sv.po 7.81 KB
Newer Older
1
# Swedish translation of SciteProj
2
# Copyright (C) 2012-2017 Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>
3
# This file is distributed under the same license as the sciteproj package.
4
# Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>, 2012-2017.
5 6 7 8
#
#
msgid ""
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: sciteproj 1.07\n"
10 11 12 13
"Report-Msgid-Bugs-To: andreas@ronnquist.net\n"
"POT-Creation-Date: 2017-08-25 18:00+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-25 18:01+0200\n"
"Last-Translator: Andreas Rönnquist <andreas@ronnquist.net>\n"
14
"Language-Team: Swedish\n"
15
"Language: sv\n"
16 17 18
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
20

21
#: about.c:194
22 23 24
msgid "Information"
msgstr "Information"

25
#: about.c:195
26 27 28
msgid "License"
msgstr "Licens"

29
#: about.c:203
30
msgid ""
31 32 33 34
"SciteProj is free software: you can redistribute it and/or modify it under "
"the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
"Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) "
"any later version.\n"
35
"\n"
36 37 38 39
"SciteProj is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
"details.\n"
40
"\n"
41 42
"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
"SciteProj.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
43
msgstr ""
44 45 46 47
"SciteProj är fri mjukvara: du kan redistribuera det och/eller modifiera det "
"enligt villkoren i GNU General Public License som publicerad av the Free "
"Software Foundation; enligt version 3, eller (efter ditt eget val) någon "
"senare version.\n"
48
"\n"
49 50 51 52
"SciteProj distribueras med förhoppningen att det kommer att vara användbart, "
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; utan ens den implicita garantin av "
"SÄLJBARHET eller ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General "
"Public License för fler detaljer.\n"
53
"\n"
54 55
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
"program; om inte, se <http://www.gnu.org/licenses/>.\n"
56

57
#: about.c:250
58 59 60
msgid "SciteProj is based on ScitePM by"
msgstr "SciteProj är baserat på ScitePM av"

61
#: about.c:251
62 63 64
msgid "Many thanks to"
msgstr "Många tack till"

65
#: about.c:252
66 67 68 69 70 71 72
msgid ""
"For more information about SciteProj, see the README file that\n"
"is provided with this package."
msgstr ""
"För mer information om SciteProj, se README-filen som\n"
"är bifogad med detta paket."

73
#: about.c:385
74
#, c-format
75 76
msgid "version %s"
msgstr "version %s"
77

78
#: gui.c:141
79 80 81
msgid "[UNTITLED]"
msgstr "[NAMNLÖS]"

82
#: gui.c:774 recent_files.c:557 scite_utils.c:216
83 84 85 86
#, c-format
msgid "Opened %s"
msgstr "Öppnade %s"

87
#: gui.c:787 gui_callbacks.c:95 recent_files.c:570 recent_files.c:611
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
#, c-format
msgid ""
"Could not open selected file: \n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna vald fil: \n"
"\n"
"%s"

98
#: main.c:69
99 100 101
msgid "Show program version and quit"
msgstr "Visa programversion och avsluta"

102
#: main.c:72
103 104 105
msgid "Set a filename for the instance of SciTE to open"
msgstr "Sätt ett filnamn för instansen av SciTE du önskar köra"

106
#: main.c:72
107 108 109
msgid "SCITE_FILENAME"
msgstr "SCITE_FILNAMN"

110
#: main.c:75
111 112
msgid "Load a folder"
msgstr "Ladda en mapp"
113

114
#: main.c:78
115 116
msgid "Start SciTE automatically with SciteProj"
msgstr "Starta SciTE automatiskt med SciteProj"
117

118
#: main.c:90
119 120 121
msgid "SciTE Project Manager"
msgstr "SciTE Projekthanterare"

122
#: main.c:97
123 124 125 126
#, c-format
msgid "option parsing failed: %s"
msgstr "tolkning av alternativ misslyckades: %s"

127
#: main.c:141
128
#, c-format
129 130
msgid "A folder is expected as parameter to sciteproj..."
msgstr "En mapp väntas som parameter till sciteproj..."
131

132 133 134 135 136
#: main.c:180 main.c:190
msgid ""
"Environment variable exists, but doesn't point to a folder containing scite."
msgstr ""
"Miljövariabeln finns, men hänvisar inte till någon mapp som innehåller scite."
137

138
#: main.c:207
139 140
#, c-format
msgid "Couldn't find a SciTE executable named '%s'!\n"
141
msgstr "Kunde inte hitta en körbar fil för SciTE med namnet '%s'!\n"
142

143
#: main.c:208
144 145 146
msgid "Checking for SciTE in the standard locations instead.\n"
msgstr "Kollar efter SciTE på standard-platserna istället.\n"

147
#: main.c:221
148 149 150 151 152
msgid ""
"Warning! Couldn't locate SciTE!\n"
"Program will start, but you won't be able to open SciTE to edit files."
msgstr ""
"Varning! Kunde inte hitta SciTE!\n"
153 154
"Programmet kommer att starta, men du kommer inte kunna använda SciTE för att "
"editera filer."
155

156
#: main.c:229
157 158 159 160
#, c-format
msgid "Could not setup the gui: %s"
msgstr "Kunde inte ställa in GUI: %s"

161
#: main.c:235
162
#, c-format
163 164
msgid "Not a valid folder!"
msgstr "Inte en giltig mapp!"
165

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
#: menus.c:117
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: menus.c:118
msgid "_Edit"
msgstr "R_edigera"

#: menus.c:119
msgid "_View"
msgstr "_Visa"

#: menus.c:120
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: menus.c:129
msgid "_Quit"
msgstr "Avsluta"

#: menus.c:138
msgid "Edit properties"
msgstr "Editera egenskaper"

#: menus.c:144
191 192
msgid "Show Recently Opened Files"
msgstr "Visa nyligen öppnade filer"
193 194 195 196 197

#: menus.c:151
msgid "About"
msgstr "_Om"

198
#: menus.c:164 menus.c:236
199 200 201
msgid "Open file in SciTE"
msgstr "Öppna fil i SciTE"

202
#: menus.c:167 menus.c:238
203 204 205
msgid "Copy filename to clipboard"
msgstr "Kopiera filnamn till urklipp"

206
#: menus.c:173 menus.c:210 menus.c:239
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: menus.c:183
msgid "Sort folder contents"
msgstr "Sortera mappinnehåll"

#: menus.c:185
msgid "Sort ascending by name"
msgstr "Sortera mapp stigande efter namn"

#: menus.c:186
msgid "Sort descending by name"
220
msgstr "Sortera mapp fallande efter namn"
221 222 223 224 225 226 227

#: menus.c:188
msgid "Sort ascending by extension"
msgstr "Sortera mapp stigande efter filändelse"

#: menus.c:189
msgid "Sort descending by extension"
228
msgstr "Sortera mapp fallande efter filändelse"
229 230 231 232 233 234 235 236 237

#: menus.c:212
msgid "Update folder content"
msgstr "Uppdatera mappinnehåll"

#: menus.c:237
msgid "Remove file from this list"
msgstr "Ta bort fil från denna lista"

238
#: properties_dialog.c:76 properties_dialog.c:79
239 240 241
msgid "Group Properties"
msgstr "Mappegenskaper"

242
#: properties_dialog.c:77 properties_dialog.c:171
243 244 245
msgid "OK"
msgstr "OK"

246
#: properties_dialog.c:85
247 248 249
msgid "Group name:"
msgstr "Gruppnamn:"

250
#: properties_dialog.c:86
251 252
msgid "Full folder:"
msgstr "Fullt mappnamn:"
253

254
#: properties_dialog.c:170 properties_dialog.c:173
255 256 257
msgid "File Properties"
msgstr "Filegenskaper"

258
#: properties_dialog.c:197
259 260 261
msgid "Filename:"
msgstr "Filnamn:"

262
#: properties_dialog.c:198
263 264 265
msgid "Path:"
msgstr "Sökväg:"

266
#: properties_dialog.c:199
267 268 269
msgid "File size:"
msgstr "Filstorlek:"

270
#: recent_files.c:177
271 272 273
msgid "Recently opened files:"
msgstr "Nyligen öppnade filer:"

274
#: remove.c:218 remove.c:223
275 276 277
msgid "Error!!!\n"
msgstr "Fel!!!\n"

278 279
#: remove.c:373
msgid "Delete all selected items?"
280 281
msgstr "Ta bort alla valda objekt?"

282
#: remove.c:404
283
#, c-format
284 285
msgid "Delete file '%s'?"
msgstr "Ta bort fil '%s'?"
286

287 288 289
#: remove.c:407
msgid "Delete file?"
msgstr "Ta bort fil?"
290

291
#: remove.c:437
292
#, c-format
293 294
msgid "Delete folder '%s' and any contained files?"
msgstr "Ta bort mappen '%s' och alla filer som den innehåller?"
295

296 297 298
#: remove.c:440
msgid "Delete folder and any contained files?"
msgstr "Ta bort mapp och dess innehåll?"
299

300
#: remove.c:468
301 302
#, c-format
msgid ""
303
"Could not delete the selected node: \n"
304 305 306 307 308 309 310
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte ta bort vald nod: \n"
"\n"
"%s"

311
#: scite_utils.c:190
312 313 314 315
#, c-format
msgid "Closed %s"
msgstr "Stängde %s"

316
#: scite_utils.c:199
317 318 319
msgid "Closed SciTE"
msgstr "Stängde SciTE"

320
#: scite_utils.c:206
321 322 323 324
#, c-format
msgid "Switched to %s"
msgstr "Växlade till %s"

325
#: scite_utils.c:589
326 327 328
msgid "Connecting to Scite...."
msgstr "Ansluter till Scite...."

329
#: scite_utils.c:638
330 331 332
msgid "Launched SciTE"
msgstr "Startade SciTE"

333
#: script.c:144
334
#, c-format
335 336
msgid "Error: %s"
msgstr "Fel:%s"
337 338 339 340

#: statusbar.c:57
msgid "Welcome to SciteProj\n"
msgstr "Välkommen till SciteProj\n"
341 342 343

#~ msgid "Show Recent Files"
#~ msgstr "Visa senaste filer"