Commit 699b8dbd authored by Jorge Barreiro's avatar Jorge Barreiro

Text revision.

Update contact.wml version.

CVS version numbers

galician/contact.wml: 1.1 -> 1.2 
galician/donations.wml: 1.1 -> 1.2 
galician/index.wml: 1.2 -> 1.3 
galician/social_contract.wml: 1.1 -> 1.2 
galician/support.wml: 1.1 -> 1.2
parent 096f4706
#use wml::debian::template title="Contactando connosco" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49" maintainer="Jorge Barreiro González"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50" maintainer="Jorge Barreiro González"
<p>Debian é unha organización grande e existen moitas maneiras de contactar.
Esta páxina recompila os modos de contacto demandados frecuentemente, non é en
absoluto completa. Consulte as demais páxinas para coñecer outros métodos de
<p>Debian é unha organización grande e hai moitas formas de contactar con ela.
Esta páxina recompila os modos de contacto que se demandan máis a miúdo; non é en
absoluto exhaustiva. Consulte as demais páxinas para coñecer outros métodos de
contacto.</p>
<p>
Fíxese en que a maioría de enderezo de correo electrónico que se listan embaixo
Fíxese en que a maioría de enderezos de correo electrónico que se listan embaixo
son listas de correo abertas, con arquivos públicos.
Lea o <a href="$(HOME)/MailingLists/disclaimer">\
descargo de responsabilidade</a> antes de enviar ningunha mensaxe.
......@@ -15,7 +15,7 @@ descargo de responsabilidade</a> antes de enviar ningunha mensaxe.
<p>O inglés é o idioma común para a comunicación cos desenvolvedores de Debian.
Por iso pedimos que as consultas iniciais aos desenvolvedores se fagan en
<strong>inglés</strong>. De non ser posible, vaia a través
<strong>inglés</strong>. De non ser posible, contacte a través
<a href="http://lists.debian.org/users.html#debian-user">da lista de correo de
usuarios para o seu idioma</a>.</p>
......@@ -32,26 +32,25 @@ usuarios para o seu idioma</a>.</p>
<h2 id="generalinfo">Información xeral</h2>
<p>A maioría da información sobre Debian recompílase no noso sitio web,
<p>A maioría da información sobre Debian recóllese no noso sitio web,
<a href="$(HOME)">http://www.debian.org/</a>, así que navegue e
<a href="$(SEARCH)">busque</a> nel antes de contactar connosco.
<p>As nosas <a href="doc/manuals/debian-faq/">preguntas frecuentes (FAQ)</a>
darán responsa a moitas
darán resposta a moitas
das súas cuestións. Tamén pode obter a versión PostScript, texto plano ou HTML
empaquetado de ese documento no
empaquetado dese documento no
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">sitio FTP</a>.
<p>As dúbidas sobre o proxecto Debian en xeral poden enviarse á lista de correo
<em>debian-project</em> en <email debian-project@lists.debian.org>.
Non envíe dúbidas sobre o uso de Linux a esa lista, lea a información máis
adiante para iso.
Non envíe dúbidas sobre o uso de Linux a esa lista, para iso siga lendo.
<h2 id="installuse">Instalación e uso de Debian</h2>
<p>Se está seguro de que a documentación dos medios de instalación ou do noso sitio
non ofrecen unha solución ao seu problema, existe unha lista de correos para usuarios
moi activa onde os usuarios e desenvolvedores de Debian poden responder as súas
moi activa onde usuarios e desenvolvedores de Debian poden responder as súas
cuestións: a lista de correo <em>debian-user</em>.
Todas as cuestións sobre
<ul>
......@@ -87,7 +86,7 @@ href="http://bugs.debian.org/debian-installer">debian-installer</a>.
<p>Quen queira pedir información para artigos, ou enviar novas para a nosa
páxina
de novas deben contactar co noso <a href="mailto:press@debian.org">
de novas, debe contactar co noso <a href="mailto:press@debian.org">
departamento de publicidade</a>.
<h2 id="events">Eventos / Conferencias</h2>
......@@ -102,11 +101,11 @@ eventos</a> europea.</p>
<h2 id="helping">Axuda a Debian</h2>
<p>Se quere contactar con Debian para ofrecer axuda, consulte antes as
<a href="devel/join/">posibles formas en que pode axudar</a>.
<a href="devel/join/">posíbeis formas en que pode axudar</a>.
<p>Se quere manter unha réplica de Debian consulte as páxinas sobre
<a href="mirror/">replicar Debian</a>. As novas réplicas envíanse usando
<a href="mirror/submit">este formulario</a>. Os problemas cas réplicas
<a href="mirror/submit">este formulario</a>. Os problemas coas réplicas
existentes pódense notificar a <email mirrors@debian.org>.
<p>Se quere vender CDs de Debian, consulte a <a href="CD/vendors/info">\
......@@ -115,16 +114,16 @@ de CDs <a href="CD/vendors/adding-form">use este formulario</a>.
<h2 id="packageproblems">Notificar problemas nos paquetes de Debian</h2>
<p>Se quere rexistrar un fallo en un paquete de Debian, temos un sistema de
seguimento de incidencias onde pode facilmente informar do seu problema.
<p>Se quere rexistrar un fallo nun paquete de Debian, temos un sistema de
seguimento de incidencias onde pode informar facilmente do seu problema.
Lea as <a href="Bugs/Reporting">instrucións para encher os informes de fallos</a>.
<p>Se só quere comunicarse co mantedor de un paquete de Debian, pode usar
<p>Se só quere comunicarse co mantedor dun paquete de Debian, pode usar
o enderezo de correo especial configurado para cada paquete.
Calquera correo enviado a &lt;<var>nome do paquete</var>&gt;@packages.debian.org
será reenviado ao mantedor responsable de ese paquete.
será reenviado ao mantedor responsábel dese paquete.
<p>Se quere advertir aos desenvolvedores de un problema de seguridade de Debian
<p>Se quere advertir aos desenvolvedores dun problema de seguridade en Debian
de forma discreta, envíe un correo electrónico a
<email security@debian.org>.
......@@ -141,13 +140,13 @@ enviar un correo electrónico a
<h2 id="infrastructure">Problemas coa infraestrutura de Debian</h2>
<p>Para informar de un problema con un servizo de Debian normalmente poderá
<p>Para informar dun problema cun servizo de Debian normalmente poderá
<a href="Bugs/Reporting">enviar un informe de fallo</a> no
<a href="Bugs/pseudo-packages">pseudo-paquete</a> apropiado.
<p>Como alternativa, pode usar o correo electrónico para contactar con eles.
<define-tag btsurl>paquete: <a href="http://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
<define-tag btsurl>Paquete: <a href="http://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
<dl>
<dt>Editores da páxina web</dt>
......@@ -168,6 +167,6 @@ enviar un correo electrónico a
<email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Tamén temos unha lista completa de diferentes <a href="intro/organization">
<p>Tamén temos unha lista completa de diferentes <a href="intro/sorganization">
postos e correos electrónicos que usar</a> para contactar con diferentes partes
da organización.
......@@ -9,30 +9,30 @@
<h2 id="money_donations">Doazóns de cartos</h2>
<p>Debian é o nome do proxecto, e Debian é como se chama a distribución que
cramos. Para xestionar as doazóns de cartos creouse unha corporación sen
creamos. Para xestionar as doazóns de cartos creouse unha corporación sen
ánimo de lucro,
<a href="http://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.</p>
<p>A pesar de estar creada por voluntarios ao redor de todo o mundo, Debian ten
gastos que foron, durante moito tempo, pagados dos petos duns poucos
desenvolvedores. Estes gastos inclúen o rexistro do dominio debian.org, o corte
de CD's para probar novas versións, viaxes non pagos e gastos de aloxamento
para aparecer en conferencias, etc.</p>
desenvolvedores. Estes gastos inclúen o rexistro do dominio debian.org,
a gravación de CDs para probar novas versións, viaxes e gastos de
aloxamento non pagos para asistir a conferencias, etc.</p>
<p>Moitas das doazóns ata o de agora foron de usuarios agradecidos. Inda que
todas as doazóns son benvidas, espérase especialmente que algunhas das
todas as doazóns son benvidas, espérase especialmente dalgunhas das
empresas que gañan cartos a través de Debian (fabricantes de CDs, empresas de
asistencia técnica, ou incluso empresas que dependen de Debian para as súas
operacións diarias) contribúan con un porcentaxe dos seus beneficios para
axudar a facer de Debian o mellor sistema operativo posible.</p>
operacións diarias) que contribúan cun porcentaxe dos seus beneficios para
axudar a facer de Debian o mellor sistema operativo posíbel.</p>
<p>Se quere facer unha doazón económica a Debian, consulte a
<a href="http://www.spi-inc.org/donations">páxina de doazóns de SPI</a>.
Asegúrese de especificar que os cartos son para Debian. Xa que SPI é unha
organización sen ánimo de lucro, pódense expedir recibos para xustificar nos
impostos.</p>
organización sen ánimo de lucro, pódense expedir recibos para xustificar nas
declaracións de impostos.</p>
<p>En algunhas partes do mundo poderá ser máis doado facer a doazón a unha
<p>Nalgunhas partes do mundo poderá ser máis doado facer a doazón a unha
organización asociada a «Software in the Public Interest» (consulte a <a
href="http://www.spi-inc.org/donations">páxina de doazóns de SPI</a>
para obter información actualizada):</p>
......@@ -53,7 +53,7 @@ tanto dependemos da doazón de equipamento e servizos de empresas e
universidades para manter Debian conectado ao mundo.</p>
<p>Se a súa empresa ten máquinas sen usar, ou equipamento de sobra (discos
duros, controladores SCSI, tarxetas de rede, etc), por favor, pense en doalos a
duros, controladores SCSI, tarxetas de rede, etc.), por favor, pense en doalos a
Debian. Contacte co noso
<a href="mailto:hardware-donations@debian.org">delegado de doazóns de hardware
</a> para obter máis detalles.</p>
......
......@@ -20,7 +20,7 @@ Un sistema operativo é o conxunto de programas básicos e utensilios que fan
que a súa computadora funcione.
</p>
<p>Debian ofrece máis que un SO puro: ven con
<p>Debian ofrece máis que un SO puro: vén con
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">paquetes</a>, software precompilado empaquetado nun
formato axeitado para poder instalalo facilmente na súa máquina. <a href="intro/about">Obteña máis información...</a></p>
</div>
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,19 +9,19 @@
<toc-display />
<toc-add-entry name="doc" href="doc/">Documentación</toc-add-entry>
<p>Antes de buscar a asistencia de alguén, soe ser bo tratar de buscar a
resposta ao teo problema por ti mesmo. De ese maneira normalmente conseguirás
as respostas que precisas, e incluso se non o consegues, a experiencia da
lectura da documentación será moi útil para ti en un futuro.</p>
<p>Antes de buscar a axuda de alguén, soe ser bo tratar de buscar a
resposta ao problema por un mesmo. Desa maneira moitas veces conseguiranse
as respostas precisas, e aínda que non se consigan, a experiencia de
ler a documentación seguramente sexa moi útil nun futuro.</p>
<p>Hai unha boa cantidade de documentación dispoñíbel en Debian &mdash;
<p>Hai unha gran cantidade de documentación dispoñíbel en Debian &mdash;
consulte a páxina web de <a href="doc/">documentación de Debian</a>.</p>
<toc-add-entry name="release" href="releases/stable/">Problemas coñecidos
</toc-add-entry>
<p>As limitacións e problemas graves da distribución estable actual
<p>As limitacións e problemas graves da distribución estábel actual
(de habelos) están descritos nas <a href="releases/stable/">páxinas da
versión</a>.</p>
......@@ -33,16 +33,16 @@ da versión</a> e á <a href="releases/stable/errata">fe de erratas</a>.</p>
<p>Na <a href="http://wiki.debian.org/">Wiki de Debian</a> poden atoparse
solucións a problemas comúns, receitas, guías, consellos e outra documentación.
Como tódalas wikis, esta wiki está cambiando constantemente e agradecerá as
Como todas as wikis, esta wiki está cambiando constantemente e agradecerá as
súas edicións.</p>
<toc-add-entry name="mail_lists" href="MailingLists/">Listas de
correo</toc-add-entry>
<p>Debian desenvólvese mediante desenvolvemento distribuído por todo o mundo.
Polo tanto, o correo electrónico é a forma preferida para discutir diversos
temas. Moitas das conversacións entre desenvolvedores de Debian e usuarios
<p>Debian desenvólvese de forma distribuída en todo o mundo.
Por iso, o correo electrónico é o medio preferido para discutir os diversos
asuntos. Moitas das conversacións entre desenvolvedores de Debian e usuarios
manéxase a través das listas de correo.</p>
<p>Hai varias listas públicas dispoñíbeis. Para obter máis información consulte
......@@ -53,14 +53,14 @@ a páxina das <a href="MailingLists/">listas de correo de Debian</a>.</p>
# is available for user support in your language instead of English.
<p>
Actualmente non existe unha lista para asistencia a usuarios en galego, pero
pode contactar ca lista en español
pode contactar coa lista en español
(<a href="http://lists.debian.org/debian-user-spanish/">debian-user-spanish</a>)
ou en inglés
(<a href="http://lists.debian.org/debian-user/">debian-user</a>).
</p>
<p>
Para atopar asistencia en outros idiomas comprobe o
Para obter asistencia en outros idiomas comprobe o
<a href="http://lists.debian.org/users.html">índice de listas de correo
para usuarios</a>.
</p>
......@@ -102,7 +102,7 @@ comezar!</dd>
<dd>Instalación e configuración de sistemas Linux</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
<dd>Temas relacionados cas redes.</dd>
<dd>Temas relacionados coas redes.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
<dd>Uso do sistema de xanelas X en computadoras con Linux</dd>
......@@ -143,7 +143,7 @@ preguntas sobre Debian e obter respostas de outros usuarios.</p>
<p><a href="http://ask.debian.net">ask.debian.net</a> é un sistema de
asistencia de preguntas e respostas baseado na web, onde pode enviar preguntas
que serán respondidas por outros membros. Provese un sistema de reputación
que serán respondidas por outros membros. Prové un sistema de reputación
baseado en votos que permite ter unha clasificación do contido fornecido polos
usuarios.</p>
......@@ -173,9 +173,9 @@ sección do sistema de seguimento de fallos a continuación). O mantedor recibir
unha copia do informe de fallo.</p>
<p>Se simplemente quere comunicarse co mantedor, pode usar o enderezo de correo
especial configurados para cada paquete. Calquera correo enviado a
especial configurado para cada paquete. Calquera correo enviado a
&lt;<em>nome do paquete</em>&gt;@packages.debian.org será reenviado ao
mantedor responsable de ese paquete.</p>
mantedor responsable dese paquete.</p>
<toc-add-entry name="bts" href="Bugs/">O sistema de seguimento de fallos
......@@ -190,7 +190,7 @@ listadas embaixo, ou pode usar o paquete de Debian <q>reportbug</q> para enviar
automaticamente un informe de fallo.</p>
<p>Pode atopar información sobre o envío de informes de fallo, ver os fallos
activos actualmente e sobre o sistema de seguimento de fallos en xeral nas
activos actualmente e información sobre o sistema de seguimento de fallos en xeral nas
<a href="Bugs/">páxinas web do sistema de seguimento de fallos</a>.</p>
......@@ -198,10 +198,10 @@ activos actualmente e sobre o sistema de seguimento de fallos en xeral nas
href="consultants/">Asesores técnicos</toc-add-entry>
<p>Debian é software libre e ofrece axuda gratuíta a través das listas de
correo. Algunha xente non ten tempo, ou ten necesidades especializadas e buscan
correo. Pero hai quen non ten tempo, ou ten necesidades especializadas, e busca
contratar a alguén para manter ou engadir funcionalidades ao seu sistema
Debian. Consulte a <a href="consultants/">páxina de consultores</a> para ter
unha lista de persoas/empresas.</p>
unha lista de persoas e empresas.</p>
<toc-add-entry name="irc">Axuda en tempo real usando o IRC</toc-add-entry>
......@@ -243,8 +243,8 @@ poderá facelo escribindo:</p>
para conectarse a servidores ou canais.</p>
<p>En este punto atoparase entre a amigable multitude de habitantes de
<code>#debian</code>. Pode realizar as súas preguntas sobre Debian aquí. Pode
atopar as preguntas frecuentes sobre o canal en
<code>#debian</code>. Pode realizar as súas preguntas sobre Debian aquí. Atopará
preguntas frecuentes sobre o canal en
<url "http://wiki.debian.org/DebianIRC" />.</p>
<p>Tamén hai moitas outras redes IRC onde pode charlar sobre Debian. Unha das
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment