Import changes sent to keyring.debian.org HKP interface

 * 0x00806F2BD729A457 Jelmer Vernooij <jelmer> sub:4 sig:4
 * 0x04EE131AE6D621BE Christoph Martin <chrism> sub:1 sig:6
 * 0x159EB5C4EFC8774C Benjamin Drung <bdrung> sig:1
 * 0x1C2816907136AE39 Georges Khaznadar <georgesk> sig:2
 * 0x2C7C3146C1A00121 Jonas Smedegaard <js> sub:1 sig:1
 * 0x2E6B85F6CE51BFF3 Murat Demirten <murat> uid:1 sig:1
 * 0x2EC0FFB3B7301B1F Niko Tyni <ntyni> sig:3
 * 0x52FC8E7BEDB7FCA2 Kunal Mehta <legoktm> sub:1 sig:1
 * 0x53FE7BBDA68910FC Ross Gammon <rossgammon> sig:2
 * 0x56034877E1F87C35 Ximin Luo <infinity0> sub:7 sig:14
 * 0x5E62533F19765111 Tzafrir Cohen <tzafrir> sig:12
 * 0x60A68FF308C2BFDB Carsten Leonhardt <leo> sig:5
 * 0x673A03E4C1DB921F Gunnar Wolf <gwolf> sub:1 sig:1
 * 0x6C6ACD6417B3ACB1 Roger Shimizu <rosh> sig:6
 * 0x7127E5ABEEF946C8 Mirco Bauer <meebey> sub:3 sig:3
 * 0x762B57BB784206AD David Bremner <bremner> sub:1 sig:1
 * 0x76D58093F540ABCD Iain R. Learmonth <irl> sig:3
 * 0x7F7606A445DCA80E Manuel A. Fernandez Montecelo <mafm> sig:3
 * 0x863D4DF2ED9C28EF Abhijith PA <abhijith> uid:1 sig:3
 * 0x8BAF522C0D6CCEDD Daniele Tricoli <eriol> uid:1 sig:1
 * 0x9AFB7B8C9A5F5BBC Heiko Stübner <mmind> sub:1 sig:1
 * 0x9EDCC991D9AB457E Giovanni Mascellani <gio> sig:7
 * 0xA0A9766CDB362222 Lenart Janos <ocsi> sub:3 sig:6
 * 0xA3E3969F6DDEEC86 Andrey Rahmatullin <wrar> sig:4
 * 0xC92949B8A63BB098 intrigeri <intrigeri> sub:2 sig:6
 * 0xCC79866F99409084 John Wright <jsw> sig:9
 * 0xD0178C767D069EE6 Samuel Thibault <sthibault> sub:2 sig:2
 * 0xF34F09744E9F5DD9 Gianfranco Costamagna <locutusofborg> sig:2
 * 0xFC0DB1BBCD460BDE Antonio Terceiro <terceiro> uid:1 sig:11
 * 0x0731CD8EAE859B7F Vincent Prat [DM] sig:2
 * 0x116F5E3AB368A4EB Marc Fournier [DM] sig:1
 * 0x2894E93A28C67B47 Zygmunt Krynicki [DM] sig:6
 * 0x3BA38591B2BF98D5 Paolo Greppi [DM] sig:3
 * 0x6DAC3C448773381A Andy Li <andyli> sig:1
 * 0x9B2E6B82752DB03B Alberto Luaces Fernández [DM] sub:2 sig:2
 * 0x9D11582AFD548CFA Gard Spreemann <gspr> uid:1 sig:1
parent a0ecd9d4
......@@ -17,6 +17,43 @@ debian-keyring (2019.01.xx) UNRELEASED; urgency=medium
key) (Closes: #917991)
* Replace 0xCCD2ED94D21739E9 with 0xF20691179038E5C6 (Daniel Kahn
Gillmor) (RT #7618)
* Import changes sent to keyring.debian.org HKP interface:
* 0x00806F2BD729A457 Jelmer Vernooij <jelmer> sub:4 sig:4
* 0x04EE131AE6D621BE Christoph Martin <chrism> sub:1 sig:6
* 0x159EB5C4EFC8774C Benjamin Drung <bdrung> sig:1
* 0x1C2816907136AE39 Georges Khaznadar <georgesk> sig:2
* 0x2C7C3146C1A00121 Jonas Smedegaard <js> sub:1 sig:1
* 0x2E6B85F6CE51BFF3 Murat Demirten <murat> uid:1 sig:1
* 0x2EC0FFB3B7301B1F Niko Tyni <ntyni> sig:3
* 0x52FC8E7BEDB7FCA2 Kunal Mehta <legoktm> sub:1 sig:1
* 0x53FE7BBDA68910FC Ross Gammon <rossgammon> sig:2
* 0x56034877E1F87C35 Ximin Luo <infinity0> sub:7 sig:14
* 0x5E62533F19765111 Tzafrir Cohen <tzafrir> sig:12
* 0x60A68FF308C2BFDB Carsten Leonhardt <leo> sig:5
* 0x673A03E4C1DB921F Gunnar Wolf <gwolf> sub:1 sig:1
* 0x6C6ACD6417B3ACB1 Roger Shimizu <rosh> sig:6
* 0x7127E5ABEEF946C8 Mirco Bauer <meebey> sub:3 sig:3
* 0x762B57BB784206AD David Bremner <bremner> sub:1 sig:1
* 0x76D58093F540ABCD Iain R. Learmonth <irl> sig:3
* 0x7F7606A445DCA80E Manuel A. Fernandez Montecelo <mafm> sig:3
* 0x863D4DF2ED9C28EF Abhijith PA <abhijith> uid:1 sig:3
* 0x8BAF522C0D6CCEDD Daniele Tricoli <eriol> uid:1 sig:1
* 0x9AFB7B8C9A5F5BBC Heiko Stübner <mmind> sub:1 sig:1
* 0x9EDCC991D9AB457E Giovanni Mascellani <gio> sig:7
* 0xA0A9766CDB362222 Lenart Janos <ocsi> sub:3 sig:6
* 0xA3E3969F6DDEEC86 Andrey Rahmatullin <wrar> sig:4
* 0xC92949B8A63BB098 intrigeri <intrigeri> sub:2 sig:6
* 0xCC79866F99409084 John Wright <jsw> sig:9
* 0xD0178C767D069EE6 Samuel Thibault <sthibault> sub:2 sig:2
* 0xF34F09744E9F5DD9 Gianfranco Costamagna <locutusofborg> sig:2
* 0xFC0DB1BBCD460BDE Antonio Terceiro <terceiro> uid:1 sig:11
* 0x0731CD8EAE859B7F Vincent Prat [DM] sig:2
* 0x116F5E3AB368A4EB Marc Fournier [DM] sig:1
* 0x2894E93A28C67B47 Zygmunt Krynicki [DM] sig:6
* 0x3BA38591B2BF98D5 Paolo Greppi [DM] sig:3
* 0x6DAC3C448773381A Andy Li <andyli> sig:1
* 0x9B2E6B82752DB03B Alberto Luaces Fernández [DM] sub:2 sig:2
* 0x9D11582AFD548CFA Gard Spreemann <gspr> uid:1 sig:1
-- Jonathan McDowell <noodles@earth.li> Thu, 03 Jan 2019 10:18:41 +0000
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment