Commit 0a801676 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Improved wording

CVS version numbers

danish/misc/related_links.wml: 1.38 -> 1.39
parent dd769376
#use wml::debian::template title="Relaterede henvisninger"
#use wml::debian::translation-check translation="1.40"
<p>Det følgende er en liste over oplysninger på nettet, som kan
være af interesse for Debian-brugere.</p>
<p>Det følgende er en liste over oplysninger på nettet, som kan være af
interesse for Debian-brugere.</p>
<ul>
<li><a href="../support#web">Support-websteder</a></li>
......@@ -27,7 +27,7 @@ være af interesse for Debian-brugere.</p>
<dd>De fleste værktøjsprogrammer i Debian stammer fra styresystemet GNU.</dd>
<dt><a href="https://www.x.org/wiki/">The X.Org Foundation</a></dt>
<dd>X.Org Foundation leverer en Open Source-implmentering af X Window
<dd>X.Org Foundation leverer en open source-implmentering af X Window
System.</dd>
<dt><a href="http://www.apache.org/">Apache</a></dt>
......@@ -39,7 +39,7 @@ være af interesse for Debian-brugere.</p>
<dt><a href="https://www.python.org/">Python</a></dt>
<dd>Python er et bemærkelsesværdigt ydedygtigt dynamisk programmeringssprog,
der finder mange forskellige anvendelsesmuligheder.</dd>
der har mange forskellige anvendelsesmuligheder.</dd>
<dt><a href="https://www.gnome.org/">GNU Network Object Model Environment (GNOME)</a></dt>
<dd>GNOME har til formål at lave et komplet, brugervenligt skrivebordsmiljø,
......@@ -51,8 +51,8 @@ være af interesse for Debian-brugere.</p>
Macintoch og Microsoft Windows.</dd>
<dt><a href="http://www.freedesktop.org/">freedesktop.org</a></dt>
<dd>freedesktop.org er Open Source- / Open Discussion-softwareprojekter, der
arbejder indbyrdes kompatibilitet og delte teknologier på X Window
<dd>freedesktop.org er open source-/discussion-softwareprojekter, der
arbejder med indbyrdes kompatibilitet og delte teknologier på X Window
System-skrivebordsmiljøer.</dd>
</dl>
......@@ -70,7 +70,7 @@ være af interesse for Debian-brugere.</p>
<dd>Fri software-arkiver.</dd>
<dt><a href="http://planet.debian.org/">Debian Planet</a></dt>
<dd>Et Debian-orienteret blogopsamler.</dd>
<dd>En Debian-orienteret blogopsamler.</dd>
<dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt>
<dd>En portal til Debian-brugere, der taler fransk.</dd>
......@@ -89,7 +89,7 @@ være af interesse for Debian-brugere.</p>
<p>Brugergrupperne, særligt Linux-brugergrupperne (LUG'er), er en god ressource
for både nye og erfarne brugere. Nye brugere drager fordel af den frit
tilgængelige hjælp og installeringsworkshops. De mere erfarne brugere kan møde
tilgængelige hjælp samt installeringsworkshops. De mere erfarne brugere kan møde
andre med lignende interesser og deltage i mere tekniske øvelser.</p>
<p>En liste over Linux-brugergrupper findes på
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment