Commit 4979d297 authored by James Valleroy's avatar James Valleroy

Update translation strings

Signed-off-by: James Valleroy's avatarJames Valleroy <jvalleroy@mailbox.org>
parent f35d5e59
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -107,47 +107,46 @@ msgid ""
"network."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/__init__.py:32
#: plinth/modules/backups/__init__.py:33
msgid "Backups"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/__init__.py:34
#: plinth/modules/backups/__init__.py:35
msgid "Backups allows creating and managing backup archives."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:28
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
msgid "Root Filesystem"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
msgid "Archive name"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:29
#: plinth/modules/backups/forms.py:31
msgid "Name for new backup archive."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
#: plinth/modules/backups/forms.py:32
msgid "Invalid archive name"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:33 plinth/modules/backups/forms.py:39
#: plinth/modules/backups/forms.py:35
msgid "Path"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:34
#: plinth/modules/backups/forms.py:36
msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
msgid ""
"Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:46
msgid "Exported filename"
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
msgid "Disk"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:47
msgid "Name for the tar file exported from the archive."
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
......@@ -155,29 +154,48 @@ msgstr ""
msgid "Create archive"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:51
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
msgid "Backup archives"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:57
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:95
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:33
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:34
#: plinth/modules/ikiwiki/forms.py:34
#: plinth/modules/networks/templates/connection_show.html:78
#: plinth/modules/sharing/templates/sharing.html:56
msgid "Name"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:59
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:34
msgid "Time"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:71
msgid "Extract"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:72
msgid "Export"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:75
msgid "Export"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:86
msgid "Exported backup archives"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:88
msgid "No exported backup archives were found."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:94
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:33
msgid "Location"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:109
msgid "Restore"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:27
......@@ -196,36 +214,45 @@ msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:54
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:27
msgid "Restore data from this archive?"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:51
#, python-format
msgid "Restore data from %(name)s"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:56
msgid "Archive created."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:59
#: plinth/modules/backups/views.py:61
msgid "Create Archive"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:76
#: plinth/modules/backups/views.py:78
msgid "Delete Archive"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:86
#: plinth/modules/backups/views.py:88
msgid "Archive deleted."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:96
msgid "Archive extracted."
#: plinth/modules/backups/views.py:98
msgid "Archive exported."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:101
msgid "Extract Archive"
#: plinth/modules/backups/views.py:103
msgid "Export Archive"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:120
msgid "Archive exported."
#: plinth/modules/backups/views.py:124
msgid "Restore from backup"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:125
msgid "Export Archive"
#: plinth/modules/backups/views.py:132
msgid "Restored data from backup."
msgstr ""
#: plinth/modules/bind/__init__.py:34
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 04:07+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <https://hosted.weblate.org/projects/freedombox/plinth/"
......@@ -115,31 +115,37 @@ msgstr ""
"nutné a funguje pouze na vnitřních sítích. Je možné ho vypnout a posílit tak "
"zabezpečení, hlavně v případě připojení do nepříliš přátelské místní sítě."
#: plinth/modules/backups/__init__.py:32
#: plinth/modules/backups/__init__.py:33
msgid "Backups"
msgstr "Zálohy"
#: plinth/modules/backups/__init__.py:34
#: plinth/modules/backups/__init__.py:35
msgid "Backups allows creating and managing backup archives."
msgstr "Zálohy umožňují vytváření a správu archivů se zálohami."
#: plinth/modules/backups/forms.py:28
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
#, fuzzy
#| msgid "Filesystem"
msgid "Root Filesystem"
msgstr "Souborový systém"
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
msgid "Archive name"
msgstr "Název archivu"
#: plinth/modules/backups/forms.py:29
#: plinth/modules/backups/forms.py:31
msgid "Name for new backup archive."
msgstr "Název pro nový archiv zálohy."
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
#: plinth/modules/backups/forms.py:32
msgid "Invalid archive name"
msgstr "Neplatný název archivu"
#: plinth/modules/backups/forms.py:33 plinth/modules/backups/forms.py:39
#: plinth/modules/backups/forms.py:35
msgid "Path"
msgstr "Popis umístění"
#: plinth/modules/backups/forms.py:34
#: plinth/modules/backups/forms.py:36
msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
......@@ -147,49 +153,78 @@ msgstr ""
"Popis umístění složky na datovém úložišti tohoto serveru který archivovat to "
"repozitáře záloh."
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
msgid ""
"Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
#, fuzzy
#| msgid "Disks"
msgid "Disk"
msgstr "Disky"
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr "Popis umístění složky na datovém úložišti kam bude archiv rozbalen."
#: plinth/modules/backups/forms.py:46
msgid "Exported filename"
msgstr "Název exportovaného soubour"
#: plinth/modules/backups/forms.py:47
msgid "Name for the tar file exported from the archive."
msgstr "Název pro tar soubor exportovaný z archivu."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:46
msgid "Create archive"
msgstr "Vytvořit archiv"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:51
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
#, fuzzy
#| msgid "Backups"
msgid "Backup archives"
msgstr "Zálohy"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
msgstr "V tuto chvíli neexistují žádné archivy."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:57
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:95
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:33
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:34
#: plinth/modules/ikiwiki/forms.py:34
#: plinth/modules/networks/templates/connection_show.html:78
#: plinth/modules/sharing/templates/sharing.html:56
msgid "Name"
msgstr "Název"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:59
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:34
msgid "Time"
msgstr "Čas"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:71
msgid "Extract"
msgstr "Vybalit"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:75
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:72
msgid "Export"
msgstr "Export"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:86
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "Exported backup archives"
msgstr "Název pro nový archiv zálohy."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:88
#, fuzzy
#| msgid "Name for new backup archive."
msgid "No exported backup archives were found."
msgstr "Název pro nový archiv zálohy."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:94
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:33
#, fuzzy
#| msgid "Documentation"
msgid "Location"
msgstr "Dokumentace"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:109
#, fuzzy
#| msgid "reStore"
msgid "Restore"
msgstr "reStore"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:27
msgid "Delete this archive permanently?"
msgstr "Nevratně smazat tento zachycený archiv?"
......@@ -206,38 +241,47 @@ msgstr "Smazat archiv %(name)s"
msgid "Submit"
msgstr "Potvrdit"
#: plinth/modules/backups/views.py:54
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:27
msgid "Restore data from this archive?"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:51
#, python-format
msgid "Restore data from %(name)s"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:56
msgid "Archive created."
msgstr "Archiv vytvořen."
#: plinth/modules/backups/views.py:59
#: plinth/modules/backups/views.py:61
msgid "Create Archive"
msgstr "Vytvořit archiv"
#: plinth/modules/backups/views.py:76
#: plinth/modules/backups/views.py:78
msgid "Delete Archive"
msgstr "Smazat archiv"
#: plinth/modules/backups/views.py:86
#: plinth/modules/backups/views.py:88
msgid "Archive deleted."
msgstr "Archiv smazán."
#: plinth/modules/backups/views.py:96
msgid "Archive extracted."
msgstr "Archiv rozbalen."
#: plinth/modules/backups/views.py:101
msgid "Extract Archive"
msgstr "Rozbalit archiv"
#: plinth/modules/backups/views.py:120
#: plinth/modules/backups/views.py:98
msgid "Archive exported."
msgstr "Archiv exportován."
#: plinth/modules/backups/views.py:125
#: plinth/modules/backups/views.py:103
msgid "Export Archive"
msgstr "Exportovat archiv"
#: plinth/modules/backups/views.py:124
msgid "Restore from backup"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:132
msgid "Restored data from backup."
msgstr ""
#: plinth/modules/bind/__init__.py:34
msgid "BIND"
msgstr "BIND"
......@@ -5681,6 +5725,21 @@ msgstr "Instalace %(package_names)s: %(status)s"
msgid "%(percentage)s%% complete"
msgstr "%(percentage)s%% dokončeno"
#~ msgid "Exported filename"
#~ msgstr "Název exportovaného soubour"
#~ msgid "Name for the tar file exported from the archive."
#~ msgstr "Název pro tar soubor exportovaný z archivu."
#~ msgid "Extract"
#~ msgstr "Vybalit"
#~ msgid "Archive extracted."
#~ msgstr "Archiv rozbalen."
#~ msgid "Extract Archive"
#~ msgstr "Rozbalit archiv"
#~ msgid ""
#~ "To complete the setup of your %(box_name)s, please provide some basic "
#~ "information."
......@@ -5804,9 +5863,6 @@ msgstr "%(percentage)s%% dokončeno"
#~ "Chatovací klient\n"
#~ "(jsxc)"
#~ msgid "Disks"
#~ msgstr "Disky"
#~ msgid "Snapshots"
#~ msgstr "Zachycené stavy"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2016-07-03 21:44+0000\n"
"Last-Translator: Mikkel Kirkgaard Nielsen <memb_weblate@mikini.dk>\n"
"Language-Team: Danish <https://hosted.weblate.org/projects/freedombox/plinth/"
......@@ -120,51 +120,54 @@ msgstr ""
"Deaktivering vil forbedre sikkerheden, specielt hvis du forbinder til et "
"fjendtligt lokalnetværk."
#: plinth/modules/backups/__init__.py:32
#: plinth/modules/backups/__init__.py:33
msgid "Backups"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/__init__.py:34
#: plinth/modules/backups/__init__.py:35
msgid "Backups allows creating and managing backup archives."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:28
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
#, fuzzy
#| msgid "System"
msgid "Root Filesystem"
msgstr "System"
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
#, fuzzy
#| msgid "Kite name"
msgid "Archive name"
msgstr "Kite-navn"
#: plinth/modules/backups/forms.py:29
#: plinth/modules/backups/forms.py:31
msgid "Name for new backup archive."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
#: plinth/modules/backups/forms.py:32
#, fuzzy
#| msgid "Invalid server name"
msgid "Invalid archive name"
msgstr "Ugyldigt servernavn"
#: plinth/modules/backups/forms.py:33 plinth/modules/backups/forms.py:39
#: plinth/modules/backups/forms.py:35
msgid "Path"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:34
#: plinth/modules/backups/forms.py:36
msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
msgid ""
"Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:46
msgid "Exported filename"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
#, fuzzy
#| msgid "Disks"
msgid "Disk"
msgstr "Diske"
#: plinth/modules/backups/forms.py:47
msgid "Name for the tar file exported from the archive."
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
......@@ -174,33 +177,58 @@ msgstr ""
msgid "Create archive"
msgstr "Opret Bruger"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:51
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
#, fuzzy
#| msgid "Create User"
msgid "Backup archives"
msgstr "Opret Bruger"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:57
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:95
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:33
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:34
#: plinth/modules/ikiwiki/forms.py:34
#: plinth/modules/networks/templates/connection_show.html:78
#: plinth/modules/sharing/templates/sharing.html:56
msgid "Name"
msgstr "Navn"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:59
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:34
#, fuzzy
#| msgid "Time Zone"
msgid "Time"
msgstr "Tidszone"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:71
msgid "Extract"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:72
msgid "Export"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:75
msgid "Export"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:86
msgid "Exported backup archives"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:88
msgid "No exported backup archives were found."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:94
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:33
#, fuzzy
#| msgid "Documentation"
msgid "Location"
msgstr "Dokumentation"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:109
#, fuzzy
#| msgid "reStore"
msgid "Restore"
msgstr "reStore"
#: plinth/modules/backups/templates/backups_delete.html:27
#, fuzzy
#| msgid "Delete user permanently?"
......@@ -220,42 +248,52 @@ msgstr "Slet %(name)s"
msgid "Submit"
msgstr "Indsend"
#: plinth/modules/backups/views.py:54
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:27
msgid "Restore data from this archive?"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/templates/backups_restore.html:51
#, fuzzy, python-format
#| msgid "Delete %(name)s"
msgid "Restore data from %(name)s"
msgstr "Slet %(name)s"
#: plinth/modules/backups/views.py:56
msgid "Archive created."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:59
#: plinth/modules/backups/views.py:61
#, fuzzy
#| msgid "PageKite Account"
msgid "Create Archive"
msgstr "PageKite-konto"
#: plinth/modules/backups/views.py:76
#: plinth/modules/backups/views.py:78
#, fuzzy
#| msgid "Delete"
msgid "Delete Archive"
msgstr "Slet"
#: plinth/modules/backups/views.py:86
#: plinth/modules/backups/views.py:88
#, fuzzy
#| msgid "{name} deleted."
msgid "Archive deleted."
msgstr "{name} slettet."
#: plinth/modules/backups/views.py:96
msgid "Archive extracted."
#: plinth/modules/backups/views.py:98
msgid "Archive exported."
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:101
msgid "Extract Archive"
#: plinth/modules/backups/views.py:103
msgid "Export Archive"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:120
msgid "Archive exported."
#: plinth/modules/backups/views.py:124
msgid "Restore from backup"
msgstr ""
#: plinth/modules/backups/views.py:125
msgid "Export Archive"
#: plinth/modules/backups/views.py:132
msgid "Restored data from backup."
msgstr ""
#: plinth/modules/bind/__init__.py:34
......@@ -5898,9 +5936,6 @@ msgstr "%(percentage)s%% færdig"
#~ " (jsxc)"
#~ msgstr "IRC-klient (Quassel)"
#~ msgid "Disks"
#~ msgstr "Diske"
#, fuzzy
#~| msgid "Invalid domain name"
#~ msgid "Select the domain name to be used for diaspora*"
......@@ -6017,11 +6052,6 @@ msgstr "%(percentage)s%% færdig"
#~ msgid "Apply changes"
#~ msgstr "Aktiver ændringer"
#, fuzzy
#~| msgid "Delete %(name)s"
#~ msgid "Welcome to %(box_name)s!"
#~ msgstr "Slet %(name)s"
#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "For more information about the %(box_name)s project, see the <a href="
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FreedomBox UI\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 17:48-0400\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-27 18:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-03 22:01+0000\n"
"Last-Translator: Johannes Keyser <johanneskeyser@posteo.de>\n"
"Language-Team: German <https://hosted.weblate.org/projects/freedombox/plinth/"
......@@ -118,31 +118,37 @@ msgstr ""
"deaktiviert werden um die Sicherheit zu erhöhen, vor allem in einem "
"unsicheren lokalen Netz."
#: plinth/modules/backups/__init__.py:32
#: plinth/modules/backups/__init__.py:33
msgid "Backups"
msgstr "Backups"
#: plinth/modules/backups/__init__.py:34
#: plinth/modules/backups/__init__.py:35
msgid "Backups allows creating and managing backup archives."
msgstr "Backups ermöglicht das Erzeugen und Verwalten von Backup-Archiven."
#: plinth/modules/backups/forms.py:28
#: plinth/modules/backups/__init__.py:89
#, fuzzy
#| msgid "Filesystem"
msgid "Root Filesystem"
msgstr "Dateisystem"
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
msgid "Archive name"
msgstr "Archivname"
#: plinth/modules/backups/forms.py:29
#: plinth/modules/backups/forms.py:31
msgid "Name for new backup archive."
msgstr "Name für das neue Backup-Archiv."
#: plinth/modules/backups/forms.py:30
#: plinth/modules/backups/forms.py:32
msgid "Invalid archive name"
msgstr "Ungültiger Archiv-Name"
#: plinth/modules/backups/forms.py:33 plinth/modules/backups/forms.py:39
#: plinth/modules/backups/forms.py:35
msgid "Path"
msgstr "Pfad"
#: plinth/modules/backups/forms.py:34
#: plinth/modules/backups/forms.py:36
msgid ""
"Disk path to a folder on this server that will be archived into backup "
"repository."
......@@ -150,51 +156,80 @@ msgstr ""
"Plattenpfad zu einem Ordner auf diesem Server, der in das Backup archiviert "
"werden wird."
#: plinth/modules/backups/forms.py:40
msgid ""
"Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
#: plinth/modules/backups/forms.py:42
#, fuzzy
#| msgid "Disks"
msgid "Disk"
msgstr "Speichermedium"
#: plinth/modules/backups/forms.py:43
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Disk path to a folder on this server where the archive will be extracted."
msgid "Disk or removable storage where the backup archive will be saved."
msgstr ""
"Plattenpfad zu einem Ordner auf diesem Server, wohin das Backup-Archiv "
"entpackt werden wird."
#: plinth/modules/backups/forms.py:46
msgid "Exported filename"
msgstr "Exportierter Dateiname"
#: plinth/modules/backups/forms.py:47
msgid "Name for the tar file exported from the archive."
msgstr "Name für die tar-Datei, die aus dem Archiv exportiert wird."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:43
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:46
msgid "Create archive"
msgstr "Archiv anlegen"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:51
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:50
#, fuzzy
#| msgid "Backups"
msgid "Backup archives"
msgstr "Backups"
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:52
msgid "No archives currently exist."
msgstr "Derzeit existieren keine Archive."
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:57
#: plinth/modules/backups/templates/backups.html:58