Commit b774d642 authored by Bart Martens's avatar Bart Martens Committed by Tobias Frost

Import Debian changes 1.0.2-4

tvtime (1.0.2-4) unstable; urgency=low

 * debian/control: Section: video. Closes: #540457.
 * debian/po/ru.po: Replaced. Closes: #540853.
 * debian/po/pt.po: Replaced. Closes: #541218.
 * debian/po/it.po: Added. Closes: #541721.
 * debian/po/fi.po: Added. Closes: #543052.
 * debian/po/ja.po: Replaced. Closes: #545400.
 * debian/po/vi.po: Replaced. Closes: #547918.
parent ba8e93f1
tvtime (1.0.2-4) unstable; urgency=low
* debian/control: Section: video. Closes: #540457.
* debian/po/ru.po: Replaced. Closes: #540853.
* debian/po/pt.po: Replaced. Closes: #541218.
* debian/po/it.po: Added. Closes: #541721.
* debian/po/fi.po: Added. Closes: #543052.
* debian/po/ja.po: Replaced. Closes: #545400.
* debian/po/vi.po: Replaced. Closes: #547918.
-- Bart Martens <bartm@debian.org> Sun, 18 Oct 2009 14:07:45 +0200
tvtime (1.0.2-3) unstable; urgency=low
* debian/templates, debian/control: Debconf templates and package description
......
Source: tvtime
Section: x11
Section: video
Priority: optional
Maintainer: Bart Martens <bartm@debian.org>
Build-Depends:
......@@ -16,7 +16,7 @@ Build-Depends:
libxxf86vm-dev,
libxml2-dev,
fontforge,
Standards-Version: 3.8.2
Standards-Version: 3.8.3
Homepage: http://tvtime.net/
Package: tvtime
......
# Copyright (C) 2009
# This file is distributed under the same license as the tvtime package.
#
# Esko Arajärvi <edu@iki.fi>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-07-28 21:11+0300\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 0.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "TV standard:"
msgstr "TV-standardi:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Valitse käytettävä TV-standardi. NTSC on käytössä Pohjois-Amerikassa, "
"suurimmassa osassa Etelä-Amerikkaa ja Japanissa. SECAM on käytössä "
"Ranskassa, entisen Neuvostoliiton alueella, sekä osissa Afrikkaa ja "
"Lähi-Itää. Muualla on käytössä PAL."
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Kaapeli"
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Antenni"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Cable including channels 100+"
msgstr "Yli 100 kanavan kaapeli"
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Oletuksena käytettävä taajuustaulukko:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Valitse käytettävä taajuustaulukko. Se määrittää mitkä taajuudet vastaavat "
"kanavanumeroita."
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002 ../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Valitse käytettävä taajuustaulukko. Se määrittää mitkä taajuudet vastaavat "
"kanavanumeroita."
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr " "
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Europe"
msgstr "Eurooppa"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "France"
msgstr "Ranska"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Russia"
msgstr "Venäjä"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia"
msgstr "Australia"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "New Zealand"
msgstr "Uusi-Seelanti"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "China Broadcast"
msgstr "Kiina - antenni"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia Optus"
msgstr "Australia - Optus"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Custom (must run tvtime-scanner first)"
msgstr "Mukautettu (tvtime-scanner tulee ajaa ensin)"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, "
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Jos käytät kaapeliliittymää, jonka taajuudet eivät ole standardeja, valitse "
"Mukautettu ja aja ohjelma tvtime-scanner ennen tvtimen käyttöä."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Default television capture device:"
msgstr "Oletusnauhoituslaite televisiolle:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr "Valitse video4linux-laite, joka vastaa nauhoituskorttiasi."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr "VBI-purkuun käytettävä laite:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
"captions and XDS channel information."
msgstr ""
"Valitse laite, jota käytetään NTSC-alueilla valinnaisten tekstitysten ja "
"XDS-kanavatietojen purkuun."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Ajetaanko tvtime pääkäyttäjäoikeuksilla?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Valitse asennetaanko tvtime asetuksella ”setuid root”. Tämä tarkoittaa, että "
"ohjelmalla on ajettaessa pääkäyttäjäoikeudet."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Tämä sallii tvtimen ajamisen korkeammalla prioriteetilla hyvän kuvanlaadun "
"varmistamiseksi. Asetusta tulisi käyttää, kun videokuvan tulee olla "
"korkealaatuista, vaikka prosessorilla olisi paljon kuormaa."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Process priority for the tvtime binary:"
msgstr "tvtime-prosessin prioriteetti:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This setting controls the priority of the tvtime process relative to other "
"processes on the system."
msgstr ""
"Tämä asetus määrittää tvtimen prosessin prioriteetin suhteessa muihin "
"järjestelmän prosesseihin."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Allowed values are integers between -19 and 19. Lower values indicate higher "
"priority, and a value of 0 would give tvtime the same priority as a normal "
"process."
msgstr ""
"Kokonaisluvut -19 ja 19 välillä ovat sallittuja arvoja. Pienemmät arvot "
"tarkoittavat suurempaa prioriteettia. Tavallisten prosessien "
"oletusprioriteetti on 0."
# Italian translation of tvtime
# This file is distributed under the same license as the tvtime package.
# Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime 1.0.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-07-27 23:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-09 16:33+0200\n"
"Last-Translator: Luca Monducci <luca.mo@tiscali.it>\n"
"Language-Team: Italian <debian-l10n-italian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "TV standard:"
msgstr "Standard TV:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Scegliere lo standard TV da usare. NTSC è usato nel Nord America, in buona "
"parte del Sud America e in Giappone; SECAM in Francia, nella vecchia URSS e "
"in parte dell'Africa; PAL negli altri paesi."
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Cavo"
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Radiodiffusione"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001
msgid "Cable including channels 100+"
msgstr "Cavo con oltre 100 canali"
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Tabella delle frequenze predefinita:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Scegliere la tabella delle frequenze da usare, la tabella specifica a quali "
"frequenze corrispondono i familiari numeri dei canali. Si deve scegliere "
"\"Radiodiffusione\" se si utilizza un'antenna per ricevere i segnali via "
"etere."
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002 ../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Scegliere la tabella delle frequenze da usare, la tabella specifica a quali "
"frequenze corrispondono i familiari numeri dei canali."
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr ""
"Scegliere \"Radiodiffusione\" se si utilizza un'antenna per ricevere i "
"segnali via etere."
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Europe"
msgstr "Europa"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "France"
msgstr "Francia"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Russia"
msgstr "Russia"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia"
msgstr "Australia"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "New Zealand"
msgstr "Nuova Zelanda"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "China Broadcast"
msgstr "Radiodiffusione Cina"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Australia Optus"
msgstr "Australia Optus"
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:5001
msgid "Custom (must run tvtime-scanner first)"
msgstr "Personalizzata (è necessario prima usare tvtime-scanner)"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:5002
msgid ""
"If you are a user of a cable company that does not use standard frequencies, "
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Se si è un utente di una televisione via cavo che non utilizza le frequenze "
"standard, si deve scegliere \"Personalizzata\" ed eseguire l'applicazione "
"tvtime-scanner prima di usare tvtime."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Default television capture device:"
msgstr "Device di acquisizione predefinito:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr ""
"Scegliere il device video4linux corrispondente alla propria scheda "
"d'acquisizione."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr "Device da usare per la decodifica VBI:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Please choose the device that will be used in NTSC areas for decoding closed "
"captions and XDS channel information."
msgstr ""
"Scegliere il device da usare nelle aree NTSC per decodificare i sottotitoli "
"e le informazioni XDS del canale."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Permettere a tvtime di essere eseguito con i privilegi di root?"
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Indicare se tvtime deve essere \"setuid root\" e quindi se deve prendere i "
"privilegi di root quando è in esecuzione."
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Questo permette a tvtime di essere eseguito con una priortà maggiore per "
"garantire video senza scatti e dovrebbe essere usato per l'output video di "
"alta qualità anche quando sale il carico della CPU."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Process priority for the tvtime binary:"
msgstr "Priorità del processo di tvtime:"
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This setting controls the priority of the tvtime process relative to other "
"processes on the system."
msgstr ""
"Questa impostazione controlla la priorità del processo di tvtime rispetto "
"agli altri processi sul sistema."
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Allowed values are integers between -19 and 19. Lower values indicate higher "
"priority, and a value of 0 would give tvtime the same priority as a normal "
"process."
msgstr ""
"I valori ammessi sono gli interi tra -19 e 19. I valori più bassi indicano "
"una priorità maggiore e il valore 0 dà a tvtime la stessa priorità di un "
"normale processo."
This diff is collapsed.
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: tvtime 1.0.2-3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tvtime@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-08-07 18:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-04 19:41+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-08-12 01:27+0100\n"
"Last-Translator: António Moreira <antoniocostamoreira@gmail.com>\n"
"Language-Team: Traduz <traduz@debianpt.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -25,20 +25,19 @@ msgstr "Norma de TV:"
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much of "
"South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
msgid "Please choose the TV standard to use. NTSC is used in North America, much "
"of South America, and Japan; SECAM in France, the former USSR, and parts of "
"Africa and the Middle East; and PAL elsewhere."
msgstr ""
"Por favor escolha a norma de TV para uso. NTSC é utilizado na América do "
"Norte, em grande parte da América do Sul e Japão; SECAM em França, na ex-"
"URSS e em partes da África e do Médio Oriente, e no resto do mundo PAL."
msgstr "Por favor escolha a norma de TV para uso. NTSC é utilizado na América "
"do Norte, em grande parte da América do Sul e Japão; SECAM em França, na "
"ex-URSS e em partes da África e do Médio Oriente, e no resto do mundo PAL."
#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
#: ../templates:3001
#: ../templates:4001
msgid "Cable"
msgstr "Cabo"
......@@ -46,7 +45,8 @@ msgstr "Cabo"
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:3001 ../templates:4001
#: ../templates:3001
#: ../templates:4001
msgid "Broadcast"
msgstr "Radiodifusão"
......@@ -62,7 +62,7 @@ msgstr "Cabo incluindo mais de 100 canais"
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:3002 ../templates:4002 ../templates:5002
#: ../templates:3002../templates:4002../templates:5002
msgid "Default frequency table:"
msgstr "Tabela de frequências predefinida:"
......@@ -74,21 +74,21 @@ msgid ""
"correspond to the familiar channel numbers. You should select \"Broadcast\" "
"if you use an antenna for over-the-air signals."
msgstr ""
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que frequências "
"correspondem ao número de canais familiarizados. Você deve seleccionar "
"\"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais pelo ar."
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que "
"frequências correspondem ao número de canais familiarizados. Você deve "
"seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais pelo ar."
#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002 ../templates:5002
#: ../templates:4002../templates:5002
msgid ""
"Please choose the frequency table to use. It specifies which frequencies "
"correspond to the familiar channel numbers."
msgstr ""
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica que frequências "
"correspondem ao número de canais familiarizados."
"Por favor escolha a tabela de frequências a usar. Especifica "
"que frequências correspondem ao número de canais familiarizados."
#. Type: select
#. Description
......@@ -97,8 +97,8 @@ msgid ""
"You should select \"Broadcast\" if you use an antenna for over-the-air "
"signals."
msgstr ""
"Você deve seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter sinais "
"pelo ar."
"Você deve seleccionar \"Radiodifusão\" se usar uma antena para obter "
"sinais pelo ar."
#. Type: select
#. Choices
......@@ -156,8 +156,8 @@ msgid ""
"you should select \"Custom\" and run the tvtime-scanner application before "
"using tvtime."
msgstr ""
"Se você for um utilizador de um cabo de uma empresa que não utiliza "
"frequências padrão, deverá escolher \"Personalizar\" e executar a aplicação "
"Se você for um cliente de uma empresa de cabo que não utiliza frequências "
"padrão, deverá escolher \"Personalizar\" e executar a aplicação "
"tvtime-scanner antes de usar o tvtime."
#. Type: string
......@@ -171,7 +171,7 @@ msgstr "Dispositivo predefinido de captura de televisão:"
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please choose the video4linux device which corresponds to your capture card."
msgstr ""
msgstr ""
"Por favor escolha o dispositivo video4linux que corresponde à sua placa de "
"captura."
......@@ -179,8 +179,8 @@ msgstr ""
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Device to use for VBI decoding:"
msgstr ""
"Dispositivo a utilizar para descodificação VBI (Vertical Blanking Interval):"
msgstr "Dispositivo a utilizar para descodificação VBI (Vertical Blanking "
"Interval):"
#. Type: string
#. Description
......@@ -195,10 +195,9 @@ msgstr ""
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Allow tvtime to run with root privileges? "
msgid "Allow tvtime to run with root privileges?"
msgstr "Permitir ao tvtime correr com privilégios de root? "
msgstr "Permitir ao tvtime correr com privilégios de root?"
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -207,8 +206,8 @@ msgid ""
"Please choose whether tvtime should be \"setuid root\", therefore getting "
"root privileges when running."
msgstr ""
"Por favor escolha se o tvtime deve ser \"setuid root\", recebendo "
"privilégios de root quando em execução."
"Por favor escolha se o tvtime deve ser \"setuid root\", recebendo privilégios "
"de root quando em execução."
#. Type: boolean
#. Description
......@@ -217,9 +216,9 @@ msgid ""
"This allows tvtime to run at a high priority to ensure smooth video and "
"should be used for high quality video output even during high CPU load."
msgstr ""
"Isto permite ao tvtime correr em alta prioridade para garantir sinal vídeo "
"estável e deverá ser usado para a saída de vídeo de alta qualidade mesmo "
"durante a alta carga da CPU."
"Isto permite ao tvtime correr em alta prioridade para garantir bom vídeo "
"que deverá ser usado para a saída de vídeo de alta qualidade mesmo durante "
"a alta carga da CPU."
#. Type: string
#. Description
......@@ -248,3 +247,4 @@ msgstr ""
"São admitidos valores inteiros entre -19 e 19. Valores mais baixos indicam "
"maior prioridade, e um valor de 0 daria ao tvtime a mesma prioridade que um "
"processo normal."
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment