Commit 0ff76154 authored by Christian Perrier's avatar Christian Perrier Committed by Tobias Frost

Import Debian changes 1.0.2-6.1

tvtime (1.0.2-6.1) unstable; urgency=low

 * Non-maintainer upload.
 * Fix pending l10n issues. Debconf translations:
  - Spanish (Francisco Javier Cuadrado). Closes: #579511
  - Danish (Joe Hansen). Closes: #589856
  - Czech (Jan Outrata). Closes: #589955
parent 0dab56e6
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
tvtime (1.0.2-6.1) unstable; urgency=low
* Non-maintainer upload.
* Fix pending l10n issues. Debconf translations:
- Spanish (Francisco Javier Cuadrado). Closes: #579511
- Danish (Joe Hansen). Closes: #589856
- Czech (Jan Outrata). Closes: #589955
-- Christian Perrier <bubulle@debian.org> Sun, 25 Jul 2010 14:43:39 +0200
tvtime (1.0.2-6) unstable; urgency=low
* debian/control: Depends: perl-modules. Closes: #566571.
......
This diff is collapsed.
# Danish translation tvtime.
# Copyright (C) 2010 tvtime & nedenstående oversættere.
# This file is distributed under the same license as the tvtime package.
# Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-21 17:30+01:00\n"
"Last-Translator: Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>\n"
"Language-Team: Danish <debian-l10n-danish@lists.debian.org> \n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "TV standard:"
msgstr "TV-standard:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Vælg venligst TV-standard. NTSC bruges i Nordamerika, størstedelen af "
"Sydamerika og Japan; SECAM i Frankrig, det tidligere Sovjetunionen, og dele "
"af Afrika og Mellemøsten; og PAL alle andre steder."
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Kabel"
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Antenne"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Cable including channels 100+"
msgstr "Kabel med mere end 100 kanaler"
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Standardfrekvenstabel:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Vælg venligst frekvenstabel. Den angiver hvilke frekvenser, som svarer til "
"de kendte kanalnumre. Du skal vælge »Antenne«, hvis du bruger en antenne for "
"luftbårne signaler."
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002 ../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Vælg venligst frekvenstabel. Den angiver hvilke frekvenser, som svarer til "
"de kendte kanalnumre."
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr ""
"Du skal vælge »Antenne«, hvis du bruger en antenne til luftbårne signaler."
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Europe"
msgstr "Europa"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "France"
msgstr "Frankrig"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Russia"
msgstr "Rusland"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia"
msgstr "Australien"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "New Zealand"
msgstr "New Zealand"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "China Broadcast"
msgstr "Kina - antenne"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia Optus"
msgstr "Australien - optus"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Custom (must run tvtime-scanner first)"
msgstr "Tilpasset (skal køre tvtime-scanner først)"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, "
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Hvis du er kunde i et tv-kabelfirma som ikke bruger standardfrekvenser, skal "
"du vælge »Tilpasset« og køre programmet tvtime-scanner, før du bruger tvtime."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Default television capture device:"
msgstr "Standardenhed til tvoptagelse:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr "Vælg venligst video4linux-enheden som svarer til dit optagerkort."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr "Enhed til brug for VBI-decodning:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
"captions and XDS channel information."
msgstr ""
"Vælg venligst enheden som vil blive brugt i NTSC-områder til decoding af "
"lukkede optagelser og XDS-kanalinformation."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Tillad at tvtime kører med rodprivilegier (root)?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Vælg venligst hvorvidt tvtime skal være »setuid root«, og dermed få "
"rodprivilegier når den kører."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Dette tillader tvtime at køre med høj prioritet for at sikre glidende video, "
"og skal bruges for højkvalitets videouddata selv under høj CPU-belastning."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Process priority for the tvtime binary:"
msgstr "Procesprioritet for tvtime-binæren:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This setting controls the priority of the tvtime process relative to other "
"processes on the system."
msgstr ""
"Denne indstilling kontrollerer prioriteten på tvtime-processen i forhold til "
"andre processer på systemet."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Allowed values are integers between -19 and 19. Lower values indicate higher "
"priority, and a value of 0 would give tvtime the same priority as a normal "
"process."
msgstr ""
"Tilladte værdier er heltal mellem -19 og 19. Lavere værdier indikerer højere "
"prioritet, og en værdi på 0 vil give tvtime den samme prioritet som en "
"normal proces."
......@@ -6,10 +6,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-30 22:42+0200\n"
"Last-Translator: Thomas Mueller <thomas.mueller@tmit.eu>\n"
"Language-Team: German <debian-l10n-german@lists.debian.org>\n"
"Language: de\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -30,10 +31,10 @@ msgid ""
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Bitte wählen Sie den TV-Standard aus, der verwendet werden soll. NTSC kommt in "
"Nordamerika, Teilen von Südamerika und Japan zu Einsatz; SECAM in Frankreich, "
"in der ehemaligen UdSSR und teilweise in Afrika und im Mittleren Osten und PAL "
"überall sonst."
"Bitte wählen Sie den TV-Standard aus, der verwendet werden soll. NTSC kommt "
"in Nordamerika, Teilen von Südamerika und Japan zu Einsatz; SECAM in "
"Frankreich, in der ehemaligen UdSSR und teilweise in Afrika und im Mittleren "
"Osten und PAL überall sonst."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -76,8 +77,8 @@ msgid ""
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Die Frequenztabelle gibt die Frequenzen, die zu bekannten Kanalnummern "
"gehören, an. Wählen Sie »Antenne«, falls Sie eine Antenne für Rundfunksignale "
"einsetzen."
"gehören, an. Wählen Sie »Antenne«, falls Sie eine Antenne für "
"Rundfunksignale einsetzen."
#. Type: select
#. Description
......@@ -158,9 +159,9 @@ msgid ""
"using tvtime."
msgstr ""
"Falls Sie ein Abonnent einer Kabelgesellschaft sind, die nicht-Standard-"
"Frequenzen verwendet, wie beispielsweise Casema, UPC oder Mixtics, wählen Sie "
"bitte »Angepasst« aus und verwenden Sie die »tvtime-scanner«-Anwendung vor der "
"Benutzung von tvtime."
"Frequenzen verwendet, wie beispielsweise Casema, UPC oder Mixtics, wählen "
"Sie bitte »Angepasst« aus und verwenden Sie die »tvtime-scanner«-Anwendung "
"vor der Benutzung von tvtime."
#. Type: string
#. Description
......@@ -171,7 +172,8 @@ msgstr "Standardgerät für den Fernsehempfang:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr "Bitte wählen Sie das video4linux-Gerät, das Ihrer TV-Karte entspricht."
#. Type: string
......@@ -214,8 +216,8 @@ msgid ""
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Dies ermöglicht es, tvtime mit hoher Priorität laufen zu lassen, um ein "
"ruckelfreies Bild sicherzustellen und sollte selbst bei hoher CPU-Last für eine "
"hochqualitative Videoausgabe sorgen."
"ruckelfreies Bild sicherzustellen und sollte selbst bei hoher CPU-Last für "
"eine hochqualitative Videoausgabe sorgen."
#. Type: string
#. Description
......@@ -241,7 +243,6 @@ msgid ""
"priority, and a value of 0 would give tvtime the same priority as a normal "
"process."
msgstr ""
"Erlaubte Werte sind Ganzzahlen zwischen -19 und 19. Niedrigere Werte bedeuten "
"eine höhere Priorität, und ein Wert von 0 würde tvtime die gleiche Priorität "
"wie normale Prozesse geben."
"Erlaubte Werte sind Ganzzahlen zwischen -19 und 19. Niedrigere Werte "
"bedeuten eine höhere Priorität, und ein Wert von 0 würde tvtime die gleiche "
"Priorität wie normale Prozesse geben."
This diff is collapsed.
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime-eu\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 12:14+0200\n"
"Last-Translator: Piarres Beobide <pi@beobide.net>\n"
"Language-Team: Euskara <debian-l10n-eu@lists.debian.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -31,9 +32,10 @@ msgid ""
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Mesedez hautatu erabili behar den TB estandarra. Ipar Ameriketan, Hego Amerika "
"gehiengoan eta Japonian NTSC erabiltzen da; Frantzian. lehengo SESB partaideek, "
"Afrika eta ekialde-erdi zatietan SECAM erabiltzen da; eta PAL beste tokietan."
"Mesedez hautatu erabili behar den TB estandarra. Ipar Ameriketan, Hego "
"Amerika gehiengoan eta Japonian NTSC erabiltzen da; Frantzian. lehengo SESB "
"partaideek, Afrika eta ekialde-erdi zatietan SECAM erabiltzen da; eta PAL "
"beste tokietan."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -74,7 +76,10 @@ msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr "Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki arruntenei dagokien frekuentziak ezartzen ditu. \"Difusioa\" hautatu beharko zenuke aire-bidezko seinaleak antena bidez jasotzen badituzu."
msgstr ""
"Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki "
"arruntenei dagokien frekuentziak ezartzen ditu. \"Difusioa\" hautatu beharko "
"zenuke aire-bidezko seinaleak antena bidez jasotzen badituzu."
#. Type: select
#. Description
......@@ -84,7 +89,9 @@ msgstr "Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr "Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki arruntenei dagokien frekuentziak ezartzen ditu."
msgstr ""
"Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki "
"arruntenei dagokien frekuentziak ezartzen ditu."
#. Type: select
#. Description
......@@ -92,7 +99,9 @@ msgstr "Mesedez hautatu erabili behar den frekuentzia taula. Honek kanal zenbaki
msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr "\"Difusioa\" hautatu beharko zenuke aire-bidezko seinaleak antena bidez jasotzen badituzu."
msgstr ""
"\"Difusioa\" hautatu beharko zenuke aire-bidezko seinaleak antena bidez "
"jasotzen badituzu."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -150,9 +159,9 @@ msgid ""
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Frekuentzia estandarrak erabiltzen ez dituen kable bidezko konpainia bat erabiltzen baduzu, "
"\"Pertsonalizatua\" hautatu eta tvtime erabili aurretik tvtime-scanner aplikazioa erabili "
"beharko duzu."
"Frekuentzia estandarrak erabiltzen ez dituen kable bidezko konpainia bat "
"erabiltzen baduzu, \"Pertsonalizatua\" hautatu eta tvtime erabili aurretik "
"tvtime-scanner aplikazioa erabili beharko duzu."
#. Type: string
#. Description
......@@ -163,7 +172,8 @@ msgstr "Lehenetsiriko telebista kapturatzeko gailua:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr "Mesedez hautatu zure kaptura txartelari dagokion video4linux gailua."
#. Type: string
......@@ -195,8 +205,8 @@ msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Mesedez hautatu exekutatzean root baimenak eskuratzeko tvtime-eri "
"\"setuid root\" egin behar zaion ala ez."
"Mesedez hautatu exekutatzean root baimenak eskuratzeko tvtime-eri \"setuid "
"root\" egin behar zaion ala ez."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -206,7 +216,8 @@ msgid ""
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Honek tvtime-ri lehentasun handian funtzionatzeko aukera ema eta bideoa "
"kalitate handienaz ikusteko aukera emanaz nahiz makinak lan-karga handia izan."
"kalitate handienaz ikusteko aukera emanaz nahiz makinak lan-karga handia "
"izan."
#. Type: string
#. Description
......
......@@ -6,10 +6,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 21:11+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -32,8 +33,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Valitse käytettävä TV-standardi. NTSC on käytössä Pohjois-Amerikassa, "
"suurimmassa osassa Etelä-Amerikkaa ja Japanissa. SECAM on käytössä "
"Ranskassa, entisen Neuvostoliiton alueella, sekä osissa Afrikkaa ja "
"Lähi-Itää. Muualla on käytössä PAL."
"Ranskassa, entisen Neuvostoliiton alueella, sekä osissa Afrikkaa ja Lähi-"
"Itää. Muualla on käytössä PAL."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -183,8 +184,8 @@ msgid ""
"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
"captions and XDS channel information."
msgstr ""
"Valitse laite, jota käytetään NTSC-alueilla valinnaisten tekstitysten ja "
"XDS-kanavatietojen purkuun."
"Valitse laite, jota käytetään NTSC-alueilla valinnaisten tekstitysten ja XDS-"
"kanavatietojen purkuun."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -240,4 +241,3 @@ msgstr ""
"Kokonaisluvut -19 ja 19 välillä ovat sallittuja arvoja. Pienemmät arvot "
"tarkoittavat suurempaa prioriteettia. Tavallisten prosessien "
"oletusprioriteetti on 0."
......@@ -13,6 +13,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2009-07-29 21:20+0200\n"
"Last-Translator: Michel Grentzinger <mic.grentz@online.fr>\n"
"Language-Team: French <debian-l10n-french@lists.debian.org>\n"
"Language: fr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2008-05-20 19:56+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -24,6 +24,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2006-07-18 13:32+0200\n"
"Last-Translator: Kurt De Bree <kdebree(AT)telenet(DOT)be>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <<debian-l10n-dutch@lists.debian.org>>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -12,6 +12,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 01:27+0100\n"
"Last-Translator: António Moreira <antoniocostamoreira@gmail.com>\n"
"Language-Team: Traduz <traduz@debianpt.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......@@ -25,19 +26,20 @@ msgstr "Norma de TV:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much "
"of South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr "Por favor escolha a norma de TV para uso. NTSC é utilizado na América "
"do Norte, em grande parte da América do Sul e Japão; SECAM em França, na "
"ex-URSS e em partes da África e do Médio Oriente, e no resto do mundo PAL."
msgstr ""
"Por favor escolha a norma de TV para uso. NTSC é utilizado na América do "
"Norte, em grande parte da América do Sul e Japão; SECAM em França, na ex-"
"URSS e em partes da África e do Médio Oriente, e no resto do mundo PAL."
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
#: ../templates:4001
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Cabo"
......@@ -45,8 +47,7 @@ msgstr "Cabo"
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
#: ../templates:4001
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Radiodifusão"
......@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "Cabo incluindo mais de 100 canais"
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002../templates:4002../templates:5002
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Tabela de frequências predefinida:"
......@@ -74,21 +75,21 @@ msgid ""
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que "
"frequências correspondem ao número de canais familiarizados. Você deve "
"seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais pelo ar."
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que frequências "
"correspondem ao número de canais familiarizados. Você deve seleccionar "
"\"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais pelo ar."
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002../templates:5002
#: ../templates:4002 ../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica "
"que frequências correspondem ao número de canais familiarizados."
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que frequências "
"correspondem ao número de canais familiarizados."
#. Type: select
#. Description
......@@ -97,8 +98,8 @@ msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr ""
"Você deve seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter "
"sinais pelo ar."
"Você deve seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais "
"pelo ar."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -157,8 +158,8 @@ msgid ""
"using tvtime."
msgstr ""
"Se você for um cliente de uma empresa de cabo que não utiliza frequências "
"padrão, deverá escolher \"Personalizar\" e executar a aplicação "
"tvtime-scanner antes de usar o tvtime."
"padrão, deverá escolher \"Personalizar\" e executar a aplicação tvtime-"
"scanner antes de usar o tvtime."
#. Type: string
#. Description
......@@ -171,7 +172,7 @@ msgstr "Dispositivo predefinido de captura de televisão:"
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr ""
msgstr ""
"Por favor escolha o dispositivo video4linux que corresponde à sua placa de "
"captura."
......@@ -179,8 +180,8 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr "Dispositivo a utilizar para descodificação VBI (Vertical Blanking "
"Interval):"
msgstr ""
"Dispositivo a utilizar para descodificação VBI (Vertical Blanking Interval):"
#. Type: string
#. Description
......@@ -195,7 +196,6 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
#| msgid "Allow tvtime to run with root privileges? "
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Permitir ao tvtime correr com privilégios de root?"
......@@ -206,8 +206,8 @@ msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Por favor escolha se o tvtime deve ser \"setuid root\", recebendo privilégios "
"de root quando em execução."
"Por favor escolha se o tvtime deve ser \"setuid root\", recebendo "
"privilégios de root quando em execução."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -216,9 +216,9 @@ msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Isto permite ao tvtime correr em alta prioridade para garantir bom vídeo "
"que deverá ser usado para a saída de vídeo de alta qualidade mesmo durante "
"a alta carga da CPU."
"Isto permite ao tvtime correr em alta prioridade para garantir bom vídeo que "
"deverá ser usado para a saída de vídeo de alta qualidade mesmo durante a "
"alta carga da CPU."
#. Type: string
#. Description
......@@ -247,4 +247,3 @@ msgstr ""
"São admitidos valores inteiros entre -19 e 19. Valores mais baixos indicam "
"maior prioridade, e um valor de 0 daria ao tvtime a mesma prioridade que um "
"processo normal."
This diff is collapsed.
......@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime 1.0.1-2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 22:47+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -10,6 +10,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2004-05-15 11:13+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -9,6 +9,7 @@ msgstr ""
"PO-Revision-Date: 2005-09-27 11:25+0300\n"
"Last-Translator: Lena Lesyuk <fox@nung.edu.ua>\n"
"Language-Team: Ukrainian\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment