Sync w/english.

CVS version numbers

norwegian/donations.wml: 1.27 -> 1.28 
norwegian/devel/index.wml: 1.26 -> 1.27 
norwegian/distrib/index.wml: 1.16 -> 1.17 
norwegian/doc/index.wml: 1.20 -> 1.21
parent 409abff4
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.103"
#use wml::debian::translation-check translation="1.104"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -258,7 +258,7 @@
<tr>
<td colspan="2" valign=top>
<card name="Pågående arbeid">
<card name="Pågående&nbsp;arbeid">
<dl>
<dt>
<strong>
......
#use wml::debian::template title="Distribusjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::translation-check translation="1.28"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<P>Du landet antakelig på denne siden fordi du ønsker å få tak i
en kopi av
Debian. Det er to måter å få tak i Debian på:
<p>
Debian GNU/Linux er <a href="../intro/free">fritt tilgjengelig</a>
over Internettet. Du kan hele hele distribusjonen fra et av
<a href="ftplist">blåkopi-arkivene</a> våre.</p>
<p>
Om du rett og slett vil installere Debian, har du de følgende
mulighetene:
<ul>
<li>hente distribusjonen <a href="ftplist">via nettet</a>
(vha. FTP, HTTP eller rsync) fra en av tjenerne våre
<li>kjøpe <a href="vendors">et cd-sett</a> fra en av
leverandørene som selger Debian cd-er.
Med noen av <a href="../doc/books">bøkene om Debian</a> følger det
også med cd-er.
<li>
installere ved å <a href="netinst">hente de nødvendige pakkene
over Internettet</a></li>
<li>
kjøpe <a href="../CD/vendors">et CD-sett</a> fra en av
leverandørene som selger Debian CD-er, og installere derfra.
Noen av <a href="../doc/books">bøkene om Debian</a> kommer
også med cd-er.</li>
</ul>
</p>
<p>Vi anbefaler at folk som installerer Debian for første gang
kjøper et cd-sett, siden installasjonen er enklere. Mange av
<p>
Vi anbefaler at folk som installerer Debian for første gang kjøper
et cd-sett, siden installasjonen er enklere. Mange av
leverandørene selger distribusjonen for mindre enn 50 kroner pluss
omkostninger (se nettsidene deres for å se om de selger
internasjonalt).
<p>Før du forsøker å installere eller oppgradere Debian ber vi
deg lese
internasjonalt).</p>
<p>
Før du forsøker å installere eller oppgradere Debian ber vi deg
om å lese
<a href="../releases/stable/releasenotes">utgavenotiser</a> og
<a href="../releases/stable/installmanual">installasjonsmanual</a>
for den
<a href="../releases/stable/">nåværende stabile utgaven</a>.
Installasjonsmanualen for din maskinarkitektur
inneholder instruksjoner og pekere til alle filene du trenger for
å installere Debian.
Installasjonsmanualen for din maskinarkitektur inneholder
instruksjoner og pekere til alle filene du trenger for å
installere Debian.</p>
<p>
Folk lurer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
Debian GNU/Linux. Derfor har vi skaffet til veie en
<a href="packages">liste over alle pakkene</a> i Debian, med
pekere til sider hvor du kan finne mer informasjon om hver enkelt
pakke, og en søkemekanisme for pakker og hva disse inneholder.</p>
<p>Folk lurer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert
i Debian GNU/Linux. Derfor har vi skaffet til veie en <a
href="packages">liste over alle pakkene</a> i Debian, med pekere
til sider hvor du kan finne mer informasjon om hver enkelt pakke,
og en søkemekanisme for pakker og hva disse inneholder.
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Dokumentasjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.41"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@@slett.net)-->
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
En viktig del av ethvert operativsystem er dokumentasjonen - de
......@@ -143,7 +143,10 @@
<a href="http://www.linuxdoc.org/FAQ/Linux-FAQ/"
lang="en">The Linux FAQ</a>
(<em>vanlige Linux-sprsml</em>) inneholder informasjon om
Linux generelt. Sprsml srskilt for Debian blir svart p i
Linux generelt.</p>
<p>
Sprsml srskilt for Debian blir svart p i
<a href="FAQ/" lang="en">The Debian FAQ</a>.</p>
<p>
......
#use wml::debian::template title="Donasjoner til Software in the Public Interest"
#use wml::debian::translation-check translation="1.48"
#use wml::debian::translation-check translation="1.50"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -130,8 +130,26 @@
<li>
<a href="http://www.cargal.org/">Cargal.org</a> har donert en
20GB harddisk.</li>
<li>
<a href="http://www.above.net/">AboveNet Communications</a> har
donert en tjener og bndbredde for
<a href="http://db.debian.org/">db.debian.org</a>.</li>
</ul>
# <p>Her flger noen donasjoner som var viktige tidligere:
# <ul>
# # old saens
# <li><a href="http://www.linux-hw.com/">Linux Hardware Solutions</a> skaffet
# oss tjeneren som opererte ftp.debian.org.</li>
# # xia0?.kachinatech.com
# <li><a href="http://www.kachinatech.com/">Kachina Technologies, Inc.</a>
# skaffet en SPARC-maskin og to UltraSPARC-maskiner som ble brukt
# til portere Debian til SPARC-arkitekturen.</li>
# </ul></p>
<p>
Se listen over <a
href="http://db.debian.org/machines.cgi">utvikler-maskiner for
......@@ -144,14 +162,15 @@
<ul>
<li>
<a href="http://www.valinux.com/">VA Linux Systems</a> srger
for internettforbindelsen til <a
href="ftp://ftp.debian.org/">ftp.debian.org</a> og <a
href="http://www.debian.org/">www.debian.org</a>.
<br></br>
<a href="http://www.cs.umn.edu/">Computer
Science-departementet</a> hos
for internettforbindelsen til
<a href="http://www.debian.org/">www.debian.org</a>.
<br>
# </br> - XEmacs kludge
<a href="http://www.cs.umn.edu/">Computer Science-avdelingen</a>
hos
<a href="http://www.umn.edu/">the University of Minnesota</a>
srger for bndbredde til
<a href="ftp://ftp.debian.org/">ftp.debian.org</a> og
<a href="ftp://archive.debian.org/">archive.debian.org</a>.</li>
<li>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment