Commit 9b59995e authored by Josip Rodin's avatar Josip Rodin

synced with English

CVS version numbers

croatian/contact.wml: 1.10 -> 1.11
parent dc9425e6
#use wml::debian::template title="Stupanje u kontakt s nama" NOCOMMENTS="yes"
#use wml::debian::translation-check translation="1.11"
#use wml::debian::translation-check translation="1.12"
<H2>Openite informacije</H2>
<p>Za openite informacije o Debianu, pogledajte nae WWW stranice,
<a href="http://www.debian.org/">http://www.debian.org/</a>, i na FTP
<a href="$(HOME)">http://www.debian.org/</a>, i na FTP
posluitelj,
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/">ftp://ftp.debian.org/debian/</a>.
<p>Na FAQ e odgovoriti na mnoga od vaih pitanja. Pogledajte ga na
<a href="http://www.debian.org/doc/FAQ/">http://www.debian.org/doc/FAQ/</a>
<a href="$(HOME)/doc/FAQ/">http://www.debian.org/doc/FAQ/</a>
ili
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">ftp://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/</a>.
Takoer moete nai PostScript, tekstualnu, i spakiranu HTML verziju na
......@@ -23,7 +23,7 @@ FAQ-O-Matic</a>. Mo
<p>Imamo vrlo aktivnu korisniku mailing listu gdje na vaa pitanja mogu
odgovoriti korisnici i razvijatelji Debiana. Jednostavno se
<a href="http://www.debian.org/MailingLists/subscribe">pretplatite</a>
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">pretplatite</a>
na <EM>debian-user</EM> i aljite svoja pitanja na
<a href="mailto:debian-user@lists.debian.org">debian-user@lists.debian.org</a>.
Sva pitanja koja se tiu
......@@ -38,7 +38,7 @@ treba upu
<p>Uz to, postoje mailing liste za korisnike koji ne govore engleski.
Popis i informacije o pretplaivanju sadri
<a href="http://www.debian.org/MailingLists/subscribe">stranica za
<a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">stranica za
pretplaivanje na mailing liste</a>.
......@@ -51,12 +51,12 @@ preko mailing liste na svom jeziku.
<p>Ako imate pitanje vezanije s razvojem, postoji mailing lista kojom
meusobno komuniciraju razvijatelji.
Jednostavno se <a href="http://www.debian.org/MailingLists/subscribe">pretplatite</a>
Jednostavno se <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">pretplatite</a>
na <EM>debian-devel</EM>, a zatim aljite e-mail na
<a href="mailto:debian-devel@lists.debian.org">debian-devel@lists.debian.org</a>.
<p>Ako elite prijaviti bug u Debian paketu, za upute pogledajte
<a href="http://www.debian.org/Bugs/">http://www.debian.org/Bugs/</a> ili
<a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">http://www.debian.org/Bugs/Reporting</a> ili
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/doc/bug-reporting.txt">ftp://ftp.debian.org/debian/doc/bug-reporting.txt</a>.
Prijavljivanje bugova olakavaju Debian paketi <em>bug</em> ili
<em>reportbug</em>.
......@@ -80,21 +80,23 @@ stranice s novostima trebali bi kontaktirati na
<dd><a href="mailto:listmaster@lists.debian.org">listmaster@lists.debian.org</a>
<dt>Arhive mailing listi
<dd><a href="mailto:listarchives@packages.debian.org">listarchives@packages.debian.org</a>
<dt>Sustav praenja bugova ili njegove WWW stranice
<dt>Sustav praenja bugova (i njegove WWW stranice)
<dd><a href="mailto:owner@bugs.debian.org">owner@bugs.debian.org</a>
<dt>WWW stranice
<dd><a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>
<dt>Hrvatski prijevod WWW stranica
<dd>Matej Vela, <a href="mailto:vela@debian.org">vela@debian.org</a>
<br>Josip Rodin, <a href="mailto:jrodin@jagor.srce.hr">jrodin@jagor.srce.hr</a>
<dt>Mirroranje Debiana
<dd>Moete pogledati <a href="mirror/">stranice o mirroranju Debiana</a> ili
kontaktirati <a href="mailto:mirrors@debian.org">administratore
popisa mirrora</a>.
kontaktirati <a href="mailto:mirrors@debian.org">administratore popisa
mirrora</a>.
<dt>Prodavanje Debian CD-a
<dd>Pogledajte <a href="distrib/cdinfo">informacije za CD distributere</a>.
Informacije o novim distributerima aljite na
<a href="mailto:webmaster@debian.org">webmaster@debian.org</a>.
</dl>
Takoer imamo i potpuni popis razliitih <a href="intro/organization">poslova
i odgovarajuih e-mailova</a> za kontaktiranje raznih dijelova organizacije.
<p>Takoer imamo i potpuni popis razliitih <a href="intro/organization">
poslova i odgovarajuih e-mailova</a> za kontaktiranje raznih dijelova
organizacije.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment