contact.wml 8.26 KB
Newer Older
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
1
#use wml::debian::template title="Contactar amb nosaltres" NOCOMMENTS="yes"
2
#use wml::debian::translation-check translation="75b5b8a7cc43e45bfafa02d6bb2924f2f7201582" maintainer="Jordi Mallach"
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
3

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
4
<p>Debian és una organització gran i hi ha moltes maneres de contactar-la.
5 6
Aquesta pàgina recull els mitjans de contacte més utilitzats, però no és
de cap manera inclusiva. Consulteu la resta de pàgines web per
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
7 8
conèixer altres mitjans de contacte.</p>

9 10 11 12 13 14 15
<p>
Tingueu en compte que la majoria de les adreces de correu d'aquí sota
són de llistes de correu obertes amb arxiu públic.
Llegiu <a href="$(HOME)/MailingLists/disclaimer">\l'advertiment</a> abans
d'enviar cap missatge.
</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
16 17 18
<p>L'anglès és la llengua comú en les comunicacions amb desenvolupadors de
Debian. Per açò, vos demanem que feu el primer contacte amb els desenvolupadors
en <strong>anglès</strong>. Si açò no és possible, busqueu la vostra llengua
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
19
en <a
20
href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">les llistes de correu per a usuaris</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
21

22
<ul class="toc">
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
23
 <li><a href="#generalinfo">Informació general</a>
24
 <li><a href="#installuse">Instal·lació i ús de Debian</a>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
25
 <li><a href="#press">Publicitat / Premsa</a>
26 27 28
 <li><a href="#events">Esdeveniments / Conferències</a>
 <li><a href="#helping">Col·laboració amb Debian</a>
 <li><a href="#packageproblems">Informes de problemes en paquets de Debian</a>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
29
 <li><a href="#development">Desenvolupament de Debian</a>
30 31
 <li><a href="#infrastructure">Problemes amb la infraestructura de Debian</a>
 <li><a href="#harassment">Problemes d'assetjament</a>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
32 33 34
</ul>


Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
35
<h2 id="generalinfo">Informació general</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
36

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
37
<p>Gairebé tota la informació sobre Debian està emmagatzemada en el nostre lloc
38 39
web, <a href="$(HOME)">https://www.debian.org/</a>, així que navegueu-hi i
<a href="$(SEARCH)">cerqueu-hi</a> el que necessiteu abans de contactar-nos.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
40

41
<p>Les nostres <a href="doc/manuals/debian-faq/">FAQ</a> respondran moltes de les vostres
42
preguntes. També podeu obtenir-ne versions en PostScript, text i HTML en
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
43 44 45 46
<a href="http://ftp.debian.org/debian/doc/FAQ/">el lloc FTP</a>.

<p>Les preguntes sobre el projecte Debian en general es poden enviar a la
llista de correu <em>debian-project</em>, en <email debian-project@lists.debian.org>.
47 48
No envieu preguntes sobre l'ús de Linux a aquesta llista. Llegiu
més avall per a açò.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
49

50
<h2 id="installuse">Instal·lació i ús de Debian</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
51

52 53 54 55
<p>Si esteu segur que amb la documentació que hi ha al suport d'instal·lació i al nostre
web no trobeu la solució al vostre problema, hi ha una llista de correu molt
activa on usuaris i desenvolupadors de Debian podran ajudar-vos,
la llista de correu <em>debian-user</em>. Totes les preguntes referents a:
56
<ul>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
57 58
 <li>instal·lació
 <li>configuració
59 60 61
 <li>maquinari compatible
 <li>administració de màquines
 <li>ús de Debian
62
</ul>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
63
s'han d'enviar a aquesta llista de correu.
64
Només cal que us <a href="https://lists.debian.org/debian-user/">subscriviu a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
65 66 67
<em>debian-user</em></a> i envieu les vostres preguntes a
<email debian-user@lists.debian.org>.

68
<p>També hi ha llistes de correu per als usuaris que parlen altres llengües. Vegeu-ne la
69
<a href="https://lists.debian.org/users.html#debian-user">informació de
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
70
subscripció a les llistes de correu internacionals</a>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
71

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
72
<!-- Açò no és al original -->
73 74
<p>Si sou catalanoparlants podeu <a href="MailingLists/subscribe">
subscriure-vos</a> a <em>debian-user-catalan</em>. A aquesta llista hi ha
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
75
subscrits altres usuaris catalanoparlants, als que podeu preguntar en català.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
76
Envieu les vostres consultes a
77
<email debian-user-catalan@lists.debian.org>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
78

79
<p>I encara més, podeu navegar per les nostres llistes de correu com a grups de
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
80
notícies fent servir una interfície web, com
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
81 82 83
<a href="http://groups.google.com/">Google</a> o
<a href="http://gmane.org/">Gmane</a>.

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
84
<p>Si penseu que heu trobat un error (bug) al nostre sistema d'instal·lació,
85
envieu-ne la informació que tingueu a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
86
<email debian-boot@lists.debian.org>
87
o <a href="$(HOME)/releases/stable/i386/ch05s04.html#submit-bug">informeu de l'error</a> al pseudo-paquet <a
88
href="https://bugs.debian.org/debian-installer">debian-installer</a>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
89

90
<h2 id="press">Publicitat / Premsa</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
91

92 93
<p>Aquells que necessiteu informació per a articles o notícies per a la
nostra pàgina de notícies haureu de contactar amb el nostre
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
94 95
<a href="mailto:press@debian.org">departament de publicitat</a>.

96
<h2 id="events">Esdeveniments / Conferències</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
97

98
<p>Les invitacions per a <a href="$(HOME)/events/">conferències</a> i
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
99 100
exhibicions o altres tipus d'esdeveniments s'han d'enviar al <a
href="mailto:events@debian.org">departament d'esdeveniments</a>. Peticions de
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
101
flyers, pòsters i participacions a Europa s'han d'enviar a la
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
102 103 104
<a href="mailto:debian-events-eu@lists.debian.org">llista d'esdeveniments</a>
europeus.</p>

105
<h2 id="helping">Col·laboració amb Debian</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
106

107 108
<p>Si voleu contactar amb Debian per oferir ajuda, primer mireu les
<a href="devel/join/">possibles maneres d'ajudar</a>.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
109

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
110 111
<p>Si voleu mantenir una rèplica de Debian, mireu les pàgines sobre
<a href="mirror/">fer rèpliques de Debian</a>. Les noves rèpliques s'envien
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
112
fent servir <a href="mirror/submit">aquest formulari</a>. Els problemes amb
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
113
les rèpliques existents es poden informar a <email mirrors@debian.org>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
114

115
<p>Si voleu vendre el CD de Debian, vegeu la <a href="CD/vendors/info">\
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
116
informació per a proveïdors de CD</a>. Per a aparèixer en la llista de proveïdors,
117
<a href="CD/vendors/adding-form">sol·liciteu-ho en aquest formulari</a>.</p>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
118

119
<h2 id="packageproblems">Informes de problemes en paquets de Debian</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
120 121

<p>Si desitgeu enviar un informe d'error d'un paquet de Debian, tenim un
122 123
sistema de seguiment d'errors amb el qual podeu informar-nos del problema.
Llegiu les <a href="$(HOME)/Bugs/Reporting">instruccions per a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
124 125
informar d'errors</a>.</p>

126
<p>Si només voleu comunicar-vos amb el mantenidor d'un paquet de Debian,
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
127
podeu fer servir les redireccions de correu especials que existeixen per a cada
128
paquet. Qualsevol correu enviat a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
129
&lt;<var>nom del paquet</var>&gt;@packages.debian.org serà reenviat al
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
130 131 132
mantenidor responsable d'aquell paquet.

<p>Si desitgeu informar als desenvolupadors d'algun problema de seguretat a
133
Debian d'una manera discreta, envieu un missatge a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
134 135
<email security@debian.org>.

136
<h2 id="development">Desenvolupament de Debian</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
137

138 139
<p>Si la vostra pregunta està més relacionada amb temes de
desenvolupament, hi ha diverses
140
<a href="https://lists.debian.org/devel.html">llistes de correu de desenvolupament</a>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
141 142
a Debian que podeu fer servir per a contactar amb els nostres desenvolupadors.

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
143
<p>La llista de correu general de desenvolupament és <em>debian-devel</em>:
144 145
us hi podeu <a href="https://lists.debian.org/debian-devel/">subscriure</a>
i després enviar missatges a
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
146 147
<email debian-devel@lists.debian.org>.

148
<h2 id="infrastructure">Problemes amb la infraestructura de Debian</h2>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
149 150 151 152 153

<p>Per informar de problemes en qualsevol servei de Debian, normalment podeu
enviar un informe d'error al <a href="Bugs/pseudo-packages">pseudo-paquet</a>
apropiat.</p>

154
<p>Altrament podeu feu servir l'adreça de correu per a contactar-hi.
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
155

156
<define-tag btsurl>paquet: <a href="https://bugs.debian.org/%0">%0</a></define-tag>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
157 158

<dl>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
159
<dt>Editors de les pàgines web</dt>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
160 161 162 163
 <dd><btsurl www.debian.org><br />
   <email debian-www@lists.debian.org></dd>
#include "$(ENGLISHDIR)/devel/website/tc.data"
<ifneq "$(CUR_LANG)" "English" "
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
164
<dt>Traductors de les pàgines web</dt>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
165 166
 <dd><: &list_translators($CUR_LANG); :></dd>
">
167
<dt>Administradors de les llistes de correu i mantenidors dels arxius</dt>
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
168 169 170 171 172 173 174
 <dd><btsurl lists.debian.org><br />
   <email listmaster@lists.debian.org></dd>
<dt>Administradors del sistema de seguiment d'errors</dt>
 <dd><btsurl bugs.debian.org><br />
   <email owner@bugs.debian.org></dd>
</dl>

175 176 177 178 179 180 181 182
<h2 id="harassment">Problemes d'assetjament</h2>

<p>Debian és una comunitat de gent que valorem el respecte i el diàleg. Si sou
víctima de qualsevol comportament que fereixi els vostres sentiments o heu estat assetjat,
ja sigui durant una conferència o esprint organitzat pel projecte, o a través d'interaccions
generals del projecte, contacteu-nos a: <email
antiharassment@debian.org>.</p>

Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
183
<p>També tenim una completa llista de diferents
184
<a href="intro/organization">càrrecs i adreces de correu</a> a utilitzar per a contactar amb
Guillem Jover's avatar
Guillem Jover committed
185
les diverses parts de l'organització.