Commit 1aca6822 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Sync

CVS version numbers

danish/devel/debian-installer/index.wml: 1.215 -> 1.216 
danish/ports/hurd/hurd-cd.wml: 1.58 -> 1.59 
danish/ports/hurd/hurd-news.wml: 1.33 -> 1.34 
danish/security/2017/dsa-3886.wml: 1.1 -> 1.2
parent 0b62d2e3
#use wml::debian::template title="Debian Installer" NOHEADER="true"
#use wml::debian::recent_list
#use wml::debian::translation-check translation="1.282"
#use wml::debian::translation-check translation="1.283"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/debian-installer/images.data"
......@@ -203,7 +203,7 @@ firmware indlæses under en installering.</p>
</li>
<li>
Til cd- og dvd-aftrykkene, er der verifikationsfiler
Til installeringsaftrykkene, er verifikationsfilerne
(<tt>SHA256SUMS</tt>, <tt>SHA512SUMS</tt> og andre) tilgængelige i de
samme mapper som aftrykkene.
</li>
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd --- Hurd-cd'er" NOHEADER="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.85"
#use wml::debian::translation-check translation="1.86"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
<define-tag cdserie>L1</define-tag>
......@@ -16,7 +16,7 @@ Linux-kernen er et uafhængigt projekt.</p>
<p>Den letteste (og mest gennemprøvede) måde at prøve Debian GNU/Hurd på, er at
benytte en virtuel maskine via KVM. Nogle præinstallerede filaftryk er
tilgængelige fra
<url "http://ftp.ports.debian.org/debian-ports-cd/hurd-i386/current/README.txt">,
<url "http://cdimage.debian.org/cdimage/ports/current/hurd-i386/README.txt">,
men man kan også anvende Debian Installer til at installere i KVM eller på en
fysisk maskine (men hardwareunderstøttelsen varierer, hvorfor det anbefales at
forsøge med KVM).</p>
......@@ -26,7 +26,7 @@ forsøge med KVM).</p>
<p>En hurd-i386-tilpasning af standardudgave af Debian Installer
kan hentes fra
<url "http://ftp.ports.debian.org/debian-ports-cd/hurd-i386/current/">.
<url "http://cdimage.debian.org/cdimage/ports/current/hurd-i386/">.
Sørg for at læse README-filen, der befinder sig samme sted som ISO-filaftrykkene.
Den fungerer som en sædvanlig Linux-tilpasning af
Debian Installer, dvs. automatisk, bortset fra enkelte småting:</p>
......
#use wml::debian::template title="Debian GNU/Hurd -- Nyheder" NOHEADER="yes"
#include "$(ENGLISHDIR)/ports/hurd/menu.inc"
#use wml::debian::translation-check translation="1.54"
#use wml::debian::translation-check translation="1.55"
<h1>Nyheder om Debian GNU/Hurd</h1>
......@@ -16,7 +16,7 @@ samme kildekode. Det er <em>ikke</em> en officiel Debian-udgivelse, men det er
en officiel udgivelse af tilpasningen Debian GNU/Hurd.</p>
<p>ISO-aftrykkene til installering kan hentes fra
<a href="http://ftp.ports.debian.org/debian-ports-cd/hurd-i386/debian-hurd-2017/">\
<a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/ports/9.0/hurd-i386/">\
Debian Ports</a> i det sædvanlige tre Debian-varianter: NETINST, CD eller DVD.
Ud over den brugervenlige Debian-installer, er et præinstalleret aftryk også
tilgængeligt, som gør det endnu lettere at prøve Debian GNU/Hurd. Det lettese
......@@ -68,7 +68,7 @@ på den samme kildekode. Der er <em>ikke</em> en officiel Debian-udgivelse, men
det er en officiel udgivelse af Debian GNU/Hurd-tilpasningen.</p>
<p>ISO-images til installering kan hentes fra
<a href="http://ftp.ports.debian.org/debian-ports-cd/hurd-i386/debian-hurd-2015/">\
<a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/ports/8.0/hurd-i386/">\
Debian Ports</a> i det sædvanlige tre varianter: NETINST, cd og dvd. Ud over
den brugervenlige Debian Installer, er et præinstalleret diskimage også
tilgængelige, hvilket gør det lettere at afprøve Debian GNU/Hurd. Den letteste
......@@ -124,7 +124,7 @@ kildekode. Det er <em>ikke</em> en officiel Debian-udgivelse, men det er en
officiel udgivelse af Debian GNU/Hurd-tilpasningen.</p>
<p>ISO-filaftryk til installering kan hentes fra
<a href="http://ftp.ports.debian.org/debian-ports-cd/hurd-i386/debian-hurd-2013/">\
<a href="http://cdimage.debian.org/cdimage/ports/7.0/hurd-i386/">\
Debian Ports</a>, i de almindelige tre Debian-varianter: netinst, cd og dvd. Ud
over det brugervenlige Debian Installer-program, er et præinstalleret
diskaftryk også tilgængeligt, som gør det endnu lettere at prøve Debian
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i Linux-kerne, hvilke kunne føre til en
......@@ -6,10 +6,6 @@ rettighedsforøgelse, lammelsesangreb eller informationslækager.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-0605">CVE-2017-0605</a>
<p>En bufferoverløbsfejl blev opdaget i trace-undersystemet.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-7487">CVE-2017-7487</a>
<p>Li Qiang rapporterede om en referencetællerlækage i funktionen
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment