Commit 497a1eb7 authored by Gunnar Wolf's avatar Gunnar Wolf

* Import changes sent to keyring.debian.org HKP interface:

 * 0x00806F2BD729A457 Jelmer Vernooij <jelmer> sub:1 sig:1
 * 0x00B45EBD4CA7BABE NIIBE Yutaka <gniibe> sub:6 sig:6
 * 0x06EAA066E397832F Luca Capello <gismo> sig:38
 * 0x0953ED7BAD69A1CB Philipp Hug <hug> sig:3
 * 0x0D06A759E6D38790 Niko Tyni <ntyni> sig:15
 * 0x2064C53641C25E5D Kurt Roeckx <kroeckx> sig:64
 * 0x28FA801A43BDD637 Mike Miller <mtmiller> sig:3
 * 0x2D1AAACF24444442 Helmut Grohne <helmutg> sig:1
 * 0x2FD8BEDAC020EED1 Steffen Moeller <moeller> sig:2
 * 0x30550F7871EF0BA8 Yves-Alexis Perez <corsac> sig:6
 * 0x3116BA5E9FFA69A3 Paul Wise <pabs> sig:3
 * 0x31FCE7E7DD079461 Gerfried Fuchs <rhonda> sig:221
 * 0x32247FBB40AD1FA6 Nobuhiro Iwamatsu <iwamatsu> sig:4
 * 0x3914B532F4DFBE99 Lucas Nussbaum <lucas> uid:1 sig:85
 * 0x39220D6E0C1AFFBB Geert Stappers <stappers> sig:1
 * 0x39C979637274AA07 Pedro Zorzenon Neto <pzn> sig:5
 * 0x416F061063FEE659 Erinn Clark <erinn> sig:16
 * 0x43EC92504F71955A Dave Beckett <dajobe> sig:24
 * 0x46AA1B6A3BFB9FB3 Luca Bruno <lucab> sig:127
 * 0x4814DEC22B307C3C Jérémy Bobbio <lunar> sig:3
 * 0x4C5A6BAB12D2A7AE Christoph Berg <myon> sig:6
 * 0x53B1AC6DB11B627B Martin Zobel-Helas <zobel> sig:4
 * 0x5759F35001AA4A64 Steve Langasek <vorlon> sig:12
 * 0x578A0494D1C646D1 Andreas Tille <tille> sig:66
 * 0x578BD370AAA22456 Martín Ferrari <tincho> sig:5
 * 0x57930DAB0B86B067 Joost van Baal <joostvb> sig:34
 * 0x587979573442684E Steve McIntyre <93sam> sig:6
 * 0x5C13D6DB93052E03 Christian Hofstaedtler <zeha> sig:24
 * 0x611BA9508B78A5C2 Julien Danjou <acid> sig:8
 * 0x62AF4031C82E0039 Peter Palfrader <weasel> sig:6
 * 0x634F4BD1E7AD5568 Enrico Zini <enrico> sig:53
 * 0x6C6580E77BD756C4 Daniel Pocock <pocock> sig:41
 * 0x74263B37F5B5F913 John Paul Adrian Glaubitz <glaubitz> sig:2
 * 0x759778A9A36B494F Stephen Kitt <skitt> sig:4
 * 0x76B534B2E99007E0 Thorsten Glaser <tg> sig:5
 * 0x7833ECF1B5444815 Bill Allombert <ballombe> sig:12
 * 0x7853DA4D49881AD3 Stéphane Glondu <glondu> sig:52
 * 0x789D6F057FD863FE Salvatore Bonaccorso <carnil> sig:13
 * 0x78DC68DB326D8438 Oliver Sallou <osallou> sig:3
 * 0x7CD760631557BC10 Matt Kraai <kraai> sig:5
 * 0x7DFA41AD961985D7 Gennaro Oliva <oliva> sig:109
 * 0x7E6528DA752F1BE1 Sylvestre Ledru <sylvestre> uid:1 sig:1
 * 0x813FE83A74974824 Xavier Lüthi <xluthi> sig:290
 * 0x85199DE8C6648E90 Ben Pfaff <pfaffben> sig:5
 * 0x887B60618B3C16AE Dmitrijs Ledkovs <xnox> sig:11
 * 0x89B3EF32CAEAAF03 Riku Voipio <riku> sig:10
 * 0x89CD4B21607559E6 Benjamin Hill <mako> sig:5
 * 0x8A0A48874687AF4F Toni Mueller <toni> uid:1 sig:60
 * 0x9222DAB89840105A Jeff Teunissen <deek> sig:6
 * 0x965522B9D49AE731 Christoph Egger <christoph> sig:7
 * 0x97BA9CE761A0963B John Sullivan <johns> sig:4
 * 0x9AF46B3025771B31 Mike Gabriel <sunweaver> sig:10
 * 0x9C31503C6D866396 Stefano Zacchiroli <zack> sig:25
 * 0x9DF99BDA11691130 Georges Khaznadar <georgesk> sig:4
 * 0x9EDCC991D9AB457E Giovanni Mascellani <gio> sig:44
 * 0x9F0FE587374BBE81 Hans-Christoph Steiner <eighthave> sig:4
 * 0xA309D76CE1DE59D2 Kai Wasserbäch <curan> sig:8
 * 0xA73E0055558FB8DD Jan Dittberner <jandd> sig:10
 * 0xA82FBB83F3D57033 Dario Minnucci <midget> sig:4
 * 0xA97A7702BAF91EF5 Gaudenz Steinlin <guadenz> sig:7
 * 0xADE94F6507799E74 John H. IV Robinson <jaqque> sig:2
 * 0xAFA51BD6CDE573CB Alessandro Ghedini <ghedo> sig:1
 * 0xAFFC96D1151DFFDC Bernhard R. Link <brlink> sig:2
 * 0xB3753E4D514B3E7C Florian Ernst <florian> sig:2
 * 0xB7635728153FF940 Joachim Reichel <reichel> sig:2
 * 0xB8E5087766475AAF Nicolas Dandrimont <olasd> sig:10
 * 0xB9A81DDEB19B4B16 Stefan Alfredsson <alfs> uid:1 sub:1 sig:3
 * 0xBB3A68018649AA06 Gregor Herrmann <gregoa> sig:5
 * 0xBF7BFF0402D524BE Florian Weimer <fw> sig:1
 * 0xC0057E714D694FB2 Dominic Hargreaves <dom> sig:4
 * 0xC5CE5DC2C542CD59 Adam D. Barratt <adsb> sig:1
 * 0xC6875F3541CEFDE0 Stefan Fritsch <sf> sig:9
 * 0xC7F7F9660D82A682 Laurent Bigonville <bigon> sig:3
 * 0xC90F9CB90E1FAD0C Jo Shields <directhex> uid:1 sig:7
 * 0xC97425FBAE4B5D92 Scott M. Dier <sdier> sig:3
 * 0xCCD2ED94D21739E9 Daniel Kahn Gillmor <dkg> sig:20
 * 0xCD4B2AF3A0A0AAAA Nico Golde <nion> sig:12
 * 0xCF489438C5779A1C Manoj Srivastava <srivasta> sig:12
 * 0xCF9A6F914193A197 Jacob Appelbaum <ioerror> sig:6
 * 0xD115D067AA5FD7AC Fredrik Hallenberg <hallon> uid:1 sig:3
 * 0xD416AD15AC6B43FE Thomas Goirand <zigo> sig:2
 * 0xD4D8356166F24521 Brian Nelson <pyro> sig:1
 * 0xD6EFA6AC4B10D847 Tanguy Ortolo <tanguy> sig:14
 * 0xD8EED7F3C83BFA9A Sebastian Reichel <sre> sig:1
 * 0xDA4958F611E149E9 Cédric Boutillier <boutil> sig:22
 * 0xDB040A13A3D7B9BC Christopher Lawrence <lawrencc> sig:1
 * 0xDB16CF5BB12525C4 Joerg Jaspert <joerg> sig:4
 * 0xE283C86878398A01 Andrea Capriotti <capriott> sig:5
 * 0xED6C8A3883476455 Stephen Frost <sfrost> sig:3
 * 0xF51B18C720248224 Apollon Oikonomopoulos <apoikos> sig:9
 * 0xF5231C62E7843A8C Russell Stuart <ras> sig:3
 * 0xF6D3495BB0AE9A02 Clint Adams <schizo> sig:9
 * 0xFC0DB1BBCD460BDE Antonio Terceiro <terceiro> sig:10
 * 0x00E89439F228292B UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0x0A6268CF287D2531 UNKNOWN (DM?) uid:1 sig:5
 * 0x1318EFAC5FBBDBCE UNKNOWN (DM?) sig:14
 * 0x194B631AB2DA2888 UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0x26CAA901117A251E UNKNOWN (DM?) sig:3
 * 0x39091E8123CE1C09 UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0x398D1112D3A4BDE1 UNKNOWN (DM?) sig:3
 * 0x47712171F2ED62FB UNKNOWN (DM?) sig:4
 * 0x4CF2B218F54DAE3D UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0x5C5245265C413520 UNKNOWN (DM?) sig:5
 * 0x8D52CDE95117E119 UNKNOWN (DM?) sig:2
 * 0x94842BC86E511C31 UNKNOWN (DM?) sig:2
 * 0x964D005C0CA7686C UNKNOWN (DM?) sig:2
 * 0xAE0C84BB0A2368F0 UNKNOWN (DM?) sig:10
 * 0xBBC756DDBE595F6B UNKNOWN (DM?) sig:2
 * 0xBC196A94EDDDA1B7 UNKNOWN (DM?) uid:1 sig:2
 * 0xE40215299C840E81 UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0xEC371482956781AF UNKNOWN (DM?) sub:1 sig:3
 * 0xED0DD3368DE40924 UNKNOWN (DM?) sig:1
 * 0xEDA21E94B565716F UNKNOWN (DM?) sig:9
 * 0xF04CEFF6016CFFD0 UNKNOWN (DM?) sig:25
 * 0xF82E5CC04B2B2B9E Daniel Baumann <daniel> sig:1
 * 0xFE558C72A67013C3 UNKNOWN (DM?) sig:1
parent b134c767
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment