítačových architektúr. Kompletný zoznam tých, ktoré sú momentálne podporované
nájdete v <a href="../releases/stable/">dokumentácii pre stabilné vydanie</a>.

142 143
<p>Takmer všetok bežný hardvér je podporovaný.
Ak si chcete byť istý, že všetky zariadenia pripojené k vášmu počítaču
144
sú podporované, pozrite si 
145 146
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/">Linux Hardware
Compatibility HOWTO</a>.
147

148 149 150 151 152 153 154
<p>Existuje niekoľko spoločností, ktoré sťažujú podporu tým, že neuverejňujú
špecifikácie svojho hardvéru. Znamená to, že možno nebudete schopní používať
ich hardvér s GNU/Linuxom. Niektoré spoločnosti poskytujú neslobodné ovládače,
je to ale problém, pretože spoločnosť môže neskôr v budúcnosti ukončiť svoju
činnosť alebo podporu pre hardvér, ktorý vlastníte. Odporúčame vám, aby ste
kupovali hardvér len od výrobcov, ktorí poskytujú
<a href="free">slobodné</a> ovládače pre svoje produkty.
155

156
<h2><a name="info">Hľadám viac informácií.</a></h2>
157

158
<p>Možno si budete chcieť pozrieť naše <a href="$(DOC)/manuals/debian-faq/">FAQ</a>.
159
 
160 161
<h2><a name="why">Stále nie som rozhodnutý.</a></h2>

162 163 164 165 166 167 168 169
<p>Nespoliehajte sa na to, čo tvrdíme - vyskúšajte si Debian sami. Kedže
diskový priestor sa stáva stále lacnejším, pravdepodobne môžete pre Debian
vyhradiť okolo 2&nbsp;GB. Ak nechcete alebo nepotrebujete grafické prostredie,
600&nbsp;MB postačí. Debian je možné na takto vyhradený priestor jednoducho
nainštalovať a dokáže koexistovať s inými OS. V prípade, že potrebujete viac
miesta, môžete jednoducho zmazať niektorý z vašich nainštalovaných OS (a možno
potom, ako spoznáte silu Debianu, si trúfame povedať, že už nebudete chcieť
Debian odstrániť).
170 171

<p>Pri skúšaní nového operačného systému strávite určitý čas a
172 173 174
je pochopiteľné, že zrejme budete mať nejaké výhrady. Z tohto dôvodu sme
pripravili <a href="why_debian">zoznam <q>pre</q> a <q>proti</q> Debianu</a>.
Tento zoznam by vám mal pomôcť pri rozhodovaní sa. Dúfame, že oceníte našu
175
úprimnosť a otvorenosť.
176

177
<h2><a name="install">Ako môžem získať Debian?</a></h2>
178

179 180 181
<p>Najobľúbenejšou metódou je inštalovať Debian z CD média, ktoré si môžete
zakúpiť za cenu média od jedného z výrobcov CD médií. Ak máte dobré pripojenie
k internetu, môžete si stiahnuť a nainštalovať Debian z internetu.</p>
182

183
<p>Prosíme vás, aby ste si pre viac informácií pozreli
184
<a href="../distrib/"> naše stránky o získaní Debianu.</a></p>
185

186
<p>Ak ste to ešte neurobili, možno si najprv budete chcieť pozrieť
187 188
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/">Linux Hardware
Compatibility HOWTO</a>.
189

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
190
<p>Nezabudnite si pozrieť <a href="$(DISTRIB)/packages">balíky</a>,
191
ktoré ponúkame. (Dúfame, že vás neodradia absolútne čísla).
192

193 194
<h2><a name="support">Nemôžem si poradiť s problémom.
Kde môžem získať pomoc?</a></h2>
195

196
<p>Pomoc môžete získať v prvom rade tak, že si prečítate dokumentáciu,
Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
197
ktorá je dostupná ako na webe, tak aj v balíkoch, ktoré inštalujete do
198 199
svojho systému. Ďalej nás môžete kontaktovať prostredníctvom konferencií
alebo siete IRC.
200
Je tu tiež možnosť najať si na vyriešenie problémov konzultanta.</p>
201

202 203
<p>Pozrite si prosím dostupnú <a href="../doc/">dokumentáciu</a> a
stránky o <a href="../support">podpore</a>.</p>
204

205
<h2><a name="who">Kto vlastne ste?</a></h2>
206

207
<p>Debian produkuje takmer tisícka aktívnych
208 209 210 211
<a href="$(DEVEL)/people">vývojárov</a> z
<a href="$(DEVEL)/developers.loc">celého sveta</a>, ktorí prispievajú
dobrovoľne vo svojom voľnom čase.
Niekoľkí vývojári sa dokonca stretli aj osobne.
212
Komunikácia primárne prebieha prostredníctvom emailu (konferencie na
213
lists.debian.org) a IRC (kanál #debian na irc.debian.org).
214 215
</p>

216
<p>Projekt Debian má dôkladne <a href="organization">organizovanú
217
štruktúru</a>. Viac informácií o tom ako Debian vyzerá zvnútra
218
nájdete vo <a href="$(DEVEL)/">vývojárskom kútiku</a>.</p>
219

220
<h2><a name="users">Kto používa Debian?</a></h2>
221

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
222
<p>Napriek tomu, že neexistujú presné štatistiky (keďže Debian
223 224
nevyžaduje od používateľov registráciu), existuje pomerne dosť silných dôkazov
o tom, že Debian používa široké spektrum organizácií od malých až po veľké a
225 226
taktiež tisícky jednotlivcov. Pozrite si našu stránku <a href="../users/">Kto
používa Debian?</a>, kde nájdete zoznam organizácií, ktoré
227
zaslali krátky popis ako a prečo používajú Debian.
228

229
<h2><a name="history">Ako to všetko začalo?</a></h2>
230

231 232 233 234 235 236 237 238
<p>Debian vytvoril v auguste 1993 Ian Murdock ako novú distribúciu, ktorá
mala byť otvorená a založená na Linuxe a GNU. Debian bol zamýšľaný ako
precízne a svedomité spojenie týchto vecí do jedného celku a podobne bola
plánovaná aj jeho údržba a podpora. Začal ako malá, úzko prepojená
skupina hackerov, ktorí používali slobodný softvér a postupne vyrástol
do podoby veľkej, dobre zorganizovanej komunity vývojárov a používateľov.
Pozrite si
<a href="$(DOC)/manuals/project-history/">podrobnú históriu</a>.
239

Ivan Masár's avatar
Ivan Masár committed
240
<p>Keďže sa na to pýta mnoho ľudí - Debian sa vyslovuje /&#712;de.bi.&#601;n/.
241
Jeho meno je spojením mien tvorcu Debianu Iana Murdocka a jeho ženy
242
Debry.