1. 11 Jan, 2014 2 commits
 2. 09 Jan, 2014 7 commits
 3. 12 May, 2013 4 commits
 4. 06 May, 2013 2 commits
 5. 18 Mar, 2013 6 commits
 6. 20 Jun, 2012 5 commits
 7. 20 Mar, 2012 3 commits
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Update changelog · 76313422
   Andreas Rönnquist authored
   76313422
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Merge tag 'upstream/0.7.05' · abfb426a
   Andreas Rönnquist authored
   Upstream version 0.7.05
   # gpg: Signatur gjordes tis 20 mar 2012 17:18:09 CET med RSA nyckel-id B2DA2888
   # gpg: Korrekt signatur från "Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>"
   # gpg: VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!
   # gpg:     Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.
   # Primära nyckelns fingeravtryck: DB30 6E4B 10FF D98E F4DB 55D7 194B 631A B2DA 2888
   abfb426a
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Imported Upstream version 0.7.05 · a547f0ed
   Andreas Rönnquist authored
   a547f0ed
 8. 16 Mar, 2012 7 commits
 9. 15 Mar, 2012 3 commits
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Update changelog · 7b00520c
   Andreas Rönnquist authored
   7b00520c
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Merge tag 'upstream/0.7.02' · 5951b549
   Andreas Rönnquist authored
   Upstream version 0.7.02
   # gpg: Signatur gjordes tor 15 mar 2012 11:04:23 CET med RSA nyckel-id B2DA2888
   # gpg: Korrekt signatur från "Andreas Rönnquist <gusnan@gusnan.se>"
   # gpg: VARNING: Denna nyckel är inte certifierad med en pålitlig signatur!
   # gpg:     Det finns inget som indikerar att signaturen tillhör ägaren.
   # Primära nyckelns fingeravtryck: DB30 6E4B 10FF D98E F4DB 55D7 194B 631A B2DA 2888
   5951b549
  • Andreas Rönnquist's avatar
   Imported Upstream version 0.7.02 · f920e284
   Andreas Rönnquist authored
   f920e284
 10. 03 Mar, 2012 1 commit