social_contract.wml 8.2 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Debianov društveni ugovor"
2
#use wml::debian::translation-check translation="0f52c7e5a149db8184ce50fb99c50cf253a5834c"
3 4 5 6 7

{#meta#:
<meta name="keywords" content="social contract, društveni ugovor, dfsg, social contract,
društveni ugovor, dfsg, Debianov društveni ugovor, dfsg, debian social contract, dfsg">
:#meta#}
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
8 9 10 11 12 13

# Original document: contract.html
# Author      : Manoj Srivastava ( srivasta@tiamat.datasync.com )
# Created On    : Wed Jul 2 12:47:56 1997

<p>
14
 Verzija 1.1 ratificirana 26. travnja 2004. Nadomješta
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
15 16 17
 <a href="social_contract.1.0">Verziju 1.0</a> ratificiranu 5. srpnja 1997.
</p>

18
<p>Debian, proizvođači sustava Debian, su stvorili
19 20 21
<strong>Debianov društveni ugovor</strong>. <a href="#guidelines">Debianove
smjernice slobodnog softvera</a>, u početku oblikovane kao skup obveza
koje ćemo sami poštovati, je zajednica slobodnog softvera usvojila kao
22
osnovu za <a href="https://opensource.org/docs/osd">Open
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
23 24 25 26
Source Definition</a>.

<HR>

27
<h2><q>Društveni ugovor</q> s Zajednicom slobodnog softvera</h2>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
28 29

<ol>
30
  <li><strong>Debian će ostati 100% slobodan</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
31
   <p>
32
    Smjernice koje koristimo za određivanje je li neki rad
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
33 34 35
    <q><em>slobodan</em></q> navodimo u dokumentu nazvanom
    <q><cite>The Debian Free Software Guidelines</cite></q> ili
    <q><cite>Debianove smjernice slobodnog softvera</cite></q>.
36 37
    Obećavamo da će Debian sustav i sve njegove komponente biti slobodni
    prema tim smjernicama. Podržavat ćemo ljude koji razvijaju ili
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
38
    koriste i slobodne i neslobodne stvari na Debianu.
39
    Nikad nećemo sustav učiniti takvim da zahtijeva upotrebu neke
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
40 41 42
    neslobodne komponente.
   </p>
  </li>
43
  <li><strong>Vraćat ćemo zajednici slobodnog softvera</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
44
   <p>
45 46 47 48 49 50
    Kada budemo pisali nove dijelove Debian sustava, licencirat ćemo ih
    na način konzistentan sa Debianovim smjernicama slobodnog softvera.
    Napravit ćemo najbolji sustav koji možemo, kako bi se slobodna djela
    široko distribuirala i koristila. Komunicirat ćemo stvari kao što su
    rješenja grešaka, poboljšanja i zahtjeve korisnika <q><em>uzvodnim</em></q>
    autorima programa uključenih u naš sustav.
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
51 52
   </p>
  </li>
53
  <li><strong>Nećemo tajiti probleme</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
54
   <p>
55 56 57
    Držat ćemo svoju cijelu bazu podataka s izvještajima o
    greškama stalno otvorenu za pregled javnosti. Izvještaji koje
    korisnici računalno ispune odmah će postati vidljivi drugima.
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
58 59
   </p>
  </li>
60
  <li><strong>Naši prioriteti su naši korisnici i slobodan softver</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
61
   <p>
62 63 64 65 66
    Vodit ćemo se potrebama naših korisnika i zajednice slobodnog softvera.
    U našim prioritetima njihove ćemo interese stavljati na prvo mjesto.
    Podržavat ćemo potrebe naših korisnika za radom u mnogim različitim
    vrstama računalnih okružja. Nećemo prigovarati komercijalnom softveru
    namijenjenom radu na Debian sustavima, niti ćemo pokušavati naplaćivati
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
67
    naknadu od ljudi koji stvaraju ili koriste takva djela.
68 69 70 71 72
    Dopuštat ćemo drugima stvaranje distribucija koje sadrže i Debian
    druga djela, bez ikakve naplate s naše strane. Kako bismo podržali
    ove ciljeve, nudit ćemo integrirani sustav 100% slobodnog softvera
    visoke kvalitete, bez zakonskih ograničenja koja bi spriječila takve
    vrste korištenja sustava.
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
73 74
   </p>
  </li>
75
  <li><strong>Programi koji ne zadovoljavaju naše standarde slobodnog softvera</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
76
   <p>
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
    Shvaćamo da je nekima od naših korisnika potrebno korištenje
    programa koji ne poštuju Debianove smjernice slobodnog softvera.
    Za takve stvari smo u našoj arhivi napravili područja zvana
    <q><tt>contrib</tt></q> i <q><tt>non-free</tt></q>. Paketi u tim područjima
    nisu dio Debian sustava, iako su podešeni za korištenje s Debianom. 
    Ohrabrujemo proizvođače CD-a u čitanju licenci paketa iz tih područja
    kako bi odlučili mogu li na svojim CD-ima distribuirati taj softver.
    Dakle, premda neslobodni radovi nisu dio Debiana, podržavamo njihovo
    korištenje i pružamo infrastrukturu za neslobodne pakete (kao što
    su naš sustav praćenja bugova i mailing liste).
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
87 88 89 90 91 92 93 94 95
   </p>
  </li>
</ol>

<HR>

<h2 id="guidelines">Debianove smjernice slobodnog softvera (DFSG)</h2>
<ol>
  <li><p><strong>Slobodna redistribucija</strong>
96
   <p>Licenca dijela Debiana ne smije ograničavati bilo koju stranku u
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
97
   prodaji ili poklanjanju softvera kao dijela zbirne softverske
98
   distribucije koja sadrži programe iz nekoliko različitih izvora.
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
99 100
   Licenca ne smije zahtijevati tantijeme ili drugu naplatu za takvu
   prodaju.</p>
101 102 103
  <li><p><strong>Izvorni kôd</strong>
   <p>Program mora sadržavati izvorni kôd i mora dopuštati distribuciju u
   izvornom kôdu kao i kompajliranom obliku.</p>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
104
  <li><p><strong>Izvedena djela</strong>
105
   <p>Licenca mora dopuštati promjene i izvedena djela, i mora dopuštati
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
106 107
   njihovu distribuciju pod istovjetnim uvjetima licence izvornog
   programa.</p>
108 109
  <li><p><strong>Cjelovitost autorovog izvornog kôda</strong>
   <p>Licenca može ograničavati distribuciju izvornog kôda u promijenjenom
110
   obliku <strong>samo</strong> ako licenca dopušta distribuciju
111
   <q><tt>datoteka-zakrpi</tt></q> zajedno s izvornim kôdom u svrhu mijenjanja
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
112
   programa pri izgradnji. Licenca mora izravno dozvoliti distribuciju
113 114
   softvera izgrađenog iz promijenjenog izvornog kôda. Licenca smije
   od izvedenih djela zahtijevati da nose ime ili broj verzije različite
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
115
   od izvornog programa. (<em>Ovo je kompromis. Debian grupa ohrabruje sve
116 117
   autore u neograničavanju mijenjanja svih datoteka, bile one izvorne ili
   izvršne.</em>)</p>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
118 119 120 121
  <li><p><strong>Nikakva diskriminacija protiv osoba ili grupa</strong>
   <p>Licenca ne smije diskriminirati protiv nijedne osobe ili grupe
   osoba.</p>
  <li><p><strong>Nikakva diskriminacija protiv polja primjene</strong>
122 123 124
   <p>Licenca ne smije nikoga ograničavati u korištenju programa u
   određenom polju primjene. Na primjer, ne smije zabranjivati korištenje
   programa u poduzeću ili za genetička istraživanja.</p>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
125 126 127 128 129 130
  <li><p><strong>Distribucija licence</strong>
   <p>Prava vezana za program moraju vrijediti za sve kojima je program
   distribuiran bez potrebe za dobivanjem dodatne licence za te
   stranke.</p>
  <li><p><strong>Licenca ne smije biti posebna za Debian</strong>
   <p>Prava vezana za program ne smiju ovisiti o tome je li program dio
131 132
   Debian sustava. Ako se program izvuče iz Debiana i koristi ili
   distribuira bez Debiana, ali inače pod uvjetima licence programa, sve
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
133
   stranke kojima je program redistribuiran moraju imati ista prava kao
134 135 136
   ona zajamčena zajednički s Debian sustavom.</p>
  <li><p><strong>License ne smije zagađivati druge programe</strong>
   <p>Licenca ne smije ograničavati druge programe koji se distribuiraju
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
137 138 139 140
   zajedno s licenciranim softverom. Na primjer, licenca ne smije
   zahtijevati da svi ostali programi distribuirani na istom mediju budu
   slobodan softver.</p>
  <li><p><strong>Primjeri licenca</strong>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
141 142
   <p><q><strong><a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a></strong></q>,
   <q><strong><a href="misc/bsd.license">BSD</a></strong></q> i
143
   <q><strong><a href="http://perldoc.perl.org/perlartistic.html">Artistic</a></strong></q>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
144
   licence su primjeri licenca koje smatramo <q><em>slobodnima</em></q>.
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
145 146
</ol>

147 148
<p><em>Koncept izražavanja našeg <q>društvenog ugovora sa zajednicom slobodnog
softvera</q> je predložio Ean Schuessler. Ovaj dokument je skicirao Bruce
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
149
Perens, drugi razvijatelji Debiana su ga nadopunili tokom
150
jednomjesečne e-mail konferencije u lipnju 1997., i
151
<a href="https://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-1997/msg00017.html">\
152
prihvatili</a> kao javno izraženo načelo Debian Projekta.</em></p>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
153 154

<p><em>Bruce Perens je poslije iz Debianovih smjernica slobodnog
155
softvera uklonio tekst specifičan za Debian kako bi napravio
156
<a href="https://opensource.org/docs/definition.php"><q>The
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
157
Open Source Definition</q></a>.</em></p>
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
158 159

<p><em>Na temelju ovog dokumenta organizacije mogu izvoditi i
160
izgrađivati druge dokumente. Ako to učinite, zahvalite Debian
Josip Rodin's avatar
Josip Rodin committed
161
projektu.</em>