Commit d235825c authored by Kåre Thor Olsen's avatar Kåre Thor Olsen

Initial translations

CVS version numbers

danish/security/2017/dsa-4045.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2017/dsa-4047.wml: INITIAL -> 1.1 
danish/security/2017/dsa-4048.wml: INITIAL -> 1.1
parent 410acebc
#use wml::debian::translation-check translation="1.1" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er fundet i VLC, VideoLAN-projektets medieafspiller.
Behandling af misdannede mediefiler, kunne føre til lammelsesangreb og
potentielt udførelse af vilkårlig kode.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 2.2.7-1~deb8u1.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 2.2.7-1~deb9u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine vlc-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende vlc,
se dens sikkerhedssporingsside på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/vlc</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4045.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>To sårbarheder blev opdaget i Open Ticket Request System, hvilke kunne
medføre blotlæggelse af loginoplysninger til databasen eller indloggede
agenters udførelse af vilkårlige shell-kommendoer.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 3.3.18-1+deb8u2.</p>
<p>I den stabile distribution (stretch), er disse problemer rettet i
version 5.0.16-1+deb9u3.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine otrs2-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende otrs2,
se dens sikkerhedssporingsside på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/otrs2">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/otrs2</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4047.data"
#use wml::debian::translation-check translation="1.3" mindelta="1"
<define-tag description>sikkerhedsopdatering</define-tag>
<define-tag moreinfo>
<p>Flere sårbarheder er opdaget i OpenJDK, en implementering af Oracles
Java-platform, medførende imitation af Kerberos-tjenester, lammelsesangreb,
omgåelse af sandkassen eller HTTP-headerindsprøjtning.</p>
<p>I den gamle stabile distribution (jessie), er disse problemer rettet
i version 7u151-2.6.11-2~deb8u1.</p>
<p>Vi anbefaler at du opgraderer dine openjdk-7-pakker.</p>
<p>For detaljeret sikkerhedsstatus vedrørende openjdk-7,
se dens sikkerhedssporingsside på
<a href="https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-7">\
https://security-tracker.debian.org/tracker/openjdk-7</a></p>
</define-tag>
# do not modify the following line
#include "$(ENGLISHDIR)/security/2017/dsa-4048.data"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment