Commit cbbb7a25 authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

Sync w/english

CVS version numbers

norwegian/support.wml: 1.21 -> 1.22 
norwegian/devel/index.wml: 1.31 -> 1.32 
norwegian/distrib/index.wml: 1.18 -> 1.19 
norwegian/misc/related_links.wml: 1.6 -> 1.7
parent 33505693
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.110"
#use wml::debian::translation-check translation="1.111"
#use wml::debian::card
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -207,7 +207,7 @@
sine egne retningslinjer</li>
<li>
<a href="http://people.debian.org/~opal/java/policy.html">Retningslinjer for Java</a>
<a href="http://people.debian.org/~opal/java/policy.html/">Retningslinjer for Java</a>
<br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
......
#use wml::debian::template title="Distribusjon"
#use wml::debian::translation-check translation="1.29"
#use wml::debian::translation-check translation="1.33"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<p>
......@@ -8,39 +8,88 @@
<a href="ftplist">speilbilde-arkivene</a> våre.</p>
<p>
Om du rett og slett vil installere Debian, har du de følgende
mulighetene:
Om du rett og slett vil installere Debian, kan du enten:
<ul>
<li>
installere ved å <a href="netinst">hente de nødvendige pakkene
over Internettet</a></li>
kjøpe <a href="../CD/vendors">et CD-sett</a> fra en av
leverandørene som selger Debian CD-er, og installere derfra,
eller
<li>
kjøpe <a href="../CD/vendors">et CD-sett</a> fra en av
leverandørene som selger Debian CD-er, og installere derfra.
Noen av <a href="../doc/books">bøkene om Debian</a> kommer
også med cd-er.</li>
installere ved å <a href="netinst">laste ned over Internettet</a></li>
</ul>
</p>
<p>
Vi anbefaler at folk som installerer Debian for første gang kjøper
et cd-sett, siden installasjonen er enklere. Mange av
leverandørene selger distribusjonen for mindre enn 50 kroner pluss
omkostninger (se nettsidene deres for å se om de selger
internasjonalt).</p>
<a href="../releases/stable/installmanual">Installasjonshåndboken</a>
for maskinarkitekturen din inneholder instruksjoner og pekere til
alle filene du trenger for å installere Debian.</p>
<p>
<strong><em>Bør jeg installere Debian fra en CD eller via
nettverket?</em></strong></p>
<p>
Vi anbefaler de som installerer Debian for første gang å kjøpe
CDer.
<br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Mange leverandører selger distribusjonen for under en femtilapp
samt omkostninger (se websidene deres for å finne ut om de kan
sende utenlands).
<br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Noen av <a href="../doc/books">bøkene om Debian</a> kommer også
med CDer.</p>
<p>
Før du forsøker å installere eller oppgradere Debian ber vi deg
om å lese
<a href="../releases/stable/releasenotes">utgavenotiser</a> og
<a href="../releases/stable/installmanual">installasjonsmanual</a>
for den
<a href="../releases/stable/">nåværende stabile utgaven</a>.
Installasjonsmanualen for din maskinarkitektur inneholder
instruksjoner og pekere til alle filene du trenger for å
installere Debian.</p>
Her er de grunnleggende fordelene med CDer:</p>
<ul>
<li>
Installasjon fra CDer er mer lettvindt</li>
<li>
Du kan insallere på maskiner som ikke er knyttet til
Internettet.</li>
<li>
Du kan installere Debian på mer enn en maskin.</li>
<li>
CDen kan gjøre førstehjelp på et skadet Debian-system
lettere.</li>
</ul>
<p>På den andre siden har også en nettverksinstallasjon sine
fordeler:</p>
<ul>
<li>
Du trenger ikke betale for CDer</li>
<li>
Du henter bare de .deb-pakkene du vil ha.
<br>
# </br> - Xemacs indentation kludge
Om du kjøper et CD-sett, får du mange pakker som du ikke kommer
til å bruke.</li>
<li>
En nettverksinstallasjon av
<a href="../releases/testing/">«testing»</a>-distribusjonen gir
deg de nyeste pakkene, mens CD-avtrykk du laster ned av
«testing» blir raskt utdatert</li>
</ul>
<hrline>
# </hrline> - Xemacs indentation kludge
<p>
Folk undrer ofte på akkurat hvilke programvarer som er inkludert i
......
#use wml::debian::template title="Aktuelle pekere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
#use wml::debian::translation-check translation="1.8"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -16,8 +16,6 @@
<li><a href="#lugs">Linux-brukergrupper</a>
<li><a href="#usenet">Usenet-grupper</a>
<li><a href="#unix">Generell UNIX-informasjon</a>
<li><a href="#otherfreeos">Andre frie operativsystemprosjekter</a>
......@@ -140,53 +138,6 @@
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="usenet">Usenet-grupper</a></h2>
<p>Det fins noen Usenet-grupper som handler om Linux. Selv om de
ikke er srskilt for Debian, kan de tilby Debian-brukere med mye
informasjon.</p>
<dl>
<dt><a href="news:comp.os.linux.advocacy">comp.os.linux.advocacy</a></dt>
<dd>Denne gruppen er for diskusjoner om hvorfor Linux er bedre
eller verre enn andre operativsystem rundtomking.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.announce">comp.os.linux.announce</a>
(ordstyrt)</dt>
<dd>Annonseringer. En gruppe du br lese.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.answers">comp.os.linux.answers</a>
(ordstyrt)</dt>
<dd>Periodiske poster (FAQs, HOWTOs). Et godt sted begynne!</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.development.apps">comp.os.linux.development.apps</a></dt>
<dd>Utvikling av programvare.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.development.system">comp.os.linux.development.system</a></dt>
<dd>Utvikling av systemet (kjernelen, biblioteker og relaterte verkty).</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
<dd>Maskinvare-orienterte diskusjoner</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
<dd>Om Linux p Motorola 680x0-prosessore.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
<dd>Forskjellige temaer. En gruppe for se alt.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
<dd>Nettverks-relaterte temaer.</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
<dd>Oppset og konfigurasjon av Linux-systemer</dd>
<dt><a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
<dd>Bruk av X-windows-systemet p Linux-maskiner</dd>
</dl>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="unix">Generell UNIX-informasjon</a></h2>
<ul>
......
#use wml::debian::template title="Støtte"
#use wml::debian::translation-check translation="1.20"
#use wml::debian::translation-check translation="1.22"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
<li><a href="#mail_lists">Postlister</a></li>
<li><a href="#usenet">Usenet-grupper</a></li>
<li><a href="#maintainers">Få tak pakkehåndterere</a></li>
<li><a href="#bts">Feilrapport-systemet</a></li>
<li><a href="#consultants">Konsulenter</a></li>
......@@ -11,7 +12,8 @@
<li><a href="#other">Andre kanaler</a></li>
</ul>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="mail_lists" href="MailingLists/">Postlister</a></h2>
......@@ -32,7 +34,63 @@
href="http://oslab.snu.ac.kr/~djshin/linux/mail-list/">denne
katalogen</a></p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="usenet">Usenet-grupper</a></h2>
<p>
Det fins noen usenet-grupper som omhandler GNU/Linux. Selv om de
ikke er tilegnet Debian, kan de tilby Debian-brukkere mye
informasjon</p>
<dl>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.answers">comp.os.linux.answers</a>
(ordstyrt)</dt>
<dd>
Periodiske poster (Vanlige spørsmål/FAQs,
Veiledninger/HOWTOs). Et godt sted å begynne!</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.hardware">comp.os.linux.hardware</a></dt>
<dd>
Maskinvare-orienterte diskusjoner</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.m68k">comp.os.linux.m68k</a></dt>
<dd>
Om Linux på Motorola 680x0-prosessore.</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.setup">comp.os.linux.setup</a></dt>
<dd>
Oppset og konfigurasjon av Linux-systemer</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.networking">comp.os.linux.networking</a></dt>
<dd>
Nettverks-relaterte temaer.</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.x">comp.os.linux.x</a></dt>
<dd>
Bruk av X-windows-systemet på Linux-maskiner</dd>
<dt>
<a href="news:comp.os.linux.misc">comp.os.linux.misc</a></dt>
<dd>
Forskjellige temaer. En gruppe for hva som helst.</dd>
</dl>
<p>
Se gjerne
<a href="http://groups.google.com/groups?group=comp.os.linux">denne oversikten</a>
for en mer utfyllende liste over beslektede grupper.</p>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="maintainers">Få tak i pakkehåndterere</a></h2>
......@@ -49,7 +107,8 @@
post sent til &lt;<EM>pakkenavn</EM>&gt;@packages.debian.org vil
bli videresendt til personen som er håndterer den pakken.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="bts" href="Bugs/">Feilrapport-systemet</a></h2>
......@@ -69,7 +128,8 @@
og feilrapport-systemet generelt kan finnes på de
<a href="Bugs/">feilrapport-systemets nettsider</a>.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="consultants" href="consultants/">Konsulenter</a></h2>
......@@ -81,7 +141,8 @@
<a href="consultants/">konsulentsidene</a> for en liste over
personer og bedrifter som tilbyr slike tjenester.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="irc">Samtidshjelp via IRC</a></h2>
......@@ -126,7 +187,8 @@
Om du ikke kan finne svaret på problemet ditt i #debian, prøv
kanaler som #LinPeople, #LinuxHelp, eller #help.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="other">Andre støttekanaler</a></h2>
<p>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment