Commit dd008d1b authored by Tor Slettnes's avatar Tor Slettnes

- Slight Norw. correction in security_tags.wml

- Sync w/english

CVS version numbers

english/template/debian/security_tags.wml: 1.7 -> 1.8 
norwegian/devel/index.wml: 1.30 -> 1.31 
norwegian/distrib/packages.wml: 1.20 -> 1.21 
norwegian/intro/about.wml: 1.26 -> 1.27 
norwegian/intro/cn.wml: 1.26 -> 1.27 
norwegian/misc/related_links.wml: 1.5 -> 1.6 
norwegian/ports/index.wml: 1.19 -> 1.20
parent 81884d53
......@@ -225,7 +225,7 @@
[JA:ˤե MD5 å <a href="%attributes">ٹθʸ</a>ˤޤ:]
[KO:MD5 checksums of the listed files are available in the <a href="%attributes">original advisory</a>.:]
[NL:MD5 checksums of the listed files are available in the <a href="%attributes">original advisory</a>.:]
[NO:MD5-kontrolsummer av disse filene er tilgjengelig i den <a href="%attributes">originale sikkerhetsbulletinen</a>.:]
[NO:MD5-kontrolsummer av disse filene er tilgjengelig i den <a href="%attributes">originale sikkerhetsmeldingen</a>.:]
[PL:MD5 checksums of the listed files are available in the <a href="%attributes">original advisory</a>.:]
[PT:Checksums MD5 dos arquivos listados esto disponveis no <a href="%attributes">alerta original</a>.:]
[RO:Verificarea MD5 a fiierelor disponibile listate n <a href="%attributes">buletinul original</a>.:]
......
#use wml::debian::template title="Debians utviklerhjørne" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.108"
#use wml::debian::translation-check translation="1.110"
#use wml::debian::card
<!-- Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net) -->
......@@ -143,7 +143,7 @@
distribusjonen.
<p>
Kort sagt <strong>trenger</strong> du å lese den.</p>
Kort sagt <strong>må</strong> du lese den.</p>
</dd>
</dl>
......@@ -380,6 +380,10 @@
<a href="$(HOME)/MailingLists/HOWTO_start_list">Be om
en ny postliste</a>.</li>
<li>
Debians <a href="http://people.debian.org/~wakkerma/oid.html">OID
hierarki</a>.</li>
<li>
Debians <a href="$(HOME)/logos/">logoer og
bannere</a>.</li>
......
#use wml::debian::template title="Pakker"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::translation-check translation="1.44"
#use wml::debian::toc
#use wml::debian::translation-check translation="1.45"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<toc-display/>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<toc-add-entry name="view">View package lists</toc-add-entry>
<dl>
<dt>
<a href="http://packages.debian.org/stable/">Se p pakkene i
......@@ -112,9 +121,10 @@
Merk at de samme pakkene kan finnes i flere distribusjoner, men
med forskjellige versjonsnummre.</p>
<hr></hr>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="search_packages">Sk i pakkekatalogene</a></h2>
<toc-add-entry name="search_packages">Sk i pakkekatalogene</toc-add-entry>
<form method="get" action="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl">
<label for="kw">Stikkord:</label>
......@@ -180,7 +190,7 @@
<hr></hr>
<h2><a name="search_contents">Sk gjennom innholdet av pakkene</a></h2>
<toc-add-entry name="search_contents">Sk gjennom innholdet av pakkene</toc-add-entry>
<p>
Denne skemaskinen lar deg ske gjennom innholdet av
......
#use wml::debian::template title="Om Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.46"
#use wml::debian::translation-check translation="1.47"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -81,7 +81,7 @@
deretter <em>gi</em> alt dette bort? Svarene er like varierte som
folkene som bidrar. Noen liker å hjelpe andre. Mange skriver
programmer for å lære mer om datamaskiner. Flere og flere ser etter
måter å unngå oppblåste prisene på kommersiell programvare. En
måter å unngå oppblåste prisene på programvare. En
voksende flokk bidrar som en takk for all den programvaren de har
fått gratis og fritt fra andre. Mange i akademiske sirkler lager
fri programvare for å hjelpe til med å få utbredt resultatene av
......@@ -98,11 +98,11 @@
Kontrakt</A> født.</p>
<p>
Selv om Debian tror på fri programvare, fins det forhold hvor
folk vil ha eller trenger kommersiell programvare på maskinen sin.
Hvor det er mulig støtter Debian dette. Det fins en økende menge av
pakker hvis eneste rolle er å installere kommersiell programvare på
et Debiansystem.</p>
Selv om Debian tror på fri programvare, fins det forhold hvor folk
vil ha eller trenger ufri programvare på maskinen sin. Hvor det
er mulig støtter Debian dette. Det fins en økende menge av pakker
hvis eneste rolle er å installere ufri programvare på et
Debiansystem.</p>
<h2><a name="CD">Dere sier fritt tilgjengelig, men CDer og
båndbredde koster penger!</H2>
......@@ -173,12 +173,11 @@
<p>
Det fins noen bedrifter som gjør det vanskelig å støtte
maskinvaren sin på grunn av at de ikke utgir spesifikasjoner for
den. Selv om du har et kommersielt utviklet
maskinvare-grensesnitt, kan du komme ut for problemer dersom
bedriften senere opphører eller ikke lenger støtter maskinvaren du
har. Vi anbefaler at du kun kjøper maskinvare fra leverandører
som tilbyr <a href="free">fritt tilgjengelig</a>
maskingrensesnitt/driverutiner.</p>
den. Selv om du bruker et ufritt maskin-grensesnitt, kan du
komme ut for problemer dersom bedriften senere opphører eller ikke
lenger støtter maskinvaren du har. Vi anbefaler at du kun kjøper
maskinvare fra leverandører som tilbyr <a href="free">fritt
tilgjengelig</a> maskingrensesnitt/driverutiner.</p>
<h2><a name="other">Hvilke arkitekturer støttes?</a></h2>
......
......@@ -122,7 +122,8 @@
(«<code>en</code>»).</p>
<p>
Om du foretrekker, kan du bruke «nb» (bokmål) istedet for «no».
Om du foretrekker, kan du bruke «nb» (bokmål) i tillegg til eller
i stedet for «no». På Debians websider betyr disse det samme.
Det fins ennå ikke en nynorsk («nn») oversettelse av Debians
sider.</p>
......@@ -144,8 +145,8 @@
<p>
Forklaring: En tjener som mottar en forespørsel for et dokument
med språkvalgene «no-NO, en» vil ikke servere den norske («no»)
versjonen før den engelske. Den vil kun levere det norske
med språkvalgene «no-NO, en» vil <i>ikke</i> servere den norske
(«no») versjonen før den engelske. Den vil kun levere det norske
dokumentet før det engelske om det fins en versjon av filen med
«no-NO» som tilføylse.</p>
......
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//NO">
#use wml::debian::template title="Aktuelle pekere"
#use wml::debian::translation-check translation="1.4"
#use wml::debian::translation-check translation="1.7"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
......@@ -55,71 +54,67 @@
</dl>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="basedon">Linux-utgaver bygd p Debian</a></h2>
<ul>
<li>Debian JP,
<url "http://www.debian.or.jp/"> [p Japansk]
# <li>Eagle Linux m68k,
# <url "http://www.eagle-cp.com/www/m68k.html"> [p Tysk]
<li>PingOO,
<url "http://www.linuxedu.org/">
<li>Linux-YeS,
<url "http://eugene.mplik.ru/doc/lys/">
<li>M.N.I.S. Linux,
<url "http://www.mnis.fr/">
<li>Linux Router Project,
<url "http://www.linuxrouter.org/">
<li>Stormix Technologies' Storm Linux,
<url "http://www.stormix.com/">
<li>Corel Linux,
<url "http://linux.corel.com/">
<li>Floppix,
<url "http://floppix.ccai.com/">
<li>Dlite,
<url "http://opensrc.org/dlite/dlite.html">
<li>Libranet,
<url "http://www.libranet.com/">
<li>Progeny Linux,
<url "http://www.progeny.com/">
<li>Debian JP, <url "http://www.debian.or.jp/"> [p Japansk]</li>
# <li>Eagle Linux m68k, <url "http://www.eagle-cp.com/www/m68k.html"> [p Tysk]</li>
<li>PingOO, <url "http://www.linuxedu.org/"></li>
<li>Linux-YeS, <url "http://eugene.mplik.ru/doc/lys/"></li>
<li>M.N.I.S. Linux, <url "http://www.mnis.fr/"></li>
<li>Linux Router Project, <url "http://www.linuxrouter.org/"></li>
<li>Stormix Technologies' Storm Linux, <url "http://www.stormix.com/"></li>
<li>Corel Linux, <url "http://linux.corel.com/"></li>
<li>Floppix, <url "http://floppix.ccai.com/"></li>
<li>Dlite, <url "http://opensrc.org/dlite/dlite.html"></li>
<li>Libranet, <url "http://www.libranet.com/"></li>
<li>Progeny Linux, <url "http://www.progeny.com/"></li>
<li>Embedded Debian, <url "http://www.emdebian.org/"></li>
</ul>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="misclinux">Diverse Linux-pekere</a></h2>
<dl>
<dt><A HREF="http://www.linux.com/">Linux.com</A>, <A HREF="http://www.linux.org/">Linux.org</A>
<dt><A HREF="http://www.linux.com/">Linux.com</A>, <A HREF="http://www.linux.org/">Linux.org</A></DT>
<dd>Samfunnet omkring Linux-kjernen.</dd>
# <dt><A HREF="http://kernelnotes.org/">KernelNotes.org</A>
# <dd>Mye brukbart kjerne-beslektet materiale.</dd>
# <dt><A HREF="http://kernelnotes.org/">KernelNotes.org</A></DT>
# <dd>Mye brukbart kjerne-beslektet materiale.</dd>
<dt><A HREF="http://freshmeat.net/">Freshmeat</A>,
<A HREF="http://sourceforge.net/">SourceForge</A>
<dt>
<A HREF="http://freshmeat.net/">Freshmeat</A>,
<A HREF="http://sourceforge.net/">SourceForge</A></DT>
<dd>Kataloger over fri programvare.</dd>
<dt><A HREF="http://www.debianplanet.org/">Debian Planet</A>
<dt><A HREF="http://www.debianplanet.org/">Debian Planet</A></DT>
<dd>Debian-orienterte nyheter.</dd>
<dt><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a>
<dd>Et hjelpsted for alt som har med Debian gjre.
</dl>
<dt><a href="http://www.debianhelp.org/">debianHELP</a></DT>
<dd>Et hjelpsted for alt som har med Debian gjre.</dd>
<dt><a href="http://www.debianworld.org/">DebianWorld</a></dt>
<dd>Et samlingssted for fransktalende Debianbrukere.</dd>
<dt><a href="http://www.debianforum.de/">DebianForum.de</a></dt>
<dd>Et samlingssted for tysktalende Debianbrukere.</dd>
<dt><a href="http://www.esdebian.org/">esDebian</a></dt>
<dd>Et samlingssted for spansktalende Debianbrukere.</dd>
<dt><a href="http://debian-br.cipsga.org.br/">Debian-BR</a></dt>
<dd>Et samlingssted for purtugisisk-talende Debianbrukere.</dd>
<dt><a href="http://www.debianusers.org/">DebianUsers</a></dt>
<dd>Et samlingssted for koreansktalende Debianbrukere.</dd>
</dl>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="lugs">Linux-brukergrupper</a></h2>
......@@ -143,6 +138,7 @@
som tilbys.</p>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="usenet">Usenet-grupper</a></h2>
......@@ -189,26 +185,35 @@
</dl>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="unix">Generell UNIX-informasjon</a></h2>
<ul>
<li><a href="http://www.usenix.org/">The Usenix Association</a>
<li><a href="http://www.unixpower.org/">UnixPower.org</a>
<li><a href="http://www.ugu.com/">Unix Guru Universe</a>
<li><a href="http://www.geek-girl.com/unixhelp/">UNIXhjelp for brukere</a>
<li><a href="http://www.usenix.org/">The Usenix Association</a></li>
<li><a href="http://www.unixpower.org/">UnixPower.org</a></li>
<li><a href="http://www.ugu.com/">Unix Guru Universe</a></li>
<li><a href="http://www.geek-girl.com/unixhelp/">UNIXhjelp for brukere</a></li>
<li><a href="http://attila.stevens-tech.edu/~khockenb/comp-unix-admin.html">
comp.unix.admin FAQ</a>
comp.unix.admin FAQ</a></li>
</ul>
<hr>
# </hr> - XEmacs indentation kludge
<h2><a name="otherfreeos">Andre frie operativsystemprosjekter</a></h2>
<ul>
<li><a href="http://www.freebsd.org/">FreeBSD</a>
<li><a href="http://www.netbsd.org/">NetBSD</a>
<li><a href="http://www.openbsd.org/">OpenBSD</a>
<li><a href="http://www.cs.hut.fi/~jvh/lites.html">Lites</a>
<li><a href="http://www.gnu.org/software/hurd/">GNU Hurd</a>
<li><a href="http://www.freedos.org/">FreeDOS</a>
<li><a href="http://www.freebsd.org/">FreeBSD</a></li>
<li><a href="http://www.netbsd.org/">NetBSD</a></li>
<li><a href="http://www.openbsd.org/">OpenBSD</a></li>
<li><a href="http://www.cs.hut.fi/~jvh/lites.html">Lites</a></li>
<li><a href="http://www.gnu.org/software/hurd/">GNU Hurd</a></li>
<li><a href="http://www.freedos.org/">FreeDOS</a></li>
</ul>
# Local variables:
# mode: sgml
# sgml-indent-data:t
# sgml-doctype:"../.doctype"
# End:
#use wml::debian::template title="Porteringer"
#use wml::debian::translation-check translation="1.42"
#use wml::debian::translation-check translation="1.44"
<!--Oversatt til norsk av Tor Slettnes (tor@slett.net)-->
<ul>
......@@ -36,8 +36,8 @@
<p>
Debian er et operativsystem, ikke en kjerne (egentlig er det mer
enn et OS i og med at distribusjonen inneholder over tusenvis
applikasjons-programmer). Som bevis har vi nå vår første
portering som ikke er bygd på Linux-kjernen, beskrevet
applikasjons-programmer). Som bevis har vi nå våre to første
porteringer som ikke er bygd på Linux-kjernen, beskrevet
<a href="#nonlinux">på bunnen av denne siden.</a></p>
<p>
......@@ -166,6 +166,16 @@
følge etterpå.</p>
<h3><a href="netbsd/">Debian GNU/NetBSD (``netbsd-i386'' and ``netbsd-alpha'')</a></h3>
<p>
Dette er en portering av Debians operativsystem, komplett med apt,
dpkg, og GNU-programmer, til NetBSD-kjernen. Den er foreløpig i
en veldig foreløpig tilstand, men siden NetBSD er en
produksjonsklar kjerne, antar vi at brukbarheten av Debian
GNU/NetBSD raskt blir bedre. Til nå er Debian GNU/NetBSD for
Intel x86-prosessorene den mest utbygde varianten, men arbeid er
også påbegynt for å støtte maskiner bygd på Alpha-prosessoren.</p>
<h2><a name="various">Diverse porterings-lignende prosjekter</a></h2>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment