Commit 7bb9a598 authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

Sync w/english

CVS version numbers

norwegian/Bugs/index.wml: 1.23 -> 1.24 
norwegian/CD/index.wml: 1.3 -> 1.4 
norwegian/News/weekly/index.wml: 1.11 -> 1.12 
norwegian/devel/index.wml: 1.33 -> 1.34 
norwegian/distrib/ftplist.wml: 1.17 -> 1.18 
norwegian/distrib/index.wml: 1.20 -> 1.21 
norwegian/distrib/packages.wml: 1.22 -> 1.23 
norwegian/doc/books.wml: 1.10 -> 1.11 
norwegian/doc/index.wml: 1.22 -> 1.23 
norwegian/ports/index.wml: 1.21 -> 1.22 
norwegian/releases/woody/index.wml: 1.20 -> 1.21 
norwegian/releases/woody/installmanual.wml: 1.2 -> 1.3
parent a22fb25a
......@@ -15,10 +15,10 @@
<li><a href="Access">Metoder for se p feilrapport-loggene</a></li>
<li><a href="server-request">Be om feilrapporter via e-post</a></li>
<li><a href="Developer">Utviklerinformasjon om hvordan systemet
brukes</a></li>
brukes.</a></li>
<li><a href="server-control">Utviklerinformasjon om manipulere
feilrapporter via epost</a></li>
<li><a href="server-refcard">Referansekort for epost-tjeneren</a></li>
feilrapporter via epost.</a></li>
<li><a href="server-refcard">Referansekort for epost-tjeneren.</a></li>
<li><a href="pseudo-packages">Liste over pseudo-pakker</a></li>
</ul>
......
#use wml::debian::cdimage title="Debian GNU/Linux på CD" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
Hvis du vil ha tak i Debian GNU/Linux på CD-ROM, kan du finne
flere tilgjengelige metoder nedenfor. Om du har problemer med
disse, se på <a href="faq/">vanlige spørsmål om
Debians CDer</a>.</p>
<ul>
<li>
<a href="netinst/">Hent et minimalt oppstartbart CD-avtrykk</a>
(eller <a href="../distrib/floppyinst">etpar
floppydisketter</a>). Er du sikker på at du trenger hele CDer?
Du kan få tak i det grunnleggende installasjonssystemet - dette
vil laste ned resten av distribusjonen etter behov som del av
installasjonen.</li>
<li>
<a href="vendors/">Kjøp ferdige Debian CDer.</a> De er billige -
vi tjener ingen penger på dem! Om Internett-tilknyttelsen din
brenner tellerskritt er dette ditt eneste valg. Du vil kanskje
også overveie å kjøpe CDer om du kun har oppringt forbindelse,
siden nedlasting av avtrykk via modem tar dagsvis.</li>
<li>
<a href="http-ftp/">Last ned CD-avtrykk over HTTP eller FTP.</a>
På grunn av begrenset plass og båndbredde er bare et fåtall
arkiver i stand til å tilby direkte HTTP/FTP-forbindelser.
<em>Disse arkivene bruker av og til
båndbreddebegrensninger,</em> slik at nedlasting kan bli
temmelig sakte.</li>
<li>
<a href="pik/">Last ned CD-avtrykk med «<span lang=en>the pseudo
image kit</span>»</a>. PIK kan bruke hvilket som helst av 200
Debian-arkiver verden rundt til å hente individuelle pakker og
bygge CD-avtrykk fra disse. Dette gjør denne metoden raskere
enn direkte HTTP/FTP-nedlastinger. Imidlertid er den ganske
innviklet å bruke.</li>
</ul>
<p>
I tillegg er en annen metode for å distribuere CD-avtrykk nå i
<strong>beta</strong>-fasen:</p>
<ul>
<li>
<a href="jigdo-cd/">Last ned CD-avtrykk med «jigdo».</a>
På samme måte som PIK, gjør «jigdo» det mulig å laste ned fra
det raskeste av 200 Debian-arkiver. Denne metoden tilbyr
lettvint valg av arkiv, samt «oppgradering» av gamle avtrykk til
den siste utgaven.</li>
</ul>
<p>
Debian er tilgjengelig for forskjellige maskinarkitekturer - pass
på at du henter avtrykk som samsvarer med maskinen din! (De
fleste trenger avtrykk for «i386», m.a.o. Intel-systemer). Etter
at du har laged dine egne CDer, vil du kanskje være interessert i
<a href="artwork/">grafikk til omslagene på Debian-CDene
dine</a>.</p>
<table width="80%" bgcolor="#e09e86" align="center">
<tr>
<td align="center">
<a name="latest">Siste ofisielle utgave av de
«stabile» CD-abrykkene</a>:
<strong>2.2 rev 5</strong>.
<br>
# </br>
<small>(Uoffisielle øyeblikksbilder av
«testing»-distribusjonen bygges ukentlig.
Det fins ingen avtrykk av utviklingsdistribusjonen,
«unstable»).</small></td>
</tr>
</table>
<p>
Hvis du vil ha tak i Debian GNU/Linux på CD-ROM, kan du finne
flere tilgjengelige metoder nedenfor. Om du har problemer med
disse, se på <a href="faq/">vanlige spørsmål om Debians
CDer</a>.</p>
<ul>
<li>
<a href="netinst/">Hent et minimalt oppstartbart
CD-avtrykk</a> (eller <a href="../distrib/floppyinst">etpar
floppydisketter</a>). Er du sikker på at du trenger hele
CDer? Du kan få tak i det grunnleggende installasjonssystemet
- dette vil laste ned resten av distribusjonen etter behov som
del av installasjonen.</li>
<li>
<a href="vendors/">Kjøp ferdige Debian CDer.</a> De er billige
- vi tjener ingen penger på dem! Om Internett-tilknyttelsen
din brenner tellerskritt er dette ditt eneste valg. Du vil
kanskje også overveie å kjøpe CDer om du kun har oppringt
forbindelse, siden nedlasting av avtrykk via modem tar
dagsvis.</li>
<li>
<a href="jigdo-cd/">Last ned CD-avtrykk med jigdo.</a>
"jigdo"-metoden lar deg velge det raskeste av over 250 av
Debian speilbilde-arkiver verden rundt for nedlastingen din.
Den tilbyr enkelt valg av arkiv og "oppgradering" av eldre
avtrykk til den nyeste utgaven. Dette er også den eneste
metoden som lar deg laste ned DVD-avtrykk.</li>
<li>
<a href="http-ftp/">Last ned CD-avtrykk over HTTP eller FTP.</a>
På grunn av begrenset plass og båndbredde er bare et fåtall
arkiver i stand til å tilby direkte HTTP/FTP-forbindelser.
<em>Disse arkivene bruker av og til
båndbreddebegrensninger,</em> slik at nedlasting kan bli
temmelig sakte.</li>
<li>
<a href="pik/">Last ned CD-avtrykk med
«<span lang=en>the pseudo image kit</span>»</a>.
<em>(Denne metoden har vesentligvis blitt erstattet med jigdo.)</em>
PIK kan bruke hvilket som helst av 300 Debian-arkiver verden
rundt til å hente individuelle pakker og bygge CD-avtrykk fra
disse. Dette gjør denne metoden raskere enn direkte
HTTP/FTP-nedlastinger. Imidlertid er den ganske innviklet å
bruke.</li>
</ul>
<p>
Debian er tilgjengelig for forskjellige maskinarkitekturer -
pass på at du henter avtrykk som samsvarer med maskinen din!
(De fleste trenger avtrykk for «i386», m.a.o. Intel-systemer).
Etter at du har laged dine egne CDer, vil du kanskje være
interessert i <a href="artwork/">grafikk til omslagene på
Debian-CDene dine</a>.</p>
<table width="80%" bgcolor="#e09e86" align="center">
<tr>
<td align="center">
<a name="latest">Siste ofisielle utgave av de
«stabile» CD-abrykkene</a>:
<strong><current-release></strong>.
<br>
# </br>
<small>
(Uoffisielle øyeblikksbilder av «testing» og
«unstable»-distribusjonene for i386-arkitekturen
produseres daglig.)</small></td>
</tr>
</table>
#<release-notes> is used in releases/index.wml, sets variables
{#releases#:
#include "$(ENGLISHDIR)/CD/releases/index.wml"
:##}
<dl>
<dt><i>Siste øyeblikksnotiser for 2.2rev4:</i></dt>
<dd>
De orginale 2.2rev4-CDene for PowerPC-arkitekturen var ikke
oppstartbare. De er blitt erstattet - og den resulterende
2.2rev4.1-utgaven skiller seg ikke fra 2.2rev4 bortsett fra på
PowerPC. &nbsp;
<small>[<a href="releases/">eldre&nbsp;notiser</a>]</small>
</dd>
<ifneq <get-var cdimage:release-notes /> "" "
<dl>
<dt><i>Utgavelsesmerknader for \
<get-var cdimage:release-notes-version>:</i> &nbsp; \
<small>[<a href="releases/">eldre merknader</a>]</small></dt>
<dd><get-var cdimage:release-notes></dd>
</dl>
"/>
<dt><i>Siste øyeblikksnotiser for 2.2 rev5:</i> &nbsp;
<small>[<a href="releases/">eldre&nbsp;notiser</a>]</small></dt>
<dd><latest-release-notes></dd>
</dd>
</dl>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
......
......@@ -3,28 +3,33 @@
#use wml::debian::translation-check translation="1.19"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
<b>Velkommen til <em>Debian Weekly News</em> (Debians Ukentlige
Nyheter)</b>, et nyhetsbrev for Debians utviklersamfunn. Den siste
utgaven kan alltid finnes <a href="current/issue/">her</a>.
</p>
<p>
<b>Velkommen til <em>Debian Weekly News</em> (Debians Ukentlige
Nyheter)</b>, et nyhetsbrev for Debians utviklersamfunn. Den
siste utgaven kan alltid finnes <a
href="current/issue/">her</a>.</p>
<p>
Nyere utgaver av Debian Weekly News:
<br>
<:= get_weeklynews_list ('$(CUR_YEAR)', '$(ENGLISHDIR)/News/weekly', '\d+', '', '', 10) :>
</p>
<p>
Nyere utgaver av Debian Weekly News:<br>
<:= get_weeklynews_list ('$(CUR_YEAR)', '$(ENGLISHDIR)/News/weekly', '\d+', '', '', 10) :>
</p>
Eldre utgaver fra
<a href="2002/">2002</a>,
<a href="2001/">2001</a>,
<a href="2000/">2000</a> og <a href="1999/">1999</a>
er ogs tilgjengelige.
<p>
<p>
Les mer om hvordan du kan <a href="contributing">bidra</a> til Debian
Weekly News.
</p>
<p>
Eldre utgaver fra
<a href="2002/">2002</a>,
<a href="2001/">2001</a>,
<a href="2000/">2000</a> og <a href="1999/">1999</a>
er ogs tilgjengelige.
</p>
<p>
Lr hvordan du kan <a href="contributing">bidra</a> til Debians
Ukentlige Nyheter.</p>
#use wml::debian::weeklynews::footer NOBACKISSUES="yes"
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../../.doctype"
# End:
This diff is collapsed.
#use wml::debian::template title="Debians hentingstjenere"
#include '$(ENGLISHDIR)/distrib/ftplist.data'
#use wml::debian::translation-check translation="1.25"
#use wml::debian::template title="Laste ned Debian over Internettet" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
Debian GNU/Linux er tilgjengelig for henting via Internett.
Distribusjonen er tilgjengelig i to former: som en samling pakker,
og som ISO 9660-cd-avtrykk. Hvis du ikke er sikker om du trenger
cd-avtrykkene eller pakkene, se
<a href="../CD/">cd-avtrykkenes nettsted</a>
for mer informasjon. (Du kan også hente cd-avtrykk
<a href="../CD/">der</a>).</p>
<p>Debian GNU/Linux kan lastes ned over Internettet.</p>
<p>
Debian GNU/Linux er distribuert via hundrevis av tjenere på
Internettet. Nedlastingen går sannsynligvis raskere om du bruker
en tjener som er nær deg, og dette vil også lette vekten på
tjenerne og på Internettet i det hele.</p>
<p>
Om du rett og slett vil installere Debian over Internettet, se
på <a href="netinst">nettinstallasjons-siden</a>.</p>
<p>
For å hente Debian GNU/Linux, velg et FTP-arkiv nær deg:
<ftpmirrors></p>
<p>
Om du vil hente fullstendige ISO 9660 CD-avtrykk, se på
<a href="../CD/">nedlastingssidene for CD-avtrykk</a>.</p>
<p>
Du kan se hele <A href="$(MISC)/README.mirrors">listen over
speilbilder</A> for å finne den tjeneren som er nærmest deg.</p>
<p>
Endel programvare som er pakket inn for Debian kan ikke
distribueres i USA (og andre land) på grunn av restriksjoner mot
eksport av kryptografi, og/eller programvarepatenter. For mer
informasjon om hvordan du kan hente slik ``non-US''-programvare,
se på <a href="$(MISC)/README.non-US">listen over
Debian-non-US-arkiver</a>.</p>
<p>
Merk at geografisk nærhet er ofte ikke en veldig pålitelig måte å
finne hvilken maskin som vil være den beste. Du kan
eksperimentere for å finne hvilke som virker for deg.</p>
<p>
Om du lurer på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
Debian, referer til <a href="packages">listen over alle pakker i
Debian</a>, som inneholder pekere til sider med mer informasjon
om hver pakke, og søkemaskiner for pakker og innholdet i
disse.</p>
<p>
Programmer som
<a href="http://packages.debian.org/stable/net/netselect.html">\
netselect</a> kan hjelpe deg med dette.</p>
<hrline>
<p>
Det fins også tjenere som inneholder programvare som ikke kan
formidles i USA (og noen andre land) pga. kryptografiske
eksportbegrensninger eller patenter. Debian kan ikke gi rettslig
råd, så hver enkelt bruker må bestemme selv hvorvidt de kan bruke
programvaren i "non-US"-arkivet.</p>
<p>
For å hente Debian GNU/Linux' non-US-pakker, velg et FTP-arkiv nær
deg: <nonusmirrors></p>
<p>
En fullstendig liste over speilbilder av Debians non-US-pakker, se
filen <A href="$(MISC)/README.non-US">README.non-US</A>.</p>
<p>
Gamle stabile utgaver av Debian kan du finne i <a
href="archive">arkivet</a>.</p>
<hrline>
<p>
Sist, men ikke minst, ta et blikk på <a href="../doc/">Debians
dokumentasjon</a> for informasjon om hvordan du kan installere og
bruke Debian. Sjekk også ut
<a href="../support">kildene for brukerstøtte</a>.</p>
<p>
Gamle stabile utgaver av Debian kan du finne i
<a href="archive">arkivet</a>.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
......
#use wml::debian::template title="Distribusjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -88,15 +88,6 @@
«testing» blir raskt utdatert</li>
</ul>
<hrline>
# </hrline> - Xemacs indentation kludge
<p>
Folk undrer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
Debian GNU/Linux. Derfor har vi skaffet til veie en <a
href="packages">liste over alle pakkene</a> i Debian, med pekere
til sider hvor du kan finne mer informasjon om hver enkelt pakke,
og en søkemekanisme for pakker og hva disse inneholder.</p>
# Local variables:
# mode: sgml
......
......@@ -131,7 +131,7 @@
<option value="unstable">unstable</option>
<option value="testing">testing></option>
<option value="stable" selected>stable</option>
<option value="all">alle</option>
<option value="all">alle</option>
</select>
Del:
......@@ -224,15 +224,16 @@
<option value="sparc">SPARC</option>
<option value="powerpc">PowerPC</option>
<option value="arm">ARM</option>
<option value="hppa">HP PA/RISC</option>
<option value="hppa">PA/RISC</option>
<option value="ia64">Intel IA-64</option>
<option value="mips">MIPS</option>
<option value="mipsel">MIPS (DEC)</option>
<option value="s390">IBM S/390</option>
# SuperH is currently not in shape for anything
# <option value="sh"></option>
# Hurd should be a separate distribution
# <option value="hurd-i386">Hurd (i386)</option>
# <option value="sh"></option>
# TODO: Hurd should be listed as a separate distribution
# <option value="hurd-i386">Hurd (i386)</option>
</select>
</form>
......
#use wml::debian::template title="Debianbker" GEN_TIME="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
#use wml::debian::translation-check translation="1.13"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
# Jeg har oppdatert teksten for boken av Peter Ganten og innfrt endringene
# opp til revision 1.12, men da jeg kun er 97% sikker p at min norsk
......@@ -32,12 +32,14 @@
<cd-included Debian 2.2r0 i386 author's edition (3 CDer)>
<BR>
Denne boken dekker de generelle temaene i Debian GNU/Linux:
Installasjon, APT og DPKG, kommandolinjen,
installasjon, APT og DPKG, kommandolinjen,
<span lang="en">X Window System</span>,
nettverksdrift, systemadministrasjon, kjerneinstilling,
samliv med Windows, bygging av tjenere, osv.
Du vil lettvint kunne installere og begynne å bruke Debian
GNU/Linux' Japanske oppsett ved hjelp av en skreddersydd CD.
samliv med Windows, bygging av tjenere osv.
<p>
Du vil lett kunne installere og begynne bruke Debian
GNU/Linux' Japanske oppsett ved hjelp av de skreddersydde CDene.
</p>
</bookentry>
<bookentry>
......@@ -51,11 +53,14 @@
<BR>
Denne boken gir en kort omvisning i installasjon av Debian
GNU/Linux, grunnleggende Unix- og Linux-kommandoer, enkel
instilling og vedlikehold av system og nettverk i Debian GNU/Linux,
instilling og vedlikehold av system og nettverk,
innstilling av <span lang="en">X Window System</span>, og bruk av
multimedia i Debian GNU/Linux på koreansk. Boken dekker også
multimedia i Debian GNU/Linux.
<p>
Boken dekker ogs
en omvisning for vedlikeholdere, som stimulerer folk i Korea
til å bli offisielle Debian-utviklere.
til bli offisielle Debian-utviklere.</p>
</bookentry>
<bookentry>
......@@ -101,15 +106,9 @@
<email custserdum@idgbooks.com>
<cd-included Debian GNU/Linux 2.2r2>
<BR>
Debian GNU/Linux er en av de største Linux-distribusjonene
tilgjengelig idag. Den er kjent som den mest "åpne" distribusjonen
-- for sitt hensagn til prinsippene om fritt tilgjengelig
programvare, og sin orientasjon mot brukermiljøet. Den er også
kjent for sin tradisjon av høykvalitets-pakker og
pakkeadminstrasjons-verktøy, såvel som sitt fokus på
sikkerhetstemaer. Debian GNU/Linux Bible legger vekt på vanlige
applikasjonsprogrammer, grafiske brukkergrensesnitt, nettverk, og
systemadministrasjon.
<span lang="en">Debian GNU/Linux Bible</span> legger vekt p
vanlige applikasjonsprogrammer, grafiske brukkergrensesnitt,
nettverk, og systemadministrasjon.
</bookentry>
<bookentry>
......@@ -124,6 +123,7 @@
lettvindte distribusjonen installere, men det er trivielt holde
den vedlike. Denne teksten gjr installasjonen s smertefri som
mulig.
<p>
Dette produktet er til Linux-entusiaster og erfarne UNIX brukere som
nsker kjpe distribusjonen og ndvendig dokumentasjon for
instille systemet. Behandlede temaer inkluderer maskinvare-krav,
......@@ -150,10 +150,12 @@
fra egen og andre arkitekturer, svel som oppstartsprogrammer,
kjerne-plastre, og andre kilder. Den inneholder ogs en omfattende
trening p grunnleggende GNU/Linux-omrder for utviklere fra andre
plattformer. Den er ikke skrevet særskilt for Debian, men Aleph
ARMlinux er en distribusjon som er basert på Debian-ARM, og det
forventes at du vil arbeide med denne distribusjonen, og helst ha en
Debian-basert vertsmaskin også.
plattformer.
<p>
Den er ikke skrevet srskilt for Debian, men Aleph ARMlinux er en
distribusjon som er basert p Debian-ARM, og det forventes at du vil
arbeide med denne distribusjonen, og helst ha en Debian-basert
vertsmaskin ogs.
</bookentry>
......@@ -170,17 +172,13 @@
med Linux) komme i gang. De som er litt mer erfarne vil ogs lre
et par ting. Forfatterne har prvd dekke det meste av hva folk flest
trenger vite for installere, sette opp, operere, og administrere
Debian. De har prøvd å gjøre denne boken den mest fullstendige,
gjennomgående, og detaljerte referansen om Debian Linux... og jeg
tror de har klart det. Om du er en nybegynner eller en erfaren guru,
om du håndterer et stort nettverk av Linux-maskiner eller
bare vil installere den på din egen maskin hjemme, kan du være
sikker på å finne noe interessant i denne boken.
Debian. Mlet var gjre dette til det mest fullstendige,
gjennomgende og detaljerte oppslagsverket om Debian GNU/Linux.
</bookentry>
<bookentry>
<title Learning Debian/GNU Linux>
<title Learning Debian GNU/Linux>
<author Bill McCarty>
<language english>
<publisher O'Reilly &amp; Associates>
......@@ -223,19 +221,13 @@
<email newriders@mcp.com>
<cd-included n cd>
<br>
Debian er ikke like intuitivt og åpenbart som andre operativsystemer,
slik som Windows 95. GNU/Linux er som en racerbil, en gourmet-kokks
kjøkken, eller en klassisk roman; handlekraftig, kompleks, og
vanskelig å håndtere til å begynne med, men mye mer givene i lengden.
Denne boken, sammen med programvaren som flger med, gjr leseren
vant med begreper, og sikker nok til begynne bruke
operativsystemet på en kyndig måte.</p>
operativsystemet p en kyndig mte.
<p>Utgitt på <em>the General Public License</em> (GPL),
<em>Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage</em>
(Veiledning til installasjon og bruk) inneholder den fullstendige
Debian-distribusjonen direkte fra Debian-organisasjonen. Denne boken
ble utgitt med støtte fra Debian-organisasjonen og <em>Free Software
<p>
Denne boken er utgitt p <em>the General Public License</em>
(GPL), og med sttte fra Debian-organisasjonen og <em>Free Software
Foundation</em> (FSF). En del av inntekten fra boken doneres til FSF.</p>
</bookentry>
......@@ -252,22 +244,20 @@
Denne boken gr igjennom hvert steg i planlegging og installasjon av
Debian GNU/Linux p PC-maskinvare, blant annet viktige programmer
som <i>the X Window System</i>, vindushndterere, og
skrivebordsmiljøer (KDE, GNOME), og et stort utvalg av viktige
skrivebordsmiljer (KDE, GNOME), og et utvalg av viktige
systemtjenester. Grunnleggende UNIX/Linux-kunnskaper og -begreper
samt systembruk og viktige bestanddeler (bash, systemtjenester og
viktige kommandoer) vil bli introdusert.
<br>
Boken inneholder en beskrivelse av Debians pakkeformat og hvordan
man kan lage pakker på dette formatet. Også en oversikt over
standard programvare for Linux (nettverk-, programvareutvikling-,
LaTeX- og kontor-pakker) vil gis. Stor vekt blir lagt på temaer
omkring nettverk og systemadministrasjon, slik som planlegging og
oppbygging av en oppringt grenseport eller en tjener for
Windows-klienter (SAMBA). Stort sett dekker boken viktige
Linux-begreper og gjør det mulig - selv for begynnere med liten
datakunnskap - å komme i gang med Debian GNU/Linux. For erfarne
brukere og yrkesfolk er boken en stor hjelp når man skal sette
opp et system eller løse nye problemer.
man kan lage pakker p dette formatet. Den gir ogs en oversikt
over standard programvare for Linux (nettverk-,
programvareutvikling-, LaTeX- og kontor-pakker). Stor vekt blir
lagt p temaer omkring nettverk og systemadministrasjon, slik som
planlegging og oppbygging av en oppringt grenseport eller en tjener
for Windows-klienter (SAMBA).
</bookentry>
......
#use wml::debian::template title="Dokumentasjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
En viktig del av ethvert operativsystem er dokumentasjonen - de
tekniske manualene som beskriver operasjon og bruk av programmer.
Som del av sin innsats for utvikle et operativsystem av hy
kvalitet, legger Debian-prosektet stor vekt p tilby alle
brukerne sine med skillelig dokkumentasjon, p et lett
tilgjengelig format.</p>
<p>
En viktig del av ethvert operativsystem er dokumentasjonen - de
tekniske manualene som beskriver operasjon og bruk av
programmer. Som del av sin innsats for utvikle et
operativsystem av hy kvalitet, legger Debian-prosektet stor
vekt p tilby alle brukerne sine med skillelig dokkumentasjon,
p et lett tilgjengelig format.</p>
<p>
Mesteparten av dokumentasjonen i Debian var skrevet for GNU/Linux
generelt. Det er ogs endel dokumentasjon skrevet spesielt for
Debian. Disse dokumentene kommer i disse hovedkategoriene:</p>
<p>
Mesteparten av dokumentasjonen i Debian var skrevet for
GNU/Linux generelt. Det er ogs endel dokumentasjon skrevet
spesielt for Debian. Disse dokumentene kommer i disse
hovedkategoriene:</p>
<ul>
<li><a href="#manuals">manualer</a></li>
<li><a href="#howtos">veiledninger (HOWTOs)</a></li>
<li><a href="#faqs">vanlige sprsml og svar (FAQs)</a></li>
<li><a href="#other">andre, kortere dokumenter</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="#manuals">manualer</a></li>
<li><a href="#howtos">veiledninger (HOWTOs)</a></li>
<li><a href="#faqs">vanlige sprsml og svar (FAQs)</a></li>
<li><a href="#other">andre, kortere dokumenter</a></li>
</ul>
<h2><a name="manuals">Manualer</a></h2>
<h2><a name="manuals">Hndbker</a></h2>
<p>
Manualene ligner bker, siden de gir omfattende beskrivelser av
strre temaer.</p>
<p>
Hndbkene ligner bker, siden de gir omfattende beskrivelser av
strre temaer.</p>
<h3>Hndbker srskilt for Debian</h3>
<table>
<tr valign=top>
<td width="50%">
<p>
<strong><font size="+1">B</font>rukerhndbker</strong>
<br>
<ul>
<li><a href="user-manuals#faq">Vanlige sprsml om Debian GNU/Linux</a>
<li><a href="user-manuals#install">Debian Installatsjonshndbok</a>
<li><a href="user-manuals#relnotes">Debians utgavenotiser</a>
<li><a href="user-manuals#quick-reference">Debian-referanse</a>
<li><a href="user-manuals#apt-howto">Oppskrift for APT</a>
<li><a href="user-manuals#dselect">dselect-dokumentasjon
for begynnere</a>
<li><a href="user-manuals#users-guide">Brukerveiledning</a>
<li><a href="user-manuals#guide">Debianveiledning</a>
<li><a href="user-manuals#usersguide">"The Debian Linux User's Guide"</a>
<li><a href="user-manuals#euro-support">Euro-sttte i Debian GNU/Linux</a>
<li><a href="user-manuals#java-faq">Vanlige sprsml om Debian GNU/Linux og Java</a>
<li><a href="user-manuals#securing">Debian insikringshndbok</a>
</ul>
</td>
<td width="50%">
<p><strong><font size="+1">U</font>tviklerhndbker</strong>
<br>
<ul>
<li><a href="devel-manuals#policy">Debians retningslinjehndbok</a>
<li><a href="devel-manuals#devref">Debians utviklerreferanse</a>
<li><a href="devel-manuals#maint-guide">Debians
veiledning for nye pakkeutviklere</a>
<li><a href="devel-manuals#dpkgint">Veiledning til dpkg-invortene</a>
<li><a href="devel-manuals#menu">Debians menysystem</a>
<li><a href="devel-manuals#i18n">Introduksjon til i18n</a>
</ul>
<p><strong><font size="+1">D</font>iverse hndbker</strong>
<br>
<ul>
<li><a href="misc-manuals#history">Debianprosjektets historie</a>
<li><a href="misc-manuals#linuxmag">Linux-magasiner</a>
<li><a href="misc-manuals#markup">Debiandoc-SGML tegnsettingshndbok</a>
<li><a href="misc-manuals#sgml-howto">Oppskrift til Debian SGML/XML</a>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<h3>Manualer srskilt for Debian</h3>
<p>
Hoveddokumentet for Debian er
<a href="../releases/stable/installmanual">Installasjonsmanualen</a>.
Andre merknadsverdige Debian-manualer er
<a href="debian-policy/">Debians retningslinjehndbok</a>,
<a href="developers-reference/">Debians oppslagsbok for utviklere</a>,
<a href="maint-guide/">Debian veiledning for nye utviklere</a>, og
andre.</p>
<p>
Den fullstendige listen over Debian-manualer og annen
Den fullstendige listen over Debian-hndbker og annen
dokumentasjon finnes p websidene til
<a href="ddp">Debians dokumentasjonsprosjekt</a>.</p>
<p>
Det fins ogs flere bruker-orienterte manualer skrevet for Debian
GNU/Linux, tilgjengelig p <a href="books">bokform</a>. Srlig
merker vi
<a href="http://www.newriders.com/debian/html/noframes/node1.html"
lang="en">Debian GNU/Linux: Guide to Installation and
Usage</a>.</p>
GNU/Linux, tilgjengelig p <a href="books">bokform</a>.</p>
<h3>Manualer for GNU/Linux generelt</h3>
<h3>Hndbker for GNU/Linux generelt</h3>
<p>
Noen av de mest populre Linux-dokumentene og manualene er
<a href="http://www.tldp.org/LDP/gs/gs.html"
<a href="http://www.linuxdoc.org/LDP/gs/gs.html"
lang="en">Linux Installation and Getting Started</a>,
<a href="http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/linux-doc-project/users-guide/"
lang="en">Linux User's Guide</a> (Linux Brukerveiledning),
<a href="http://www.tldp.org/LDP/nag/nag.html"
<a href="http://www.linuxdoc.org/LDP/nag/nag.html"
lang="en">Network Administrator's Guide</a>
(Nettverkadministrasjonsveiledning),
<a href="http://www.tldp.org/LDP/sag/"
<a href="http://www.linuxdoc.org/LDP/sag/"
lang="en">System Administrator's Guide</a>
(Systemadministrasjonsveiledning), med flere.</p>
......@@ -75,11 +117,11 @@
sammen med mye annen dokumentasjon, bde elektronisk og p trykt
form.</p>
<h2><a name="howtos">Veiledninger (HOWTOs)</a></h2>
<h2><a name="howtos">Oppskrifter (HOWTOs)</a></h2>
<p>
Disse
<a href="http://www.tldp.org/docs.html#howto">veiledningene</a>
<a href="http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto">oppskriftene</a>
beskriver <em>hvordan</em> man gjr noe, og de dekker som regel et
srskilt emne.</p>
......@@ -88,36 +130,36 @@
<ul>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/"
<a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/"
lang="en">Hardware Compatibility HOWTO</a>
(overenskomst mellom maskinvare),</li>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-HOWTO/"
<a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Unix-and-Internet-Fundamentals-HOWTO/"
lang="en">Unix and Internet Fundamentals HOWTO</a>
(UNIX- og Internett-grunnlag),</li>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html"
<a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html"
lang="en">Kernel HOWTO</a> (kjerne-veiledning),</li>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO.html"
<a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO.html"
lang="en">Filesystems HOWTO</a> (filsystem-veiledning),</li>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Config-HOWTO/"
<a href="http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Config-HOWTO/"
lang="en">Configuration HOWTO</a>
(innstillings-veiledning),</li>
<li>
<a href="http://www.tldp.org/HOWTO/Net-HOWTO/"