Sync w/english

CVS version numbers

norwegian/contact.wml: 1.20 -> 1.21 
norwegian/index.wml: 1.30 -> 1.31 
norwegian/license.wml: 1.13 -> 1.14 
norwegian/Bugs/Developer.wml: 1.5 -> 1.6 
norwegian/CD/vendors/adding.wml: 1.1 -> 1.2 
norwegian/CD/vendors/index.wml: 1.4 -> 1.5 
norwegian/News/index.wml: 1.13 -> 1.14 
norwegian/News/weekly/2001/11/index.wml: 1.3 -> 1.4 
norwegian/consultants/index.wml: 1.11 -> 1.12 
norwegian/devel/index.wml: 1.27 -> 1.28 
norwegian/distrib/ftplist.wml: 1.14 -> 1.15 
norwegian/distrib/index.wml: 1.17 -> 1.18 
norwegian/doc/books.wml: 1.3 -> 1.4 
norwegian/international/Turkish.wml: 1.11 -> 1.12 
norwegian/international/index.wml: 1.12 -> 1.13 
norwegian/intro/cn.wml: 1.23 -> 1.24 
norwegian/intro/search.wml: 1.2 -> 1.3 
norwegian/intro/why_debian.wml: 1.20 -> 1.21 
norwegian/releases/index.wml: 1.15 -> 1.16 
norwegian/releases/potato/index.wml: 1.23 -> 1.24 
norwegian/releases/slink/index.wml: 1.24 -> 1.25 
norwegian/releases/woody/installmanual.wml: 1.1 -> 1.2
parent 30e74074
#use wml::debian::template title="Debians feilrapportsystem - utviklerinfo" NOHEADER=yes NOCOPYRIGHT=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.30"
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"
<!--Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen (tfheen@debian.org)-->
#<!--Oppdatert 2001-12-29 av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -76,14 +76,12 @@
<P>
«Done»-meldinger blir automatisk videresendt til epostlisten
<CODE>debian-bugs-closed</CODE>. Hvis andre de utviklerne
sannsynligvis er interessert så kan det være greit å inkludere
epostlisten <CODE>debian-devel@lists.debian.org</CODE>.</P>
Personen som lukker feilrapporten, den som sendte den inn, og
postlisten <code>debian-bugs-closed</code> vil hver få melding om
endringen av status i feilrapporten. Innsenderen og postlisten
vil også motta innholdet av meldingen som ble sendt til
<var>nnn</var><code>-done</code>.</p>.
<P>
Den som lukker feilrapporten og innsenderen får begge en rapport
om at feilrapportens status er endret.</P>
<H2><A NAME="followup">Oppfølgingsmeldinger</A></H2>
......
#use wml::debian::template title="Informasjon for leverandører"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
<p>Dersom du overveier å selge Debian-CDer, bør du se på Debians
<a href="info">informasjons-side</a> for forhandlere.</p>
<p>Om du ønsker å bli lagt til på denne siden, send en e-post på engelsk til
<a href="mailto:cdvendors@debian.org">cdvendors@debian.org</a>, med de
følgende opplysningene:</p>
<p>Om du ønsker å bli lagt til på Debianleverandør-siden, send en
e-post på engelsk til
<a href="mailto:cdvendors@debian.org">cdvendors@debian.org</a>, med
de følgende opplysningene:</p>
<ul>
<li>Leverandørens navn</li>
......
#use wml::debian::template title="Cd-Leverandører" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::cdimage title="Leverandører av Debian-CDer" BARETITLE=true GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::countries
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
<a href="#ar"><ARc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Argentina -->
<a href="#au"><AUc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Australia -->
<a href="#be"><BEc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Belgia -->
......@@ -39,65 +40,65 @@
<a href="#hu"><HUc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Ungarn -->
<a href="#ve"><VEc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Venezuela -->
<a href="#at"><ATc></a>&nbsp;&nbsp;<!-- Østerrike -->
</p>
<h2>Om Debian CD-er</h2>
<p>
Debian lager og utgir hele sin distribusjon gratis. Debian lager
ikke sine egne CDer, men er i stedet avhengig av andre
leverandører. For å gjøre det lettere for leverandørene å utgi
CDer av god kvalitet, utgir vi <a
href="http://cdimage.debian.org/">offisielle cd-avtrykk</a> for
dem. Dette er den eneste versjonen som har blitt fult testet av
CDer av god kvalitet, utgir vi offisielle cd-avtrykk for dem.
Dette er den eneste versjonen som har blitt fult testet av
test-gruppen vår, og er på langt den mest populære måten å kjøpe
Debian på.</p>
<p>
Cd-typen er anvist under hver listing.
<ul>
<li>
«Offisiell cd» betyr at leverandøren selger det offisielle
cd-settet slik det blir distribuert av oss.</li>
<li>
«Utviklingsversjon» betyr at leverandøren selger et avtrykk
av den ustabile («unstable») Debian-versjonen. Disse er
vanligvis mindre opplag og koster mer. Frekvensen av disse
avtrykkene er også gitt. Disse er for det meste brukt av
utviklere og andre som lever på kanten.</li>
<li>
«Leverandørutgave» betyr at cd-settet er et som er laget av
leverandøren basert på Debian-distribusjonen. Disse inneholder
som regel programvare som ikke fins på den offisielle cd-en. Se
leverandørens nettside for detaljer.</li>
<li>
«Bestillingsverk» betyr at leverandøren kan lage et cd-sett
skreddersydd til dine spesifikasjoner.</li>
<li>
«Fler-distribusjon» betyr at Debian er solgt som bare del av
et cd-sett som også inneholder andre Linux-distribusjoner.</li>
<li>
«non-US» betyr at minst noe av den programvare-samlingen som
ikke inkluderes i hoveddistribusjonen av Debian («main»)
pga. eksport-reguleringer og kopirettighetsrestriskjoner i USA
er inkludert på cd-en.</li>
<li>
«non-free» betyr at minst noe av den programvare-samlingen
som er ansett som ufri i henhold til
<a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Debians veiledning for fri
programvare</a> (Debian Free Software Guidelines), men lagret på
Debians arkiver, er inkludert på cd-en. Det er opp til
leverandøren å forhandle med forfatterne av programvarene over
vilkårene for utgivelse.</li>
</ul>
</p>
<ul>
<li>
«Offisiell cd» betyr at leverandøren selger det offisielle
cd-settet slik det blir distribuert av oss.</li>
<li>
«Utviklingsversjon» betyr at leverandøren selger et avtrykk av
den ustabile («unstable») Debian-versjonen. Disse er vanligvis
mindre opplag og koster mer. Frekvensen av disse avtrykkene er
også gitt. Disse er for det meste brukt av utviklere og andre
som lever på kanten.</li>
<li>
«Leverandørutgave» betyr at cd-settet er et som er laget av
leverandøren basert på Debian-distribusjonen. Disse inneholder
som regel programvare som ikke fins på den offisielle cd-en. Se
leverandørens nettside for detaljer.</li>
<li>
«Bestillingsverk» betyr at leverandøren kan lage et cd-sett
skreddersydd til dine spesifikasjoner.</li>
<li>
«Fler-distribusjon» betyr at Debian er solgt som bare del av et
cd-sett som også inneholder andre Linux-distribusjoner.</li>
<li>
«non-US» betyr at minst noe av den programvare-samlingen som
ikke inkluderes i hoveddistribusjonen av Debian («main»)
pga. eksport-reguleringer og kopirettighetsrestriskjoner i USA
er inkludert på cd-en.</li>
<li>
«non-free» betyr at minst noe av den programvare-samlingen som
er ansett som ufri i henhold til <a
href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Debians veiledning for
fri programvare</a> (Debian Free Software Guidelines), men
lagret på Debians arkiver, er inkludert på cd-en. Det er opp
til leverandøren å forhandle med forfatterne av programvarene
over vilkårene for utgivelse.</li>
</ul>
<p>
Listinger avskilt med semi-kolon, «;», er egne produkter.</p>
......@@ -122,11 +123,13 @@
installert, gå til siden for
<a href="pre-installed">ferdiginstallert Debian</a>.</p>
<hr />
<hr>
# </hr> - XEmacs kludge
#include "$(ENGLISHDIR)/CD/vendors/vendors.CD"
<hr />
<hr>
# </hr> - XEmacs kludge
<p>
CDer med Debian er billige, men du kan kanskje finne en enda bedre
......@@ -134,14 +137,17 @@
«Linux CD Giveaway» hos
<a href="http://visar.csustan.edu/">http://visar.csustan.edu/</a>.</p>
<hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs kludge
<p>
Om du er en leverandør av Debian-CDer og du ønsker å bli lagt til
på denne siden, se gjennom <a href="adding">informasjon nødvendig
for å bli listet</a>.</p>.
<p>If you are a Debian CD vendor and you wish to be added to this page,
please see the <a href="adding">required information to have you
added</a>.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# sgml-doctype:"../../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="De siste nyhetene" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.21"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<h1><a href="$(CUR_YEAR)/">De siste nyhetene</a></h1>
<p><:= get_recent_list ('$(CUR_YEAR)', '0', '$(ENGLISHDIR)/News', '', '\d+\w*') :>
<hrline>
<p>Du kan motta de siste Debiannyhetene ved å
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">abonnere</a> på eller bla gjennom
arkivene for
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/">
<strong>debian-announce</strong></a> og
<a href="http://lists.debian.org/debian-news/">
<strong>debian-news</strong></a>, postlistene våre.
<p>De som søker etter informasjon om aktuelle begivenheter i Debians
utvikling vil sikkert være interessert i
<a href="weekly/">Debians ukentlige nyheter</a>.
<p>
Nyheter fra tidligere år kan finnes på de følgende sidene:
<p>
<ul>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2001/">2001</a>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2000/">2000</a>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1999/">1999</a>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1998/">1998</a>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1997/">1997</a>
</ul>
<hrline>
<p>Vi følger også Debians <a href="press/">omtale i pressen</a>.
<h1><a href="$(CUR_YEAR)/">De siste nyhetene</a></h1>
<p>
<:= get_recent_list ('$(CUR_YEAR)', '0', '$(ENGLISHDIR)/News', '', '\d+\w*') :>
</p>
<hrline>
# </hrline> - XEmacs kludge
<p>
Du kan motta de siste Debiannyhetene ved å
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">abonnere</a> på eller bla
gjennom arkivene for
<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/"><strong>debian-announce</strong></a>
og
<a href="http://lists.debian.org/debian-news/"><strong>debian-news</strong></a>,
postlistene våre.</p>
<p>
De som søker etter informasjon om aktuelle begivenheter i Debians
utvikling vil sikkert være interessert i <a href="weekly/">Debians
ukentlige nyheter</a>.</p>
<p>
Nyheter fra tidligere år kan finnes på de følgende sidene:</p>
<p>
<ul>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2001/">2001</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2000/">2000</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1999/">1999</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1998/">1998</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1997/">1997</a></li>
</ul>
</p>
<hrline>
# </hrline> - XEmacs kludge
<p>Vi følger også Debians <a href="press/">omtale i pressen</a>.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
#use wml::debian::weeklynews::header PUBDATE="2001-05-14" SUMMARY="Oppstartsdisketter og mer oppstartsdisketter"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.5"
<!--Oversatt til norsk av Tollef Fog Heen (tfheen@debian.org)-->
<p><b>Dere liker oss virkelig!</b> Vi fikk en bunke brev (epost,
faktisk) som fortalte om hvor fint dere synes det var å ha DWN tilbake
......@@ -72,8 +73,14 @@ leksikon-server og <a
href="http://packages.debian.org/unstable/graphics/vcr.html">vcr</a>,
et program for å ta opp video.
<p><p>Har du et forslag?</b> Dersom du har et forslag, en kommentar
<p><b>Har du et forslag?</b> Dersom du har et forslag, en kommentar
eller nyhetsoppslag, så send det til <a
href="mailto:dwn@debian.org">dwn@debian.org</a>.
#use wml::debian::weeklynews::footer
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:".doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Konsulenter" NOCOMMENTS="yes" GENTIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<P>Debian er fri programvare, og gratis hjelp tilbys via <A
HREF="../MailingLists/">postlister</A>. Noen brukere har
enten ikke tid for dette eller har spesielle behov, og er villig til å
hyre noen til enten å vedlikeholde eller legge til nye funksjonalitet
til sitt Debian-system. Det følgende er en liste av folk som tjener
minst en del av inntekten sin fra <STRONG>betalt</STRONG> brukerstøtte
for Debian.
<P>Navnene er sortert på land, men innenfor hvert land er de rett og
slett listet i rekkefølgen de er mottatt. Dersom ditt land ikke er
listet, sjekk også naboland, siden noen av konsulentene er villig til
å arbeide utenlands. Debian lister disse konsulentene kun som
oppmerksomhet til sine brukere, og går ikke god for noen av personene
eller selskapene listed nedenfor.
Se <a href="#add-update">bunnen på denne siden</a> for informasjon
om hvordan du legger til eller oppdaterer en oppføring.
<P>Vennligst merk at noen konsulenter donerer en del av sin inntekt
(som stammer fra Debian) til å støtte Debian. Dette er opp til hver
konsulent eller selskap. Selvfølgelig er dette pekt ut, slik at det
forhåpentligvis vil påvirke valget ditt..
<hrline>
<H2>Land med minst én listet Debian-konsulent:</H2>
<P>
Debian er fri programvare, og gratis hjelp tilbys via
<A HREF="../MailingLists/">postlister</A>. Noen brukere har enten
ikke tid for dette eller har spesielle behov, og er villig til å
hyre noen til enten å vedlikeholde eller legge til nye
funksjonalitet til sitt Debian-system. Det følgende er en liste
av folk som tjener minst en del av inntekten sin fra
<STRONG>betalt</STRONG> brukerstøtte for Debian.</p>
<P>
Navnene er sortert på land, men innenfor hvert land er de rett og
slett listet i rekkefølgen de er mottatt. Dersom ditt land ikke
er listet, sjekk også naboland, siden noen av konsulentene er
villig til å arbeide utenlands. Debian lister disse konsulentene
kun som oppmerksomhet til sine brukere, og går ikke god for noen
av personene eller selskapene listed nedenfor. Se
<a href="#add-update">bunnen på denne siden</a> for informasjon
om hvordan du legger til eller oppdaterer en oppføring.</p>
<P>
Vennligst merk at noen konsulenter donerer en del av sin inntekt
(som stammer fra Debian) til å støtte Debian. Dette er opp til
hver konsulent eller selskap. Selvfølgelig er dette pekt ut, slik
at det forhåpentligvis vil påvirke valget ditt..</p>
<hrline>
# </hrline>
<H2>Land med minst én listet Debian-konsulent:</H2>
#include "../../english/consultants/consultant.data"
<hrline>
<P id="add-update">
For å ha ditt selskap lagt til denne siden, eller for å forandre på
informasjonen din her, send brev med følgende informasjon til
<a href="mailto:consultants@debian.org">consultants@debian.org</a>.
<ul>
<li>Navn
<li>Selskap
<li>Adresse
<li>Telefon
<li>URL
<li>Takst
<li>Evt. mer informasjon
</ul>
<hrline>
# </hrline>
<p name="add-update">
For å ha ditt selskap lagt til denne siden, eller for å forandre på
informasjonen din her, send brev med følgende informasjon til
<a href="mailto:consultants@debian.org">consultants@debian.org</a>.</P>
<ul>
<li>Navn</li>
<li>Selskap</li>
<li>Adresse</li>
<li>Telefon</li>
<li>URL</li>
<li>Takst</li>
<li>Evt. mer informasjon</li>
</ul>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
......@@ -23,6 +23,8 @@
om du vil se en slik liste.]</em></p>
<hrline>
# </hrline> - XEmacs indentation kludge
<ul>
<li><a href="#generalinfo">Generell informasjon</a></li>
......@@ -35,6 +37,7 @@
</ul>
<hrline>
# </hrline> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="generalinfo">Generell informasjon</a></h2>
......@@ -110,9 +113,9 @@
først.</p>
<p>
Om du vil vedlikeholde et Debian-arkiv, se på sidene om å
<a href="mirror/">blåkopiere Debian</a>. Nye arkiver kan bli
sendt inn ved hjelp av
Om du vil vedlikeholde et Debian-arkiv, se på sidene om å lage
<a href="mirror/">speilbilde av Debians arkiv</a>. Nye arkiver
kan bli sendt inn ved hjelp av
<a href="mirror/submit">dette skjemaet</a>. Problemer med
eksisterende arkiver kan rapporteres til
<a href="mailto:mirrors@debian.org">mirrors@debian.org</a>.</p>
......
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.104"
#use wml::debian::translation-check translation="1.106"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -321,7 +321,7 @@
ftp-master.debian.org for å hente noe fra
'incoming'-katalogen, har du nå adgang til den via HTTP.
<strong>Merk</strong>: På grunn av funksjonen til
«incoming» anbefaler vi ikke å ta blåkopier av den.</dd>
«incoming» anbefaler vi ikke å ta speilbilder av den.</dd>
</dl>
</card>
......@@ -386,7 +386,7 @@
<li>
Informasjon om å
<a href="$(HOME)/mirror/">blåkopiere
<a href="$(HOME)/mirror/">ta speilbilder av
Debian-arkivene</a>.</li>
<li>
......@@ -395,9 +395,9 @@
ønskeliste-feil)</li>
<li>
<a href="http://www.debian.gr.jp/~kitame/maint.rhtml">Liste
over utviklere sortert etter antall pakker de
vedlikeholder</a>.</li>
Statistikker og sorteringer etter
<a href="http://www.debian.gr.jp/~kitame/maint.rhtml">antall
pakker og feilrapporter</a> for hver utvikler</a>.</li>
<li>
<a href="http://auric.debian.org/~tausq/newpkgs.html">Nye
......@@ -410,7 +410,12 @@
<li>
Vårt <a href="http://buildd.debian.org/">Automatiske
pakkebyggings-system</a>.</li>
</ul></p>
<li>
<a href="http://master.debian.org/~edd/karma.txt">Debian
Karma</a>.</li>
</ul>
</p>
<p>
......
......@@ -23,9 +23,8 @@
<ftpmirrors></p>
<p>
Du kan se hele <A href="$(MISC)/README.mirrors">listen av
blåkopi-arkiver</A> for å finne den tjeneren som er nærmest
deg.</p>
Du kan se hele <A href="$(MISC)/README.mirrors">listen over
speilbilder</A> for å finne den tjeneren som er nærmest deg.</p>
<p>
Merk at geografisk nærhet er ofte ikke en veldig pålitelig måte å
......@@ -52,7 +51,7 @@
<p>
En fullstendig liste over blåkopier av Debians non-US-pakker, se
En fullstendig liste over speilbilder av Debians non-US-pakker, se
filen <A href="$(MISC)/README.non-US">README.non-US</A>.</p>
<p>
......
#use wml::debian::template title="Distribusjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
Debian GNU/Linux er <a href="../intro/free">fritt tilgjengelig</a>
over Internettet. Du kan hele hele distribusjonen fra et av
<a href="ftplist">blåkopi-arkivene</a> våre.</p>
<a href="ftplist">speilbilde-arkivene</a> våre.</p>
<p>
Om du rett og slett vil installere Debian, har du de følgende
......@@ -43,11 +43,11 @@
installere Debian.</p>
<p>
Folk lurer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
Debian GNU/Linux. Derfor har vi skaffet til veie en
<a href="packages">liste over alle pakkene</a> i Debian, med
pekere til sider hvor du kan finne mer informasjon om hver enkelt
pakke, og en søkemekanisme for pakker og hva disse inneholder.</p>
Folk undrer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
Debian GNU/Linux. Derfor har vi skaffet til veie en <a
href="packages">liste over alle pakkene</a> i Debian, med pekere
til sider hvor du kan finne mer informasjon om hver enkelt pakke,
og en søkemekanisme for pakker og hva disse inneholder.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
......
#use wml::debian::template title="Debianbøker" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# Greetings translators!
......@@ -19,7 +19,7 @@
<author Ho-seok Lee>
<language korean>
<publisher Bestbook>
<URL http://www.bestbook.net/newhome/book/book_detail.html?b_id=102&cate=2>
<URL http://www.bestbook.net/newhome/book/book_detail.html?b_id=102&amp;cate=2>
<email alee@debian.or.kr>
<cd-included Thre offisielle potato r3 CD-er og en uoffisiell woody CD>
<BR>
......@@ -163,8 +163,8 @@
<email fr@in-berlin.de>
<cd-included 2 editions: One with no CD, the other with CD (i386)>
<br>
Debian-utviklere kan bestille denne boken direkte hos <a
href="http://www.lob.de/cgi-bin/work/outputexpert?mode=viewone&titnr=209994216">Lehmanns</a>
Debian-utviklere kan bestille denne boken direkte hos
<a href="http://www.lob.de/cgi-bin/work/outputexpert?mode=viewone&amp;titnr=209994216">Lehmanns</a>
for redusert pris (DM 44,--).
</bookentry>
......
#use wml::debian::mainpage title="Det universelle operativsystemet"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.63"
#use wml::debian::translation-check translation="1.65"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<h2>Hva er Debian?</h2>
......@@ -26,7 +26,8 @@
<p>
<a href="intro/about">Les mer...</a></p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr>
<h2> komme igang</h2>
......@@ -47,7 +48,16 @@
<a href="support">sttte</a>- og
<a href="doc/">dokumentasjons</a>-sider.</p>
<hr></hr>
<p>
Brukere av andre sprk enn Engelsk br sjekke ut de
<a href="international/">internasjonale</a> sidene.</p>
<p>
De som brukere andre systemer enn Intel x86 br sjekke ut
<a href="ports/">porterings-</a>sidene.</p>
<hr>
# </hr>
<h2>Nyheter</h2>
......@@ -63,7 +73,8 @@
Nyheter) er et inngende samdrag av hva som har skjedd i Debians
verden.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr>
<h2>Sikkerhets-meldinger</h2>
......
#use wml::debian::template title="Debians tyrkiske sider" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# This contents of this page is completely the responsibility of
......
#use wml::debian::template title="Debian internasjonalt"
#use wml::debian::translation-check translation="1.31"
#use wml::debian::translation-check translation="1.32"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
<p>
......@@ -48,9 +48,9 @@
<dd>
Se
<a href="http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-Translators?tag=HEAD&content-type=text/plain">
<a href="http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-Translators?tag=HEAD&amp;content-type=text/plain">
informasjon for oversettere</a> i CVS-treet
<a href="http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD&content-type=text/plain">
<a href="http://cvs.debian.org/~checkout~/boot-floppies/README-CVS?tag=HEAD&amp;content-type=text/plain">
debian-boot</a>.
Arbeid som har å gjøre med installasjon av Debian diskuteres på
listen
......
#use wml::debian::template title="Debians websider på flere språk" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.35"
#use wml::debian::translation-check translation="1.40"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -21,15 +21,15 @@
språk</a></li>
<li>
<a href="#setting">Innstilling av standard språkvalg i en
nettleser</a></li>
<a href="#cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></li>
<li>
<a href="#cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></li>
<a href="#setting">Innstilling av standard språkvalg i en
nettleser</a></li>
</ul></p>
<h3><a name="fix">Hva du kan gjøre om en side vises på feil språk</a></h3>
<h2><a name="fix">Hva du kan gjøre om en side vises på feil språk</a></h2>
<p>
Det fins tre mulige grunner til at en side mottas på feil språk
......@@ -49,12 +49,13 @@
<p>
Den tredje grunnen er et problem med
<a href="http://www.debian.org/">www.debian.org</a>.
Kun et eneste språk-orientert problem rapportert i de siste to
årene var på grunn av et feil fra vår side. Derfor foreslår vi
at du undersøker de første to problemkildene grundig før du tar
Kun et fåtall språk-orienterte problemer rapportert i de siste to
årene var på grunn av et feil fra vår side. Derfor foreslår vi at
du undersøker de første to problemkildene grundig før du tar
kontakt med oss. Om du finner ut at <a
href="http://www.debian.org/">http://www.debian.org/</a> er i
orden, men at en av blåkopi-tjenerne ikke virker, kan du
orden, men at en av speilbildene ikke er tilgjengelig, kan du
rapportere det til oss, og vi vil deretter ta kontakt med de
ansvarlige for den aktuelle tjeneren.</p>
......@@ -118,7 +119,7 @@
innholds-forhandling).</p>
<h3><a name="cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></h3>
<h2><a name="cache">Mulige problemere med proxy-tjenere</a></h2>
<p>
En proxy-tjener er vesentligvis en stedfortredende webtjener, som
......@@ -149,29 +150,24 @@
å oppgradere eller erstatte programvaren sin.</p>
<h3><a name="setting">Innstilling av standard språkvalg i en
nettleser</a></h3>
<p>
Om du har informasjon om innstilling av en leser som ikke er
listet her, setter vi pris på om du sender den til <a
href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>.</p>
<p>
For å sette standard språkvalg i leseren må du endre en variabel
som blir formidlet til tjeneren. Måten dette gjøres på er
avhengig av hvilken nettleser du bruker.</p>
<dl compact>
<dt><strong>Lynx</strong></dt>
<dd>Du kan enten sette
<kbd>preferred_language</kbd>-variabelen i
<kbd>.lynxrc</kbd>-filen din, eller sette den med kommandoen
"O" mens du er inne i lynx.<br></dd>
<dt><strong>Mozilla / netscape 4.x og senere</strong></dt>
<dd>
Gå til <pre>
Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
Merk: Med Netscape 4.x må du se til at du velger språk fra de
gitte valgene. Endel personer har rapportert problemer fordi de
skrev inn språkvalget på egen hånd.<br>
</dd>
<dt><strong>netscape 3.x</strong></dt>
......@@ -182,48 +178,23 @@
<kbd>~/.Xresources</kbd>.<br></dd>
<dt><strong>netscape 4.x</strong></dt>
<dd>
Gå til <pre>
Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
</pre>
Se til at du velger språk fra de gitte valgene. Endel folk har
rapportert problemer fordi de skrev inn språkvalget på egen
hånd.<br></dd>
<dt><strong>Mozilla</strong></dt>
<dt><strong>Internet Explorer 5.x og senere</strong></dt>
<dd>
<pre>
Edit -&gt; Preferences -&gt; Navigator -&gt; Languages
Tools (or Extras) -&gt; Internet Options -&gt; Languages
</pre>
</dd>
<dt><strong>W3</strong> (nettleser i emacs)</dt>
<dt><strong>Internet explorer 4.x</strong></dt>
<dd><pre>
(setq url-mime-language-string "preferred_language=no; q=1.0, da; q=0.8, sv; q=0.6, en; q=0.5")
</pre>
eller om du bruker "custom"-pakken (vi antar URL versjon p4.0pre.14):
<dd>
<pre>