Commit 4f7ceaec authored by Chris Danis's avatar Chris Danis

HTML fixes

CVS version numbers

norwegian/contact.wml: 1.23 -> 1.24 
norwegian/MailingLists/index.wml: 1.15 -> 1.16 
norwegian/News/index.wml: 1.14 -> 1.15 
norwegian/devel/constitution.wml: 1.16 -> 1.17 
norwegian/devel/index.wml: 1.39 -> 1.40 
norwegian/distrib/index.wml: 1.21 -> 1.22 
norwegian/distrib/packages.wml: 1.24 -> 1.25 
norwegian/events/index.wml: 1.12 -> 1.13 
norwegian/intro/cn.wml: 1.28 -> 1.29 
norwegian/intro/license_disc.wml: 1.9 -> 1.10 
norwegian/intro/search.wml: 1.3 -> 1.4
parent 55d75223
......@@ -52,9 +52,11 @@
<p>
For å abonnere eller si opp abonnementet på en postliste, send
post til<pre>
post til</p>
<pre>
<var>&lt;listname&gt;</var>-REQUEST@lists.debian.org
</pre>med ordet «<code>subscribe</code>» eller
</pre>
<p>med ordet «<code>subscribe</code>» eller
«<code>unsubscribe</code>» i emnefeltet.</p>
<p>
......@@ -181,7 +183,7 @@
</p>
<p>
Ved å poste en annonse indikerer du at du er villig til å:
Ved å poste en annonse indikerer du at du er villig til å:</p>
<ul>
<li>ta ansvar for regningen</li>
<li>holde listebehandlerne skadeløs i tilfelle av rettsmål fra
......@@ -189,7 +191,7 @@
<li>betale rettslige og andre kostnader pådratt ved sen
innbetaling fra deg og inkasso</li>
</ul>
<p>
Vårt ansvar er begrenset til et godtsinnet forsøk på å levere
beskjeden din.
</p>
......
......@@ -29,7 +29,6 @@
<p>
Nyheter fra tidligere år kan finnes på de følgende sidene:</p>
<p>
<ul>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2001/">2001</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="2000/">2000</a></li>
......@@ -37,7 +36,6 @@
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1998/">1998</a></li>
<li>Tidligere nyheter fra <a href="1997/">1997</a></li>
</ul>
</p>
<hrline>
# </hrline> - XEmacs kludge
......
......@@ -68,7 +68,7 @@
installasjonsmediene eller websidene våre har løsningen på
problemet ditt, har vi har en veldig aktiv postliste hvor
Debian-brukere og utviklere kan svare på spørsmålene dine,
<em>debian-user</em>. Alle spørsmål om
<em>debian-user</em>. Alle spørsmål om</p>
<UL>
<LI>installasjon</LI>
......@@ -77,7 +77,7 @@
<LI>maskin-administrasjon</LI>
<LI>bruk av Debian</LI>
</UL>
<p>
bør sendes til denne listen. Bare
<a href="MailingLists/subscribe#debian-user">abonner på
<EM>debian-user</EM></a> og send spørsmålene dine (på engelsk) til
......@@ -170,7 +170,7 @@
den motsvarende <a href="Bugs/pseudo-packages">pseudopakken</a>.</p>
<p>
Ellers kan du bruke epost til å ta kontakt med dem:
Ellers kan du bruke epost til å ta kontakt med dem:</p>
<dl>
<dt>Regi av websidene</dt>
......@@ -196,7 +196,7 @@
<dt>Administrasjon av feilrapportsystemet</dt>
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a></dd>
</dl></p>
</dl>
<p>
Vi har også en fullstending liste over forskjellige
......
......@@ -190,7 +190,7 @@
<li>
<p>
Utsettelse et vedtak av Prosjeklederen eller dennes Delegat:
Utsettelse et vedtak av Prosjeklederen eller dennes Delegat:</p>
<ol>
<li>
......@@ -226,7 +226,7 @@
den opprinnelige beslutningen, blir avstemmingen uaktuell,
og vil ikke lenger holdes.</li>
</ol></p>
</ol>
<li>
......
......@@ -384,7 +384,7 @@
</dd>
</dl>
<p>Ymse pekere:
<p>Ymse pekere:</p>
<ul>
<li>
<a href="passwordlessssh">Sett opp SSH slik at du
......@@ -415,7 +415,7 @@
<li>
Statistikker og sorteringer etter
<a href="http://www.debian.gr.jp/~kitame/maint.rhtml">antall
pakker og feilrapporter</a> for hver utvikler</a>.</li>
pakker og feilrapporter</a> for hver utvikler.</li>
<li>
<a href="http://auric.debian.org/~tausq/newpkgs.html">Nye
......@@ -429,11 +429,11 @@
<a href="http://master.debian.org/~edd/karma.txt">Debian
Karma</a>.</li>
</ul>
</p>
<p>
Her er noen interessante pekere til eksterne steder:
</p>
<ul>
<li>
......@@ -451,7 +451,6 @@
Platform Specification</a> &mdash; en plattform til
utvikling på tvers av distribusjoner</li>
</ul>
</p>
</card>
</td>
</tr>
......
......@@ -9,6 +9,7 @@
<p>
Om du rett og slett vil installere Debian, kan du enten:
</p>
<ul>
<li>
......@@ -19,7 +20,6 @@
<li>
installere ved å <a href="netinst">laste ned over Internettet</a></li>
</ul>
</p>
<p>
<a href="../releases/stable/installmanual">Installasjonshåndboken</a>
......
......@@ -112,21 +112,21 @@
<form method="get" action="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl">
<label for="kw">Stikkord:</label>
<input type="text" size="30" name="keywords" id="kw"></input>
<input type="submit" value="Sk"></input>
<input type="reset"></input>
<input type="text" size="30" name="keywords" id="kw">
<input type="submit" value="Sk">
<input type="reset">
<br>
Sk p:
<input type=radio name="searchon" value="names" id="onlynames" checked></input>
<label for="onlynames">Bare pakkenavn</label>&nbsp;&nbsp;</input>
<input type=radio name="searchon" value="names" id="onlynames" checked>
<label for="onlynames">Bare pakkenavn</label>&nbsp;&nbsp;
<input type=radio name="searchon" value="all" id="descs"></input>
<input type=radio name="searchon" value="all" id="descs">
<label for="descs">Beskrivelse</label>
<br>
Tillat treff p deler av ord.
<input type="checkbox" name="subword" value="1" checked></input>
<input type="checkbox" name="subword" value="1" checked>
<br>
Distribusjon:
......@@ -148,7 +148,7 @@
</form>
<p>Skene er veldig enkle, men ogs fleksible:
<p>Skene er veldig enkle, men ogs fleksible:</p>
<ul>
<li>
Bruk et enkelt ord for ske p pakkenavn</li>
......@@ -166,7 +166,7 @@
Sk etter delord gir kun vilkrlige treff p slutten av
ordet, ikke i begynnelsen.</li>
</ul></p>
</ul>
<hr>
......@@ -183,25 +183,25 @@
<form method="get" action="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl">
<label for="keyword">Stikkord:</label>
<input type="text" size=30 name="word" id="keyword"> &nbsp;</input>
<input type="submit" value="Sk">&nbsp;</input>
<input type="reset"></input>
<input type="text" size=30 name="word" id="keyword"> &nbsp;
<input type="submit" value="Sk">&nbsp;
<input type="reset">
<br>
Vis:
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="searchfiles"
id="searchfiles" checked></input>
id="searchfiles" checked>
<label for="searchfiles">pakker som inneholder slike filnavn</label>
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="searchfilesanddirs"
id="searchfilesanddirs"></input>
id="searchfilesanddirs">
<label for="searchfilesanddirs">pakker som inneholder
slike fil- eller katalognavn</label>
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="filelist" id="filelist"></input>
<input type=radio name="searchmode" value="filelist" id="filelist">
<label for="filelist">alle filene i denne pakken</label>
<br>
......
......@@ -43,10 +43,9 @@
<p>
Begivenhetene fra tidligere i år, og fra tidligere år kan sees
på de følgende sidene:
på de følgende sidene:</p>
<:= get_past_event_list(); :>
</p>
# Local variables:
......
......@@ -14,7 +14,6 @@
bestemmer hvilken versjon den skal sende fra valgene dine, og
hvilke versjoner av dokumentet som er tilgjengelige.</p>
<p>
<ul>
<li>
<a href="#fix">Hva du kan gjøre om en side vises på feil
......@@ -23,7 +22,7 @@
<li>
<a href="#howtoset">Hvordan du kan innstille språkvalgene dine</a>
</ul></p>
</ul>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
......
......@@ -97,7 +97,7 @@
<HR>
<p><a name="mistakes">Noen vanlige feil i selvskrevne
lisenser</a>:
lisenser</a>:</p>
<UL>
<LI>
......@@ -149,5 +149,5 @@
ikke - det fins ingen mellomting. Slike lisenser er
meningsløse, og det er sannsynlig at de tillagte
begrensningene ikke ville holdt i en rettsak.
</UL></p>
</UL>
......@@ -20,7 +20,7 @@
<p>
Det neste trinnet opp er å søke på mer enn ett ord. Du kan velge
mellom søk på:
mellom søk på:</p>
<dl compact>
<dt><em>alle ordene</em></dt>
<dd>
......@@ -30,7 +30,7 @@
<dd>
leverer sider som inneholder ett eller flere av
søkeordene</dd>
</p>
</dl>
<h3>Boolsk søk</h3>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment