contact.wml 7.77 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::template title="Contactando connosco" NOCOMMENTS="yes"
2
#use wml::debian::translation-check translation="75b5b8a7cc43e45bfafa02d6bb2924f2f7201582" maintainer="Jorge Barreiro González"
3

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
4 5 6
<p>Debian é unha organización grande e hai moitas formas de contactar con ela.
Esta páxina recompila os modos de contacto que se demandan máis a miúdo; non é en
absoluto exhaustiva. Consulte as demais páxinas para coñecer outros métodos de
7 8 9
contacto.</p>

<p>
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
10
Fíxese en que a maioría de enderezos de correo electrónico que se listan embaixo
11 12 13 14 15 16 17
son listas de correo abertas, con arquivos públicos.
Lea o <a href="$(HOME)/MailingLists/disclaimer">\
descargo de responsabilidade</a> antes de enviar ningunha mensaxe.
</p>

<p>O inglés é o idioma común para a comunicación cos desenvolvedores de Debian.
Por iso pedimos que as consultas iniciais aos desenvolvedores se fagan en 
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
18
<strong>inglés</strong>. De non ser posible, contacte a través 
19
<a href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">da lista de correo de
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
usuarios para o seu idioma</a>.</p>

<ul class="toc">
 <li><a href="#generalinfo">Información xeral</a>
 <li><a href="#installuse">Instalación e uso de Debian</a>
 <li><a href="#press">Publicidade / Prensa</a>
 <li><a href="#events">Eventos / Conferencias</a>
 <li><a href="#helping">Axuda a Debian</a>
 <li><a href="#packageproblems">Notificar problemas nos paquetes de Debian</a>
 <li><a href="#development">Desenvolvemento de Debian</a>
 <li><a href="#infrastructure">Problemas coa infraestrutura de Debian</a>
31
 <li><a href="#harassment">Problemas de acoso</a>
32 33 34 35
</ul>

<h2 id="generalinfo">Información xeral</h2>

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
36
<p>A maioría da información sobre Debian recóllese no noso sitio web,
37
<a href="$(HOME)">https://www.debian.org/</a>, así que navegue e 
38 39 40
<a href="$(SEARCH)">busque</a> nel antes de contactar connosco.

<p>As nosas <a href="doc/manuals/debian-faq/">preguntas frecuentes (FAQ)</a>
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
41
darán resposta a moitas
42
das súas cuestións. Tamén pode obter a versión PostScript, texto plano ou HTML
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
43
empaquetado dese documento no
44 45 46 47
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">sitio FTP</a>.

<p>As dúbidas sobre o proxecto Debian en xeral poden enviarse á lista de correo
<em>debian-project</em> en <email debian-project@lists.debian.org>.
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
48
Non envíe dúbidas sobre o uso de Linux a esa lista, para iso siga lendo.
49 50 51 52 53

<h2 id="installuse">Instalación e uso de Debian</h2>

<p>Se está seguro de que a documentación dos medios de instalación ou do noso sitio
non ofrecen unha solución ao seu problema, existe unha lista de correos para usuarios
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
54
moi activa onde usuarios e desenvolvedores de Debian poden responder as súas
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
cuestións: a lista de correo <em>debian-user</em>.
Todas as cuestións sobre
<ul>
 <li>instalación
 <li>configuración
 <li>dispositivos admitidos
 <li>administración da máquina
 <li>uso de Debian
</ul>
deben enviarse a esa lista.
65
Simplemente <a href="https://lists.debian.org/debian-user/">subscríbase a
66 67 68 69
<em>debian-user</em></a> e envíe a súa cuestión a
<email debian-user@lists.debian.org>.

<p>Adicionalmente, existen listas de correo para falantes de diversos idiomas. 
70
Consulte a <a href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">información
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
de subscrición a listas de correo internacionais</a>.

<p>Ademais, pode navegar polas nosas listas de correo como se fosen grupos de
noticias, usando unha interface web, como
<a href="http://groups.google.com/">Google</a> ou
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.

<p>Se cree que atopou un fallo no noso sistema de instalación, envíe a
información
sobre o mesmo a 
<email debian-boot@lists.debian.org>
ou <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">
encha un informe de fallo</a> no pseudopaquete <a
84
href="https://bugs.debian.org/debian-installer">debian-installer</a>.
85 86 87 88 89

<h2 id="press">Publicidade / Prensa</h2>

<p>Quen queira pedir información para artigos, ou enviar novas para a nosa
páxina
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
90
de novas, debe contactar co noso <a href="mailto:press@debian.org">
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
departamento de publicidade</a>.

<h2 id="events">Eventos / Conferencias</h2>

<p>As invitacións a <a href="$(HOME)/events/">conferencias</a> e
mostras ou outro tipo de eventos deben enviarse ao <a
href="mailto:events@debian.org">departamento de eventos</a>. As peticións de
panfletos, pósters e participacións en Europa deben enviarse á 
<a href="mailto:debian-events-eu@lists.debian.org">lista de
eventos</a> europea.</p>

<h2 id="helping">Axuda a Debian</h2>

<p>Se quere contactar con Debian para ofrecer axuda, consulte antes as
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
105
<a href="devel/join/">posíbeis formas en que pode axudar</a>.
106 107 108

<p>Se quere manter unha réplica de Debian consulte as páxinas sobre
<a href="mirror/">replicar Debian</a>. As novas réplicas envíanse usando
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
109
<a href="mirror/submit">este formulario</a>. Os problemas coas réplicas
110 111 112 113 114 115 116 117
existentes pódense notificar a <email mirrors@debian.org>.

<p>Se quere vender CDs de Debian, consulte a <a href="CD/vendors/info">\
información para vendedores de CDs</a>. Para aparecer na lista de vendedores
de CDs <a href="CD/vendors/adding-form">use este formulario</a>.

<h2 id="packageproblems">Notificar problemas nos paquetes de Debian</h2>

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
118 119
<p>Se quere rexistrar un fallo nun paquete de Debian, temos un sistema de
seguimento de incidencias onde pode informar facilmente do seu problema.
120 121
Lea as <a href="Bugs/Reporting">instrucións para encher os informes de fallos</a>.

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
122
<p>Se só quere comunicarse co mantedor dun paquete de Debian, pode usar
123 124
o enderezo de correo especial configurado para cada paquete.
Calquera correo enviado a &lt;<var>nome do paquete</var>&gt;@packages.debian.org
Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
125
será reenviado ao mantedor responsábel dese paquete.
126

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
127
<p>Se quere advertir aos desenvolvedores dun problema de seguridade en Debian
128 129 130 131 132 133
de forma discreta, envíe un correo electrónico a
<email security@debian.org>.

<h2 id="development">Desenvolvemento de Debian</h2>

<p>Se ten cuestións que están máis relacionadas co desenvolvemento, existen
134
varias <a href="https://lists.debian.org/devel.html">listas de correo de
135 136 137
desenvolvemento</a> en Debian que pode usar para contactar cos nosos desenvolvedores.

<p>A lista xeral de desenvolvemento é <em>debian-devel</em>: pode
138
<a href="https://lists.debian.org/debian-devel/">subscribirse</a> a ela e
139 140 141 142 143
enviar un correo electrónico a
<email debian-devel@lists.debian.org>.

<h2 id="infrastructure">Problemas coa infraestrutura de Debian</h2>

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
144
<p>Para informar dun problema cun servizo de Debian normalmente poderá
145 146 147 148 149
<a href="Bugs/Reporting">enviar un informe de fallo</a> no 
<a href="Bugs/pseudo-packages">pseudo-paquete</a> apropiado.

<p>Como alternativa, pode usar o correo electrónico para contactar con eles.

150
<define-tag btsurl>Paquete: <a href="https://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

<dl>
<dt>Editores da páxina web</dt>
 <dd><btsurl www.debian.org><br />
   <email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Tradutores da páxina web</dt>
 <dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Administradores das listas de correo e mantedores dos arquivos</dt>
 <dd><btsurl lists.debian.org><br />
   <email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administradores do sistema de seguimento de incidencias</dt>
 <dd><btsurl bugs.debian.org><br /> 
   <email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>

169 170 171 172 173 174 175 176
<h2 id="harassment">Problemas de acoso</h2>

<p>Debian é unha comunidade que valora o respecto e o diálogo. Se é
vítima de calquera comportamento que o dane ou sente que foi acosado,
tanto se é durante unha conferencia ou «sprint» organizado polo proxecto, ou
a través das interaccións xerais do proxecto, contacta connosco en:
<email antiharassment@debian.org>.</p>

Jorge Barreiro's avatar
Jorge Barreiro committed
177
<p>Tamén temos unha lista completa de diferentes <a href="intro/sorganization">
178 179
postos e correos electrónicos que usar</a> para contactar con diferentes partes
da organización.