index.wml 3.8 KB
Newer Older
1
#use wml::debian::mainpage title="Det universelle operativsystemet" GEN_TIME="yes"
2 3
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
4
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
5
#use wml::debian::translation-check translation="57a970de2884d010e857b90d77959f6188fcb81a"  maintainer="Hans F. Nordhaug"
Hans F. Nordhaug's avatar
Hans F. Nordhaug committed
6
# Oversatt til norsk av Tor Slettnes <tor@slett.net>
7 8 9
# Oppdatert av Peter Karlsson <peterk@debian.org>
# Oppdatert av Hans F. Nordhaug <hansfn@gmail.com>

David Prévot's avatar
David Prévot committed
10

11
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/amd64/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-netinst.iso">Last ned Debian <current_release_short> <em>(Program for installasjon over internett av 64-bit versjonen)</em></a> </span>
12

13
<div id="splash" style="text-align: center;">
14
        <h1>Debian</h1>
15 16 17
</div>  

<div id="intro">
18

19
<p>Debian er et
20 21
<a href="intro/free">fritt tilgjengelig</a> operativsystem (OS) til
datamaskinen din.  Et operativsystem er samlingen av grunnleggende
22 23 24 25
programmer og verktøyer som får maskinen din til å virke.
</p>

<p>Debian tilbyr mer enn et rent OS. Distribusjonen
26 27
kommer med mer enn <packages_in_stable>
<a href="distrib/packages">pakker</a>, ferdigbygd programvare 
28
satt sammen i et velegnet format for lettvint installasjon på
29
maskinen din. <a href="intro/about">Les mer ...</a></p>
30 31


32 33 34
</div>

<hometoc/>
35

36 37
<p class="infobar">
Den <a href="releases/stable/">siste stabile utgaven av Debian</a>
38 39
er <current_release_short>. Den siste oppdateringen av denne utgaven 
ble utgitt <current_release_date>. Les mer om 
40
<a href="releases/">tilgjengelige versjoner</a> av Debian.</p>
41

42 43 44 45 46 47


<h2>Å komme igang</h2>

<ul>
<li>Om du vil begynne å bruke Debian, kan du lettvint
48
<a href="distrib/">få tak i en kopi</a>, og deretter følge
49
<a href="releases/stable/installmanual">installasjonsinstruksjonene</a>
50 51
for å installere systemet.
</li>
52

53 54 55
<li>Hvis du oppgraderer til siste stabile utgave fra en tidligere versjon,
bør du lese <a href="releases/stable/releasenotes">utgivelsesmerknadene</a>
før du fortsetter.</li>
56 57 58

<li>
For å få hjelp til å bruke eller sette opp Debian, les vår
59
<a href="doc/">dokumentasjon</a> eller besøk våre
60 61
<a href="support">brukerstøttesider</a>.
</li>
62

63 64 65 66
<li>
Brukere med andre språk enn engelsk som morsmål bør sjekke ut de
<a href="international/">internasjonale</a> sidene.
</li>
67

68 69 70 71 72
<li>
De som bruker andre systemer enn en vanlig PC (Intel x86) bør sjekke ut
sidene om <a href="ports/">arkitekturtilpasninger</a>.
</li>
</ul>
73 74

<hr />
75
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
76 77 78 79
<h2>Nyheter</h2>

<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>

80 81 82
<p>For eldre nyheter, besøk <a href="$(HOME)/News/">nyhetssiden</a>.
Dersom du vil ha en melding så snart Debian-nyheter kommer ut,
abonner på postlisten <a href="MailingLists/debian-announce">debian-announce</a>.</p>
83 84

<hr />
85
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
86 87 88 89
<h2>Sikkerhetsmeldinger</h2>

<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>

90 91
<p> For eldre sikkerhetsmeldinger, besøk <a href="$(HOME)/security/">sikkerhetssiden</a>.  
Dersom du vil motta sikkerhetsmeldinger så snart de er annonsert, abonner på postlisten <a
92
href="https://lists.debian.org/debian-security-announce/">debian-security-announce</a>.</p>
93 94

{#rss#:
95 96 97 98
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Nyheter om Debian" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Nyheter om Debian-prosjektet" href="News/weekly/dwn">
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debians sikkerhetsmeldinger (kun titler)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="Debians sikkerhetsmeldinger (sammendrag)" href="security/dsa-long">
:#rss#}

# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End: