Commit 92155ea4 authored by David Prévot's avatar David Prévot

Initial commit of Galician translation, thanks to Jorge Barreiro

CVS version numbers

galician/.wmlrc: INITIAL -> 1.1 
galician/Make.lang: INITIAL -> 1.1 
galician/Makefile: INITIAL -> 1.1 
galician/contact.wml: INITIAL -> 1.1 
galician/donations.wml: INITIAL -> 1.1 
galician/index.wml: INITIAL -> 1.1 
galician/search.gl.xml: INITIAL -> 1.1 
galician/social_contract.wml: INITIAL -> 1.1 
galician/support.wml: INITIAL -> 1.1 
galician/international/Makefile: INITIAL -> 1.1 
galician/international/galician/mail_obsolete.txt: INITIAL -> 1.1 
galician/international/galician/mail_unmaintained.txt: INITIAL -> 1.1 
galician/international/galician/mail_user.txt: INITIAL -> 1.1 
galician/international/galician/translator.db.pl: INITIAL -> 1.1 
galician/po/Makefile: INITIAL -> 1.1 
galician/po/bugs.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/cdimage.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/consultants.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/countries.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/date.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/distrib.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/doc.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/l10n.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/langs.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/legal.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/mailinglists.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/newsevents.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/organization.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/others.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/ports.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/security.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/stats.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/templates.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/vendors.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/vote.gl.po: INITIAL -> 1.1 
galician/po/wnpp.gl.po: INITIAL -> 1.1
parent 1b78adc1
-D CUR_LANG=Galician
-D CUR_ISO_LANG=gl
-D CUR_LOCALE=gl_ES.UTF-8
-D CHARSET=utf-8
-D HOME~.
-D INTRO~intro
-D DEVEL~devel
-D DOC~doc
-D DISTRIB~distrib
-D MISC~misc
-D BUGS~Bugs
-D PICS~Pics
-D STYLE~style
-D VOTE~vote
# The two-letter code for the language
LANGUAGE := gl
include $(WMLBASE)/../Makefile.common
# If you need to modify something that is already defined in
# ../Makefile.common you can put it below
include $(subst webwml/galician,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
#use wml::debian::template title="Contactando connosco" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.49" maintainer="Jorge Barreiro González"
<p>Debian é unha organización grande e existen moitas maneiras de contactar.
Esta páxina recompila os modos de contacto demandados frecuentemente, non é en
absoluto completa. Consulte as demais páxinas para coñecer outros métodos de
contacto.</p>
<p>
Fíxese en que a maioría de enderezo de correo electrónico que se listan embaixo
son listas de correo abertas, con arquivos públicos.
Lea o <a href="$(HOME)/MailingLists/disclaimer">\
descargo de responsabilidade</a> antes de enviar ningunha mensaxe.
</p>
<p>O inglés é o idioma común para a comunicación cos desenvolvedores de Debian.
Por iso pedimos que as consultas iniciais aos desenvolvedores se fagan en
<strong>inglés</strong>. De non ser posible, vaia a través
<a href="http://lists.debian.org/users.html#debian-user">da lista de correo de
usuarios para o seu idioma</a>.</p>
<ul class="toc">
<li><a href="#generalinfo">Información xeral</a>
<li><a href="#installuse">Instalación e uso de Debian</a>
<li><a href="#press">Publicidade / Prensa</a>
<li><a href="#events">Eventos / Conferencias</a>
<li><a href="#helping">Axuda a Debian</a>
<li><a href="#packageproblems">Notificar problemas nos paquetes de Debian</a>
<li><a href="#development">Desenvolvemento de Debian</a>
<li><a href="#infrastructure">Problemas coa infraestrutura de Debian</a>
</ul>
<h2 id="generalinfo">Información xeral</h2>
<p>A maioría da información sobre Debian recompílase no noso sitio web,
<a href="$(HOME)">http://www.debian.org/</a>, así que navegue e
<a href="$(SEARCH)">busque</a> nel antes de contactar connosco.
<p>As nosas <a href="doc/manuals/debian-faq/">preguntas frecuentes (FAQ)</a>
darán responsa a moitas
das súas cuestións. Tamén pode obter a versión PostScript, texto plano ou HTML
empaquetado de ese documento no
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">sitio FTP</a>.
<p>As dúbidas sobre o proxecto Debian en xeral poden enviarse á lista de correo
<em>debian-project</em> en <email debian-project@lists.debian.org>.
Non envíe dúbidas sobre o uso de Linux a esa lista, lea a información máis
adiante para iso.
<h2 id="installuse">Instalación e uso de Debian</h2>
<p>Se está seguro de que a documentación dos medios de instalación ou do noso sitio
non ofrecen unha solución ao seu problema, existe unha lista de correos para usuarios
moi activa onde os usuarios e desenvolvedores de Debian poden responder as súas
cuestións: a lista de correo <em>debian-user</em>.
Todas as cuestións sobre
<ul>
<li>instalación
<li>configuración
<li>dispositivos admitidos
<li>administración da máquina
<li>uso de Debian
</ul>
deben enviarse a esa lista.
Simplemente <a href="http://lists.debian.org/debian-user/">subscríbase a
<em>debian-user</em></a> e envíe a súa cuestión a
<email debian-user@lists.debian.org>.
<p>Adicionalmente, existen listas de correo para falantes de diversos idiomas.
Consulte a <a href="http://lists.debian.org/users.html#debian-user">información
de subscrición a listas de correo internacionais</a>.
<p>Ademais, pode navegar polas nosas listas de correo como se fosen grupos de
noticias, usando unha interface web, como
<a href="http://groups.google.com/">Google</a> ou
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.
<p>Se cree que atopou un fallo no noso sistema de instalación, envíe a
información
sobre o mesmo a
<email debian-boot@lists.debian.org>
ou <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">
encha un informe de fallo</a> no pseudopaquete <a
href="http://bugs.debian.org/debian-installer">debian-installer</a>.
<h2 id="press">Publicidade / Prensa</h2>
<p>Quen queira pedir información para artigos, ou enviar novas para a nosa
páxina
de novas deben contactar co noso <a href="mailto:press@debian.org">
departamento de publicidade</a>.
<h2 id="events">Eventos / Conferencias</h2>
<p>As invitacións a <a href="$(HOME)/events/">conferencias</a> e
mostras ou outro tipo de eventos deben enviarse ao <a
href="mailto:events@debian.org">departamento de eventos</a>. As peticións de
panfletos, pósters e participacións en Europa deben enviarse á
<a href="mailto:debian-events-eu@lists.debian.org">lista de
eventos</a> europea.</p>
<h2 id="helping">Axuda a Debian</h2>
<p>Se quere contactar con Debian para ofrecer axuda, consulte antes as
<a href="devel/join/">posibles formas en que pode axudar</a>.
<p>Se quere manter unha réplica de Debian consulte as páxinas sobre
<a href="mirror/">replicar Debian</a>. As novas réplicas envíanse usando
<a href="mirror/submit">este formulario</a>. Os problemas cas réplicas
existentes pódense notificar a <email mirrors@debian.org>.
<p>Se quere vender CDs de Debian, consulte a <a href="CD/vendors/info">\
información para vendedores de CDs</a>. Para aparecer na lista de vendedores
de CDs <a href="CD/vendors/adding-form">use este formulario</a>.
<h2 id="packageproblems">Notificar problemas nos paquetes de Debian</h2>
<p>Se quere rexistrar un fallo en un paquete de Debian, temos un sistema de
seguimento de incidencias onde pode facilmente informar do seu problema.
Lea as <a href="Bugs/Reporting">instrucións para encher os informes de fallos</a>.
<p>Se só quere comunicarse co mantedor de un paquete de Debian, pode usar
o enderezo de correo especial configurado para cada paquete.
Calquera correo enviado a &lt;<var>nome do paquete</var>&gt;@packages.debian.org
será reenviado ao mantedor responsable de ese paquete.
<p>Se quere advertir aos desenvolvedores de un problema de seguridade de Debian
de forma discreta, envíe un correo electrónico a
<email security@debian.org>.
<h2 id="development">Desenvolvemento de Debian</h2>
<p>Se ten cuestións que están máis relacionadas co desenvolvemento, existen
varias <a href="http://lists.debian.org/devel.html">listas de correo de
desenvolvemento</a> en Debian que pode usar para contactar cos nosos desenvolvedores.
<p>A lista xeral de desenvolvemento é <em>debian-devel</em>: pode
<a href="http://lists.debian.org/debian-devel/">subscribirse</a> a ela e
enviar un correo electrónico a
<email debian-devel@lists.debian.org>.
<h2 id="infrastructure">Problemas coa infraestrutura de Debian</h2>
<p>Para informar de un problema con un servizo de Debian normalmente poderá
<a href="Bugs/Reporting">enviar un informe de fallo</a> no
<a href="Bugs/pseudo-packages">pseudo-paquete</a> apropiado.
<p>Como alternativa, pode usar o correo electrónico para contactar con eles.
<define-tag btsurl>paquete: <a href="http://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
<dl>
<dt>Editores da páxina web</dt>
<dd><btsurl www.debian.org><br />
<email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
<dt>Tradutores da páxina web</dt>
<dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
<dt>Administradores da base de datos de desenvolvedores</dt>
<dd><email admin@db.debian.org></dd>
<dt>Administradores das listas de correo e mantedores dos arquivos</dt>
<dd><btsurl lists.debian.org><br />
<email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administradores do sistema de seguimento de incidencias</dt>
<dd><btsurl bugs.debian.org><br />
<email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>
<p>Tamén temos unha lista completa de diferentes <a href="intro/organization">
postos e correos electrónicos que usar</a> para contactar con diferentes partes
da organización.
#use wml::debian::template title="Doazóns a «Software in the Public Interest»"
#use wml::debian::translation-check translation="1.65" maintainer="Jorge Barreiro González"
<ul class="toc">
<li><a href="#money_donations">Doazóns de cartos</a></li>
<li><a href="#equipment_donations">Doazóns de equipamento e servizos</a></li>
</ul>
<h2 id="money_donations">Doazóns de cartos</h2>
<p>Debian é o nome do proxecto, e Debian é como se chama a distribución que
cramos. Para xestionar as doazóns de cartos creouse unha corporación sen
ánimo de lucro,
<a href="http://www.spi-inc.org/">Software in the Public Interest</a>.</p>
<p>A pesar de estar creada por voluntarios ao redor de todo o mundo, Debian ten
gastos que foron, durante moito tempo, pagados dos petos duns poucos
desenvolvedores. Estes gastos inclúen o rexistro do dominio debian.org, o corte
de CD's para probar novas versións, viaxes non pagos e gastos de aloxamento
para aparecer en conferencias, etc.</p>
<p>Moitas das doazóns ata o de agora foron de usuarios agradecidos. Inda que
todas as doazóns son benvidas, espérase especialmente que algunhas das
empresas que gañan cartos a través de Debian (fabricantes de CDs, empresas de
asistencia técnica, ou incluso empresas que dependen de Debian para as súas
operacións diarias) contribúan con un porcentaxe dos seus beneficios para
axudar a facer de Debian o mellor sistema operativo posible.</p>
<p>Se quere facer unha doazón económica a Debian, consulte a
<a href="http://www.spi-inc.org/donations">páxina de doazóns de SPI</a>.
Asegúrese de especificar que os cartos son para Debian. Xa que SPI é unha
organización sen ánimo de lucro, pódense expedir recibos para xustificar nos
impostos.</p>
<p>En algunhas partes do mundo poderá ser máis doado facer a doazón a unha
organización asociada a «Software in the Public Interest» (consulte a <a
href="http://www.spi-inc.org/donations">páxina de doazóns de SPI</a>
para obter información actualizada):</p>
<ul>
<li>Europa: <a href="http://www.ffis.de/Verein/spi-en.html">\
Verein zur Förderung Freier Informationen und Software e.V.</a>
(ffis) en Alemaña</li>
<li>Italia: <a href="http://www.softwarelibero.it/news/20030719-01.shtml">\
Associazione Software Libero</a></li>
</ul>
<h2 id="equipment_donations">Doazóns de equipamentos e servizos</h2>
<p>Dado o pequeno presuposto que manexa Debian non lle resulta posíbel, en este
momento, comprar e manter as súas propias computadoras e conexións á rede. Por
tanto dependemos da doazón de equipamento e servizos de empresas e
universidades para manter Debian conectado ao mundo.</p>
<p>Se a súa empresa ten máquinas sen usar, ou equipamento de sobra (discos
duros, controladores SCSI, tarxetas de rede, etc), por favor, pense en doalos a
Debian. Contacte co noso
<a href="mailto:hardware-donations@debian.org">delegado de doazóns de hardware
</a> para obter máis detalles.</p>
<p>Debian mantén unha <a href="misc/hardware_wanted">lista de hardware
desexado</a> para varios servizos e grupos dentro do proxecto.</p>
<hrline />
<p>As seguintes son listas de organizacións que fixeron doazóns de equipamento
ou servizos a Debian:</p>
<ul>
<li><a href="misc/equipment_donations">doantes de equipamento</a></li>
<li><a href="mirror/official_sponsors">patrocinadores de réplicas oficiais
</a></li>
<li><a href="partners/">socios de desenvolvemento e servizos</a></li>
</ul>
#use wml::debian::mainpage title="O sistema operativo universal"
#use wml::debian::recent_list
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.89" maintainer="Jorge Barreiro González"
<if-stable-release release="squeeze">
<span class="download"><a href="<stable-images-url/>/multi-arch/iso-cd/debian-<current-tiny-cd-release-filename/>-amd64-i386-netinst.iso">Descargar Debian <current_release_short><em>(instalador por rede para PCs de 32/64-bit)</em></a> </span>
</if-stable-release>
<div id="splash">
<h1>Debian</h1>
</div>
<div id="intro">
<p><a href="http://www.debian.org/">Debian</a> é un sistema operativo (SO)
<a href="intro/free">libre</a> para a súa computadora
Un sistema operativo é un conxunto de programas básicos e utensilios que fan
que a súa computadora funcione.
</p>
<p>Debian ofrece máis que un SO puro: ven con
<packages_in_stable> <a href="distrib/packages">paquetes</a>, software precompilado empaquetado en un
formato adecuado para poder instalalo facilmente na súa máquina. <a href="intro/about">Máis información...</a></p>
</div>
<hometoc/>
<p class="infobar">A <a href="releases/stable/">última versión estable de Debian</a> é
<current_release_short>. A última actualización de esta versión fíxose o
<current_release_date>. Infórmese sobre <a href="releases/"> as versións dispoñibles de
Debian</a>.</p>
<h2>Comezando</h2>
<ul>
<li>Se quere comezar a usar Debian, pode <a
href="distrib/">obter unha copia</a> facilmente, e seguir as <a
href="releases/stable/installmanual">instrucións de instalación</a> para instalalo.</li>
<li>Se está actualizando á última versión estable desde unha versión anterior, lea <a
href="releases/stable/releasenotes">notas da versión</a> antes de facelo.</li>
<li>Para obter axuda no uso ou configuración de Debian consulte as nosas páxinas de
<a href="doc/">documentación</a> e <a href="support">asistencia</a>.</li>
<li>Os usuarios que falen idiomas diferentes ao inglés deberían visitar a sección
<a href="international/">internacional</a>.</li>
<li>Aqueles que usen sistemas distintos do Intel x86 deberían revisar a sección de <a
href="ports/">adaptacións</a>.</li>
</ul>
<hr />
<a class="rss_logo" href="News/news">RSS</a>
<h2>Novas</h2>
<p><:= get_recent_list('News/$(CUR_YEAR)', '6', '$(ENGLISHDIR)', '', '\d+\w*' ) :></p>
<p>Para ver novas antigas vaia á <a href="$(HOME)/News/">páxina de novas</a>.
Se quere recibir correos cada vez que se publiquen novas, subscríbase á
<a href="MailingLists/debian-announce">lista de correo debian-announce</a>.</p>
<hr />
<a class="rss_logo" href="security/dsa">RSS</a>
<h2>Notificacións de seguridade</h2>
<p><:= get_recent_list ('security/2w', '10', '$(ENGLISHDIR)', 'bydate', '(2000\d+\w+|dsa-\d+)' ) :></p>
<p>Para ver notificacións antigas consulte a <A href="$(HOME)/security/">
páxina de seguridade</a>.
Se quere recibir as notificacións de seguridade tan pronto como se anuncian, subscríbase á
<a href="http://lists.debian.org/debian-security-announce/">lista de correos debian-security-announce</a>.</p>
{#rss#:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian News" href="News/news">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Project News" href="News/weekly/dwn">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (titles only)" href="security/dsa">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="Debian Security Advisories (summaries)" href="security/dsa-long">
:#rss#}
include $(subst webwml/galician,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
Ola,
as páxinas seguintes están cinco versións por detrás da versión orixinal
e deben ser correxidas o antes posible.
Ola,
Esta mensaxe automática informa das traducións orfas. Se ten dúbidas
sobre esta mensaxe envíeas á lista de discusión
debian-l10n-galician@lists.debian.org
Ola,
ESta mensaxe automática envíaselle por ser o responsable da tradución ao
galego de certas páxinas do sitio web de Debian.
Vostede pediu recibir a seguinte información:
summary: #$translators{default}{frequency}[$translators{$name}{summary}]#
logs: #$translators{default}{frequency}[$translators{$name}{logs}]#
diff: #$translators{default}{frequency}[$translators{$name}{diff}]#
tdiff: #$translators{default}{frequency}[$translators{$name}{tdiff}]#
file: #$translators{default}{frequency}[$translators{$name}{file}]#
Se quere pode pedir que se cambien:
- a frecuencia das mensaxes (nunca, diarias, semanais, mensuais) ;
- a infomación que desexa recibir:
* o resume dos ficheiros a actualizar
* as menxases do rexitro entre a revisión actual e a actualizada
* as diferencias entre a revisión actual e a actualizada
* se procede, os ficheiros que debe actualizar
- o seu enderezo electrónico
Se ten dúbidas acerca de esta mensaxe, pode envialas á lista de
discusións debian-l10n-galician@lists.debian.org
#!/usr/bin/perl
# This is GPL'ed, copyright 2000 Martin Quinson <mquinson@ens-lyon.fr>
# In this file, you can find a DB about the translators.
# It should be hand maintained by the coordinator, it is not modified
# automatically.
# For now, it is only used by check-translation.pl (in a version not
# commited to the cvs, but I can send it to you, if you want to)
# Here is the syntax:
# The data is in a hash table returned by init_translators().
# Each key is the name of a translator (trimmed, without email adress)
# For each one, you have a (sub)hash table containing:
# * email: the current email of this guy
# * compress: which type of compression you want to have (NOT YET IMPLEMENTED)
# Remaining keys have numeric value, which tells when to send info:
# * summary: a summary of which documents are outdated
# * logs: the `cvs log' between the translated and current versions
# * diff: idem with diff
# * tdiff: try to find the part of the translated text modified by the
# patch
# * file: add current version of translated file
# The possible frenquencies are:
# 0 (never), 1 (monthly), 2 (weekly) or 3 (daily)
sub init_translators {
my $translators = {
'Jorge Barreiro González' => {
email => 'yortx.barry@gmail.com',
summary => 2,
logs => 2,
diff => 2,
tdiff => 0,
file => 0,
compress => 'none'
},
# Below are special users, used to handle special cases
# default: default values
# untranslated: pages not translated
# unmaintained: pages without maintainer
# maxdelta: outdated pages
untranslated => {
email => '',
mailsubject => '',
mailbody => '',
},
unmaintained => {
email => 'debian-l10n-galician@lists.debian.org',
summary => 2,
mailsubject => 'Páxinas web orfas que hai que actualizar.',
mailbody => 'galician/international/galician/mail_unmaintained.txt',
},
maxdelta => {
email => 'debian-l10n-galician@lists.debian.org',
summary => 2,
maxdelta => 5,
mailsubject => '[Importante] Páxinas web obsoletas',
mailbody => 'galician/international/galician/mail_obsolete.txt',
},
# this is a special name containing the default values
default => {
email => '',
missing => 0,
summary => 0,
logs => 0,
diff => 0,
tdiff => 0,
file => 0,
frequency => ['nunca', 'mensual', 'semanal', 'diario'],
mailsubject => 'Páxinas web a actualizar',
mailbody => 'galician/international/galician/mail_user.txt',
compress => 'none'
},
};
return $translators;
}
1;
include $(subst webwml/galician,webwml/english,$(CURDIR))/Makefile
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-06 17:53+0100\n"
"Project-Id-Version: \n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:17
msgid "in package"
msgstr "no paquete"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:20
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:60
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:94
msgid "tagged"
msgstr "etiquetado"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:23
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:63
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:97
msgid "with severity"
msgstr "con severidade"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:26
msgid "in source package"
msgstr "no paquete de fontes"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:29
msgid "in packages maintained by"
msgstr "en paquetes mantidos por"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:32
msgid "submitted by"
msgstr "enviados por"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:35
msgid "owned by"
msgstr "pertencentes a"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:38
msgid "with status"
msgstr "co estado"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:41
msgid "with mail from"
msgstr "con correos de"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:44
msgid "newest bugs"
msgstr "informes de erro máis recentes"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:57
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:91
msgid "with subject containing"
msgstr "cun título que contén"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:66
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:100
msgid "with pending state"
msgstr "co estado de pendente"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:69
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:103
msgid "with submitter containing"
msgstr "que contén no remitente"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:72
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:106
msgid "with forwarded containing"
msgstr "que contén en reenviado"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:75
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:109
msgid "with owner containing"
msgstr "que contén no propietario"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:78
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:112
msgid "with package"
msgstr "co paquete"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:122
msgid "normal"
msgstr "normal"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:125
msgid "oldview"
msgstr "vista antiga"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:128
msgid "raw"
msgstr "en bruto"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:131
msgid "age"
msgstr "antigüidade"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:137
msgid "Repeat Merged"
msgstr "Repetir xuntanza"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:138
msgid "Reverse Bugs"
msgstr "informes de fallos inversos"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:139
msgid "Reverse Pending"
msgstr "Pendentes inversos"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:140
msgid "Reverse Severity"
msgstr "Severidade inversa"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:141
msgid "No Bugs which affect packages"
msgstr "Evitar informes de fallo que afecten aos paquetes"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:143
msgid "None"
msgstr "Ningún"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:144
msgid "testing"
msgstr "testing"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:145
msgid "oldstable"
msgstr "oldstable"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:146
msgid "stable"
msgstr "stable"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:147
msgid "experimental"
msgstr "experimental"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:148
msgid "unstable"
msgstr "unstable"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:152
msgid "Unarchived"
msgstr "Sen arquivar"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:155
msgid "Archived"
msgstr "Arquivados"
#: ../../english/Bugs/pkgreport-opts.inc:158
msgid "Archived and Unarchived"
msgstr "Arquivados e sen arquivar"
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-06 17:57+0100\n"
"Project-Id-Version: \n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#. note: only change the sep(arator) if it's not good for your charset
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:10
msgid "&middot;"
msgstr "&middot;"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:13
msgid "<void id=\"dc_faq\" />FAQ"
msgstr "<void id=\"dc_faq\" />Preguntas frecuentes (FAQ)"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:16
msgid "Download with Jigdo"
msgstr "Descargar con «jigdo»"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:19
msgid "Download via HTTP/FTP"
msgstr "Descargar via HTTP/FTP"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:22
msgid "Buy CDs or DVDs"
msgstr "Mercar CDs ou DVDs"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:25
msgid "Network Install"
msgstr "Instalación por rede"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:28
msgid "<void id=\"dc_download\" />Download"
msgstr "<void id=\"dc_download\" />Descargar"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:31
msgid "<void id=\"dc_misc\" />Misc"
msgstr "<void id=\"dc_misc\" />Varios"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:34
msgid "<void id=\"dc_artwork\" />Artwork"
msgstr "<void id=\"dc_artwork\" />Material gráfico"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:37
msgid "<void id=\"dc_mirroring\" />Mirroring"
msgstr "<void id=\"dc_mirroring\" />Réplicas"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:40
msgid "<void id=\"dc_rsyncmirrors\" />Rsync Mirrors"
msgstr "<void id=\"dc_rsyncmirrors\" />Sincronizar réplicas"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:43
msgid "<void id=\"dc_verify\" />Verify"
msgstr "<void id=\"dc_verify\" />Verificar"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:46
msgid "<void id=\"dc_torrent\" />Download with Torrent"
msgstr "<void id=\"dc_torrent\" />Descargar mediante Torrent"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:49
msgid "<void id=\"dc_relinfo\" />Image Release Info"
msgstr "<void id=\"dc_relinfo\" />Información da imaxe da versión"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:52
msgid "Debian CD team"
msgstr "Equipo CD de Debian"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:55
msgid "debian_on_cd"
msgstr "debian_on_cd"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:58
msgid "<void id=\"faq-bottom\" />faq"
msgstr "<void id=\"faq-bottom\" />preguntas frecuentes"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:61
msgid "jigdo"
msgstr "jigdo"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:64
msgid "http_ftp"
msgstr "http_ftp"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:67
msgid "buy"
msgstr "mercar"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:70
msgid "net_install"
msgstr "net_install"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:73
msgid "<void id=\"misc-bottom\" />misc"
msgstr "<void id=\"misc-bottom\" />varios"
#: ../../english/template/debian/cdimage.wml:76
msgid "English-language <a href=\"/MailingLists/disclaimer\">public mailing list</a> for CDs/DVDs:"
msgstr ""
"<a href=\"/MailingLists/disclaimer\">Lista de correo pública</a> de fala inglesa para CDs/DVDs:"
#. Translators: string printed by gpg --fingerprint in your language, including spaces
#: ../../english/CD/CD-keys.data:4
#: ../../english/CD/CD-keys.data:9
#: ../../english/CD/CD-keys.data:14
#: ../../english/CD/CD-keys.data:19
#: ../../english/CD/CD-keys.data:24
#: ../../english/CD/CD-keys.data:28
#: ../../english/CD/CD-keys.data:33
msgid " Key fingerprint"
msgstr " Pegada dixital da chave"