Sync w/english.

CVS version numbers

norwegian/devel/index.wml: 1.24 -> 1.25 
norwegian/searchtmpl/search.wml: 1.1 -> 1.2
parent 90a3c33d
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true" #use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.100" #use wml::debian::translation-check translation="1.101"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include" #include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) --> <!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
...@@ -8,6 +8,7 @@ ...@@ -8,6 +8,7 @@
være av interesse for Debian-utviklere.</p> være av interesse for Debian-utviklere.</p>
<hrline> <hrline>
# </hrline> - Xemacs indentation kludge
<table width="100%" border="0" <table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="15" bgcolor="#BBDDFF"> cellspacing="0" cellpadding="15" bgcolor="#BBDDFF">
...@@ -155,6 +156,7 @@ ...@@ -155,6 +156,7 @@
<a href="http://www.pathname.com/fhs/"> <a href="http://www.pathname.com/fhs/">
<span lang="en">Filesystem Hierarchy Standard</span></a> <span lang="en">Filesystem Hierarchy Standard</span></a>
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
FHS er en liste av kataloger og filer hvor FHS er en liste av kataloger og filer hvor
forskjellige ting skal plasseres, og overenskomst med forskjellige ting skal plasseres, og overenskomst med
...@@ -166,6 +168,7 @@ ...@@ -166,6 +168,7 @@
«<a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential</a>», «<a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">build-essential</a>»,
dvs. nødvendig for pakkebygging. dvs. nødvendig for pakkebygging.
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Disse er pakker du forventes å ha før du prøver å Disse er pakker du forventes å ha før du prøver å
bygge hvilken som helst annen pakke, eller om du vil, bygge hvilken som helst annen pakke, eller om du vil,
...@@ -176,15 +179,19 @@ ...@@ -176,15 +179,19 @@
<li> <li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menysystem</a> <a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menysystem</a>
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Programmer som ikke trenger særskilte parametre på Programmer som ikke trenger særskilte parametre på
kommandolinjen for normalt bruk bør registreres på kommandolinjen for normalt bruk bør registreres på
meny-systemet.</li> meny-systemet. Sjekk også ut
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu.html/">dokumentasjonen
av menysystemet</a>.</li>
<li> <li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/mime-policy/">Støtte <a href="$(DOC)/packaging-manuals/mime-policy/">Støtte
for MIME</a> for MIME</a>
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
MIME-håndteringsprogrammer brukes av andre programmer MIME-håndteringsprogrammer brukes av andre programmer
til å vise eller redigere MIME-typer som de selv ikke til å vise eller redigere MIME-typer som de selv ikke
...@@ -193,6 +200,7 @@ ...@@ -193,6 +200,7 @@
<li> <li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Retningslinjer for Emacs</a> <a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Retningslinjer for Emacs</a>
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Pakkene som er beslektet med Emacs forventes å følge Pakkene som er beslektet med Emacs forventes å følge
sine egne retningslinjer</li> sine egne retningslinjer</li>
...@@ -200,6 +208,7 @@ ...@@ -200,6 +208,7 @@
<li> <li>
<a href="http://people.debian.org/~opal/java/policy.html">Retningslinjer for Java</a> <a href="http://people.debian.org/~opal/java/policy.html">Retningslinjer for Java</a>
<br> <br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Forslag til noe lignende for programmer beslektet med Forslag til noe lignende for programmer beslektet med
Java.</li> Java.</li>
......
#use wml::debian::translation-check translation="1.62" #use wml::debian::translation-check translation="1.6"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)--> <!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
#include "$(ENGLISHDIR)/searchtmpl/search.data" #include "$(ENGLISHDIR)/searchtmpl/search.data"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment