Commit aee17a40 authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translation

CVS version numbers

danish/security/2018/dsa-4103.wml: INITIAL -> 1.1
parent ed78c6ef
#use wml::debian::translation-check translation="1.2" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i webbrowseren chromium.</p>
<ul>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15420">CVE-2017-15420</a>
<p>Drew Springall opdagede et problem med URL-forfalskning.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-15429">CVE-2017-15429</a>
<p>Et problem med udførelse af skripter på tværs af websteder, blev opdaget
i JavaScript-biblioteket v8.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6031">CVE-2018-6031</a>
<p>Et problem med anvendelse efter frigivelse, blev opdaget i biblioteket
pdfium.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6032">CVE-2018-6032</a>
<p>Jun Kokatsu opdagede en måde at omgå samme ophav-reglen på.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6033">CVE-2018-6033</a>
<p>Juho Nurminen opdagede en kapløbstilstand, når downloadede filer
åbnes.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6034">CVE-2018-6034</a>
<p>Tobias Klein opdagede et heltalsoverløbsproblem.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6035">CVE-2018-6035</a>
<p>Rob Wu opdagede en måde for udvidelser, at tilgå devtools på.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6036">CVE-2018-6036</a>
<p>Storbritanniens National Cyper Security Centre opdagede et
heltalsoverløbsproblem.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6037">CVE-2018-6037</a>
<p>Paul Stone opdagede et problem i autofill-funktionaliteten.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6038">CVE-2018-6038</a>
<p>cloudfuzzer opdagede et bufferoverløbsproblem.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6039">CVE-2018-6039</a>
<p>Juho Nurminen opdagede et problem med udførelse af skripter på tværs af
websteder i developer tools.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6040">CVE-2018-6040</a>
<p>WenXu Wu opdagede en måde at omgå indholdssikkerhedsreglerne på.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6041">CVE-2018-6041</a>
<p>Luan Herrera opdagede et problem med URL-forfalskning.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6042">CVE-2018-6042</a>
<p>Khalil Zhani opdagede et problem med URL-forfalskning.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6043">CVE-2018-6043</a>
<p>Et blev opdaget et problem med escaping af tegn.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6045">CVE-2018-6045</a>
<p>Rob Wu opdagede en måde hvorved udvidelser kunne tilgå devtools.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6046">CVE-2018-6046</a>
<p>Rob Wu opdagede en måde hvorved udvidelser kunne tilgå devtools.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6047">CVE-2018-6047</a>
<p>Masato Kinugawa opdagede et problem med informationslækage.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6048">CVE-2018-6048</a>
<p>Jun Kokatsu opdagede en måde at omgå referrerreglerne på.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6049">CVE-2018-6049</a>
<p>WenXu Wu opdagede et problem med forfalskning af
brugergrænsefladen.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6050">CVE-2018-6050</a>
<p>Jonathan Kew opdagede et problem med URL-forfalskning.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6051">CVE-2018-6051</a>
<p>Anonio Sanso opdagede et problem med informaktionslækage.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6052">CVE-2018-6052</a>
<p>Tanner Emek opdagede at implementeringen af referrerreglerne var
ufuldstændig.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6053">CVE-2018-6053</a>
<p>Asset Kabdenov opdagede et problem med informationslækage.</p></li>
<li><a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2018-6054">CVE-2018-6054</a>
<p>Rob Wu opdagede et problem med anvendelse efter frigivelse.</p></li>
</ul>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), security support for chromium
has been discontinued.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 64.0.3282.119-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine chromium-browser-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende chromium-browser,
se dens sikkerhedssporingsside på:
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium-browser">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/chromium-browser</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2018/dsa-4103.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment