Fix stupid wml errors.

CVS version numbers

norwegian/contact.wml: 1.17 -> 1.18 
norwegian/devel/index.wml: 1.22 -> 1.23 
norwegian/distrib/ftplist.wml: 1.13 -> 1.14 
norwegian/distrib/vendors.wml: 1.21 -> 1.22 
norwegian/doc/index.wml: 1.18 -> 1.19 
norwegian/releases/potato/index.wml: 1.21 -> 1.22
parent 8dea87ea
......@@ -22,7 +22,7 @@
<a href="international/Norwegian#translators">norske oversetterne</a>
om du vil se en slik liste.]</em></p>
<hrline></hrline>
<hrline>
<ul>
<li><a href="#generalinfo">Generell informasjon</a></li>
......@@ -34,7 +34,7 @@
<li><a href="#infrastructure">Problemer med Debians infrastruktur</a></li>
</ul>
<hrline></hrline>
<hrline>
<h2><a name="generalinfo">Generell informasjon</a></h2>
......
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
#use wml::debian::translation-check translation="1.100"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/index.include"
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
<p>
Selv om informasjonen på denne siden er offentlig, vil den mest
være av interesse for Debian-utviklere.</p>
<hrline></hrline>
<hrline>
<table width="100%" border="0"
cellspacing="0" cellpadding="15" bgcolor="#BBDDFF">
<tr>
<td width="50%" valign=top>
<card name="Basic">
<dl>
<dt>
......@@ -123,8 +122,6 @@
`porteringene' våre har noen nyttige websider i sitt
forråd. Ta en kikk - kanskje vil du selv ønske å få tak
i et annet metallstykke med rart navn.
<em>[TS: Den engelske versjonen er ikke bedre...]</em>
</dd>
</dl>
</card>
......@@ -157,7 +154,7 @@
<li>
<a href="http://www.pathname.com/fhs/">
<span lang="en">Filesystem Hierarchy Standard</span></a>
<br></br>
<br>
FHS er en liste av kataloger og filer hvor
forskjellige ting skal plasseres, og overenskomst med
......@@ -168,7 +165,7 @@
Liste over pakker som er
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/build-essential">«build-essential»</a>,
dvs. nødvendig for pakkebygging.
<br></br>
<br>
Disse er pakker du forventes å ha før du prøver å
bygge hvilken som helst annen pakke, eller om du vil,
......@@ -178,7 +175,7 @@
<li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/menu-policy/">Menysystem</a>
<br></br>
<br>
Programmer som ikke trenger særskilte parametre på
kommandolinjen for normalt bruk bør registreres på
......@@ -187,7 +184,7 @@
<li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/mime-policy/">Støtte
for MIME</a>
<br></br>
<br>
MIME-håndteringsprogrammer brukes av andre programmer
til å vise eller redigere MIME-typer som de selv ikke
......@@ -195,7 +192,7 @@
<li>
<a href="$(DOC)/packaging-manuals/debian-emacs-policy">Retningslinjer for Emacs</a>
<br></br>
<br>
Pakkene som er beslektet med Emacs forventes å følge
sine egne retningslinjer</li>
......@@ -227,6 +224,7 @@
Utviklernes Oppslagsverk</a></strong></dt>
Developers' Reference</a></strong></dt>
<dd>
Formålet med dette dokumentet er å gi en oversikt over
anbefalte prosedyrer og tilgjengelige ressurser for
......@@ -428,8 +426,10 @@
</card>
</td>
</tr>
</table>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
......
......@@ -37,7 +37,7 @@
<a href="http://packages.debian.org/stable/net/netselect.html">\
netselect</a> kan hjelpe deg med dette.</p>
<hrline></hrline>
<hrline>
<p>
Det fins også tjenere som inneholder programvare som ikke kan
......@@ -59,7 +59,7 @@
Gamle stabile utgaver av Debian kan du finne i <a
href="archive">arkivet</a>.</p>
<hrline></hrline>
<hrline>
<p>
Sist, men ikke minst, ta et blikk på <a href="../doc/">Debians
......
......@@ -129,7 +129,7 @@
<hr></hr>
<h3><a name=Informasjon for leverandører</h3>
<h3><a name="newvendors">Informasjon for leverandører</a></h3>
<p>
Dersom du overveier å selge Debian-CDer, bør du se på Debians
......
......@@ -193,7 +193,7 @@
for Debian 2.2</a>, en skrittvis veiledning tilgjengelig p
nettet.</p>
<hrline></hrline>
<hrline>
<p>
......
......@@ -77,7 +77,7 @@
også detaljerte instruksjoner for brukere som oppgraderer fra
disse tidligere versjonene.</p>
<about_lang_setting></about_lang_setting>
<about_lang_setting>
<div align="center">
<table border=2 cellspacing=0 cellpadding=3 bgcolor="#DDDDDD">
......@@ -122,7 +122,7 @@
<:= &permute_as_list('install', 'Installasjonsmanual'); :>
</ul></p>
<about_lang_setting></about_lang_setting>
<about_lang_setting>
<center>
<table border=2 cellspacing=0 cellpadding=3 bgcolor="#DDDDDD">
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment