Commit 239d54b1 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2018/dsa-4098.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2018/dsa-4099.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2018/dsa-4100.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2018/dsa-4101.wml: INITIAL -> 1.1
parent 75088059
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>To sårbarheder blev opdaget i cURL, et URL-overførselsbibliotek.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-1000005">CVE-2018-1000005</a>
<p>Zhouyihai Ding opdagede en læsning uden for grænserne i koden, der
håndterer HTTP/2-trailere. Problemet påvirker ikke den gamle stabile
distribution (jessie).</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-1000007">CVE-2018-1000007</a>
<p>Craig de Stigter opdagede at autentifikationsdata kunne lækkes til
tredjeparter, når HTTP-viderestillinger blev fulgt.</p></li>
</ul>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 7.38.0-4+deb8u9.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 7.52.1-5+deb9u4.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine curl-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende curl,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/curl">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/curl</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4098.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i multimedieframeworket FFmpeg, hvilke kunne
medøre lammelsesangreb eller potentielt udførelse af vilkårlig kode, hvis
misdannede filer/streams blev behandlet.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er dette problem rettet i
version 7:3.2.10-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine ffmpeg-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende ffmpeg,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/ffmpeg">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/ffmpeg</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4099.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Adskillige sårbarheder er opdaget i biblioteket libtiff og de medfølgende
værktøjer, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller udførelse af vilkårlig
kode.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 4.0.3-12.3+deb8u5.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 4.0.8-2+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine tiff-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende tiff,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/tiff">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/tiff</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4100.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Man opdagede at wireshark, et program til analysering af netværksprotokoller,
indeholdt flere sårbarheder i dissektorerne/filfortolkerne til IxVeriWave, WCP,
JSON, XML, NTP, XMPP og GDB, hvilke kunne medføre lammelsesangreb eller
udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 1.12.1+g01b65bf-4+deb8u13.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2.2.6+g32dac6a-2+deb9u2.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine wireshark-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende wireshark,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/wireshark</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4101.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment